Cổ phiếu của các công ty có số lượng nhân viên lớn nhất — Thị trường Chứng khoán Nhật

Một trong những thông số có thể giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty trước khi bạn quyết định đầu tư, là số lượng nhân viên mà công ty đó có. Đó không phải là yếu tố duy nhất, nhưng lực lượng lao động lớn có thể chỉ ra rằng một công ty đang phát triển hoặc đã giữ vị trí ổn định trên thị trường.

           
7203 TOYOTA MOTOR CORP
1983.500.00%0.00Mua15.611M27473.054B9.37213.47366283.00Khách hàng Lâu năm
6501 HITACHI
6685.00-0.10%-7.00Mua2.302M6472.925B16.16414.48350864.00Sản xuất Chế tạo
9432 NIPPON TEL & TEL CORP
3120.00-0.67%-21.00Bán4.150M11376.707B11.73267.79324667.00Truyền thông
5802 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES
1526.00-0.33%-5.00Theo dõi1.358M1194.006B9.86155.22286784.00Sản xuất Chế tạo
6178 JAPAN POST HLDGS CO LTD
876.80-1.63%-14.50Sức bán mạnh46.190M3357.771B7.19123.94243612.00Dịch vụ Thương mại
6752 PANASONIC CORP
1378.500.77%10.50Mua4.028M3192.392B12.70107.77243540.00Khách hàng Lâu năm
9064 YAMATO HOLDINGS CO LTD
2814.000.39%11.00Bán784.400K1039.983B16.02174.94223191.00Vận chuyển
7267 HONDA MOTOR CO
3417.000.03%1.00Bán2.945M5898.649B6.14556.46211374.00Khách hàng Lâu năm
7751 CANON INC
2847.50-0.11%-3.00Mua3.438M2980.981B16.97168.17181897.00Công nghệ Điện tử
6902 DENSO CORP
7793.00-0.18%-14.00Mua1.257M6053.011B19.87392.87168391.00Sản xuất Chế tạo
8267 AEON CO LTD
2617.000.62%16.00Bán1.936M2200.689B-10.50155578.00Bán Lẻ
6503 MITSUBISHI ELECTRIC CORP
1583.50-0.25%-4.00Mua2.887M3406.210B14.36110.51145653.00Công nghệ Điện tử
9613 NTT DATA CORP
2214.000.23%5.00Mua1.605M3098.120B34.9063.29139677.00Dịch vụ Công nghệ
8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
652.70-0.32%-2.10Mua40.639M8403.654B8.6476.05138161.00Tài chính
5108 BRIDGESTONE CORP
5101.000.83%42.00Bán1.224M3562.660B29.24173.28138036.00Khách hàng Lâu năm
7201 NISSAN MOTOR CO
587.20-1.39%-8.30Mua12.573M2330.251B-12.42132324.00Khách hàng Lâu năm
6762 TDK CORP
3915.001.03%40.00Bán1.692M1468.529B15.86244.91129284.00Công nghệ Điện tử
6702 FUJITSU
21490.001.49%315.00Mua322.600K4202.205B20.291045.79126371.00Dịch vụ Công nghệ
8001 ITOCHU CORP
3250.00-0.37%-12.00Bán1.831M4845.085B8.59379.56125944.00Dịch vụ Phân phối
7259 AISIN CORPORATION
4165.00-0.95%-40.00Bán628.800K1133.314B5.61749.36118359.00Sản xuất Chế tạo
6502 TOSHIBA CORP
4825.00-0.72%-35.00Bán966.800K2097.350B15.39315.86117300.00Khách hàng Lâu năm
6701 NEC CORP
6250.000.48%30.00Mua657.400K1694.262B10.93568.92114714.00Dịch vụ Công nghệ
6594 NIDEC CORPORATION
12590.000.72%90.00Mua1.039M7316.702B54.08231.14112551.00Sản xuất Chế tạo
6758 SONY GROUP CORPORATION
12815.001.18%150.00Mua2.285M15694.447B13.77932.78109700.00Khách hàng Lâu năm
5401 NIPPON STEEL CORPORATION
1940.50-1.20%-23.50Bán6.016M1808.388B10.53186.55106226.00Khoáng sản phi năng lượng
2427 OUTSOURCING INC
2018.00-0.39%-8.00Mua658.200K255.127B30.7665.8693028.00Dịch vụ Công nghệ
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3865.00-0.18%-7.00Bán5.605M5307.807B8.43459.7086781.00Tài chính
6367 DAIKIN INDUSTRIES
25580.000.65%165.00Mua535.800K7437.709B36.88689.5084870.00Sản xuất Chế tạo
6479 MINEBEA MITSUMI INC
2815.001.33%37.00Bán1.127M1127.599B23.23122.3283011.00Sản xuất Chế tạo
8058 MITSUBISHI CORP
3559.00-0.42%-15.00Bán4.732M5275.919B16.35219.1582997.00Dịch vụ Phân phối
7752 RICOH CO
1129.00-0.62%-7.00Bán2.959M792.602B-12.6781184.00Công nghệ Điện tử
7011 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
2982.00-1.71%-52.00Bán1.936M1018.022B9.18330.8579974.00Sản xuất Chế tạo
6724 SEIKO EPSON CORP
2124.000.57%12.00Bán1.214M730.728B15.02140.6479944.00Công nghệ Điện tử
6971 KYOCERA CORP
6702.000.39%26.00Bán733.600K2419.649B22.28299.6278490.00Công nghệ Điện tử
6981 MURATA MANUFACTURING CO
8476.00-0.39%-33.00Sức bán mạnh2.893M5444.187B19.82429.3375184.00Công nghệ Điện tử
8053 SUMITOMO CORP
1599.00-0.19%-3.00Mua2.445M2002.298B-3.7574920.00Dịch vụ Phân phối
4901 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
8853.00-0.06%-5.00Bán1.049M3541.611B16.84527.8173275.00Khách hàng Lâu năm
9062 NIPPON EXPRESS CO
7420.00-0.40%-30.00Sức bán mạnh166.100K683.797B11.16667.5772366.00Vận chuyển
9020 EAST JAPAN RAILWAY CO
7270.00-0.72%-53.00Sức bán mạnh1.477M2762.529B-1324.0471973.00Vận chuyển
4188 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP
965.00-0.82%-8.00Bán4.578M1382.513B41.8726.1869607.00Công nghiệp Chế biến
7269 SUZUKI MOTOR CORP
5110.00-0.25%-13.00Mua1.105M2487.852B10.84472.5568739.00Khách hàng Lâu năm
6201 TOYOTA INDUSTRIES CORP
9560.00-0.52%-50.00Mua270.800K2983.724B15.69612.6966947.00Khách hàng Lâu năm
8750 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
2425.50-0.51%-12.50Bán2.529M2673.787B5.88415.9764823.00Tài chính
4324 DENTSU GROUP INC
4120.00-2.94%-125.00Bán1.029M1194.228B-495.1064533.00Dịch vụ Thương mại
8015 TOYOTA TSUSHO CORP
4885.00-1.51%-75.00Bán615.700K1745.108B9.81505.6764402.00Dịch vụ Phân phối
5411 JFE HOLDINGS INC
1678.00-1.41%-24.00Bán6.010M979.985B12.36137.7464371.00Khoáng sản phi năng lượng
6301 KOMATSU
2892.002.37%67.00Mua5.304M2670.295B20.41138.4761564.00Sản xuất Chế tạo
9735 SECOM CO
7863.00-1.04%-83.00Sức bán mạnh533.300K1734.320B21.83363.9259436.00Dịch vụ Thương mại
3382 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
4745.00-0.59%-28.00Bán1.205M4215.088B19.76241.5058975.00Bán Lẻ
9984 SOFTBANK GROUP CORP
6610.000.55%36.00Mua15.774M11262.004B2.982441.4058786.00Truyền thông
2914 JAPAN TOBACCO INC
2251.00-0.90%-20.50Mua3.599M4030.823B11.11204.5458300.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
5201 AGC INC
5700.000.18%10.00Bán939.000K1262.298B14.86384.3256179.00Công nghiệp Chế biến
8411 MIZUHO FINANCIAL GROUP
1530.50-1.61%-25.00Sức bán mạnh10.400M3944.969B6.58236.3054492.00Tài chính
5803 FUJIKURA
661.001.23%8.00Mua1.293M180.027B30.2721.5753717.00Sản xuất Chế tạo
7272 YAMAHA MOTOR CO
3140.001.78%55.00Mua1.144M1078.289B7.24426.0652437.00Khách hàng Lâu năm
7911 TOPPAN INC
1852.000.00%0.00Bán533.300K627.297B7.07261.8752401.00Dịch vụ Thương mại
9143 SG HOLDINGS CO LTD
2850.00-0.66%-19.00Bán747.500K1822.461B23.43122.4352021.00Vận chuyển
5938 LIXIL CORPORATION
3055.00-0.81%-25.00Bán1.181M895.371B25.96125.9151879.00Sản xuất Chế tạo
6753 SHARP CORP
1372.000.37%5.00Bán1.789M834.962B12.47109.6550478.00Khách hàng Lâu năm
7261 MAZDA MOTOR CORP
1048.00-0.47%-5.00Mua2.967M663.249B14.2973.7049786.00Khách hàng Lâu năm
2181 PERSOL HOLDINGS CO LTD
2897.000.07%2.00Mua366.600K666.220B33.9485.2949434.00Dịch vụ Thương mại
1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO
3722.00-0.80%-30.00Bán817.900K2457.931B12.24306.6248807.00Khách hàng Lâu năm
5801 FURUKAWA ELECTRIC CO
2559.000.20%5.00Mua338.500K179.730B28.1190.8648449.00Sản xuất Chế tạo
6473 JTEKT CORPORATION
1027.000.29%3.00Mua754.200K351.197B11.0792.4748332.00Sản xuất Chế tạo
8630 SOMPO HOLDINGS INC
4918.000.20%10.00Bán628.400K1738.895B11.40432.4048115.00Tài chính
9021 WEST JAPAN RAILWAY CO
5323.00-0.60%-32.00Bán1.777M1305.934B-986.3147984.00Vận chuyển
9433 KDDI CORPORATION
3689.00-0.99%-37.00Mua3.690M8410.657B12.91288.8947320.00Truyền thông
9434 SOFTBANK CORP.
1530.50-0.07%-1.00Mua10.011M7190.463B14.95103.8247313.00Truyền thông
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
3203.00-0.12%-4.00Bán6.811M5043.102B11.71275.7047099.00Công nghệ Sức khỏe
6098 RECRUIT HOLDINGS CO LTD
7015.00-0.43%-30.00Mua3.374M11514.285B62.01113.8646800.00Dịch vụ Công nghệ
9202 ANA HOLDINGS INC
2699.000.37%10.00Bán2.850M1264.749B-886.5746580.00Vận chuyển
3402 TORAY INDUSTRIES INC
708.00-0.65%-4.60Bán4.903M1140.633B17.3941.2846267.00Công nghiệp Chế biến
8002 MARUBENI CORP
949.00-0.79%-7.60Mua4.744M1661.641B6.04158.6345470.00Dịch vụ Phân phối
8031 MITSUI & CO
2574.50-0.50%-13.00Mua2.841M4121.249B9.31278.7444509.00Dịch vụ Phân phối
3407 ASAHI KASEI CORP
1215.00-0.53%-6.50Mua2.412M1694.872B15.0581.1644497.00Công nghiệp Chế biến
3116 TOYOTA BOSHOKU CORP
2089.00-0.57%-12.00Mua375.800K392.566B6.37329.8544154.00Sản xuất Chế tạo
8766 TOKIO MARINE HOLDINGS INC
6103.000.15%9.00Mua1.009M4225.394B19.03320.4243257.00Tài chính
6326 KUBOTA CORP
2397.000.69%16.50Mua1.542M2875.747B16.74142.2341605.00Sản xuất Chế tạo
8725 MS&AD INS GP HLDGS
3688.000.22%8.00Bán875.100K2049.526B12.38297.3041501.00Tài chính
4902 KONICA MINOLTA INC
589.00-2.00%-12.00Bán5.558M296.610B96.216.2540979.00Công nghệ Điện tử
5020 ENEOS HOLDINGS INC
465.20-0.11%-0.50Mua14.862M1495.393B6.9267.4240753.00Năng lượng Mỏ
5406 KOBE STEEL
649.00-1.67%-11.00Sức bán mạnh4.321M239.393B4.33152.5240517.00Khoáng sản phi năng lượng
5110 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES
1433.00-1.10%-16.00Bán649.000K381.083B7.27199.3839298.00Khách hàng Lâu năm
4911 SHISEIDO COMPANY LIMITED
7363.000.81%59.00Bán1.568M2917.778B-18.9339035.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
7282 TOYODA GOSEI
2305.000.04%1.00Bán311.400K298.287B6.14375.1438823.00Sản xuất Chế tạo
6448 BROTHER INDUSTRIES
2320.000.22%5.00Sức bán mạnh410.300K601.796B16.56140.5338741.00Công nghệ Điện tử
2146 UT GROUP CO LTD
3510.00-3.70%-135.00Mua143.600K147.123B44.1382.6038527.00Dịch vụ Thương mại
6770 ALPS ALPINE CO LTD
1162.00-1.19%-14.00Sức bán mạnh1.771M243.593B241.494.8738471.00Sản xuất Chế tạo
2331 SOHGO SECURITY SERVICES CO.LTD.
4970.00-1.19%-60.00Sức bán mạnh263.300K509.212B19.14262.8438444.00Dịch vụ Thương mại
7240 NOK CORP
1322.00-1.27%-17.00Bán269.300K231.605B17.3677.1537999.00Công nghiệp Chế biến
9501 TOKYO ELEC POWER CO HLDGS INC
339.00-0.29%-1.00Mua17.978M544.745B15.7192.6937891.00Công ty dịch vụ công cộng
7741 HOYA CORP
17360.002.12%360.00Mua688.000K6271.129B44.97378.5737245.00Công nghệ Sức khỏe
7912 DAI NIPPON PRINTING CO
2818.00-1.16%-33.00Mua667.000K790.400B24.55116.1837062.00Dịch vụ Thương mại
7012 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES
2358.000.60%14.00Bán2.423M393.518B169.6413.8236691.00Công nghệ Điện tử
7202 ISUZU MOTORS
1497.00-0.20%-3.00Bán2.256M1164.840B11.43131.1936224.00Khách hàng Lâu năm
7270 SUBARU CORPORATION
2275.50-0.46%-10.50Mua1.965M1753.065B17.07133.9536070.00Khách hàng Lâu năm
9201 JAPAN AIRLINES CO LTD
2483.000.49%12.00Mua2.987M1079.845B-636.0036060.00Vận chuyển
3861 OJI HOLDINGS CORP
562.000.00%0.00Bán2.881M556.594B8.1868.7636034.00Công nghiệp Chế biến
9715 TRANSCOSMOS INC
3475.000.00%0.00Bán65.700K144.123B11.83293.8235760.00Dịch vụ Công nghệ
8086 NIPRO CORP
1155.000.26%3.00Bán280.300K187.888B13.6388.7835251.00Công nghệ Sức khỏe
Tải thêm