Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Khu vực
Cổ phiếu
Dịch vụ y tế / Điều dưỡng937.096 B AED0.02%+0.03%956.033 KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
Công ty Điện lực456.303 B AED3.33%+0.33%1.747 MCông ty dịch vụ công cộng2
Ngân hàng / Môi giới đầu tư290.205 B AED3.61%−0.10%1.524 MTài chính9
Các Ngân hàng lớn277.753 B AED5.97%+0.34%3.08 MTài chính9
Dầu242.455 B AED4.92%−0.02%3.629 MNăng lượng Mỏ2
Kỹ sư & Xây dựng197.466 B AED0.94%−1.10%4.837 MDịch vụ Công nghiệp6
Phát triển Bất động sản174.422 B AED5.09%+0.63%8.239 MTài chính12
Viễn thông154.807 B AED4.71%+2.25%2.523 MTruyền thông2
Ngân hàng khu vực117.612 B AED6.80%+0.72%3.117 MTài chính10
Hóa chất: Đặc biệt73.04 B AED6.50%+0.82%9.726 MCông nghiệp Chế biến1
Hợp đồng khoan62.4 B AED4.22%+2.56%2.055 MDịch vụ Công nghiệp1
Sản xuất dầu khí43.875 B AED5.86%−0.85%11.13 MNăng lượng Mỏ1
Vận tải biển34.333 B AED2.08%+0.85%3.107 MVận chuyển2
Giao thông vận tải khác33.126 B AED0.21%0.00%1.143 MVận chuyển2
Viễn thông không dây32.928 B AED5.40%−9.31%7.395 KTruyền thông1
Dịch vụ thương mại hỗn hợp32.258 B AED−3.49%22.195 MDịch vụ Thương mại2
Chuyên ngành viễn thông30.891 B AED6.29%−0.45%647.967 KTruyền thông2
Nhà hàng30.585 B AED1.56%−0.24%2.967 MDịch vụ Khách hàng2
Vật liệu Xây dựng28.396 B AED2.06%−0.60%1.374 MKhoáng sản phi năng lượng9
Tập đoàn Tài chính27.183 B AED1.00%−0.84%5.625 MTài chính6
Xây dựng nhà26.7 B AED4.11%+1.69%1.123 MKhách hàng Lâu năm1
Hóa chất: Nông nghiệp23.576 B AED7.39%+0.70%6.48 MCông nghiệp Chế biến1
Dược phẩm: Chung18.026 B AED0.00%0Công nghệ Sức khỏe1
Hàng không15.371 B AED6.80%+0.91%3.081 MVận chuyển2
Phần mềm đã đóng gói14.639 B AED−4.21%7.298 MDịch vụ Công nghệ1
Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh12.83 B AED2.37%+1.26%1.847 MVận chuyển2
Quản lý Đầu tư11.536 B AED1.17%+0.19%91 KTài chính4
Bảo hiểm nhiều Rủi ro9.357 B AED5.09%−0.47%132.145 KTài chính13
Phân phối Thực phẩm9.31 B AED+1.82%477.327 KDịch vụ Phân phối2
Công ty quản lý nước8.479 B AED5.20%−1.01%4.523 MCông ty dịch vụ công cộng1
Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền8.087 B AED2.97%+1.26%7.521 MDịch vụ Khách hàng2
Dịch vụ Xử lý Dữ liệu6.994 B AED−2.57%2.968 MDịch vụ Công nghệ1
Dịch vụ tiêu dùng khác6.983 B AED4.18%−0.14%1.849 MDịch vụ Khách hàng3
Sản phẩm Giải trí5.39 B AED−0.19%1.449 MKhách hàng Lâu năm1
Bán lẻ qua Internet4.608 B AED5.68%−1.14%170.294 KBán Lẻ1
Hàng Nông sản/Chế biến4.569 B AED3.21%−0.41%437.368 KCông nghiệp Chế biến2
Nhà phân phối bán buôn2.867 B AED1.57%+0.39%820.607 KDịch vụ Phân phối1
Sản phẩm Xây dựng2.653 B AED7.49%+1.50%403.31 KSản xuất Chế tạo1
Phim / Giải trí2.55 B AED3.92%+2.00%350.591 KDịch vụ Khách hàng2
Đồ uống: Không cồn2.544 B AED2.83%−0.13%709Hàng tiêu dùng không lâu bền2
Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ1.78 B AED0.00%−3.85%0Hỗn hợp11
Quỹ Đầu tư Bất động sản1.612 B AED5.08%−0.30%16.821 KTài chính3
Quản lý Bệnh viện1.258 B AED5.56%0.00%552Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
Tài chính/Cho thuê1.2 B AED+2.00%1.285 MTài chính1
Dược phẩm: Chính1.112 B AED+0.10%291.448 KCông nghệ Sức khỏe1
Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp854.328 M AED2.48%+2.23%33.605 KSản xuất Chế tạo1
Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo447.819 M AED3.97%+0.60%339Hàng tiêu dùng không lâu bền2
Hóa chất: Đa dạng hóa269.926 M AED5.83%0.00%0Công nghiệp Chế biến1
Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn254.1 M AED6.18%0.00%0Tài chính1
Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa252.466 M AED0.00%0Hàng tiêu dùng không lâu bền1