Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
6537 WASHHOUSE CO LTD
1045.00-59.02%-1505.00Bán1006.861B101.9410.11112.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6998 NIPPON TUNGSTEN CO
2561.0091.12%1221.00Sức mua mạnh1006.429B7.64349.54486.00Công nghiệp
9980 MRK HOLDINGS INC
155.00-26.89%-57.00Bán3.241M26.134B32.637.911827.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3528 PROSPECT CO LTD
24.009.09%2.00Sức bán mạnh93.976M17.772B10.754.51188.00Tài chính
1684 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS ALL COMMODITIES
826.00-25.99%-290.00Sức bán mạnh620
2410 CAREER DESIGN CENTER CO.LTD.
1217.00-20.20%-308.00Bán196.900K10.742B14.17114.50581.00Công nghiệp
6166 NAKAMURA CHOUKOU CO LTD
1002.00-23.04%-300.00Bán34.500K6.979B-97.95372.00Công nghiệp
7282 TOYODA GOSEI CO. LTD.
2202.00-22.52%-640.00Mua300287.476B18.68118.9038234.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3981 BEAGLEE INC
1064.00-19.64%-260.00Bán417.900K8.226B43.7032.2450.00Công nghệ
8105 HOTTA MARUSHO CO
89.00-16.04%-17.00Bán2.190M6.581B63.341.85130.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3047 TRUCK-ONE CO
318.0017.34%47.00Mua143.800K748.457M20.4315.2770.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6561 HANATOUR JAPAN CO LTD
1883.0021.48%333.00Mua380.800K17.237B403.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7585 KAN-NANMARU CORPORATION
1421.00-21.10%-380.00Sức bán mạnh38.600K6.899B-136.97233.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4650 SD ENTERTAINMENT INC
555.00-21.28%-150.00Sức bán mạnh22.000K6.402B-4.16277.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3344 WONDER CORPORATION
557.00-21.22%-150.00Sức bán mạnh132.800K5.674B-99.72820.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9685 KYCOM HOLDINGS CO LTD
480.00-8.22%-43.00Mua395.500K2.255B18.8323.58759.00Công nghệ
4346 NEXYZ GROUP CORPORATION
1505.00-18.65%-345.00Sức bán mạnh442.600K24.520B11.13182.21694.00Công nghiệp
3300 AMBITION CORPORATION
1183.00-13.96%-192.00Bán238.400K8.809B16.5189.91239.00Tài chính
3825 REMIXPOINT INC
588.00-20.33%-150.00Sức bán mạnh190.600K44.742B17.0546.4198.00Công nghệ
4833 PADO CORPORATION
255.00-20.31%-65.00Sức bán mạnh190.700K7.961B103.643.84367.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4597 SOLASIA PHARMA K K
219.0019.02%35.00Mua16.546M19.575B-15.6421.00Chăm sóc sức khỏe
3185 DREAM VISION CO LTD
401.00-19.96%-100.00Bán227.100K5.801B-31.4583.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6069 TRENDERS INC
650.00-15.47%-119.00Bán1.238M6.178B14.8562.0899.00Công nghiệp
7577 HAPINS CO LTD
229.00-14.55%-39.00Bán197.100K4.745B1408.760.23169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3920 INTERNETWORKING & BROADBAND CONS
1492.0025.17%300.00Mua578.800K7.257B41.3834.3057.00Công nghệ
5334 NGK SPARK PLUG CO. LTD.
2505.00-19.19%-595.00Mua100521.889B11.38220.3915322.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4421 D I SYSTEM CO LTD
2115.00-19.12%-500.00Bán125.500K3.894B407.00Công nghệ
2928 RIZAP GROUP INC
345.00-18.82%-80.00Sức bán mạnh539.100K276.440B62.827.917063.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6400 FUJI SEIKI CO
365.00-10.98%-45.00Bán865.200K4.436B19.1326.32468.00Công nghiệp
1783 ASIA GATE HOLDINGS CO LTD
88.00-18.52%-20.00Mua3.101M6.376B73.892.02179.00Công nghiệp
4393 BANK OF INNOVATION INC
2380.00-11.85%-320.00Mua3.488M10.161B145.00Công nghệ
3105 NISSHINBO HOLDINGS INC
1132.00-18.27%-253.00Bán200184.306B16.8364.0123104.00Công nghiệp
3136 ECONOS CO LTD
700.00-15.25%-126.00Bán2.100K720.692M-187.98148.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2330 FORSIDE CO LTD
192.00-13.51%-30.00Sức bán mạnh1.390M6.967B-3.6270.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6081 ALLIED ARCHITECTS INC
455.00-18.02%-100.00Sức bán mạnh19.300K8.052B-11.63216.00Công nghệ
6786 RVH INC
241.00-16.90%-49.00Sức bán mạnh435.300K5.296B-11.995728.00Công nghệ
3985 TEMONA INC
704.00-15.49%-129.00Sức bán mạnh397.100K10.539B48.0821.9547.00Công nghệ
3803 IMAGE INFORMATION INC
698.00-17.69%-150.00Bán27.500K1.375B-208.7356.00Công nghệ
7448 JEANS MATE CORP
470.00-14.55%-80.00Bán387.800K9.170B103.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3195 GENERATION PASS CO LTD
750.00-6.95%-56.00Mua213.200K6.565B-11.2380.00Công nghiệp
3900 CROWDWORKS INC
1605.0022.99%300.00Mua899.700K19.044B-12.27127.00Công nghệ
6562 GENIEE INC
710.00-17.44%-150.00Sức bán mạnh25.800K20.536B242.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7042 ACCESS GROUP HLDGS CO LTD
2575.00-15.16%-460.00192.100K3.387B170.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7781 HIRAYAMA HOLDINGS CO LTD
2619.00-10.09%-294.00Sức bán mạnh27.100K5.171B16.11202.821511.00Công nghiệp
1959 KYUDENKO CORP
4490.00-17.16%-930.00Mua100303.440B12.84332.339752.00Công nghiệp
3135 MARKETENTERPRISE CO LTD
923.00-13.33%-142.00Bán67.700K5.700B204.486.26137.00Công nghệ
4399 KUFU CO INC
731.00-16.93%-149.00Bán1.061M
9519 RENOVA INC
1189.00-5.93%-75.00Bán2.112M93.606B177.757.70128.00Công ty dịch vụ công cộng
3346 21LADY CO. LTD.
341.00-5.54%-20.00Sức bán mạnh45.700K2.492B-5.39117.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4222 KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO
742.00-16.82%-150.00Sức bán mạnh37.300K3.387B-71.10866.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7231 TOPY INDUSTRIES LIMITED
2583.00-16.81%-522.00Bán10062.218B12.54211.185034.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6033 EXTREME CO LTD
3415.00-11.76%-455.00Bán1.935M22.269B129.5132.60339.00Công nghệ
3661 M UP INC
2325.001.13%26.00Bán1.412M20.987B202.6011.5579.00Công nghệ
1689 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS NATURAL GAS
5.000.00%0.00Mua6.593M
2164 CHIIKISHINBUNSHA CO LTD
2750.0010.84%269.00Bán221.500K4.609B2509.011.00215.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8682 MORGAN STANLEY ASIA-PACIFIC FUND
1400.001.52%21.00Mua100
6025 JAPAN PC SERVICE CO LTD NPV
2150.0013.22%251.00Mua69.400K2.849B272.976.70236.00Công nghiệp
9517 EREX CO LTD
765.00-16.39%-150.00Sức bán mạnh60.800K46.888B15.7459.42137.00Công ty dịch vụ công cộng
4235 ULTRAFABRICS HOLDINGS CO LTD
2323.0020.80%400.00Sức mua mạnh201.400K11.972B268.719.73222.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6095 MEDPEER INC
2170.0022.60%400.00Mua536.200K17.209B-18.3579.00Công nghệ
6407 CKD CORPORATION
1130.00-16.23%-219.00Bán10071.822B7.72150.274284.00Công nghiệp
9470 GAKKEN HOLDINGS CO LTD
5170.00-16.21%-1000.00Bán65.900K58.558B21.57293.873651.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6545 INTERNET INFINITY INC(JP)
738.00-11.72%-98.00Bán142.400K5.338B65.7017.33323.00Chăm sóc sức khỏe
6082 RIDE ON EXPRESS HLDGS CO LTD
1584.0023.36%300.00Mua89.900K13.572B27.9647.23344.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3140 IDEA INTERNATIONAL CO LTD
782.00-16.09%-150.00Sức bán mạnh46.900K13.841B46.0620.95311.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4047 KANTO DENKA KOGYO CO
950.00-7.68%-79.00Sức bán mạnh1.558M57.696B9.03111.07815.00Vật liệu cơ bản
6547 GREENS CO LTD
1472.00-15.89%-278.00Sức bán mạnh60018.891B16.7287.68691.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3288 OPEN HOUSE CO LTD
3735.00-15.31%-675.00Bán1.783M239.271B7.92544.841522.00Tài chính
2388 WEDGE HOLDINGS CO
187.000.54%1.00Bán699.000K6.758B-122.292870.00Tài chính
7187 J-LEASE CO LTD
539.004.66%24.00Sức bán mạnh298.100K5.404B22.8327.98326.00Tài chính
6030 ADVENTURE INC
9270.0019.31%1500.00Sức mua mạnh116.100K49.644B160.9146.25158.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3758 AERIA INC
552.00-13.75%-88.00Bán1.253M14.606B8.8871.98347.00Công nghệ
3680 HOTTO LINK INC
542.00-15.58%-100.00Bán1.091M10.464B49.6713.8987.00Công nghệ
6563 MIRAI WORKS INC
5130.00-13.93%-830.00Sức bán mạnh31.600K7.152B66.1495.9827.00Công nghiệp
3694 OPTIM CORPORATION
4255.0019.69%700.00Mua259.600K51.999B229.7817.21167.00Công nghệ
3956 KOKUSAI CHART CORP
467.008.35%36.00Mua1.416M2.304B53.277.21135.00Vật liệu cơ bản
3696 CERES INC.
2080.008.22%158.00Mua768.500K22.430B23.5289.4489.00Công nghệ
3796 E-SEIKATSU CO
310.001.97%6.00Mua205.400K2.139B-2.23148.00Công nghệ
7599 IDOM INC
470.0014.63%60.00Mua9.084M39.549B21.2718.333824.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6620 MIYAKOSHI HOLDINGS INC
995.0017.75%150.00Mua185.000K35.813B50.5617.7038.00Công nghiệp
8143 LAPINE CO
1050.0016.67%150.00Mua43.400K2.518B-69.10219.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3042 SECUAVAIL INC
972.0018.25%150.00Mua139.000K2.849B142.456.3351.00Công nghiệp
3646 EKITAN & CO LTD
1154.0010.33%108.00Mua274.000K7.116B18.9455.0268.00Công nghệ
7259 AISIN SEIKI CO. LTD.
4235.00-14.79%-735.00Bán1001150.720B8.07529.16114478.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6409 KITO CORPORATION
2046.0016.78%294.00Mua576.700K49.309B12.58145.812169.00Công nghiệp
3983 ORO CO LTD
3965.0012.16%430.00Bán598.400K29.797B37.2496.40337.00Công nghệ
7748 HOLON CO LTD
1676.0013.86%204.00Mua195.000K5.221B10.73145.6441.00Công nghệ
7102 NIPPON SHARYO LTD.
2579.00-14.46%-436.00Sức bán mạnh10038.424B3.54752.662017.00Công nghiệp
3960 VALUEDESIGN INC
3110.009.70%275.00Sức mua mạnh346.200K3.424B123.5122.8364.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3856 ABALANCE CORPORATION
664.0017.73%100.00Mua30.500K3.004B3.97145.9174.00Công nghiệp
6407 CKD CORP
1045.00-11.67%-138.00Sức bán mạnh2.338M71.822B7.72150.274284.00Công nghiệp
7544 THREE F CO LTD
502.00-7.89%-43.00Mua310.400K4.121B-96.12121.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6538 CAREERINDEX INC
1704.008.12%128.00Mua1.108M26.631B53.8523.9228.00Công nghiệp
3674 AUCFAN CO LIMITED
990.0017.86%150.00Mua362.500K8.442B-8.63120.00Công nghệ
3675 CROSS MARKETING GROUP INC
427.00-6.77%-31.00Sức bán mạnh302.300K9.096B-17.011254.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6531 REFINVERSE INC
1062.00-8.45%-98.00Bán42.500K3.585B64.5919.04149.00Công nghiệp
3902 MEDICAL DATA VISION CO LTD
997.00-1.38%-14.00Sức bán mạnh1.779M52.474B384.953.41212.00Chăm sóc sức khỏe
3397 TORIDOLL HOLDINGS CORPORATION
1811.00-11.92%-245.00Bán2.000M91.825B19.98106.463811.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6627 TERA PROBE INC
804.00-12.70%-117.00Sức bán mạnh129.000K8.410B6.10148.49835.00Công nghệ
9534 HOKKAIDO GAS CO
1443.0017.80%218.0020025.396B10.59136.361343.00Công ty dịch vụ công cộng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất