SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Apr-2024,Composite FuturesSGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Apr-2024,Composite FuturesSGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Apr-2024,Composite Futures

SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Apr-2024,Composite Futures

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Những điểm nổi bật trong hợp đồng

Khối lượng
Lãi suất mở
Quy mô hợp đồng
100TNE
Tháng giao ngay
FEFJ2024
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đại diện tài sản nào đáng giá hôm nay và điều gì khiến thị trường cho rằng tài sản sẽ đáng giá trong tương lai.
Giao dịch thẳng trên các siêu biểu đồ thông qua các nhà môi giới được chúng tôi hỗ trợ, xác minh đầy đủ và được người dùng đánh giá.

Các câu hỏi thường gặp

Khối lượng của SGX TSI Iron Ore CFR China (62% Fe Fines) Index Futures,Apr-2024,Composite Futures‪14.59 K‬.