Đường tích lũy / phân phối (ADL)

Đường tích lũy / phân phối (ADL)

Đường Tích lũy/Phân phối ADL là một chỉ báo cơ bản được thiết kế để đo mức cầu và mức cung tiềm ẩn. Có thể thực hiện được điều này bằng cách cố gắng xác định xem các nhà giao dịch thực sự đang tích lũy (mua) hay phân phối (bán). Ta thực hiện bằng cách vẽ tổng Khối lượng Dòng tiền của mỗi giai đoạn. ADL có thể cho thấy sự phân kỳ giữa lưu lượng và giá thực tế chủ yếu nhằm khẳng định xu hướng hiện tại hoặc để dự đoán sự đảo chiều trong tương lai.
 
Đọc thêmvề Accumulation Distribution Line.
Hiển thị thêm Script