Các công ty của Brazil có nhiều nhân viên nhất

Sau đây là Các công ty Brazil có lực lượng lao động lớn nhất. Được sắp xếp theo số lượng nhân viên, các công ty này có thể đang phát triển hoặc giữ vị trí ổn định trên thị trường, vì vậy hãy phân tích các công ty này để tìm ra khoản đầu tư đáng tin cậy.
NHÂN VIÊN
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
GGPS3GPS ON ED NM
147 K18.760 BRL−0.37%2.214 M0.7112.708 B BRL19.620.96 BRL+23.89%1.38%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
MRFG3MARFRIG ON NM
129.579 K9.59 BRL−1.44%14.971 M1.688.845 B BRL−2.36 BRL−137.78%22.97%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BBDC3BRADESCO ON N1
86.222 K12.06 BRL+0.25%5.901 M1.22135.885 B BRL9.011.34 BRL2.73%Tài chính
BBAS3BRASIL ON EB NM
86.22 K27.60 BRL+0.77%21.743 M1.38156.638 B BRL4.126.70 BRL8.33%Tài chính
Sức mua mạnh
ASAI3ASSAI ON NM
80 K13.700 BRL+1.03%22.098 M1.8918.331 B BRL26.120.52 BRL−41.83%0.64%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
RDOR3REDE D OR ON NM
71 K24.600 BRL−0.85%4.145 M0.6855.832 B BRL27.190.90 BRL+71.06%2.02%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
VALE3VALE ON NM
66.807 K62.78 BRL−0.87%23.161 M0.85272.223 B BRL6.859.16 BRL−55.69%11.04%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
RADL3RAIADROGASILON ED NM
57.691 K25.10 BRL−1.68%8.391 M1.0643.739 B BRL40.350.62 BRL+5.42%1.01%Bán Lẻ
Mua
CSAN3COSAN ON NM
53.498 K14.42 BRL−0.96%12.281 M0.9027.198 B BRL−0.15 BRL−119.40%2.94%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
49 K60.12 BRL−0.71%4.704 M0.7778.235 B BRL5.5710.79 BRL−38.56%1.92%Công nghiệp Chế biến
Mua
PETR3PETROBRAS ON N2
46.73 K43.46 BRL−0.69%14.933 M1.25558.154 B BRL4.549.57 BRL−33.73%16.45%Năng lượng Mỏ
Mua
ABEV3AMBEV S/A ON
43 K11.86 BRL−0.75%18.582 M0.74188.207 B BRL12.960.92 BRL+0.35%5.19%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
WEGE3WEG ON NM
40.793 K37.99 BRL−0.73%4.382 M0.67160.581 B BRL27.821.37 BRL+36.21%1.71%Sản xuất Chế tạo
Mua
GUAR3GUARARAPES ON NM
28.247 K7.25 BRL−1.63%1.411 M0.533.679 B BRL−0.07 BRL−165.90%0.00%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
LREN3LOJAS RENNERON NM
24.364 K15.56 BRL−0.19%21.331 M1.6614.967 B BRL15.301.02 BRL−23.14%4.37%Bán Lẻ
Mua
TEND3TENDA ON NM
24.21 K11.74 BRL−1.18%1.355 M0.351.366 B BRL−0.90 BRL+84.00%0.00%Tài chính
Mua
BEEF3MINERVA ON NM
23 K6.09 BRL−0.98%6.263 M0.453.593 B BRL8.480.72 BRL−35.70%8.96%Dịch vụ Phân phối
Mua
FLRY3FLEURY ON NM
22.4 K14.72 BRL+5.07%11.141 M2.927.652 B BRL16.590.89 BRL−1.43%4.16%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
RENT3LOCALIZA ON NM
20.725 K50.24 BRL+1.41%6.253 M0.6652.791 B BRL29.111.73 BRL−20.30%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
EMBR3EMBRAER ON NM
19.179 K31.07 BRL−0.92%2.756 M0.4823.038 B BRL29.131.07 BRL+387.70%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
CCRO3CCR SA ON ED NM
18.754 K12.50 BRL−0.56%6.436 M0.7725.391 B BRL14.820.84 BRL−58.77%1.54%Vận chuyển
Mua
YDUQ3YDUQS PART ON NM
17.172 K14.17 BRL+0.64%2.621 M0.594.154 B BRL26.980.53 BRL1.95%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
16.68 K34.18 BRL+0.09%987.2 K1.0311.531 B BRL13.002.63 BRL+84.10%1.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
RAPT3RANDON PART ON N1
15.388 K9.73 BRL−0.51%28.9 K0.563.435 B BRL8.371.16 BRL−19.04%5.06%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SMFT3SMART FIT ON NM
15 K24.58 BRL+1.74%2.007 M0.7914.164 B BRL14.451.70 BRL1.88%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
POMO3MARCOPOLO ON N2
14.093 K5.55 BRL0.00%162 K0.427.358 B BRL6.800.82 BRL+101.16%7.06%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
PSSA3PORTO SEGUROON NM
12.669 K29.25 BRL−0.95%2.08 M1.3518.994 B BRL8.333.51 BRL+99.39%4.78%Tài chính
Mua
SBSP3SABESP ON NM
11.17 K83.10 BRL+0.37%2.216 M0.6056.588 B BRL16.125.16 BRL+12.89%1.54%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
PNVL3DIMED ON NM
10.284 K10.99 BRL−0.99%293.1 K1.011.65 B BRL17.640.62 BRL+7.90%2.19%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
UGPA3ULTRAPAR ON NM
10.094 K26.03 BRL−2.18%3.629 M1.0329.023 B BRL11.792.21 BRL+34.69%2.44%Bán Lẻ
Theo dõi
CSMG3COPASA ON NM
9.542 K21.49 BRL−0.28%1.022 M0.648.171 B BRL5.913.64 BRL+63.55%8.30%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
TIMS3TIM ON NM
9.275 K17.17 BRL−0.98%3.855 M0.5541.977 B BRL14.651.17 BRL+76.19%6.86%Truyền thông
Mua
SSGPS3SPRINGS ON NM
9.151 K0.82 BRL+6.49%418.2 K2.5838.5 M BRL0.00%Khách hàng Lâu năm
BRSR3BANRISUL ON N1
9.089 K12.44 BRL−0.96%1.7 K0.275.121 B BRL5.032.47 BRL4.31%Tài chính
Theo dõi
LJQQ3QUERO-QUERO ON NM
8.6 K4.75 BRL−0.42%1.708 M0.67930.497 M BRL45.850.10 BRL2.92%Bán Lẻ
Mua
BRKM3BRASKEM ON N1
8.569 K21.95 BRL+1.39%7.4 K0.8917.545 B BRL−5.74 BRL−1250.06%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
ARZZ3AREZZO CO ON NM
8.379 K52.25 BRL−1.42%2.331 M0.855.853 B BRL14.863.52 BRL−7.54%5.05%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ELET3ELETROBRAS ON N1
8.328 K37.20 BRL−1.30%7.605 M0.8588.15 B BRL18.821.98 BRL−17.24%0.59%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CMIN3CSNMINERACAOON N2
7.412 K5.050 BRL−2.88%9.076 M0.7228.367 B BRL7.760.65 BRL+21.36%12.35%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
LEVE3METAL LEVE ON NM
7.196 K33.35 BRL−0.83%577.3 K1.484.315 B BRL5.785.77 BRL+30.96%23.36%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
BNBR3NORD BRASIL ON
6.679 K104.00 BRL+4.00%1000.148.983 B BRL4.2824.29 BRL5.55%Tài chính
AERI3AERIS ON NM
6.144 K0.570 BRL0.00%1.537 M0.81708.17 M BRL−0.14 BRL−10.36%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
ARML3ARMAC ON NM
6 K10.760 BRL−0.09%346.4 K0.443.727 B BRL2.20%Tài chính
Sức mua mạnh
CPLE3COPEL ON N2
5.959 K8.43 BRL−2.32%10.107 M1.1227.204 B BRL10.650.79 BRL+94.83%3.52%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
5.757 K18.92 BRL+0.48%2.371 M0.638.279 B BRL9.292.04 BRL−25.81%6.56%Công nghiệp Chế biến
Mua
MOVI3MOVIDA ON NM
5.74 K7.20 BRL−1.50%3.396 M0.91965.974 M BRL−1.82 BRL−218.24%7.81%Tài chính
Sức mua mạnh
CRFB3CARREFOUR BRON NM
5.6 K11.36 BRL+1.16%3.981 M0.7023.676 B BRL−0.38 BRL−144.10%3.11%Dịch vụ Phân phối
Mua
ECOR3ECORODOVIAS ON NM
5.45 K7.45 BRL−1.46%4.099 M0.865.259 B BRL9.100.82 BRL+131.82%0.10%Vận chuyển
Mua
VIVA3VIVARA S.A. ON NM
4.95 K22.45 BRL−0.04%2.131 M0.405.305 B BRL14.321.57 BRL+2.52%1.62%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
CMIG3CEMIG ON N1
4.918 K14.93 BRL−0.93%128.8 K0.4730.103 B BRL5.702.62 BRL+40.86%7.70%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CEAB3CEA MODAS ON NM
4.5 K10.76 BRL−0.92%2.408 M0.553.348 B BRL1415.790.01 BRL+72.73%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
BSLI3BRB BANCO ON
4.498 K9.91 BRL+7.14%1000.053.61 B BRL1.42%Tài chính
TPIS3TRIUNFO PARTON NM
4.327 K3.87 BRL−0.26%19.9 K0.69161.046 M BRL−0.18 BRL−195.70%4.73%Vận chuyển
POSI3POSITIVO TECON NM
4 K9.41 BRL−2.59%765.2 K0.471.35 B BRL5.341.76 BRL−18.61%5.32%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
CLSC3CELESC ON N2
3.857 K68.40 BRL+2.87%6003.522.639 B BRL4.7414.44 BRL+3.05%8.15%Công ty dịch vụ công cộng
TASA3TAURUS ARMASON N2
3.724 K13.13 BRL−0.15%5.4 K0.441.601 B BRL10.891.21 BRL−71.34%10.61%Công nghệ Điện tử
ENMT3ENERGISA MT ON
3.672 K80.40 BRL+5.79%7000.3817.212 B BRL12.766.30 BRL+15.82%4.37%Công ty dịch vụ công cộng
VBBR3VIBRA ON ED NM
3.526 K22.87 BRL−1.29%8.458 M1.1324.766 B BRL5.394.24 BRL+209.76%3.59%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
VAMO3VAMOS ON NM
3.476 K7.300 BRL+0.41%5.398 M0.637.97 B BRL13.030.56 BRL−18.16%4.39%Tài chính
Sức mua mạnh
IFCM3INFRACOMM ON NM
3.317 K0.740 BRL+2.78%6.177 M0.53458.988 M BRL−0.78 BRL+9.30%0.00%Dịch vụ Phân phối
Mua
STBP3SANTOS BRP ON NM
3.272 K12.88 BRL+0.70%3.126 M0.5411.047 B BRL22.160.58 BRL+17.34%4.14%Vận chuyển
Sức mua mạnh
FESA3FERBASA ON N1
3.218 K15.49 BRL+3.47%1000.313.726 B BRL4.623.36 BRL−51.39%3.42%Khoáng sản phi năng lượng
BAZA3AMAZONIA ON
2.835 K102.45 BRL+1.43%3.9 K1.245.662 B BRL4.2724.00 BRL5.50%Tài chính
CCGRA3GRAZZIOTIN ON
2.816 K26.60 BRL−0.64%2.4 K1.32539.462 M BRL5.484.86 BRL−21.16%8.58%Bán Lẻ
MMNPR3MINUPAR ON
2.789 K18.89 BRL−0.42%7000.39134.689 M BRL11.271.68 BRL+82.05%0.00%Công nghiệp Chế biến
PLAS3PLASCAR PARTON
2.534 K6.56 BRL0.00%6000.2481.511 M BRL−0.06 BRL+99.26%0.00%Sản xuất Chế tạo
RANI3IRANI ON NM
2.302 K9.15 BRL−0.54%491.3 K0.632.185 B BRL5.771.59 BRL+3.94%9.28%Công nghiệp Chế biến
Mua
SNSY3SANSUY ON
2.263 K11.70 BRL+3.54%5.1 K2.2962.339 M BRL−17.64 BRL+58.99%0.00%Sản xuất Chế tạo
MILS3MILLS ON NM
2.101 K13.48 BRL−0.15%1.332 M1.033.224 B BRL10.511.28 BRL+26.93%0.60%Tài chính
Sức mua mạnh
OOPCT3OCEANPACT ON NM
1.91 K6.470 BRL+1.25%471.6 K0.591.265 B BRL17.570.37 BRL0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
BLAU3BLAU ON NM
1.9 K10.670 BRL+3.09%299.6 K0.901.857 B BRL7.601.40 BRL−31.00%3.02%Công nghệ Sức khỏe
Bán
QUAL3QUALICORP ON NM
1.779 K1.61 BRL−0.62%7.31 M0.94449.743 M BRL−0.30 BRL−188.47%4.88%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
FHER3FER HERINGERON NM
1.68 K5.04 BRL0.00%1.1 K0.12271.441 M BRL−6.70 BRL−139.76%0.00%Công nghiệp Chế biến
CBEE3AMPLA ENERG ON
1.651 K11.80 BRL−1.17%1000.052.998 B BRL−0.79 BRL−133.61%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
TRPL3TRAN PAULISTON N1
1.6 K32.25 BRL−1.23%6000.2618.542 B BRL7.484.31 BRL+25.59%6.75%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
ENEV3ENEVA ON NM
1.551 K12.45 BRL+0.08%6.372 M0.7219.707 B BRL90.410.14 BRL−55.58%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
UNIP3UNIPAR ON EB
1.4 K55.12 BRL+0.04%7 K0.616.34 B BRL7.557.30 BRL−40.53%2.94%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
EEALT3ACO ALTONA ON
1.369 K9.88 BRL0.00%1000.12223.065 M BRL4.512.19 BRL+33.27%3.47%Sản xuất Chế tạo
TEKA3TEKA ON
1.368 K50.00 BRL0.00%5001.1622.124 M BRL−301.24 BRL+5.09%0.00%Khách hàng Lâu năm
VITT3VITTIA ON EB NM
1.177 K5.790 BRL+3.02%881.9 K1.43884.33 M BRL9.270.62 BRL−34.80%4.83%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
EGIE3ENGIE BRASILON NM
1.099 K40.04 BRL−0.35%1.439 M0.4132.784 B BRL9.534.20 BRL+28.78%7.22%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
AALOS3ALLOS ON NM
1.029 K21.83 BRL+0.46%3.184 M0.5812.458 B BRL2.319.46 BRL+1510.10%2.39%Tài chính
Sức mua mạnh
MMWET3WETZEL S/A ON
92711.11 BRL−16.47%1000.7112.543 M BRL−13.11 BRL−176.01%0.00%Sản xuất Chế tạo
BBGIP3BANESE ON
92624.70 BRL−1.20%9003.33441.703 M BRL217.240.11 BRL7.59%Tài chính
NTCO3GRUPO NATURAON NM
84216.70 BRL+4.05%7.002 M1.0322.256 B BRL−2.41 BRL−15.85%4.41%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BMOB3BEMOBI TECH ON NM
65012.390 BRL−0.56%346.4 K0.681.059 B BRL12.480.99 BRL+1.59%6.06%Dịch vụ Công nghệ
Mua
UCAS3UNICASA ON NM
5322.41 BRL+2.12%14.9 K0.23155.964 M BRL10.500.23 BRL−53.96%8.51%Khách hàng Lâu năm
TELB3TELEBRAS ON
46713.78 BRL+1.62%1000.191.072 B BRL−1.47 BRL+22.22%0.00%Truyền thông
GFSA3GAFISA ON NM
4425.61 BRL−2.60%852.4 K0.32800.782 M BRL−2.95 BRL−43.81%0.00%Tài chính
LPSB3LOPES BRASILON NM
3602.25 BRL+2.27%244.3 K1.68320.2 M BRL13.160.17 BRL+96.33%0.94%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
IRBR3IRB(RE) ON NM
34240.45 BRL−0.78%715.1 K0.483.337 B BRL−2.62 BRL+81.19%0.00%Tài chính
Theo dõi
TRAD3TC ON NM
2770.770 BRL+1.32%291.1 K0.28212.912 M BRL−0.88 BRL−199.15%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
26832.50 BRL−1.34%3.518 M0.6765.771 B BRL8.153.99 BRL+31.69%8.70%Tài chính
Theo dõi
GGSHP3GENERALSHOPPON
17710.80 BRL0.00%1000.1320.254 M BRL0.2249.68 BRL0.00%Tài chính
NNINJ3GETNINJAS ON NM
1514.700 BRL−8.38%106.6 K3.10260.89 M BRL64.740.07 BRL0.00%Dịch vụ Thương mại
CXSE3CAIXA SEGURION NM
13515.620 BRL+0.13%2.678 M0.9146.8 B BRL13.081.19 BRL+21.31%6.48%Tài chính
Mua
BBIOM3BIOMM ON MA
13016.00 BRL−2.20%200 K1.092.075 B BRL−0.97 BRL+23.02%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BBDLL3BARDELLA ON
10212.50 BRL+4.08%3000.6416.823 M BRL1.408.95 BRL+160.11%0.00%Sản xuất Chế tạo
BBALM3BAUMER ON
612.00 BRL0.00%1000.40110.021 M BRL7.451.61 BRL+174.80%5.50%Công nghệ Sức khỏe
AAVLL3ALPHAVILLE ON NM
3.550 BRL+0.85%1.6 K0.47971.534 M BRL−19.32 BRL−23.05%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh