Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Nhật

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
2370 MEDINET CO LTD
115.0035.29%30.00Sức mua mạnh182.485M15.640B-6.3678.00Công nghệ Sức khỏe
7087 WILLTEC CO LTD
1310.0025.12%263.00Sức mua mạnh540.400K6.672B8.56124.44Công nghệ Điện tử
7781 HIRAYAMA HOLDINGS CO LTD
1487.009.99%135.00Sức mua mạnh219.800K4.627B11.07132.212196.00Dịch vụ Thương mại
3393 STARTIA HLDGS INC
1576.00-3.13%-51.00Mua559.100K14.709B-13.26Truyền thông
6614 SHIKINO HIGH-TECH CO LTD
3155.0011.72%331.00Sức mua mạnh930.000K12.060BCông nghệ Điện tử
8040 TOKYO SOIR CO
1500.007.14%100.00Mua109.900K4.561B-596.78258.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
9625 CERESPO CO LTD
960.009.34%82.00Sức mua mạnh1.241M4.896B-200.06Dịch vụ Thương mại
6768 TAMURA CORP
851.0021.40%150.00Sức mua mạnh1.147M49.357B91.656.60Sản xuất Chế tạo
3667 ENISH INC
586.0011.83%62.00Sức mua mạnh3.893M7.194B-56.03100.00Dịch vụ Công nghệ
6634 NCXX GROUP INC
192.006.08%11.00Sức mua mạnh4.026M2.713B-96.12254.00Công nghệ Điện tử
6628 ONKYO HOME ENTERTAINMENT CORP
6.000.00%0.00Bán4.231M2.296B-44.20Khách hàng Lâu năm
9812 T.O.HOLDINGS CO LTD
391.004.27%16.00Mua579.700K2.410B-260.56687.00Khoáng sản phi năng lượng
3634 SOCKETS INC
876.005.16%43.00Mua16.700K2.058B-20.97Dịch vụ Công nghệ
4662 FOCUS SYSTEMS CORP
1207.00-10.59%-143.00Mua3.053M15.817B19.8368.07Dịch vụ Công nghệ
4881 FUNPEP COMPANY LTD
482.003.21%15.00Mua1.552M8.167B10.00Công nghệ Sức khỏe
2588 PREMIUM WATER HLDGS INC
3450.006.32%205.00Mua44.800K90.203B30.58112.38Dịch vụ Phân phối
9318 ASIA DEVELOPMENT CAPITAL CO LTD
8.000.00%0.00Mua2.840M11.849B-1.2349.00Tài chính
9726 KNT-CT HOLDINGS LIMITED
1366.00-1.44%-20.00Bán817.800K39.372B-1041.475451.00Dịch vụ Khách hàng
6616 TOREX SEMICONDUCTOR LTD
2763.0011.32%281.00Sức mua mạnh1.372M24.637B29.0685.42Công nghệ Điện tử
6659 MEDIA LINKS CO LTD
591.005.54%31.00Sức mua mạnh2.512M3.165B-38.81Công nghệ Điện tử
9086 HITACHI TRANSPORT SYSTEM
4430.0013.15%515.00Sức mua mạnh1.698M297.643B16.23241.23Vận chuyển
4657 ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER CO
651.00-2.54%-17.00Mua1.449M3.045B10.5564.40291.00Dịch vụ Thương mại
6081 ALLIED ARCHITECTS INC
1056.00-7.29%-83.00Mua1.452M15.157B36.6831.08Dịch vụ Công nghệ
4584 GENE TECHNO SCIENCE CO LIMITED
547.007.05%36.00Sức mua mạnh472.200K15.749B-34.90Công nghệ Sức khỏe
2173 HAKUTEN CORPORATION
505.002.02%10.00Sức mua mạnh395.000K3.888B-24.35Dịch vụ Thương mại
4124 OSAKA YUKA INDUSTRY LTD
2400.00-3.11%-77.00Mua35.000K2.734B46.6553.1951.00Dịch vụ Khách hàng
5964 TOYO KNIFE CO LTD
1341.00-8.65%-127.00Mua26.000K2.271B18.4679.51Sản xuất Chế tạo
3840 PATH CORPORATION
104.001.96%2.00Mua2.661M3.317B-18.36Bán Lẻ
4498 CYBERTRUST JAPAN CO LTD
7370.003.08%220.00Mua827.000KDịch vụ Công nghệ
7422 TOHO LAMAC CO
3225.00-4.30%-145.00Bán5.600K1.675B-276.8093.00Dịch vụ Phân phối
2372 I'ROM GROUP CO LTD
2088.00-0.62%-13.00Bán1.156M25.427B18.45113.94Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
6063 EMERGENCY ASSISTANCE JAPAN CO LTD
1808.006.79%115.00Sức mua mạnh185.700K4.379B456.943.71279.00Dịch vụ Thương mại
6577 BESTONE.COM CO LTD
3030.004.41%128.00Mua12.100K3.724B-97.4426.00Dịch vụ Khách hàng
3796 E-SEIKATSU CO
508.000.59%3.00Mua454.200K3.244B171.442.95Dịch vụ Công nghệ
5699 IBOKIN CO LTD
3785.005.73%205.00Mua71.700K5.756B13.31268.88150.00Dịch vụ Phân phối
3237 INTRANCE CO.LTD
89.00-8.25%-8.00Mua2.503M2.929B-26.79Tài chính
7426 YAMADAI CORP
1236.001.81%22.00Mua114.100K1.373B-182.19Dịch vụ Phân phối
8918 LAND CO LTD
11.000.00%0.00Bán12.397M15.848B-1.949.00Tài chính
4582 SYMBIO PHARMACEUTICALS LTD
2422.001.85%44.00Sức mua mạnh7.671M88.171B-94.38127.00Công nghệ Sức khỏe
7625 GLOBAL-DINING INC
547.005.60%29.00Mua512.700K5.173B-88.38185.00Dịch vụ Khách hàng
3647 G THREE HOLDINGS CORPORATION
513.001.18%6.00Bán1.587M9.354B122.464.1417.00Dịch vụ Công nghệ
7859 ALMEDIO INC
209.00-5.43%-12.00Bán2.640M3.496B-9.24Công nghệ Điện tử
4180 APPIER GROUP INC
1633.00-6.47%-113.00Sức bán mạnh669.500K181.240B492.00Dịch vụ Công nghệ
5957 NITTOSEIKO CO LTD
593.008.21%45.00Sức mua mạnh416.100K20.389B20.4526.791856.00Sản xuất Chế tạo
3914 JIG-SAW INC
9240.00-6.38%-630.00Bán264.500K63.899B231.9143.46158.00Dịch vụ Công nghệ
6982 LEAD CO INC
815.006.54%50.00Sức mua mạnh115.600K1.906B-47.88Sản xuất Chế tạo
6561 HANATOUR JAPAN CO LTD
1104.001.38%15.00Mua50.500K12.284B-212.60176.00Dịch vụ Khách hàng
4664 JAPAN RELIANCE SERVICE CORP
653.002.03%13.00Mua56.500K1.855B12.7650.17Dịch vụ Thương mại
7343 BROAD-MINDED CO LTD
1235.005.65%66.00Bán331.400KTài chính
7805 PRINTNET INC
807.002.15%17.00Mua37.300K3.972B436.511.81279.00Dịch vụ Công nghệ
6198 CAREER CO LTD
519.00-6.49%-36.00Bán681.600K4.780B-3.61250.00Dịch vụ Thương mại
9360 SUZUYO SHINWART CORP
1987.00-0.90%-18.00Mua4.900K5.707B27.6972.40Vận chuyển
8256 MARUMITSU CO
206.005.10%10.00Mua1.915M5.313B393.890.51Hàng tiêu dùng không lâu bền
3661 M UP HOLDINGS INC
3305.00-5.44%-190.00Mua275.000K30.752B50.2769.56Dịch vụ Công nghệ
6731 PIXELA CORPORATION
23.00-8.00%-2.00Sức bán mạnh1.220M3.614B-9.38129.00Công nghệ Điện tử
8107 KIMURATAN CORP
24.000.00%0.00Mua443.100K3.527B-3.20Hàng tiêu dùng không lâu bền
7361 HUMAN CREATION HOLDINGS INC
3415.001.64%55.00Mua124.400KDịch vụ Thương mại
7048 VELTRA CORP
793.005.17%39.00Mua706.900K25.097B-58.69177.00Dịch vụ Công nghệ
6694 ZOOM CORPORATION
3370.004.33%140.00Sức mua mạnh44.600K7.212B7.92413.69143.00Khách hàng Lâu năm
3772 WEALTH MANAGEMENT INC
2435.006.24%143.00Sức mua mạnh311.600K16.131B-125.46Dịch vụ Công nghệ
3994 MONEY FORWARD INC
6130.00-6.98%-460.00Mua644.500K313.533B-36.13865.00Dịch vụ Công nghệ
5690 REVER HOLDINGS CORPORATION
1240.007.83%90.00Sức mua mạnh868.600K18.873B10.87105.81609.00Dịch vụ Phân phối
3374 NAIGAI TEC CORP
4200.007.14%280.00Sức mua mạnh191.000K13.725B15.86247.29Dịch vụ Phân phối
2196 ESCRIT INC
512.007.79%37.00Sức mua mạnh574.200K6.606B-427.15Dịch vụ Khách hàng
3856 ABALANCE CORPORATION
5240.00-1.69%-90.00Mua310.200K26.619B39.60136.0567.00Dịch vụ Công nghệ
6335 TOKYO KIKAI SEISAKUSHO
784.005.95%44.00Sức mua mạnh638.400K6.423B21.5134.40Sản xuất Chế tạo
6993 DAIKOKUYA HOLDINGS CO LTD
62.00-4.62%-3.00Mua9.678M7.369B-6.13Sản xuất Chế tạo
3604 KAWAMOTO CORP
1231.006.95%80.00Mua114.700K6.450B4.87236.49Công nghệ Sức khỏe
4880 CELLSOURCE CO LTD
16600.003.36%540.00Mua304.300K101.978B242.0969.1068.00Công nghệ Sức khỏe
6049 ITOKURO INC
1200.00-3.61%-45.00Mua599.300K27.120B26.8746.40146.00Dịch vụ Thương mại
4082 DAIICHI KIGENSO KAGAKU-KOGYO CO LTD
1903.006.31%113.00Sức mua mạnh674.500K43.338B35.1750.89Công nghiệp Chế biến
7187 J-LEASE CO LTD
1255.001.54%19.00Sức mua mạnh1.156M10.238B20.1462.63Tài chính
9279 GIFT INC
2482.00-5.01%-131.00Mua126.800K25.964B88.0229.85400.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
4431 SMAREGI INC
6000.00-5.36%-340.00Mua96.700K61.542B106.4860.47Dịch vụ Công nghệ
7273 IKUYO CO LTD
1300.001.56%20.00Sức mua mạnh3.200K1.950B-336.72Sản xuất Chế tạo
7214 GMB CORP
1113.004.80%51.00Sức mua mạnh59.300K5.483B-59.96Sản xuất Chế tạo
4192 SPIDERPLUS & CO
2039.00-4.81%-103.00Bán215.000K69.498B95.00Dịch vụ Công nghệ
4485 JTOWER INC
5770.00-6.48%-400.00Sức bán mạnh443.800K131.419B256.2424.59Dịch vụ Công nghiệp
7078 INCLUSIVE INC
1354.00-5.18%-74.00Bán285.400K11.326B1408.701.04Dịch vụ Thương mại
6337 TESEC CORP
3260.00-1.81%-60.00Mua340.600K17.962B-51.34Công nghệ Điện tử
6532 BAYCURRENT CONSULTING INC
35400.00-5.47%-2050.00Mua307.700K574.133B57.34654.952161.00Dịch vụ Thương mại
9603 H.I.S. CO LTD
2589.003.64%91.00Mua3.810M176.422B-732.8713990.00Dịch vụ Khách hàng
6027 BENGO4.COM INC
9100.00-5.21%-500.00Bán189.000K213.946B3312.862.90Dịch vụ Thương mại
4177 I-PLUG INC
5880.00-3.61%-220.00Mua55.800KDịch vụ Công nghệ
8518 JAPAN ASIA INVESTMENT
313.002.96%9.00Sức mua mạnh923.200K4.957B163.631.86Tài chính
4966 C. UYEMURA & CO.LTD
9410.001.62%150.00Mua31.800K82.214B11.49805.78Công nghiệp Chế biến
4475 HENNGE K K
4240.00-4.07%-180.00Bán662.600K71.235B254.4417.92181.00Dịch vụ Công nghệ
8836 RISE INC
29.003.57%1.00Mua92.700K2.784B-2.05Tài chính
9355 RINKO CORP
1888.00-4.98%-99.00Bán3.700K5.368B-580.38Vận chuyển
7095 MACBEE PLANET INC
8550.000.59%50.00Sức mua mạnh369.800K23.188B52.29173.04Dịch vụ Công nghệ
5817 JMACS JAPAN CO LTD
582.005.43%30.00Mua131.000K2.554B-5.31161.00Khoáng sản phi năng lượng
3628 DATA HORIZON CO.LTD
4295.00-3.05%-135.00Mua13.400K15.594B181.3424.43235.00Dịch vụ Công nghệ
6844 SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING
5160.005.09%250.00Mua496.700K49.209B-539.62Công nghệ Điện tử
6563 MIRAI WORKS INC
1148.00-2.05%-24.00Mua37.000K6.267B74.1916.7661.00Dịch vụ Thương mại
6573 AGILE MEDIA NETWORK INC
490.00-3.73%-19.00Sức bán mạnh138.500K1.270B-132.7074.00Dịch vụ Thương mại
6946 NIPPON AVIONICS CO
4940.006.81%315.00Sức mua mạnh128.000K12.651B19.64364.66Công nghệ Điện tử
4317 RAY CORPORATION
378.001.07%4.00Mua250.200K5.416B-25.68386.00Dịch vụ Công nghệ
7420 SATORI ELECTRIC CO
847.002.05%17.00Sức mua mạnh472.000K13.246B-15.19645.00Dịch vụ Phân phối
2491 VALUECOMMERCE CO.LTD.
3170.00-5.09%-170.00Bán230.300K109.838B45.4473.60395.00Dịch vụ Công nghệ
4433 HITO-COMMUNICATIONS HOLDINGS INC
2183.00-6.11%-142.00Mua102.100K41.520B22.33104.13827.00Dịch vụ Thương mại
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter