Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Nhật

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
1689 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS NATURAL GAS
3.000.00%0.00Bán4.059M
7238 AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO
150.0020.00%25.00Mua39.755M19.987B-137.099240.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4446 LINK-U INC
5020.00-12.85%-740.00932.500K22.364B41.00Công nghệ
7899 MICS CHEMICAL CO.LTD
326.002.19%7.00Mua369.300K1.708B32.0710.1799.00Vật liệu cơ bản
2172 INSIGHT INC
615.006.77%39.00Sức mua mạnh36.600K987.075M21.6428.4286.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6193 VIRTUALEX HOLDINGS INC
1059.00-6.20%-70.00Mua1.388M3.086B160.707.14338.00Công nghệ
6584 SANOH INDUSTRIAL CO
525.0011.94%56.00Mua18.089M19.108B-234.238650.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7748 HOLON CO LTD
1893.0016.92%274.00Mua343.100K6.323B11.20168.9945.00Công nghệ
7806 MTG CO LTD
1135.0011.06%113.00Bán672.800K45.093B22.8851.791205.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3011 BANNERS CO LTD
122.000.83%1.00Bán332.900K2.469B39.593.0874.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3970 INNOVATION INC
1122.0015.43%150.00Sức mua mạnh63.700K2.242B432.084.5485.00Công nghệ
6656 INSPEC INC
1497.0014.19%186.00Mua92.800K4.943B22.5567.3777.00Công nghệ
3624 AXEL MARK INC
736.0011.52%76.00Mua3.288M4.086B-226.80109.00Công nghệ
8918 LAND CO LTD
8.0014.29%1.00Mua11.771M11.526B143.060.667.00Tài chính
9318 ASIA DEVELOPMENT CAPITAL CO LTD
7.000.00%0.00Bán1.727M3.307B-1.87102.00Tài chính
8462 FUTURE VENTURE CAPITAL CO
641.004.23%26.00Mua1.057M5.706B-27.4135.00Tài chính
3842 NEXTGEN INC.
1712.002.82%47.00Bán123.700K3.549B395.0214.05148.00Công nghệ
6323 RORZE CORP
2401.0011.26%243.00Mua586.400K41.493B9.44254.481988.00Công nghệ
3174 HAPPINESS AND D CO LTD
1161.002.29%26.00Mua60.900K2.872B12.51105.11293.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7727 OVAL CORP
254.004.53%11.00Mua144.600K5.691B12.0421.10669.00Công nghiệp
4397 TEAMSPIRIT INC
1581.00-10.53%-186.00Bán2.303M24.871B170.5610.3464.00Công nghệ
3260 ESPOIR CO. LTD.
510.0012.33%56.00Mua1.800K758.873M75.706.745.00Tài chính
3912 MOBILE FACTORY INC
1446.00-6.83%-106.00Bán889.900K13.210B20.3671.7675.00Công nghệ
4317 RAY CORPORATION
496.003.98%19.00Mua1.224M7.107B8.9855.23405.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1690 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS WTI CRUDE OIL
931.003.67%33.00Mua2.670K
4764 SAMURAI&J PARTNERS CO LTD
169.004.32%7.00Mua4.048M5.910B-15.5837.00Công nghệ
4391 LOGIZARD CO LTD
2829.008.60%224.00Mua120.400K9.013B69.4142.6571.00Công nghệ
6573 AGILE MEDIA NETWORK INC
1229.004.86%57.00Mua131.600K2.560B43.1629.9064.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3138 FUJISAN MAGAZINE SERVICE CO LTD
800.002.70%21.00Mua88.400K2.477B17.0451.0480.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1491 CHUGAI MINING CO
21.005.00%1.00Mua971.400K6.083B49.220.43107.00Vật liệu cơ bản
4308 J-STREAM IMC
553.006.76%35.00Sức mua mạnh410.000K7.758B32.8916.81388.00Công nghệ
6190 PHOENIXBIO CO LTD
1183.004.97%56.00Mua183.300K3.471B-102.1572.00Chăm sóc sức khỏe
6195 HOPE INC
1971.007.24%133.00Mua49.800K2.748B-56.21169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6946 NIPPON AVIONICS CO
1301.00-4.62%-63.00Mua50.600K3.674B167.007.79817.00Công nghệ
3779 J ESCOM HOLDINGS
185.003.35%6.00Bán306.100K1.937B40.094.6128.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3528 PROSPECT CO LTD
21.000.00%0.00Mua1.309M9.331B-8.99188.00Tài chính
6554 SUS CO LTD
737.0010.00%67.00Mua179.700K6.453B16.7346.901404.00Công nghiệp
3909 SHOWCASE INC
572.003.81%21.00Mua173.600K3.876B-30.3383.00Công nghệ
4286 LEGS CO LTD
1951.008.57%154.00Mua1.002M20.550B25.2477.99252.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4441 TOBILA SYSTEM INC
8360.006.09%480.00Bán104.900K27.861B43.00Công nghệ
7058 KYOEI SECURITY SERVICE CO LTD
4430.005.85%245.00Mua43.000K6.674B16.84263.75413.00Công nghiệp
1771 NIPPON KANRYU INDUSTRY CO
529.007.96%39.00Sức mua mạnh5.200K2.666B23.1588.77234.00Công nghiệp
6575 HUMAN ASSOCIATES HLDGS INC
1035.00-1.90%-20.00Mua50.400K3.332B17.7861.33100.00Công nghiệp
9263 VISIONARY HOLDINGS CO LTD
45.007.14%3.00Bán6.839M10.172B24.632.051173.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7735 SCREEN HOLDINGS CO LTD
5520.007.81%400.00Mua1.950M257.553B14.92387.096099.00Công nghệ
9267 GENKY DRUGSTORES CO LTD
2389.00-7.87%-204.00Sức bán mạnh451.000K36.975B11.29211.61810.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7065 UPR CORPORATION
5300.005.16%260.00Sức mua mạnh399.400K8.120B186.00Tài chính
2975 STAR MICA HLDGS CO
1805.007.44%125.00Mua144.100K32.903B18.72100.53170.00Tài chính
3370 FUJITA CORP CO.LTD.
1184.007.44%82.00Mua65.100K1.934B108.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3491 GA TECHNOLOGIES CO LTD
4615.007.33%315.00Mua222.200K43.462B121.6845.32210.00Công nghệ
8337 CHIBA KOGYO BANK
281.006.84%18.00Mua1.414M17.480B23.8753.351523.00Tài chính
5009 FUJI KOSAN COMPANY
919.000.44%4.00Mua965.700K7.677B-15.29184.00Năng lượng
6264 MARUMAE CO.LTD
795.006.57%49.00Mua178.900K10.377B24.0733.03107.00Công nghệ
6577 BESTONE.COM CO LTD
3360.006.67%210.00Mua19.300K4.126B53.4364.9522.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4734 BEING CO LTD
1140.008.06%85.00Mua17.200K8.922B17.9263.63366.00Công nghệ
3750 FRACTALE CORPORATION
680.004.62%30.00Mua66.800K4.565B7.7088.305.00Tài chính
8894 HARAKOSAN CO LTD
13.000.00%0.00Sức mua mạnh205.700K2.466B-0.8828.00Tài chính
6920 LASERTEC CORP
4745.006.99%310.00Sức mua mạnh1.001M213.947B40.37117.64332.00Công nghệ
3633 GMO PEPABO INC
3675.008.25%280.00Mua52.100K19.389B34.00108.55278.00Công nghệ
4238 MIRAIAL CO.LTD
1342.005.01%64.00Mua43.800K12.062B8.62155.69427.00Công nghiệp
5699 IBOKIN CO LTD
4175.007.19%280.00Mua66.100K7.154B23.05181.11132.00Công nghiệp
4409 TOHO CHEMICAL INDUSTRY CO
611.007.76%44.00Sức mua mạnh54.800K13.031B6.8489.37744.00Vật liệu cơ bản
3915 TERRASKY CO LTD
2015.00-1.23%-25.00Mua228.100K24.953B161.6213.28434.00Công nghệ
4960 CHEMIPROKASEI KAISHA
207.006.70%13.00Mua177.000K3.391B53.933.84245.00Vật liệu cơ bản
4765 MORNINGSTAR JAPAN K.K
343.00-2.56%-9.00Mua280.300K28.432B23.2514.7643.00Công nghiệp
7268 TATSUMI CORP
353.005.06%17.00Mua25.600K2.116B90.203.91792.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3788 GMO CLOUD K.K.
3165.007.80%229.00Mua150.200K36.459B34.6691.31916.00Công nghệ
6258 HIRATA CORPORATION
6480.006.23%380.00Mua213.700K67.239B14.73440.321848.00Công nghiệp
5704 JMC CORPORATION
1817.006.88%117.00Theo dõi316.600K9.545B31.4161.76103.00Vật liệu cơ bản
6366 CHIYODA CORP
322.004.55%14.00Mua6.763M83.387B-830.025243.00Công nghiệp
6407 CKD CORP
1159.007.22%78.00Mua996.200K71.766B14.9777.414582.00Công nghiệp
6058 VECTOR INC.
890.005.45%46.00Bán1.712M42.430B4337.440.831037.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5612 NIPPON CHUTETSUKAN KK
1152.002.77%31.00Mua75.200K3.790B-1438.60321.00Vật liệu cơ bản
9265 YAMASHITA HEALTH CARE HOLDINGS INC
1220.002.18%26.00Bán25.900K3.115B21.5756.57556.00Chăm sóc sức khỏe
4390 IPS INC
1172.007.42%81.00Mua381.000K14.357B24.1351.86274.00Dịch vụ Viễn thông
6235 OPTORUN CO LTD
2506.006.19%146.00Mua537.600K104.553B12.26216.37636.00Công nghiệp
4588 ONCOLYS BIOPHARMA INC
1918.001.16%22.00Bán1.579M27.105B-103.8530.00Chăm sóc sức khỏe
2678 ASKUL CORP
2592.004.18%104.00Mua1.779M132.254B305.508.503235.00Công nghiệp
3671 SOFTMAX CO LTD
1332.00-1.33%-18.00Mua131.200K7.938B38.6434.47154.00Công nghệ
3440 NISSO PRONITY CO LTD
1115.002.95%32.00Mua4.500K7.163B5.95187.53278.00Vật liệu cơ bản
3010 KACHIKAIHATSU CO L
147.00-2.00%-3.00Mua199.200K7.883B-173.73221.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6857 ADVANTEST CORP
3240.007.11%215.00Sức mua mạnh3.845M640.983B11.27303.354630.00Công nghệ
3952 CHUOH PACK INDUSTRY CO. LTD.
1280.007.56%90.00Mua1.400K6.358B10.96116.80194.00Vật liệu cơ bản
2805 S & B FOODS INC
4005.002.69%105.00Mua16.500K50.865B11.78339.921850.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3625 TECHFIRM HOLDINGS INC
1313.006.57%81.00Mua200.900K9.519B13.3898.63279.00Công nghệ
8818 KEIHANSHIN BUILDING CO LTD
1063.006.94%69.00Sức mua mạnh209.300K55.524B14.2974.6043.00Tài chính
5609 NIPPON CHUZO KK
731.00-4.82%-37.00Bán27.600K3.751B7.05103.67290.00Vật liệu cơ bản
3390 INEST INC
87.004.82%4.00Mua1.229M5.216B-8.05220.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6779 NIHON DEMPA KOGYO
493.007.17%33.00Mua118.600K9.675B-12.743514.00Công nghiệp
4442 VALTES CO LTD
1524.00-2.81%-44.00Bán115.000K10.897B288.00Công nghệ
4770 ZUKEN ELMIC INC
361.00-1.90%-7.00Mua275.500K2.269B53.966.6951.00Công nghệ
2338 BIT ONE GROUP CO LTD
333.001.52%5.00Bán152.200K2.679B-152.1775.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9270 SOU INC
3990.003.77%145.00Bán58.200K24.385B25.20173.88421.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6200 INSOURCE CO LTD
2944.005.98%166.00Sức mua mạnh252.600K49.425B69.0943.05249.00Công nghiệp
4113 TAOKA CHEMICAL CO
3670.005.16%180.00Bán33.700K10.521B5.78634.69409.00Vật liệu cơ bản
7036 EMNET JAPAN CO LTD
5750.004.36%240.00Bán4.700K5.290B76.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3181 KAITORI OKOKU CO LTD
637.001.11%7.00Mua3.800K1.128B64.249.92122.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3991 WANTEDLY INC
4345.00-4.51%-205.00Mua44.100K39.968B143.1332.4094.00Công nghệ
3914 JIG-SAW INC
4670.001.52%70.00Mua357.400K30.567B94.3251.2877.00Công nghệ
3697 SHIFT INC
5170.005.51%270.00Bán334.600K81.005B297.8719.981271.00Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất