Các công ty Nhật Bản với số lượng nhân viên lớn nhất

Câu nói cũ "không phải là kích thước của con tàu, mà do sự chuyển động của đại dương", những người được liệt kê ở đây không nhận được bản ghi nhớ - họ là một số nhà tuyển dụng lớn nhất: Nhật Bản. Mặt khác, nhiều người hơn có thể có nghĩa là nhiều quyền lực hơn, nhiều sự hiện diện hơn và sự ổn định (ngụ ý) lớn hơn. Nhưng cho dù bạn nghĩ như thế nào, bạn cũng không thể bỏ qua những Các công ty Nhật Bản này. Rất có thể, bạn biết ai đó đang làm việc cho họ.

Ticker
NHÂN VIÊN
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
Khu vực
7203TOYOTA MOTOR CORP
372.817K2010.5JPY0.25%5.0JPY
Bán
29.11M58.526B28.159TJPY11.07181.25JPYKhách hàng Lâu năm
6501HITACHI
368.247K7299JPY−0.67%−49JPY
Mua
3.808M27.796B6.998TJPY16.32450.68JPYSản xuất Chế tạo
9432NIPPON TEL & TEL CORP
333.84K3820JPY−0.49%−19JPY
Bán
7.408M28.297B13.381TJPY11.33338.95JPYTruyền thông
5802SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES
281.075K1600.5JPY0.03%0.5JPY
Mua
4.17M6.674B1.262TJPY12.61126.92JPYSản xuất Chế tạo
6752PANASONIC HOLDINGS CORP
240.198K1274.0JPY1.64%20.5JPY
Mua
9.898M12.61B2.985TJPY13.9689.82JPYKhách hàng Lâu năm
6178JAPAN POST HLDGS CO LTD
232.112K1078.0JPY0.37%4.0JPY
Mua
12.197M13.148B3.833TJPY8.92120.46JPYTài chính
9064YAMATO HOLDINGS CO LTD
216.873K2293JPY−0.95%−22JPY
Theo dõi
2.438M5.59B852.431BJPY16.52140.10JPYVận chuyển
7267HONDA MOTOR CO
204.035K3356JPY1.70%56JPY
Mua
7.743M25.986B5.777TJPY8.60383.51JPYKhách hàng Lâu năm
7751CANON INC
184.034K3212JPY0.47%15JPY
Mua
3.922M12.598B3.237TJPY15.16210.90JPYCông nghệ Điện tử
6902DENSO CORP
167.95K7514JPY−0.63%−48JPY
Bán
1.766M13.273B5.779TJPY22.49336.17JPYSản xuất Chế tạo
8267AEON CO LTD
155.465K2823.0JPY−0.39%−11.0JPY
Mua
3.023M8.535B2.412TJPY120.2923.56JPYBán Lẻ
9613NTT DATA CORP
151.991K2102JPY−1.13%−24JPY
Mua
4.118M8.655B2.963TJPY20.72102.60JPYDịch vụ Thương mại
6503MITSUBISHI ELECTRIC CORP
145.696K1377.5JPY−0.97%−13.5JPY
Theo dõi
7.602M10.472B3.017TJPY16.9981.88JPYCông nghệ Điện tử
5108BRIDGESTONE CORP
135.636K5167JPY0.06%3JPY
Bán
3.469M17.922B3.589TJPY29.99172.49JPYKhách hàng Lâu năm
8306MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
135.049K755.1JPY−1.22%−9.3JPY
Mua
62.909M47.502B9.42TJPY16.7745.87JPYTài chính
7201NISSAN MOTOR CO
134.114K491.2JPY−0.47%−2.3JPY
Bán
18.277M8.978B1.965TJPY17.3528.45JPYKhách hàng Lâu năm
6702FUJITSU
124.216K18465JPY−1.60%−300JPY
Mua
966.9K17.854B3.723TJPY18.341025.02JPYDịch vụ Công nghệ
2427OUTSOURCING INC
121.153K1008JPY−1.85%−19JPY
Bán Mạnh
1.458M1.47B130.359BJPY49.8720.59JPYDịch vụ Công nghệ
6701NEC CORP
117.418K4855JPY−0.82%−40JPY
Theo dõi
1.529M7.422B1.324TJPY10.11484.26JPYDịch vụ Công nghệ
7259AISIN CORPORATION
117.177K3765JPY−0.13%−5JPY
Bán Mạnh
1.019M3.838B1.023TJPY9.11413.82JPYSản xuất Chế tạo
6762TDK CORP
116.808K4880JPY−0.31%−15JPY
Theo dõi
2.828M13.798B1.874TJPY9.48517.72JPYCông nghệ Điện tử
6502TOSHIBA CORP
116.224K4690JPY−0.38%−18JPY
Bán
2.725M12.778B2.05TJPY8.70544.45JPYSản xuất Chế tạo
8001ITOCHU CORP
115.124K4287JPY−0.60%−26JPY
Mua
5.19M22.248B6.424TJPY7.92544.37JPYDịch vụ Phân phối
6594NIDEC CORPORATION
114.371K8534JPY−1.04%−90JPY
Bán
2.654M22.645B5.136TJPY32.07268.90JPYSản xuất Chế tạo
6758SONY GROUP CORPORATION
108.9K11255JPY−1.01%−115JPY
Mua
4.682M52.698B14.276TJPY15.10758.83JPYCông nghệ Điện tử
5401NIPPON STEEL CORPORATION
106.528K2192.5JPY0.21%4.5JPY
Mua
10.702M23.463B2.005TJPY3.15754.17JPYKhoáng sản phi năng lượng
8316SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
101.023K4673JPY0.02%1JPY
Mua
14.137M66.06B6.405TJPY8.26566.01JPYTài chính
6367DAIKIN INDUSTRIES
88.698K22405JPY−0.69%−155JPY
Bán
1.131M25.347B6.69TJPY28.11802.92JPYSản xuất Chế tạo
3382SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
83.635K5579JPY−1.55%−88JPY
Bán
4.193M23.39B5.036TJPY20.82272.17JPYBán Lẻ
6971KYOCERA CORP
83.001K6981JPY0.20%14JPY
Bán
1.772M12.373B2.548TJPY16.60419.69JPYCông nghệ Điện tử
6479MINEBEA MITSUMI INC
81.659K2243JPY−0.40%−9JPY
Theo dõi
1.713M3.843B922.024BJPY14.42158.67JPYSản xuất Chế tạo
8058MITSUBISHI CORP
80.728K4605JPY0.59%27JPY
Mua
6.605M30.414B6.749TJPY5.26880.32JPYDịch vụ Phân phối
7752RICOH CO
78.36K1086JPY1.12%12JPY
Sức mua mạnh
2.481M2.694B646.53BJPY20.0553.58JPYCông nghệ Điện tử
7011MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
77.991K5457JPY2.73%145JPY
Sức mua mạnh
7.178M39.17B1.757TJPY11.47463.44JPYCông nghệ Điện tử
6724SEIKO EPSON CORP
77.642K2152JPY1.99%42JPY
Sức mua mạnh
5.164M11.112B726.984BJPY6.87307.21JPYCông nghệ Điện tử
6981MURATA MANUFACTURING CO
77.581K7464JPY0.21%16JPY
Bán
2.545M18.993B4.844TJPY15.47481.49JPYCông nghệ Điện tử
4901FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
75.474K7315JPY−0.25%−18JPY
Mua
3.035M22.199B2.975TJPY14.01524.13JPYKhách hàng Lâu năm
8053SUMITOMO CORP
74.253K2247.0JPY−0.58%−13.0JPY
Mua
6.182M13.891B2.838TJPY4.94458.25JPYCông nghiệp Chế biến
9147NIPPON EXPRESS HLDGS INC
73.35K8090JPY−0.12%−10JPY
Mua
713.7K5.774B691.721BJPY5.401499.96JPYVận chuyển
6201TOYOTA INDUSTRIES CORP
71.784K7810JPY0.90%70JPY
Mua
782K6.107B2.459TJPY13.07592.01JPYSản xuất Chế tạo
9020EAST JAPAN RAILWAY CO
71.24K7811JPY−0.41%−32JPY
Mua
2.388M18.654B2.937TJPY38.24205.09JPYVận chuyển
4188MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP
69.784K729.2JPY0.41%3.0JPY
Mua
7.397M5.394B1.029TJPY6.63116.76JPYCông nghiệp Chế biến
7269SUZUKI MOTOR CORP
69.193K4913JPY−0.22%−11JPY
Bán
1.7M8.354B2.417TJPY13.67360.21JPYKhách hàng Lâu năm
8015TOYOTA TSUSHO CORP
65.218K5230JPY0.38%20JPY
Mua
1.075M5.62B1.84TJPY7.45698.99JPYKhoáng sản phi năng lượng
4324DENTSU GROUP INC
64.832K4400JPY−1.12%−50JPY
Bán
1.118M4.92B1.17TJPY18.61240.73JPYDịch vụ Thương mại
5411JFE HOLDINGS INC
64.296K1526JPY0.93%14JPY
Mua
5.634M8.597B863.695BJPY3.22469.41JPYKhoáng sản phi năng lượng
6301KOMATSU
62.774K3179JPY1.24%39JPY
Mua
5.827M18.525B2.973TJPY10.09311.29JPYSản xuất Chế tạo
8750DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
62.26K2543.5JPY1.17%29.5JPY
Mua
6.167M15.687B2.542TJPY7.73326.07JPYTài chính
9735SECOM CO
59.745K8485JPY0.56%47JPY
Mua
952.3K8.08B1.861TJPY20.36414.47JPYDịch vụ Thương mại
9984SOFTBANK GROUP CORP
59.721K5952JPY−0.12%−7JPY
Bán
12.695M75.561B9.537TJPY−1265.39JPYTruyền thông
9983FAST RETAILING CO LTD
57.576K80810JPY−0.80%−650JPY
Bán
745.8K60.268B8.18TJPY30.492675.35JPYBán Lẻ
5201AGC INC
55.999K4600JPY0.00%0JPY
Mua
1.494M6.87B1.025TJPY10.98420.30JPYKhách hàng Lâu năm
2914JAPAN TOBACCO INC
55.381K2815.5JPY−0.04%−1.0JPY
Mua
6.39M17.992B5.017TJPY12.39227.35JPYHàng tiêu dùng không lâu bền
2181PERSOL HOLDINGS CO LTD
54.458K3150JPY−0.79%−25JPY
Mua
1.433M4.515B728.565BJPY21.05150.81JPYDịch vụ Thương mại
7911TOPPAN INC
54.336K2132JPY0.99%21JPY
Theo dõi
1.123M2.394B695.299BJPY4.49470.40JPYDịch vụ Thương mại
5803FUJIKURA
52.434K1117JPY−0.71%−8JPY
Mua
1.711M1.911B308.784BJPY5.78194.76JPYSản xuất Chế tạo
8411MIZUHO FINANCIAL GROUP
52.42K1717.0JPY−0.38%−6.5JPY
Mua
15.619M26.818B4.313TJPY9.12188.92JPYTài chính
9143SG HOLDINGS CO LTD
52.325K2130JPY1.91%40JPY
Mua
3.506M7.469B1.347TJPY11.17187.09JPYVận chuyển
6098RECRUIT HOLDINGS CO LTD
51.757K4329JPY−1.52%−67JPY
Bán
6.557M28.385B7.226TJPY23.73186.03JPYDịch vụ Công nghệ
5938LIXIL CORPORATION
51.64K2109JPY1.30%27JPY
Bán
3.904M8.234B608.857BJPY21.73100.45JPYSản xuất Chế tạo
7272YAMAHA MOTOR CO
51.249K3415JPY2.71%90JPY
Mua
2.794M9.54B1.135TJPY7.50443.12JPYKhách hàng Lâu năm
5801FURUKAWA ELECTRIC CO
50.867K2597JPY0.50%13JPY
Mua
347K901.159M183.633BJPY16.79153.92JPYSản xuất Chế tạo
9434SOFTBANK CORP.
49.581K1497.5JPY0.67%10.0JPY
Mua
20.393M30.538B7.044TJPY15.8694.98JPYTruyền thông
3402TORAY INDUSTRIES INC
48.842K738.6JPY0.83%6.1JPY
Mua
6.851M5.06B1.181TJPY14.2551.49JPYCông nghiệp Chế biến
1925DAIWA HOUSE INDUSTRY CO
48.831K3159JPY−0.09%−3JPY
Mua
2.158M6.818B2.094TJPY9.27341.06JPYKhách hàng Lâu năm
9433KDDI CORPORATION
48.829K4111JPY0.64%26JPY
Bán
8.903M36.598B9.016TJPY13.62300.60JPYTruyền thông
7261MAZDA MOTOR CORP
48.75K1091JPY1.11%12JPY
Mua
5.364M5.853B685.924BJPY4.74227.91JPYKhách hàng Lâu năm
2146UT GROUP CO LTD
48.163K2695JPY−1.89%−52JPY
Theo dõi
376.4K1.014B111.967BJPY16.14170.21JPYDịch vụ Thương mại
6753SHARP CORP
47.941K973JPY0.10%1JPY
Mua
3.619M3.521B628.475BJPY14.0169.38JPYKhách hàng Lâu năm
8630SOMPO HOLDINGS INC
47.776K6059JPY1.10%66JPY
Mua
3.056M18.519B2.05TJPY28.48210.50JPYTài chính
4502TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
47.347K4050JPY1.05%42JPY
Mua
7.772M31.477B6.348TJPY29.38137.29JPYCông nghệ Sức khỏe
6473JTEKT CORPORATION
47.167K1010JPY0.50%5JPY
Mua
1.413M1.427B338.85BJPY13.1976.23JPYSản xuất Chế tạo
9021WEST JAPAN RAILWAY CO
46.779K5836JPY−0.07%−4JPY
Sức mua mạnh
2.03M11.849B1.395TJPY71.2881.93JPYVận chuyển
3407ASAHI KASEI CORP
46.751K1019.0JPY0.44%4.5JPY
Mua
7.638M7.783B1.412TJPY11.5188.16JPYCông nghiệp Chế biến
8002MARUBENI CORP
46.1K1548.0JPY−0.29%−4.5JPY
Mua
9.589M14.844B2.667TJPY5.05307.87JPYDịch vụ Phân phối
8031MITSUI & CO
44.336K3983JPY0.00%0JPY
Mua
12.277M48.9B6.275TJPY6.08655.11JPYCông nghiệp Chế biến
7202ISUZU MOTORS
44.299K1794JPY0.50%9JPY
Mua
3.661M6.567B1.398TJPY10.81165.19JPYKhách hàng Lâu năm
3116TOYOTA BOSHOKU CORP
44.264K1911JPY−1.55%−30JPY
Bán Mạnh
450.1K860.141M367.192BJPY13.37145.14JPYSản xuất Chế tạo
6326KUBOTA CORP
43.293K2030.0JPY−1.29%−26.5JPY
Bán Mạnh
4.575M9.287B2.491TJPY15.16135.62JPYSản xuất Chế tạo
8766TOKIO MARINE HOLDINGS INC
43.048K2827.0JPY−2.70%−78.5JPY
Mua
19.386M54.805B5.86TJPY24.92116.57JPYTài chính
9202ANA HOLDINGS INC
42.196K2944.5JPY−0.19%−5.5JPY
Mua
3.594M10.581B1.377TJPY−53.75JPYVận chuyển
5020ENEOS HOLDINGS INC
41.852K466.0JPY−0.58%−2.7JPY
Bán Mạnh
28.064M13.078B1.434TJPY2.62179.57JPYNăng lượng Mỏ
6448BROTHER INDUSTRIES
41.215K2214JPY1.33%29JPY
Bán
3.238M7.169B557.247BJPY10.38211.16JPYCông nghệ Điện tử
5110SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES
40.055K1188JPY0.08%1JPY
Bán
963.6K1.145B310.862BJPY13.5087.89JPYKhách hàng Lâu năm
8725MS&AD INS GP HLDGS
39.962K4100JPY−0.12%−5JPY
Mua
2.306M9.454B2.267TJPY21.81188.40JPYTài chính
9715TRANSCOSMOS INC
39.87K3235JPY−0.77%−25JPY
Bán
347.8K1.125B135.826BJPY6.69497.86JPYDịch vụ Công nghệ
7282TOYODA GOSEI
39.511K2282JPY−1.17%−27JPY
Bán
461.8K1.054B303.519BJPY13.25174.25JPYSản xuất Chế tạo
4902KONICA MINOLTA INC
39.121K569JPY0.00%0JPY
Mua
3.969M2.258B279.375BJPY−57.83JPYCông nghệ Điện tử
7741HOYA CORP
38.376K14060JPY−2.09%−300JPY
Bán
2.57M36.134B5.184TJPY29.82481.92JPYCông nghệ Sức khỏe
2331SOHGO SECURITY SERVICES CO.LTD.
38.192K3725JPY−0.93%−35JPY
Theo dõi
290.6K1.082B387.224BJPY16.82223.52JPYDịch vụ Thương mại
5406KOBE STEEL
38.106K620JPY0.65%4JPY
Mua
5.501M3.41B241.561BJPY4.47137.84JPYKhoáng sản phi năng lượng
9501TOKYO ELEC POWER CO HLDGS INC
37.939K499JPY−3.29%−17JPY
Mua
29.622M14.781B845.952BJPY−141.30JPYCông ty dịch vụ công cộng
7240NOK CORP
37.613K1264JPY−1.17%−15JPY
Theo dõi
403.7K510.277M225.551BJPY9.60133.29JPYSản xuất Chế tạo
7270SUBARU CORPORATION
36.91K2351.5JPY2.98%68.0JPY
Mua
5.749M13.518B1.77TJPY16.99134.40JPYKhách hàng Lâu năm
6770ALPS ALPINE CO LTD
36.9K1302JPY−0.08%−1JPY
Mua
2.145M2.793B279.107BJPY7.04185.11JPYCông nghệ Điện tử
7012KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES
36.587K2926JPY2.96%84JPY
Mua
3.309M9.681B471.73BJPY11.59245.11JPYCông nghệ Điện tử
7912DAI NIPPON PRINTING CO
36.542K2841JPY1.10%31JPY
Theo dõi
1.496M4.251B765.712BJPY8.32339.50JPYDịch vụ Thương mại
8086NIPRO CORP
36.259K1017JPY−1.26%−13JPY
Bán Mạnh
630.8K641.524M169.621BJPY15.4376.05JPYDịch vụ Phân phối
3861OJI HOLDINGS CORP
35.608K528JPY−0.94%−5JPY
Bán
3.411M1.801B530.941BJPY6.6180.61JPYCông nghiệp Chế biến
9201JAPAN AIRLINES CO LTD
35.423K2733JPY−0.26%−7JPY
Mua
3.757M10.267B1.186TJPY−170.90JPYVận chuyển