Cổ phiếu Mexico đã mất giá trị nhiều nhất

Điều quan trọng là chúng ta cần liên tục cập nhật tin tức. Nếu một cổ phiếu được niêm yết ở đây thì nó sẽ giảm, giá trị cổ phiếu đã giảm đáng kể. Đôi khi đây là một đợt 'giảm giá' tạm thời và tuyệt vời mà các nhà đầu tư có thể mua trước khi kiếm lời khi phục hồi. Tuy nhiên, thông thường, sự suy giảm báo trước một chặng đường dài hơn, quanh co hơn để công ty tự đào thải. Cho dù bạn nghĩ đó là cái trước hay cái sau sẽ phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh và niềm tin của bạn vào các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng nếu bạn may mắn và chuẩn bị đủ, những Các công ty Mexico này có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TEAK/CPOPROTEAK UNO SAB DE CV
−8.00%2.30 MXN14.022K0.02935.899M MXN0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MEGA/CPOMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV
−3.66%40.50 MXN174.982K0.1335.893B MXN12.623.21 MXN−33.32%7.04%Truyền thông
Theo dõi
VITRO/AVITRO SAB DE CV
−3.32%25.30 MXN1050.0012.655B MXN7.093.57 MXN4.42%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
VOLAR/ACONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION
−2.40%14.21 MXN494.404K0.2315.984B MXN−1.16 MXN+2.36%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
VISTA/AVISTA OIL & GAS SAB DE CV
−2.18%514.00 MXN4.707K0.7248.792B MXN8.2062.72 MXN+31.88%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
PINFRAPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR
−1.88%169.32 MXN64.36K0.1871.005B MXN12.4513.60 MXN−9.75%4.61%Vận chuyển
Mua
GAP/BGPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB
−1.61%251.91 MXN105.137K0.11130.9B MXN13.9818.02 MXN2.90%Vận chuyển
Mua
KIMBER/AKIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
−1.44%34.33 MXN2.094M0.37107.593B MXN16.232.12 MXN+51.13%4.67%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
GRUMA/BGRUMA SAB DE CV
−1.39%316.71 MXN72.438K0.16118.956B MXN16.0719.71 MXN+23.13%1.68%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BOLSA/ABOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
−1.37%33.07 MXN151.17K0.0919.216B MXN12.892.57 MXN−15.65%6.86%Tài chính
Mua
ALPEK/AALPEK SAB DE CV
−1.37%12.98 MXN463.199K0.0927.727B MXN35.660.36 MXN−94.36%24.49%Công nghiệp Chế biến
Mua
AUTLAN/BCIA MINERA AUTLAN SAB DE CV
−1.33%10.35 MXN8.778K0.093.302B MXN−5.00 MXN−217.58%12.43%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
MFRISCO/A-1MINERA FRISCO SAB DE CV
−1.29%2.29 MXN5520.0614.026B MXN21.050.11 MXN0.00%Khoáng sản phi năng lượng
LAB/BGENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
−1.05%13.25 MXN1.337M0.2013.658B MXN9.101.46 MXN+7.40%2.93%Công nghệ Sức khỏe
Mua
HERDEZGRUPO HERDEZ SAB DE CV
−1.01%43.99 MXN16.364K0.2015.762B MXN11.263.91 MXN+94.54%2.70%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
GMXTGMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV
−0.88%36.22 MXN10.374K0.02159.678B MXN16.572.19 MXN+2.73%5.47%Vận chuyển
Mua
CHDRAUI/BGRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV
−0.67%101.72 MXN109.636K0.3998.286B MXN13.407.59 MXN+6.99%0.91%Bán Lẻ
Mua
GMEXICO/BGRUPO MEXICO SAB DE CV
−0.62%79.75 MXN2.825M0.34624.746B MXN8.948.92 MXN+7.72%4.74%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ELEKTRAGRUPO ELEKTRA SAB DE CV
−0.53%1157.62 MXN41.189K0.80250.853B MXN38.6329.97 MXN0.45%Bán Lẻ
ALSEAALSEA SAB DE CV
−0.44%61.67 MXN134.863K0.1150.171B MXN24.062.56 MXN+13.26%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
GFNORTE/OGRUPO FINANCIERO BANORTE
−0.41%165.38 MXN1.116M0.17478.827B MXN9.3417.71 MXN7.87%Tài chính
Sức mua mạnh
VESTACORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB
−0.31%63.97 MXN1.495M0.6054.03B MXN8.507.53 MXN+20.34%2.21%Tài chính
Mua
GENTERAGENTERA SAB DE CV
−0.30%20.12 MXN310.839K0.1131.931B MXN7.202.80 MXN5.71%Tài chính
Mua
BIMBO/AGRUPO BIMBO SAB DE CV
−0.29%87.02 MXN297.808K0.12386.926B MXN9.099.57 MXN+98.41%1.64%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ASUR/BGPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB
−0.28%401.79 MXN208.083K0.46120.87B MXN11.7934.09 MXN+8.63%2.46%Vận chuyển
Mua
HCITYHOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV
−0.18%5.41 MXN28.324K0.322.213B MXN1.932.80 MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
QQUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV
−0.14%169.21 MXN1.154M0.9367.78B MXN20.408.29 MXN+37.99%2.95%Tài chính
Theo dõi
BAFAR/BGRUPO BAFAR SAB DE CV
−0.04%94.76 MXN1.129K1.4629.411B MXN8.8610.69 MXN+109.82%1.02%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ICH/BINDUSTRIAS CH SAB DE CV
−0.00%187.99 MXN1.021K0.1282.072B MXN19.209.79 MXN−59.92%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MEDICA/BMEDICA SUR SAB DE CV
−0.00%41.20 MXN4900.004.447B MXN5.877.02 MXN−29.10%15.85%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh