Chỉ số AEX

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Các thành phần AEX

Các thành phần AEX-INDEX có thể được tìm thấy trong bảng dưới đây. Sắp xếp các thành phần cổ phiếu AEX theo các số liệu và dữ liệu tài chính khác nhau như hiệu suất, cổ tức, báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABNABN AMRO BANK N.V.
Chứng chỉ lưu ký
14.780 EUR+0.96%763.593K0.2113.713B USD8.81%Tài chính
Theo dõi
ADKONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
27.475 EUR−0.45%408.289K0.1727.67B USD12.022.42 USD−2.85%3.91%Bán Lẻ
Theo dõi
ADYENADYEN
1483.2 EUR+1.16%24.857K0.2549.24B USD66.1424.75 USD+46.38%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
AGNAEGON
5.316 EUR−1.85%4.027M0.6810.089B USD4.25%Tài chính
Mua
AKZAAKZO NOBEL
68.36 EUR+0.29%60.484K0.1812.584B USD26.472.85 USD+29.23%2.90%Công nghiệp Chế biến
Mua
ASMASM INTERNATIONAL N.V.
563.7 EUR+1.09%43.843K0.2929.423B USD31.1519.13 USD+208.68%0.45%Sản xuất Chế tạo
Mua
ASMLASML HOLDING
878.3 EUR+0.17%161.963K0.29374.405B USD44.1521.96 USD+40.50%0.68%Công nghệ Điện tử
Mua
ASRNLASR NEDERLAND
42.72 EUR−0.95%135.991K0.429.775B USD11.743.97 USD−31.96%6.49%Tài chính
Sức mua mạnh
BESIBE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.
158.05 EUR−3.21%439.336K0.8414.266B USD73.492.37 USD−24.58%1.75%Sản xuất Chế tạo
Mua
DSFIRDSM FIRMENICH AG
97.81 EUR−2.01%239.791K0.3928.514B USD1.60%Công nghệ Sức khỏe
Mua
EXOEXOR
100.60 EUR+0.40%29.111K0.2324.289B USD0.44%Tài chính
Mua
HEIAHEINEKEN
88.90 EUR−0.29%151.042K0.2155.51B USD21.744.51 USD−29.16%2.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
IMCDIMCD
143.05 EUR+0.39%23.557K0.268.774B USD28.255.52 USD+76.24%1.66%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
INGAING GROEP N.V.
12.688 EUR+0.14%2.495M0.2647.019B USD5.83%Tài chính
Mua
KPNKPN KON
3.372 EUR+0.30%2.562M0.2014.341B USD4.37%Truyền thông
Mua
MTARCELORMITTAL SA
24.330 EUR−0.10%630.725K0.2721.655B USD24.221.11 USD−92.07%1.67%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
NNNN GROUP
37.28 EUR−1.22%228.058K0.3111.185B USD102.330.40 USD−95.75%7.71%Tài chính
Sức mua mạnh
PHIAKON.PHILIPS N.V.
18.564 EUR−0.56%420.795K0.2418.361B USD−0.56 USD−114.43%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
PRXPROSUS
28.495 EUR+0.25%1.143M0.4778.401B USD4.376.89 USD−35.93%0.25%Vận chuyển
Sức mua mạnh
RANDRANDSTAD N.V.
51.30 EUR−0.54%64.116K0.1510.096B USD15.113.75 USD−32.30%5.53%Dịch vụ Thương mại
Bán
RENRELX
40.82 EUR+0.54%286.163K0.3482.584B USD37.811.19 USD+19.29%1.61%Dịch vụ Thương mại
Mua
SHELLSHELL PLC
29.525 EUR−0.34%2.424M0.38204.439B USD11.252.90 USD−49.85%3.99%Năng lượng Mỏ
Mua
UMGUNIVERSAL MUSIC GROUP N V
26.94 EUR+0.07%153.073K0.1653.069B USD42.010.70 USD+59.86%1.89%Dịch vụ Thương mại
Mua
UNAUNILEVER PLC
46.845 EUR+0.25%549.579K0.48126.527B USD18.222.84 USD+8.47%3.75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
WKLWOLTERS KLUWER
148.30 EUR+0.92%126.598K0.2838.714B USD36.264.51 USD+47.09%1.29%Dịch vụ Công nghệ
Mua