Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Nhật

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

            
7946 KOYOSHA INC
2062.00-19.52%-500.00Mua79.700K164341400.002.291B-49.80198.00Dịch vụ Thương mại
9250 GRCS INC
10300.00-9.65%-1100.003.756M38681650000.00Dịch vụ Công nghệ
7162 ASTMAX CO LTD
269.0015.95%37.00Sức mua mạnh7.022M1888837300.003.459B57.204.0650.00Công ty dịch vụ công cộng
4576 D.WESTERN THERAPEUTICS INST INC
283.0039.41%80.00Sức mua mạnh3.317M938739300.008.308B-7.7615.00Công nghệ Sức khỏe
6522 ASTERISK INC
4730.001.72%80.00Mua1.031M4878522000.00Dịch vụ Công nghệ
6195 HOPE INC
321.00-19.95%-80.00Bán1.536M493056000.003.571B-1211.73148.00Công ty dịch vụ công cộng
6205 OKK CORP
843.009.48%73.00Mua2.442M2058943200.006.684B-272.16758.00Sản xuất Chế tạo
4558 CHUKYO IYAKUHIN CO
286.0010.42%27.00Mua3.111M889688800.003.039B44.485.82364.00Dịch vụ Phân phối
8040 TOKYO SOIR CO
1013.00-4.70%-50.00Mua46.200K46800600.003.432B-17.55258.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
9253 SLOGAN INC
1617.006.24%95.001.977M3197455800.00Dịch vụ Thương mại
6505 TOYO DENKI SEIZO(TOYO ELECTRIC MFG)
1226.006.79%78.00Sức mua mạnh1.394M1708798800.0010.961B13.2386.791217.00Sản xuất Chế tạo
4591 RIBOMIC INC
581.009.21%49.00Sức mua mạnh12.748M7406646100.0016.245B-48.9625.00Công nghệ Sức khỏe
3604 KAWAMOTO CORP
915.0016.41%129.00Mua1.062M971730000.005.303B4.42177.77389.00Công nghệ Sức khỏe
9252 LAST ONE MILE CO LTD
1972.00-15.36%-358.00613.800K1210413600.00Dịch vụ Công nghệ
3135 MARKETENTERPRISE CO LTD
935.006.98%61.00Mua518.400K484704000.004.952B-46.49252.00Bán Lẻ
7590 TAKASHO CO LTD
780.00-12.95%-116.00Sức bán mạnh1.400M1092312000.0013.641B10.2087.96822.00Dịch vụ Phân phối
2479 JTEC CORP
265.00-6.36%-18.00Mua2.498M662076000.002.100B50.675.58388.00Dịch vụ Thương mại
6578 NLINKS CO LTD
343.00-11.37%-44.00Theo dõi46.200K15846600.002.502B-7.50791.00Dịch vụ Công nghệ
9318 ASIA DEVELOPMENT CAPITAL CO LTD
6.000.00%0.00Bán11.925M71553000.009.367B-0.9429.00Tài chính
3691 REALWORLD INC
798.00-13.17%-121.00Mua563.700K449832600.002.817B95.639.73Dịch vụ Công nghệ
7875 TAKEDA PRINTING CO
687.001.03%7.00Mua57.100K39227700.005.626B-96.281062.00Dịch vụ Thương mại
4412 SCIENCE ARTS INC
6250.0019.05%1000.005.800K36250000.00Dịch vụ Công nghệ
3936 GLOBALWAY INC
2245.003.22%70.00Bán9.749M21886954000.0040.820B206.8410.6379.00Dịch vụ Công nghệ
3185 DREAM VISION CO LTD
394.002.87%11.00Mua1.417M558179800.005.431B-23.32208.00Bán Lẻ
8783 GFA CO LIMITED
154.0012.41%17.00Sức mua mạnh3.343M514883600.003.495B-100.9360.00Tài chính
2987 TASUKI CORP
3375.00-5.06%-180.00Mua134.400K453600000.0019.818B27.58135.35Dịch vụ Công nghệ
3986 BBREAK SYSTEM COMPANY LTD
1814.00-10.64%-216.00Mua17.400K31563600.002.788B27.7273.23124.00Dịch vụ Công nghệ
9625 CERESPO CO LTD
1176.00-8.20%-105.00Mua428.200K503563200.006.544B18.2870.06427.00Dịch vụ Thương mại
9272 BOUTIQUES INC
3355.00-1.90%-65.00Mua31.200K104676000.0016.956B45.1581.1266.00Bán Lẻ
7047 PORT INC
1685.007.60%119.00Sức mua mạnh1.852M3120283000.0019.507B-1.68217.00Dịch vụ Thương mại
2404 TETSUJIN INC
484.00-8.51%-45.00Bán242.500K117370000.006.375B-21.38Dịch vụ Khách hàng
6227 AIMECHATEC LTD
1569.0013.37%185.00Sức mua mạnh1.178M1848909600.008.833B236.00Công nghệ Điện tử
4371 CORE CONCEPT TECHNOLOGIES INC
8680.000.23%20.00Mua142.400K1236032000.00Dịch vụ Công nghệ
2158 FRONTEO INC
5300.0015.34%705.00Sức mua mạnh2.073M10986900000.00207.962B139.9432.92315.00Dịch vụ Công nghệ
7980 SHIGEMATSU WORKS CO
858.008.06%64.00Mua81.300K69755400.006.102B10.3776.57382.00Công nghệ Sức khỏe
4356 APPLIED TECHNOLOGY CO LTD
5260.00-4.01%-220.00Bán20.000K105200000.0015.017B23.96228.69217.00Dịch vụ Công nghệ
7094 NEXTONE INC
4580.00-10.20%-520.00Mua320.600K1468348000.0044.141B117.0646.1580.00Dịch vụ Thương mại
4556 KAINOS LABORATORIES
1088.003.23%34.00Mua163.800K178214400.004.454B8.36126.08154.00Công nghệ Sức khỏe
5820 MITSUBOSHI CO
3410.00-3.67%-130.00Mua8.900K30349000.003.907B14.86238.20227.00Sản xuất Chế tạo
1840 TSUCHIYA HLDG
192.00-4.00%-8.00Bán348.700K66950400.004.800B41.014.88767.00Khách hàng Lâu năm
3161 AZEARTH CORPORATION
715.007.20%48.00Mua332.700K237880500.004.024B6.36104.94174.00Sản xuất Chế tạo
6030 ADVENTURE INC
10370.00-6.74%-750.00Mua77.000K798490000.0070.026B81.28136.99255.00Dịch vụ Khách hàng
6063 EMERGENCY ASSISTANCE JAPAN CO LTD
1316.000.53%7.00Sức mua mạnh218.400K287414400.003.315B29.4744.43279.00Dịch vụ Thương mại
4499 SPEEE INC
6180.001.81%110.00Mua171.000K1056780000.0062.402B74.5683.14Dịch vụ Thương mại
8139 NAGAHORI CORP
320.004.58%14.00Mua6.268M2005600000.004.907B33.889.03580.00Khách hàng Lâu năm
6093 ESCROW AGENT JAPAN INC
174.00-2.79%-5.00Sức bán mạnh560.300K97492200.007.553B26.416.80184.00Tài chính
3498 KASUMIGASEKI CAPITAL CO LTD
5990.003.45%200.00Sức mua mạnh908.500K5441915000.0040.255B49.98120.86Công ty dịch vụ công cộng
6772 TOKYO COSMOS ELECTRIC CO
1896.00-6.00%-121.00Mua19.000K36024000.002.684B7.07285.15771.00Công nghệ Điện tử
7602 CARCHS HOLDINGS CO.LTD
255.00-1.16%-3.00Mua401.700K102433500.005.271B36.047.16248.00Bán Lẻ
9885 CHARLE CO LTD
637.00-6.73%-46.00Bán368.100K234479700.0010.087B11.8657.59288.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
4425 KUDAN INC
4245.009.55%370.00Sức mua mạnh594.500K2523652500.0032.839B-222.4724.00Dịch vụ Công nghệ
4582 SYMBIO PHARMACEUTICALS LTD
1477.00-5.56%-87.00Mua3.319M4902310700.0056.671B-30.10127.00Công nghệ Sức khỏe
8256 MARUMITSU CO
201.000.00%0.00Bán2.162M434582100.005.928B-6.0993.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
7038 FRONTIER MANAGEMENT INC
874.00-9.52%-92.00Sức bán mạnh329.400K287895600.009.958B28.3134.72227.00Dịch vụ Thương mại
6731 PIXELA CORPORATION
19.000.00%0.00Bán1.064M20221700.003.226B-7.16Công nghệ Điện tử
2983 ARR PLANNER CO LTD
8750.00-9.33%-900.00Mua75.000K656250000.0011.646B0.82292.00Khách hàng Lâu năm
7078 INCLUSIVE INC
2613.006.52%160.00Mua1.081M2824391700.0020.460B1073.242.3195.00Dịch vụ Thương mại
9206 STAR FLYER INC
2750.00-5.17%-150.00Sức bán mạnh18.400K50600000.007.880B-2217.58846.00Vận chuyển
6336 ISHII HYOKI
1026.00-7.90%-88.00Mua210.700K216178200.008.365B7.46149.42655.00Công nghệ Điện tử
4565 SOSEI GROUP CORP
2232.001.45%32.00Sức mua mạnh9.603M21433672800.00181.948B136.8016.13190.00Công nghệ Sức khỏe
5232 SUMITOMO OSAKA CEMENT CO
3625.008.86%295.00Sức mua mạnh978.300K3546337500.00134.751B9.48351.383065.00Khoáng sản phi năng lượng
3680 HOTTO LINK INC
1022.004.07%40.00Mua2.435M2488978800.0015.915B26.0337.90116.00Dịch vụ Công nghệ
4496 COMMERCE ONE HOLDINGS INC
1354.00-6.36%-92.00Sức bán mạnh93.300K126328200.0010.187B23.2262.28129.00Dịch vụ Công nghệ
4074 LAKEEL INC
2625.008.70%210.00Mua492.000K1291500000.00Dịch vụ Công nghệ
7042 ACCESS GROUP HLDGS CO LTD
908.00-6.58%-64.00Mua95.500K86714000.001.092B-358.27Dịch vụ Thương mại
7809 KOTOBUKIYA CO LTD
5810.001.57%90.00Sức mua mạnh46.400K269584000.0015.148B14.66399.05167.00Bán Lẻ
7069 CYBERBUZZ INC
1356.00-5.83%-84.00Sức bán mạnh16.800K22780800.005.132B-19.54Dịch vụ Thương mại
7074 TWENTY-FOUR SEVEN INC
1025.00-5.53%-60.00Sức bán mạnh25.500K26137500.004.637B-24.37321.00Dịch vụ Công nghệ
7060 GEECHS INC
2160.007.20%145.00Sức mua mạnh184.100K397656000.0022.681B28.8670.99357.00Dịch vụ Công nghệ
6082 RIDE ON EXPRESS HLDGS CO LTD
1727.007.00%113.00Sức mua mạnh437.400K755389800.0018.355B12.66127.99387.00Dịch vụ Khách hàng
3796 E-SEIKATSU CO
521.00-2.43%-13.00Mua209.100K108941100.003.596B101.305.27170.00Dịch vụ Công nghệ
2351 ASJ INC
702.00-6.90%-52.00Sức bán mạnh85.200K59810400.005.582B104.147.35162.00Dịch vụ Công nghệ
9610 WILSON LEARNING WORLDWIDE INC
226.00-6.22%-15.00Bán135.200K30555200.001.165B-46.58108.00Dịch vụ Thương mại
9251 AB&COMPANY CO LTD
1301.00-4.83%-66.00175.500K228325500.0019.237B115.00Dịch vụ Khách hàng
6031 SCIGINEER INC
1626.00-8.39%-149.00Sức bán mạnh13.300K21625800.005.157B-365.4534.00Dịch vụ Thương mại
2991 LANDNET INC
6540.00-1.21%-80.00Mua30.100K196854000.00Tài chính
4381 BPLATS INC
1550.00-5.37%-88.00Mua17.900K27745000.003.679B106.1115.9151.00Dịch vụ Công nghệ
3264 ASCOT CORP
218.00-7.23%-17.00Mua793.500K172983000.0028.289B74.273.38Tài chính
7345 AI PARTNERS FINANCIAL INC
4020.00-4.29%-180.00Bán5.600K22512000.00Tài chính
6577 BESTONE.COM CO LTD
2026.00-4.93%-105.00Sức bán mạnh36.600K74151600.002.697B-104.8624.00Dịch vụ Khách hàng
9603 H.I.S. CO LTD
2080.00-7.27%-163.00Sức bán mạnh5.114M10637744000.00148.071B-647.7313990.00Dịch vụ Khách hàng
3202 DAITOBO CO LTD
104.004.00%4.00Sức mua mạnh3.048M317012800.003.109B19.275.23114.00Khoáng sản phi năng lượng
8918 LAND CO LTD
12.009.09%1.00Mua36.040M432476400.0017.205B-0.479.00Tài chính
9024 SEIBU HOLDINGS INC
1148.00-8.01%-100.00Sức bán mạnh3.378M3878058800.00344.628B-153.4522844.00Dịch vụ Khách hàng
4445 LIVING TECHNOLOGIE INC
4760.00-4.03%-200.00Mua23.200K110432000.006.389B75.1966.19Dịch vụ Công nghệ
9519 RENOVA INC
5450.00-6.52%-380.00Mua1.801M9815450000.00425.901B238.00Công ty dịch vụ công cộng
4075 BRAINS TECHNOLOGY INC
2227.00-7.94%-192.00Bán121.200K269912400.0011.959B45.00Dịch vụ Công nghệ
6879 IMAGICA GROUP INC
816.00-4.00%-34.00Mua1.044M852148800.0036.221B5.31159.983480.00Công nghệ Điện tử
6265 MYOTOKU LTD
2085.00-4.23%-92.00Mua6.200K12927000.003.245B9.24235.63122.00Sản xuất Chế tạo
3672 ALTPLUSINC
335.00-6.16%-22.00Sức bán mạnh642.800K215338000.005.830B-22.34Dịch vụ Công nghệ
8011 SANYO SHOKAI
866.00-2.81%-25.00Sức bán mạnh220.700K191126200.0010.508B-20.561572.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
4816 TOEI ANIMATION
16300.00-6.91%-1210.00Bán95.000K1548500000.00666.648B52.62332.77819.00Dịch vụ Khách hàng
4680 ROUND ONE CORP
1364.00-4.75%-68.00Bán1.827M2492300800.00130.197B-101.751772.00Dịch vụ Khách hàng
2195 AMITA HOLDINGS CO LTD
3445.003.14%105.00Mua1.500K5167500.004.028B8.89375.56161.00Dịch vụ Công nghiệp
4666 PARK 24 CO LTD
1702.00-7.35%-135.00Sức bán mạnh1.375M2340250000.00262.993B-304.945565.00Dịch vụ Khách hàng
3926 OPEN DOOR INC
2013.00-7.32%-159.00Sức bán mạnh578.500K1164520500.0062.430B-17.13195.00Dịch vụ Công nghệ
4616 KAWAKAMI PAINT MFG CO
3185.00-4.93%-165.00Mua7.200K22932000.003.172B29.10115.10140.00Công nghiệp Chế biến
6094 FREAKOUT HOLDINGS INC
1534.00-4.84%-78.00Sức bán mạnh74.300K113976200.0027.413B55.8934.90Dịch vụ Công nghệ
3996 SIGNPOST CORPORATION
1512.001.75%26.00Mua620.200K937742400.0019.155B-68.62135.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
7048 VELTRA CORP
490.00-6.67%-35.00Sức bán mạnh749.800K367402000.0016.210B-42.45177.00Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm