Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Nhật

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
3071 STREAM CO.LTD.
106.0021.84%19.00Sức mua mạnh4.271M2.374B-2.87104.00Công nghệ
1689 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS NATURAL GAS
3.00-25.00%-1.00Bán1.359M
2976 NIPPON GRANDE CO LTD
1337.0028.93%300.00Mua18.600K1.193B5.09203.8043.00Tài chính
6666 RIVER ELETEC CORP
295.0018.00%45.00Sức mua mạnh2.807M1.843B-102.21238.00Công nghiệp
3747 INTERTRADE CO LTD
1065.00-21.98%-300.00Mua2.369M9.808B-69.17110.00Tài chính
8518 JAPAN ASIA INVESTMENT
303.0022.67%56.00Mua6.548M4.373B4.5255.0240.00Tài chính
4764 SAMURAI&J PARTNERS CO LTD
166.0012.93%19.00Mua11.766M5.140B-15.5837.00Công nghệ
5724 ASAKA RIKEN CO LTD
1675.0021.82%300.00Mua383.700K3.513B25.2654.53189.00Vật liệu cơ bản
8256 MARUMITSU CO
130.00-13.91%-21.00Mua7.853M3.097B-34.66102.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6564 MIDAC CO LTD
1595.007.70%114.00Sức mua mạnh40.500K13.947B26.9854.90188.00Công nghiệp
7238 AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO
186.008.14%14.00Sức mua mạnh15.206M22.921B-201.308678.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3913 SMEDIO INC
1146.00-6.83%-84.00Mua386.000K2.356B-101.6756.00Công nghệ
9876 COX CO LTD
168.005.66%9.00Mua909.400K4.386B-59.21449.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6867 LEADER ELECTRONICS CORP
900.0012.22%98.00Mua134.700K3.368B6.91116.4777.00Công nghiệp
9969 SHOKUBUN CO LTD
191.001.60%3.00Bán848.000K2.229B-42.97604.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7895 CHUO KAGAKU CO
394.00-5.52%-23.00Mua169.300K8.402B43.3917.721751.00Vật liệu cơ bản
6366 CHIYODA CORP
286.00-8.04%-25.00Bán8.349M80.539B-806.945243.00Công nghiệp
9318 ASIA DEVELOPMENT CAPITAL CO LTD
7.000.00%0.00Mua1.211M3.307B-1.96102.00Tài chính
3878 TOMOEGAWA PAPER CO
989.008.68%79.00Mua679.100K9.212B-220.001270.00Vật liệu cơ bản
1436 FIT CORPORATION
544.0012.63%61.00Mua190.700K2.069B-91.1679.00Tài chính
3917 IRIDGE INC
982.0011.85%104.00Mua4.046M5.794B-24.1778.00Công nghệ
7769 RHYTHM WATCH CO
1082.0016.09%150.00Mua218.400K7.700B-31.953067.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6721 WINTEST CORP
242.00-6.20%-16.00Sức mua mạnh6.328M3.365B-49.6424.00Công nghệ
3723 NIHON FALCOM CORP
1535.00-7.14%-118.00Bán844.400K16.992B14.73112.2157.00Công nghệ
6776 TENSHO ELECTRIC INDUSTRIES CO
1089.004.21%44.00Mua1.828M17.343B25.8140.49559.00Công nghiệp
6067 IMPACT HD INC
1630.0013.67%196.00Bán646.400K8.455B23.7268.02247.00Công nghiệp
8925 ARDEPRO CO LTD
39.0014.71%5.00Mua4.601M11.465B-10.4016.00Tài chính
8918 LAND CO LTD
8.000.00%0.00Mua11.008M11.526B143.060.667.00Tài chính
3963 SYNCHRO FOOD CO LTD
520.005.26%26.00Mua176.700K13.146B30.3516.4270.00Công nghệ
5287 ITO YOGYO CO LTD
909.00-5.41%-52.00Mua217.300K3.429B-78.09124.00Vật liệu cơ bản
6029 ARTRA CORPORATION
372.00-0.27%-1.00Mua1.069M3.279B16.3123.6288.00Công nghiệp
3689 IGNIS LTD
1156.004.62%51.00Mua568.000K16.147B-166.68201.00Công nghệ
6634 NCXX GROUP INC
206.009.57%18.00Mua580.000K2.802B-168.14272.00Công nghệ
6894 PULSTEC INDUSTRIAL CO
2288.007.32%156.00Mua20.000K2.918B6.75315.64134.00Công nghệ
3808 O K W A V E
1880.0012.57%210.00Mua218.000K15.152B9.71173.39158.00Công nghệ
3935 EDIA CO LTD
456.00-2.56%-12.00Mua1.035M2.244B-220.9160.00Công nghệ
4918 IVY COSMETICS CORP
1230.00-10.15%-139.00Mua30.900K6.987B-264.72172.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6563 MIRAI WORKS INC
3090.00-7.49%-250.00Bán22.900K4.104B59.3661.1836.00Công nghiệp
3134 HAMEE CORP
994.0010.20%92.00Mua1.061M14.292B15.5258.66309.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3662 ATEAM INC
1067.009.77%95.00Bán1.642M18.981B10.8390.01890.00Công nghệ
3668 COLOPL INC
881.005.89%49.00Mua34.656M106.085B107.987.781283.00Công nghệ
7034 PRORED PARTNERS CO
8410.0010.51%800.00Mua94.200K39.094B72.45114.8579.00Công nghiệp
3419 ARTGREEN CO LTD NPV
1501.007.21%101.00Mua8.200K1.579B83.8918.7163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3902 MEDICAL DATA VISION CO LTD
1246.009.59%109.00Mua558.100K45.510B137.908.25220.00Chăm sóc sức khỏe
4399 KUFU CO INC
1135.00-8.25%-102.00Mua171.900K22.186B147.548.40227.00Công nghệ
9425 NIPPON TELEPHONE INC
553.00-0.54%-3.00Mua733.800K1.895B-2.6753.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6286 SEIKO CORP (MACHINERY)
592.002.78%16.00Mua27.200K3.704B750.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3787 TECHNO MATHEMATICAL CO.LTD
1080.00-0.55%-6.00Mua63.000K2.816B29.1237.2963.00Công nghệ
3528 PROSPECT CO LTD
21.000.00%0.00Sức mua mạnh3.627M9.331B-17.6088.00Tài chính
6757 OSG CORPORATION
1279.006.58%79.00Mua124.800K5.779B-0.77366.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3856 ABALANCE CORPORATION
585.003.72%21.00Mua35.300K2.912B9.2561.0974.00Năng lượng
3775 GAIAX CO. LTD.
510.005.15%25.00Bán21.600K2.383B-80.50111.00Công nghệ
4599 STEMRIM
864.007.87%63.00Bán341.100K42.176BChăm sóc sức khỏe
6198 CAREER CO LTD
612.008.90%50.00Mua111.100K4.779B22.2825.24168.00Công nghiệp
6640 DAI-ICHI SEIKO CO. LTD
2504.008.92%205.00Mua1.341M38.445B-128.976076.00Công nghiệp
1712 DAISEKI ECO. SOLUTION CO LTD
705.008.29%54.00Mua484.200K10.946B17.9036.36154.00Công nghiệp
6731 PIXELA CORPORATION
43.002.38%1.00Bán1.155M2.524B-18.71133.00Công nghệ
2338 BIT ONE GROUP CO LTD
330.005.43%17.00Mua251.500K2.518B-152.1775.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6656 INSPEC INC
1609.00-4.62%-78.00Mua40.300K5.577B15.08112.9678.00Công nghệ
3911 AIMING INC
259.00-7.17%-20.00Sức bán mạnh937.200K9.872B-24.17836.00Công nghệ
3656 KLAB INC
1097.002.72%29.00Theo dõi9.715M40.285B24.7444.32597.00Công nghệ
8104 KUWAZAWA TRADING CO
536.009.39%46.00Mua443.600K7.364B11.0144.491061.00Vật liệu cơ bản
4446 LINK-U INC
3385.00-4.38%-155.00Bán39.500K16.043B55.0564.7141.00Công nghệ
4579 RAQUALIA PHARMA INC
1136.00-2.15%-25.00Bán2.318M24.007B-40.0963.00Chăm sóc sức khỏe
8938 LC HOLDINGS INC
855.002.52%21.00Bán73.700K4.637B4.62180.6659.00Tài chính
6094 FREAKOUT HOLDINGS INC
1482.00-5.61%-88.00Mua123.300K24.744B-44.46632.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2354 YE DIGITAL CORPORATION
417.006.65%26.00Mua660.100K7.088B24.8416.07629.00Công nghệ
3667 ENISH INC
867.002.00%17.00Bán2.423M9.181B-110.78134.00Công nghệ
1443 GIKEN HOLDINGS CO LTD
290.00-5.84%-18.00Mua730.500K5.001B10.7028.77153.00Công nghiệp
3940 NOMURA SYSTEM CORPORATION CO LTD
479.00-2.24%-11.00Mua346.600K5.601B20.4724.4497.00Công nghệ
3854 I'LL INC
2496.00-4.81%-126.00Mua278.000K32.831B52.8549.61616.00Công nghệ
6544 JAPAN ELEVATOR SERVICE HLDGS CO LTD
2768.006.30%164.00Sức mua mạnh638.200K105.112B82.7133.731093.00Công nghiệp
5998 ADVANEX INC
1630.002.19%35.00Bán4.000K6.530B-66.031979.00Công nghiệp
4393 BANK OF INNOVATION INC
3190.00-1.85%-60.00Mua437.100K12.753B29.31112.76141.00Công nghệ
6786 RVH INC
170.001.80%3.00Mua121.600K3.228B-168.186088.00Công nghệ
3370 FUJITA CORP CO.LTD.
1114.00-5.99%-71.00Mua38.900K1.936B108.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7325 IRRC CORPORATION
1528.008.14%115.00Mua126.800K12.064B35.7440.86252.00Tài chính
6838 TAMAGAWA HOLDINGS CO LTD
1511.006.56%93.00Mua245.800K6.400B70.6521.25203.00Công nghệ
6049 ITOKURO INC
2107.007.50%147.00Mua125.300K41.038B46.7742.92138.00Công nghệ
4398 BROADBAND SECURITY INC
1638.008.33%126.00Mua37.600K6.021B135.7212.52181.00Công nghệ
5817 JMACS JAPAN CO LTD
417.00-5.66%-25.00Mua223.000K2.071B173.00Công nghiệp
8894 HARAKOSAN CO LTD
13.008.33%1.00Mua388.100K2.276B-0.9428.00Tài chính
2315 CAICA INC (JP)
24.00-4.00%-1.00Sức bán mạnh2.057M9.017B-0.65710.00Công nghệ
7047 PORT INC
1015.008.21%77.00Mua85.700K10.878B157.00Công nghệ
4420 ESOL CO LTD
1378.003.69%49.00Mua208.700K27.034B47.7527.83419.00Công nghệ
7836 AVIX INC
114.003.64%4.00Sức mua mạnh1.241M2.720B-1.1725.00Công nghiệp
6096 RAREJOB INC
2067.007.32%141.00Mua128.400K8.821B59.9832.70657.00Công nghiệp
6081 ALLIED ARCHITECTS INC
390.00-4.18%-17.00Bán150.700K5.706B-27.06220.00Công nghệ
2172 INSIGHT INC
493.004.89%23.00Bán7.600K754.350M16.7228.1186.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4240 CLUSTER TECHNOLOGY CO LTD
462.000.43%2.00Mua200.000K2.619B-0.6570.00Công nghệ
4396 SYSTEM SUPPORT INC
1693.006.54%104.00Sức mua mạnh55.600K8.000B25.2464.77869.00Công nghệ
3770 ZAPPALLAS INC
355.00-1.39%-5.00Mua179.500K4.593B-17.73142.00Công nghệ
3093 TREASURE FACTORY CO LTD
1360.007.42%94.00Sức mua mạnh347.500K14.326B22.5956.04653.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3633 GMO PEPABO INC
2450.006.06%140.00Mua93.600K12.002B21.37108.55278.00Công nghệ
3970 INNOVATION INC
2000.00-2.72%-56.00Mua193.200K4.109B85.00Công nghệ
7567 SAKAE ELECTRONICS CORP
416.004.26%17.00Sức mua mạnh74.900K2.026B29.6413.4677.00Công nghiệp
4441 TOBILA SYSTEM INC
6030.003.08%180.00Bán101.900K19.934B43.00Công nghệ
3660 ISTYLE INC
674.004.17%27.00Bán628.400K41.975B-8.001016.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9040 TAIHO TRANSPORTATION CO. LTD.
3350.00-6.94%-250.00Bán1.200K2.688B14.34250.98899.00Công nghiệp
3908 COLLABOS CORPORATION
769.003.08%23.00Sức mua mạnh41.000K3.573B17.3144.2261.00Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất