Các công ty của Brazil với số lượng nhân viên lớn nhất

Câu nói cũ "không phải là kích thước của con tàu, mà do sự chuyển động của đại dương", những người được liệt kê ở đây không nhận được bản ghi nhớ - họ là một số nhà tuyển dụng lớn nhất: Nước Brazil. Mặt khác, nhiều người hơn có thể có nghĩa là nhiều quyền lực hơn, nhiều sự hiện diện hơn và sự ổn định (ngụ ý) lớn hơn. Nhưng cho dù bạn nghĩ như thế nào, bạn cũng không thể bỏ qua những Các công ty Brazil này. Rất có thể, bạn biết ai đó đang làm việc cho họ.

NHÂN VIÊN
(FY)
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
Khu vực
JBSS3JBS ON NM
260K16.40 BRL−0.18%−0.03 BRL
Bán Mạnh
7.186M117.855M BRL36.377B BRL4.113.99 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
GGPS3GPS ON NM
140K15.190 BRL−0.20%−0.030 BRL
Mua
2.344M35.608M BRL10.21B BRL18.700.81 BRLDịch vụ Thương mại
BBDC3BRADESCO ON N1
88.381K13.67 BRL−0.15%−0.02 BRL
Mua
5.446M74.45M BRL158.059B BRL8.101.69 BRLTài chính
BBAS3BRASIL ON NM
85.953K44.40 BRL−0.58%−0.26 BRL
Mua
9.59M425.809M BRL126.691B BRL4.2610.43 BRLTài chính
ASAI3ASSAI ON NM
76K11.400 BRL−1.98%−0.230 BRL
Bán Mạnh
33.081M377.128M BRL15.393B BRL14.300.80 BRLBán Lẻ
RDOR3REDE D OR ON NM
71K29.660 BRL0.00%0.000 BRL
Mua
8.749M259.481M BRL66.746B BRL53.940.61 BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
VALE3VALE ON NM
64.516K66.33 BRL2.28%1.48 BRL
Bán
38.182M2.533B BRL285.119B BRL3.6818.04 BRLKhoáng sản phi năng lượng
CSAN3COSAN ON ED NM
53.498K15.51 BRL−0.45%−0.07 BRL
Theo dõi
9.028M140.021M BRL28.972B BRL−0.13 BRLCông ty dịch vụ công cộng
RADL3RAIADROGASILON EB NM
53.443K28.72 BRL1.88%0.53 BRL
Sức mua mạnh
5.996M172.211M BRL49.204B BRL46.090.61 BRLBán Lẻ
SANB3SANTANDER BRON
52.603K13.57 BRL−1.02%−0.14 BRL
Theo dõi
101K1.371M BRL109.554B BRL7.471.82 BRLTài chính
ABEV3AMBEV S/A ON
52K14.76 BRL0.14%0.02 BRL
Sức mua mạnh
9.977M147.258M BRL232.463B BRL15.870.94 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
PETR3PETROBRAS ON N2
45.149K30.04 BRL1.66%0.49 BRL
Mua
9.73M292.28M BRL373.697B BRL2.1513.95 BRLNăng lượng Mỏ
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
42K45.35 BRL2.79%1.23 BRL
Mua
3.857M174.924M BRL59.503B BRL3.2613.93 BRLCông nghiệp Chế biến
WEGE3WEG ON NM
39.137K39.51 BRL1.20%0.47 BRL
Bán
6.525M257.783M BRL165.784B BRL36.281.09 BRLSản xuất Chế tạo
TEND3TENDA ON NM
37.502K7.95 BRL5.02%0.38 BRL
Mua
5.265M41.853M BRL764.903M BRL−5.36 BRLTài chính
MRFG3MARFRIG ON NM
32.534K6.42 BRL−0.16%−0.01 BRL
Bán
7.573M48.619M BRL4.235B BRL1.026.29 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
GUAR3GUARARAPES ON NM
30K4.76 BRL3.48%0.16 BRL
Mua
2.802M13.336M BRL2.376B BRL−0.09 BRLDịch vụ Phân phối
LREN3LOJAS RENNERON NM
26.208K20.04 BRL2.77%0.54 BRL
Mua
23.365M468.239M BRL19.24B BRL17.021.18 BRLBán Lẻ
CSNA3SID NACIONALON
24.924K12.49 BRL1.38%0.17 BRL
Bán
8.636M107.869M BRL16.47B BRL−0.44 BRLKhoáng sản phi năng lượng
OIBR3OI ON N1
24.18K1.03 BRL0.98%0.01 BRL
Bán
6.254M6.441M BRL33.862M BRL−32.34 BRLTruyền thông
BEEF3MINERVA ON NM
21K9.93 BRL1.33%0.13 BRL
Mua
6.033M59.909M BRL5.801B BRL8.821.13 BRLDịch vụ Phân phối
FLRY3FLEURY ON NM
20.8K16.48 BRL−1.26%−0.21 BRL
Mua
3.141M51.759M BRL6.39B BRL19.240.86 BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
EMBR3EMBRAER ON NM
18.873K18.48 BRL2.21%0.40 BRL
Mua
7.33M135.457M BRL13.576B BRL−0.05 BRLCông nghệ Điện tử
CCRO3CCR SA ON NM
18.086K13.68 BRL−0.29%−0.04 BRL
Mua
4.275M58.481M BRL27.634B BRL21.090.65 BRLVận chuyển
YDUQ3YDUQS PART ON NM
17.882K14.08 BRL1.66%0.23 BRL
Sức mua mạnh
3.132M44.099M BRL4.154B BRL249.200.06 BRLDịch vụ Thương mại
RENT3LOCALIZA ON NM
17.505K64.24 BRL0.47%0.30 BRL
Sức mua mạnh
5.828M374.384M BRL63.378B BRL32.122.03 BRLTài chính
MYPK3IOCHP-MAXIONON NM
17K12.15 BRL−2.10%−0.26 BRL
Mua
4.437M53.913M BRL1.851B BRL17.980.68 BRLSản xuất Chế tạo
ENGI3ENERGISA ON N2
16.676K13.48 BRL3.77%0.49 BRL
Sức mua mạnh
13.6K183.328K BRL20.746B BRL12.581.08 BRLCông ty dịch vụ công cộng
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
16.16K39.66 BRL0.43%0.17 BRL
Sức mua mạnh
1.651M65.491M BRL13.391B BRL26.031.53 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
RAPT3RANDON PART ON N1
15.95K9.43 BRL1.84%0.17 BRL
Sức mua mạnh
2.5K23.575K BRL3.196B BRL6.671.41 BRLSản xuất Chế tạo
DXCO3DEXCO ON NM
15.236K8.59 BRL5.79%0.47 BRL
Sức mua mạnh
5.656M48.582M BRL6.821B BRL10.020.86 BRLSản xuất Chế tạo
SBSP3SABESP ON NM
14.98K53.49 BRL4.21%2.16 BRL
Mua
6.576M351.729M BRL36.561B BRL12.644.23 BRLCông ty dịch vụ công cộng
PSSA3PORTO SEGUROON NM
12.716K23.34 BRL−0.64%−0.15 BRL
Theo dõi
2.381M55.563M BRL15.013B BRL11.642.00 BRLTài chính
POMO3MARCOPOLO ON N2
12.682K3.67 BRL3.38%0.12 BRL
Mua
87.2K320.024K BRL4.055B BRL5.890.63 BRLSản xuất Chế tạo
CSMG3COPASA ON NM
10.185K20.23 BRL1.20%0.24 BRL
Sức mua mạnh
1.767M35.736M BRL7.671B BRL7.572.67 BRLCông ty dịch vụ công cộng
UGPA3ULTRAPAR ON NM
9.92K16.82 BRL−1.58%−0.27 BRL
Mua
6.416M107.915M BRL18.342B BRL11.491.47 BRLBán Lẻ
ELET3ELETROBRAS ON N1
9.67K35.50 BRL−1.61%−0.58 BRL
Mua
7.994M283.769M BRL82.768B BRL14.672.44 BRLCông ty dịch vụ công cộng
TIMS3TIM ON NM
9.406K14.33 BRL−0.49%−0.07 BRL
Mua
2.936M42.077M BRL34.684B BRL21.440.69 BRLTruyền thông
PNVL3DIMED ON NM
9.3K11.73 BRL0.43%0.05 BRL
Mua
396.8K4.654M BRL1.744B BRL20.900.56 BRLCông nghệ Sức khỏe
CSUD3CSU DIGITAL ON NM
9.299K13.67 BRL6.71%0.86 BRL
Sức mua mạnh
91.4K1.249M BRL562.438M BRL7.181.90 BRLDịch vụ Thương mại
SGPS3SPRINGS ON NM
9.151K1.32 BRL0.76%0.01 BRL
Theo dõi
191.1K252.252K BRL66M BRLKhách hàng Lâu năm
REDE3REDE ENERGIAON
8.889K5.75 BRL−0.52%−0.03 BRL
Theo dõi
34.9K200.675K BRL12.134B BRL9.110.63 BRLCông ty dịch vụ công cộng
BRKM3BRASKEM ON N1
8.668K23.25 BRL−1.69%−0.40 BRL
Bán
25.5K592.875K BRL18.42B BRL−5.07 BRLCông nghiệp Chế biến
BRSR3BANRISUL ON N1
8.658K12.99 BRL1.09%0.14 BRL
Sức mua mạnh
3.5K45.465K BRL5.112B BRL7.471.74 BRLTài chính
RAIL3RUMO S.A. ON NM
8.5K21.00 BRL0.05%0.01 BRL
Mua
6.963M146.223M BRL38.919B BRL59.560.35 BRLVận chuyển
LJQQ3QUERO-QUERO ON NM
8.2K4.98 BRL2.68%0.13 BRL
Mua
4.721M23.511M BRL932.706M BRL−0.16 BRLBán Lẻ
LEVE3METAL LEVE ON NM
7.514K41.55 BRL4.55%1.81 BRL
Sức mua mạnh
606.7K25.208M BRL5.331B BRL8.494.90 BRLSản xuất Chế tạo
ARZZ3AREZZO CO ON NM
7.45K74.94 BRL3.90%2.81 BRL
Sức mua mạnh
1.848M138.512M BRL8.216B BRL21.573.54 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
CMIN3CSNMINERACAOON N2
7.366K4.580 BRL1.10%0.050 BRL
Mua
9.004M41.236M BRL24.985B BRL9.210.50 BRLKhoáng sản phi năng lượng
PFRM3PROFARMA ON NM
7.269K3.41 BRL2.40%0.08 BRL
Mua
91.1K310.651K BRL418.103M BRL5.090.67 BRLDịch vụ Phân phối
BNBR3NORD BRASIL ON
6.597K78.14 BRL−4.70%−3.85 BRL
Theo dõi
1007.814K BRL6.749B BRL3.3523.33 BRLTài chính
SAPR3SANEPAR ON N2
6.199K4.05 BRL−1.70%−0.07 BRL
Mua
165.3K669.465K BRL6.241B BRL5.190.78 BRLCông ty dịch vụ công cộng
CPLE3COPEL ON N2
6.029K6.87 BRL0.00%0.00 BRL
Mua
1.093M7.512M BRL20.207B BRL17.500.39 BRLCông ty dịch vụ công cộng
VVEO3VIVEO ON NM
6K17.500 BRL1.45%0.250 BRL
Sức mua mạnh
101.2K1.771M BRL5.007B BRL24.890.70 BRLDịch vụ Phân phối
MOVI3MOVIDA ON NM
5.8K11.11 BRL3.64%0.39 BRL
Sức mua mạnh
4.128M45.858M BRL1.468B BRL12.570.88 BRLTài chính
AERI3AERIS ON NM
5.686K1.510 BRL1.34%0.020 BRL
Theo dõi
3.059M4.619M BRL1.157B BRL−0.15 BRLSản xuất Chế tạo
CEAB3CEA MODAS ON NM
5.647K4.51 BRL0.67%0.03 BRL
Mua
4.247M19.154M BRL1.39B BRL51.960.09 BRLBán Lẻ
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
5.22K35.07 BRL0.78%0.27 BRL
Bán
1.251M43.869M BRL7.821B BRL7.614.67 BRLCông nghiệp Chế biến
CMIG3CEMIG ON N1
4.969K17.70 BRL−1.56%−0.28 BRL
Theo dõi
311.3K5.51M BRL30.647B BRL9.651.83 BRLCông ty dịch vụ công cộng
ECOR3ECORODOVIAS ON NM
4.875K6.39 BRL−2.44%−0.16 BRL
Theo dõi
6.561M41.925M BRL4.445B BRL12.980.49 BRLVận chuyển
IFCM3INFRACOMM ON NM
4.521K1.580 BRL17.91%0.240 BRL
Mua
6.865M10.847M BRL610.924M BRL−0.88 BRLDịch vụ Phân phối
LIGT3LIGHT S/A ON NM
4.475K4.92 BRL1.23%0.06 BRL
Sức mua mạnh
5.758M28.33M BRL1.833B BRL−15.23 BRLCông ty dịch vụ công cộng
VIVA3VIVARA S.A. ON NM
4.43K25.42 BRL3.00%0.74 BRL
Sức mua mạnh
2.506M63.695M BRL6.004B BRL16.971.50 BRLKhách hàng Lâu năm
TPIS3TRIUNFO PARTON NM
4.24K3.32 BRL1.53%0.05 BRL
Mua
26.8K88.976K BRL137.802M BRL−0.90 BRLVận chuyển
ARML3ARMAC ON NM
4K16.070 BRL1.71%0.270 BRL
Mua
894.2K14.37M BRL5.56B BRL37.830.42 BRLTài chính
POSI3POSITIVO TECON NM
4K6.85 BRL1.78%0.12 BRL
Mua
2.626M17.99M BRL957.42M BRL3.402.02 BRLCông nghệ Điện tử
CLSC3CELESC ON N2
3.925K52.00 BRL0.17%0.09 BRL
Mua
1K52K BRL2.017B BRL4.0212.93 BRLCông ty dịch vụ công cộng
TASA3TAURUS ARMASON N2
3.5K14.74 BRL1.45%0.21 BRL
Mua
16.8K247.632K BRL1.873B BRL5.072.91 BRLCông nghệ Điện tử
VBBR3VIBRA ON NM
3.364K17.12 BRL1.00%0.17 BRL
Mua
13.476M230.716M BRL19.087B BRL14.831.15 BRLBán Lẻ
ENBR3ENERGIAS BR ON NM
3.337K23.01 BRL0.79%0.18 BRL
Sức mua mạnh
2.219M51.05M BRL12.777B BRL13.331.73 BRLCông ty dịch vụ công cộng
ENMT3ENERGISA MT ON
3.324K71.29 BRL0.42%0.30 BRL
Mua
60042.774K BRL15.709B BRL14.564.90 BRLCông ty dịch vụ công cộng
STBP3SANTOS BRP ON NM
3.264K10.05 BRL−0.50%−0.05 BRL
Mua
3.32M33.369M BRL8.681B BRL22.870.44 BRLVận chuyển
FESA3FERBASA ON N1
3.22K61.90 BRL−0.16%−0.10 BRL
Mua
1006.19K BRL4.762B BRL5.5911.06 BRLKhoáng sản phi năng lượng
BAZA3AMAZONIA ON
2.867K67.31 BRL−1.35%−0.92 BRL
Bán
1.7K114.427K BRL3.773B BRL3.1721.27 BRLTài chính
CGRA3GRAZZIOTIN ON
2.827K28.99 BRL−0.03%−0.01 BRL
Bán
2.7K78.273K BRL560.388M BRL5.285.49 BRLBán Lẻ
VAMO3VAMOS ON NM
2.827K13.330 BRL1.76%0.230 BRL
Sức mua mạnh
3.583M47.761M BRL13.562B BRL18.580.72 BRLTài chính
MNPR3MINUPAR ON
2.729K10.01 BRL−4.30%−0.45 BRL
Mua
6.6K66.066K BRL71.072M BRL3.313.03 BRLCông nghiệp Chế biến
AGXY3AGROGALAXY ON NM
2.54K6.000 BRL−0.66%−0.040 BRL
Bán
193.6K1.162M BRL1.005B BRL23.230.26 BRLDịch vụ Phân phối
QUAL3QUALICORP ON NM
2.532K4.70 BRL1.29%0.06 BRL
Mua
3.478M16.346M BRL1.305B BRL36.920.13 BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
