Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
6.303B3.020.69%484.305KVận chuyển2
6.720B0.00%894.060KVận chuyển1
1.716B3.670.72%3.402KHàng tiêu dùng không lâu bền2
9.996B3.400.00%1.927MKhoáng sản phi năng lượng2
1.455B-0.61%1.262MTài chính1
2.865B0.00%699.591KTài chính1
282.892M0.00%0Hàng tiêu dùng không lâu bền1
211.750M9.290.00%0Hàng tiêu dùng không lâu bền1
8.470B-1.41%1.474KKhách hàng Lâu năm1
94.800M0.00%0Dịch vụ Khách hàng1
26.497B0.53-0.85%7.592MTài chính4
5.858B0.00%2.773KTài chính3
474.968M0.00%0Hỗn hợp2
204.000M0.00%0Tài chính1
93.352B2.150.16%1.993MTài chính3
29.869B3.79-0.90%183.143KTruyền thông2
4.511B7.810.03%106.940KTài chính8
25.158B0.920.00%0Vận chuyển1
237.037M0.00%260.905KTài chính1
61.666B1.340.37%6.935MTài chính5
105.301B2.405.13%4.255MTài chính6
7.078B2.20-0.78%112.546KCông ty dịch vụ công cộng1
Tải thêm