Chứng khoán Hy Lạp được giao dịch tích cực nhất

Bạn có thể tìm thấy Chứng khoán Hy Lạp hoạt động tích cực nhất trên thị trường bên dưới. Các công ty được sắp xếp theo khối lượng hàng ngày và được cung cấp các số liệu thống kê khác để giúp bạn tìm hiểu lý do tại sao các cổ phiếu này lại phổ biến đến vậy.
Khối lượng * Giá
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
OOPTIMAOPTIMA BANK S.A. (CR)
37.286 M EUR12.60 EUR+1.45%2.959 M19.04913.83 M EUR6.511.93 EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
ETENATIONAL BANK OF GREECE (CR)
33.322 M EUR8.020 EUR−0.77%4.155 M2.347.391 B EUR6.091.32 EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
EUROBEUROBANK HOLDINGS (CR)
25.015 M EUR2.100 EUR+0.86%11.912 M2.027.737 B EUR6.540.32 EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
TENERGYTERNA ENERGY S.A. (CR)
21.425 M EUR19.35 EUR0.00%1.107 M3.132.281 B EUR37.980.51 EUR1.96%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
TPEIRPIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
17.306 M EUR3.463 EUR−1.03%4.997 M1.384.374 B EUR5.150.67 EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
MYTILMETLEN ENERGY AND METALS S A
15.144 M EUR36.24 EUR+1.46%417.87 K2.334.86 B EUR8.174.44 EUR+271.97%3.47%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ALPHAALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA
14.239 M EUR1.5015 EUR−1.22%9.483 M1.623.576 B EUR4.970.30 EUR0.00%Tài chính
Mua
OPAPOPAP S.A. (CR)
10.833 M EUR14.56 EUR−0.27%744.008 K2.745.376 B EUR13.181.10 EUR−36.25%14.74%Dịch vụ Khách hàng
Mua
MOHMOTOR OIL HELLAS S.A. (CR)
9.883 M EUR24.30 EUR−1.70%406.71 K2.652.729 B EUR3.476.99 EUR−23.94%6.51%Năng lượng Mỏ
Mua
HTOHELLENIC TELECOM. ORG. (CR)
8.66 M EUR13.66 EUR+1.19%633.941 K2.565.617 B EUR10.791.27 EUR+39.36%4.36%Truyền thông
Theo dõi
GEKTERNAGEK TERNA S.A.
7.324 M EUR16.98 EUR+0.59%431.302 K2.091.632 B EUR10.821.57 EUR+202.91%1.18%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
BELAJUMBO S.A. (CR)
7.079 M EUR27.00 EUR+0.97%262.199 K1.393.638 B EUR12.122.23 EUR+39.90%1.20%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
PPCPUBLIC POWER CORP. S.A. (CR)
6.959 M EUR11.22 EUR+0.45%620.247 K1.724.267 B EUR9.991.12 EUR+90.26%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
AAIAATHENS INTER/NAL AIRPORT SA
4.712 M EUR8.000 EUR+1.14%588.978 K4.562.373 B EUR4.17%Vận chuyển
Theo dõi
ELPEHELLENIQ ENERGY HOLD.SOC.ANON.
2.545 M EUR7.940 EUR−0.13%320.554 K1.402.43 B EUR4.841.64 EUR−28.29%10.06%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
INKATINTRAKAT S.A. (CR)
1.765 M EUR5.10 EUR+1.19%346.174 K2.14808.89 M EUR−0.01 EUR+96.94%0.00%Truyền thông
LAMDALAMDA DEVELOPMENT S.A.
1.381 M EUR6.68 EUR+0.60%206.708 K1.521.174 B EUR23.700.28 EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
SARGR. SARANTIS S.A. (CR)
1.337 M EUR10.92 EUR−2.33%122.473 K4.45715.041 M EUR18.510.59 EUR−1.93%2.07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
EXAEHELLENIC EXCHANGES- ASE S.A
1.291 M EUR4.86 EUR−3.19%265.541 K3.61302.947 M EUR20.060.24 EUR+70.39%3.12%Tài chính
Sức mua mạnh
PPAPIREUS PORT AUTHORITY S.A (CR)
1.028 M EUR26.00 EUR+3.79%39.546 K8.25626.25 M EUR9.722.67 EUR+81.83%4.15%Vận chuyển
Sức mua mạnh
EPSILEPSILON NET S.A. (CR)
846.806 K EUR12.30 EUR+2.50%68.846 K2.13650.4 M EUR36.680.34 EUR+91.71%0.62%Dịch vụ Công nghệ
EYDAPATHENS WATER SUPPLY S.A. (CR)
707.506 K EUR5.51 EUR−2.99%128.404 K5.15604.92 M EUR28.940.19 EUR−33.84%0.35%Công ty dịch vụ công cộng
AEGNAEGEAN AIRLINES (CR)
664.866 K EUR11.28 EUR+0.62%58.942 K0.931.011 B EUR6.131.84 EUR6.70%Vận chuyển
Mua
INLOTINTRALOT S.A. (CR)
597.924 K EUR1.094 EUR+1.30%546.548 K0.94648.4 M EUR68.380.02 EUR−78.58%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ELLAKTORELLAKTOR SA
548.319 K EUR2.520 EUR+1.00%217.587 K0.69868.739 M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
VIOVIOHALCO SA/NY
472.74 K EUR5.87 EUR0.00%80.535 K0.671.514 B EUR31.540.19 EUR−75.26%1.44%Khoáng sản phi năng lượng
FOYRKFOURLIS S.A (CR)
392.327 K EUR3.935 EUR+3.55%99.702 K2.67195.708 M EUR10.470.38 EUR+72.62%2.89%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
ADMIEADMIE (IPTO) HOLDING S.A.(CR)
326.006 K EUR2.170 EUR−1.81%150.233 K0.65512.465 M EUR8.030.27 EUR+65.56%2.64%Công ty dịch vụ công cộng
INTRKINTRACOM HOLDINGS (CR)
317.444 K EUR3.300 EUR+3.45%96.195 K1.35266.339 M EUR13.660.24 EUR3.76%Dịch vụ Công nghiệp
QUESTQUEST HOLDING S.A.
299.731 K EUR5.21 EUR−1.51%57.53 K2.91566.919 M EUR12.870.40 EUR+3.93%3.78%Dịch vụ Công nghệ
ELHAELVALHALCOR S.A (CR)
294.085 K EUR1.822 EUR−0.11%161.408 K1.13684.441 M EUR23.970.08 EUR−74.46%3.29%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
INTEKIDEAL HOLDINGS S.A.
276.879 K EUR5.78 EUR+0.70%47.903 K3.70275.297 M EUR15.360.38 EUR0.00%Dịch vụ Phân phối
OTOELAUTOHELLAS S.A. (CR)
267.729 K EUR11.68 EUR+1.74%22.922 K2.17550.415 M EUR7.281.61 EUR+56.73%6.10%Tài chính
KRIKRI-KRI MILK INDUSTRY S.A (CR)
190.752 K EUR10.65 EUR−0.47%17.911 K1.18353.466 M EUR10.840.98 EUR+244.60%1.87%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AVAXAVAX S.A. (CR)
186.008 K EUR1.406 EUR−2.36%132.296 K1.30213.583 M EUR19.920.07 EUR4.86%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
QUALQUALITY & RELIABILITY S.A.
175.035 K EUR1.218 EUR+7.03%143.707 K0.7831.119 M EUR52.730.02 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
ACAGAUSTRIACARD HOLDINGS AG (CB)
148.869 K EUR5.90 EUR−1.67%25.232 K0.53218.123 M EUR13.260.44 EUR+75.30%0.42%Tài chính
NNOVALNOVAL PROPERTY REIC (CR)
97.696 K EUR2.6750 EUR−0.56%36.522 K0.56340.102 M EUR5.230.51 EUR+259.10%0.00%Tài chính
OORILINAORILINA PROPERTIES R.E.I.C(CR)
92.725 K EUR0.924 EUR0.00%100.352 K0.28127.714 M EUR9.860.09 EUR+87.78%0.00%Tài chính
TELLBANK OF GREECE (CR)
88.695 K EUR13.50 EUR−0.74%6.57 K1.86270.162 M EUR4.94%Tài chính
PROFPROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A
84.566 K EUR4.600 EUR0.00%18.384 K0.66112.05 M EUR29.510.16 EUR+71.51%0.87%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
EKTEREKTER S.A. (CR)
79.01 K EUR4.180 EUR−0.95%18.902 K0.4247.475 M EUR5.230.80 EUR+871.57%1.90%Dịch vụ Công nghiệp
DIMANDDIMAND SA
78.75 K EUR8.60 EUR+3.61%9.157 K0.79153.801 M EUR12.090.71 EUR0.00%Tài chính
PLATTHRACE PLASTICS HOLD. & COM SA
77.852 K EUR3.885 EUR−0.26%20.039 K1.32168.581 M EUR6.75%Công nghiệp Chế biến
ASCOA.S. COMPANY S.A. (CR)
75.436 K EUR2.91 EUR+2.11%25.923 K1.0137.409 M EUR8.390.35 EUR+42.92%4.08%Khách hàng Lâu năm
EUROCEUROCONSULTANTS S.A. (CR)
74.303 K EUR1.285 EUR+0.39%57.823 K0.5819.307 M EUR9.340.14 EUR+142.25%0.00%Dịch vụ Thương mại
BRIQBRIQ PROPERTIES REIC (CR)
72.211 K EUR1.860 EUR+0.81%38.823 K0.8765.324 M EUR4.400.42 EUR+35.27%5.67%Tài chính
Sức mua mạnh
ATTICAATTICA HOLDINGS SA
48.873 K EUR2.30 EUR+0.44%21.249 K0.43556.846 M EUR8.180.28 EUR0.00%Vận chuyển
REALCONSREAL CONSULTING S.A. (CR)
46.431 K EUR3.96 EUR+2.06%11.725 K0.5282.493 M EUR29.330.14 EUR0.77%Dịch vụ Công nghệ
OLTHTHESSALONIKI PORT AUTHORITY
44.084 K EUR20.6 EUR−0.96%2.14 K2.01209.664 M EUR10.252.01 EUR+2.34%6.25%Vận chuyển
DOMIKDOMIKI KRITIS S.A. (CR)
43.67 K EUR3.970 EUR−0.50%11 K1.0963.356 M EUR33.420.12 EUR+59.89%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PERFPERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E
34.487 K EUR6.96 EUR−0.29%4.955 K0.4896.119 M EUR20.880.33 EUR+19.76%0.60%Dịch vụ Công nghệ
BLEKEDROSMPLE KEDROS REIC (CR)
34.262 K EUR3.42 EUR+0.59%10.018 K1.89139.195 M EUR18.450.19 EUR−67.60%2.94%Tài chính
ELINELINOIL S.A. (CR)
32.831 K EUR2.27 EUR−1.73%14.463 K2.2354.776 M EUR0.00%Dịch vụ Phân phối
PETROP. PETROPOULOS S.A. (CR)
32.401 K EUR8.06 EUR+0.50%4.02 K0.7752.648 M EUR6.541.23 EUR+19.29%10.78%Khách hàng Lâu năm
ALMYALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A
31.173 K EUR2.660 EUR−0.37%11.719 K1.0086.545 M EUR45.240.06 EUR−87.96%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
LAMPSLAMPSA HOTEL CO. (C)
30.415 K EUR36.6 EUR0.00%8318.73781.922 M EUR49.360.74 EUR+675.63%1.09%Dịch vụ Khách hàng
MOTOCARS,MOTORCYC.&MAR.ENG.TR.&IMP
27.945 K EUR2.880 EUR−0.35%9.703 K0.8686.968 M EUR4.22%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
ENTERENTERSOFT S.A.
26.038 K EUR7.90 EUR−0.50%3.296 K0.27238.2 M EUR30.510.26 EUR+35.76%1.26%Dịch vụ Công nghệ
PREMIAPREMIA PROPERTIES
22.357 K EUR1.146 EUR+0.35%19.509 K0.5999.499 M EUR1.77%Tài chính
Sức mua mạnh
TTRESTATESTRADE ESTATES R.E.I.C (CR)
21.859 K EUR1.662 EUR+0.73%13.152 K0.49198.872 M EUR5.310.31 EUR0.00%Tài chính
GEBKAGEN.COMMERCIAL & IND (CR)
18.443 K EUR1.390 EUR0.00%13.268 K2.7133.443 M EUR9.400.15 EUR+21.55%5.40%Dịch vụ Phân phối
REVOILREVOIL S.A
16.114 K EUR1.595 EUR+1.27%10.103 K0.8434.512 M EUR16.490.10 EUR−54.90%3.08%Dịch vụ Phân phối
INLIFINTERLIFE S.A.
14.165 K EUR4.72 EUR+0.64%3.001 K1.2387.084 M EUR6.360.74 EUR−28.13%2.56%Tài chính
BIOSKUNIBIOS HOLDING S.A
14.014 K EUR1.270 EUR0.00%11.035 K0.8121.751 M EUR10.590.12 EUR+457.67%0.00%Sản xuất Chế tạo
OLYMPTECHNICAL OLYMPICS S.A.
9.663 K EUR2.46 EUR+2.50%3.928 K0.4897.599 M EUR21.730.11 EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
INTETINTERTECH S.A. INTER TECH
9.055 K EUR1.175 EUR−0.42%7.706 K4.679.941 M EUR20.360.06 EUR+272.26%0.00%Bán Lẻ
PAPPAPOUTSANIS S.A.
8.355 K EUR2.44 EUR+0.83%3.424 K0.4265.579 M EUR15.260.16 EUR+61.19%2.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FLEXOFLEXOPACK S.A.
7.759 K EUR7.95 EUR+1.92%9761.7691.828 M EUR6.211.28 EUR+44.20%1.92%Công nghiệp Chế biến
MIGMIG HOLDINGS S.A. (CR)
7.559 K EUR3.720 EUR+1.09%2.032 K1.14115.247 M EUR16.640.22 EUR0.00%Tài chính
MODAN. VARVERIS-MODA BANGO S.A.
6.876 K EUR3.33 EUR−0.60%2.065 K2.9663.013 M EUR15.390.22 EUR+108.88%0.00%Bán Lẻ
ELSTRELASTRON S.A.
5.984 K EUR2.11 EUR−1.40%2.836 K0.5339.399 M EUR−0.07 EUR−108.54%9.44%Sản xuất Chế tạo
ATRUSTALPHA TRUST HOLDINGS
5.978 K EUR8.48 EUR+0.24%7050.9825.372 M EUR19.110.44 EUR+31.12%6.65%Hỗn hợp
TTATTATTICA BANK S.A
5.114 K EUR10.95 EUR+0.92%4671.43542.654 M EUR15.640.70 EUR0.00%Tài chính
KLMK.L.M. S.A. (CR)
5.092 K EUR1.550 EUR−1.59%3.285 K0.1963.345 M EUR−0.18 EUR−505.02%0.00%Bán Lẻ
EVROFEVROFARMA S.A. (CR)
4.818 K EUR1.440 EUR+1.41%3.346 K0.7619.416 M EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MEVAMEVACO S.A. (CR)
4.705 K EUR3.85 EUR−1.28%1.222 K1.3040.95 M EUR12.740.30 EUR+3113.83%3.08%Sản xuất Chế tạo
ELTONELTON CHEMICALS S.A. (CR)
4.046 K EUR1.676 EUR−0.83%2.414 K0.4045.174 M EUR48.720.03 EUR−89.07%7.10%Dịch vụ Phân phối
KYLOLOULIS FOOD INGREDIENTS S.A.
3.658 K EUR2.73 EUR−0.36%1.34 K0.2746.91 M EUR7.460.37 EUR+424.96%4.38%Công nghiệp Chế biến
EYAPSTHESSALONIKH WATER SUPPLY S.A.
3.38 K EUR3.07 EUR−0.97%1.101 K0.32112.53 M EUR89.770.03 EUR−89.05%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
ASTAKALPHA REAL ESTATE SERVICES(CR)
3.036 K EUR6.46 EUR−1.82%4700.5092.12 M EUR21.110.31 EUR+48.11%3.95%Tài chính
PROFKPIPEWORKS GIRAKIAN PROFIL S.A
3.031 K EUR1.375 EUR−1.43%2.204 K1.494.252 M EUR−0.28 EUR−124.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CNLCAPCNL CAPITAL E.K.E.S.-AIFM (CR)
2.19 K EUR7.40 EUR−1.33%2961.105.526 M EUR9.310.79 EUR+75.43%6.68%Tài chính
ILYDAILYDA S.A. (CR)
2.132 K EUR1.640 EUR−0.30%1.3 K0.3014.206 M EUR11.760.14 EUR+166.73%1.22%Dịch vụ Công nghệ
KEKRKEKROPS HOTEL TOURIST. BUILD
1.542 K EUR1.285 EUR−2.65%1.2 K0.1126.141 M EUR313.410.00 EUR0.00%Tài chính
SPACESPACE HELLAS S.A.(CR)
1.169 K EUR6.68 EUR−0.89%1750.1143.34 M EUR9.010.74 EUR+22.59%1.95%Dịch vụ Công nghệ
KAREKARELIA TOBACCO COMPANY (CR)
0.996 K EUR332 EUR0.00%30.24916.32 M EUR10.5531.47 EUR+1.73%3.55%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SIDMASIDMA STEEL SA (CR)
908 EUR1.650 EUR−0.90%5500.1322.614 M EUR−0.29 EUR−115.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
IATRATHENS MEDICAL C.S.A. (CR)
897 EUR1.525 EUR+0.33%5880.14131.839 M EUR16.360.09 EUR−37.24%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
KYRIKIRIAKOULIS SHIPPING S.A.
833 EUR1.110 EUR−0.89%7500.038.507 M EUR−0.26 EUR+5.88%0.00%Vận chuyển
LOGISMOSLOGISMOS S.A. (CR)
475 EUR1.37 EUR+0.74%3470.106.446 M EUR253.700.01 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
DAIOSDAIOS PLASTICS S.A. (CR)
332 EUR3.32 EUR0.00%1000.1649.8 M EUR9.530.35 EUR−8.51%0.00%Công nghiệp Chế biến
BIOKABIOKARPET S.A. (CR)
264 EUR2.40 EUR+2.13%1100.0556.368 M EUR10.480.23 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
AAAKTRIA ALFA (CR)
260 EUR5.90 EUR0.00%440.455.965 M EUR−0.03 EUR−123.68%0.00%Công nghiệp Chế biến
PAIRE. PAIRIS S.A (CR)
227 EUR1.070 EUR−2.28%2120.315.444 M EUR22.910.05 EUR+95.40%0.00%Công nghiệp Chế biến
NAYPNAFPAKTOS TEXTILE IND.
189 EUR0.944 EUR+1.07%2000.1910.75 M EUR−0.06 EUR−196.72%0.00%Công nghiệp Chế biến
NAKASNAKAS MUSIC
145 EUR2.64 EUR0.00%550.2416.738 M EUR9.940.27 EUR+42.34%7.58%Bán Lẻ
VOSYSVOGIATZOGLOY S.A. (CR)
73 EUR2.44 EUR−5.43%300.0316.318 M EUR9.590.25 EUR−23.39%5.93%Khách hàng Lâu năm
ELBEELVE S.A. (CR)
31 EUR5.20 EUR0.00%60.0417.199 M EUR7.69%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MEDICMEDICON HELLAS S.A. (CR)
11 EUR2.84 EUR+1.43%40.0112.375 M EUR9.500.30 EUR−56.53%5.47%Công nghệ Sức khỏe