WIZC3WIZ CO ON NM
2.518K5.980 BRL−0.33%−0.020 BRL
Mua
591.3K3.536M BRL956.246M BRL8.460.71 BRLTài chính
RANI3IRANI ON NM
2.362K8.61 BRL0.35%0.03 BRL
Mua
999.8K8.608M BRL2.101B BRL6.081.42 BRLCông nghiệp Chế biến
PLAS3PLASCAR PARTON
2.186K8.99 BRL5.76%0.49 BRL
Mua
3002.697K BRL111.705M BRL−9.52 BRLSản xuất Chế tạo
OPCT3OCEANPACT ON NM
2.023K4.050 BRL−1.22%−0.050 BRL
Mua
535.7K2.17M BRL802.002M BRL−0.47 BRLDịch vụ Thương mại
MILS3MILLS ON NM
1.921K11.47 BRL6.20%0.67 BRL
Sức mua mạnh
1.699M19.492M BRL2.739B BRL10.121.13 BRLTài chính
ETER3ETERNIT ON NM
1.793K11.34 BRL3.09%0.34 BRL
Sức mua mạnh
390.7K4.431M BRL700.435M BRL5.971.90 BRLKhoáng sản phi năng lượng
BLAU3BLAU ON NM
1.7K21.500 BRL−2.32%−0.510 BRL
Theo dõi
269.6K5.796M BRL3.857B BRL10.861.98 BRLCông nghệ Sức khỏe
PMAM3PARANAPANEMAON NM
1.638K4.51 BRL0.89%0.04 BRL
Mua
11.8K53.218K BRL195.745M BRL−70.26 BRLKhoáng sản phi năng lượng
FHER3FER HERINGERON NM
1.511K14.54 BRL−1.16%−0.17 BRL
Theo dõi
125.3K1.822M BRL783.085M BRL−2.80 BRLCông nghiệp Chế biến
ENEV3ENEVA ON NM
1.49K11.69 BRL−0.60%−0.07 BRL
Theo dõi
4.99M58.337M BRL18.517B BRL37.710.31 BRLCông ty dịch vụ công cộng
UNIP3UNIPAR ON
1.4K66.86 BRL0.80%0.53 BRL
Theo dõi
5.4K361.044K BRL7.193B BRL6.1110.94 BRLCông nghiệp Chế biến
TRPL3TRAN PAULISTON N1
1.4K30.00 BRL0.10%0.03 BRL
Mua
50015K BRL17.75B BRL8.013.75 BRLCông ty dịch vụ công cộng
EALT3ACO ALTONA ON
1.331K9.30 BRL5.68%0.50 BRL
Sức mua mạnh
6005.58K BRL193.823M BRL6.041.54 BRLSản xuất Chế tạo
EGIE3ENGIE BRASILON NM
1.215K42.63 BRL0.26%0.11 BRL
Mua
1.461M62.282M BRL34.783B BRL11.993.55 BRLCông ty dịch vụ công cộng
VITT3VITTIA ON NM
1.195K11.300 BRL1.80%0.200 BRL
Mua
190.6K2.154M BRL1.616B BRL10.931.03 BRLCông nghiệp Chế biến
CBEE3AMPLA ENERG ON
1.163K14.02 BRL12.16%1.52 BRL
Mua
3004.206K BRL3.368B BRL−0.57 BRLCông ty dịch vụ công cộng
NTCO3GRUPO NATURAON NM
86613.76 BRL1.93%0.26 BRL
Mua
9.489M130.562M BRL19.03B BRL−2.09 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
ALUP3ALUPAR ON N2
8519.81 BRL1.13%0.11 BRL
Sức mua mạnh
12.2K119.682K BRL8.917B BRL12.510.78 BRLCông ty dịch vụ công cộng
BGIP3BANESE ON
85029.24 BRL1.49%0.43 BRL
Theo dõi
1002.924K BRL384.42M BRL5.924.94 BRLTài chính
TAEE3TAESA ON N2
73212.48 BRL0.48%0.06 BRL
Sức mua mạnh
78K973.44K BRL12.981B BRL3.373.70 BRLDịch vụ Công nghiệp
BMOB3BEMOBI TECH ON NM
70014.280 BRL1.35%0.190 BRL
Sức mua mạnh
345.1K4.928M BRL1.269B BRL15.330.93 BRLDịch vụ Công nghệ