Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
1906 HOSODA CORP
126.0016.67%18.00Mua4.239M2.024B50.622.13234.00Tài chính
6300 APIC YAMADA CORPORATION
342.0026.67%72.00Mua1.726M3.353B398.000.68491.00Công nghệ
1689 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS NATURAL GAS
4.000.00%0.00Bán4.767M
4320 CE HOLDINGS CO LIMITED
697.00-24.40%-225.003005.285B19.0839.62315.00Công nghệ
7671 AMIDA HOLDINGS CO LTD
2630.0020.59%449.00Mua1.913M4.589B103.00Công nghệ
4424 AMAZIA INC
2100.0023.53%400.00Mua401.800K5.614B53.9331.5212.00Công nghệ
3987 ECOMOTT INC
2289.003.20%71.00Sức mua mạnh10010.049B223.6816.5871.00Công nghệ
7268 TATSUMI CORP
347.00-10.10%-39.00Mua110.800K2.314B13.2029.24849.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3824 MEDIA FIVE CO.
1671.00-16.03%-319.00Bán175.500K2.250B30.1186.02198.00Công nghệ
3286 TRUST HOLDINGS INC
433.00-18.76%-100.00Mua423.100K2.555B17.5930.30240.00Công nghiệp
7192 MORTGAGE SERVICE JAPAN LTD
1334.0029.01%300.00Sức mua mạnh18.700K7.242B9.62107.48171.00Tài chính
8894 HARAKOSAN CO LTD
10.000.00%0.00Bán919.300K736.885M158.580.0628.00Tài chính
6699 DIAMOND ELECTRIC HLDGS CO LTD
1263.00-12.66%-183.00Mua101.600K5.218B10.23142.252203.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3469 DUALTAP CO LTD
874.0020.72%150.00Mua1.054M2.480B21.4034.94131.00Tài chính
4308 J-STREAM IMC
531.0011.55%55.00Mua3.333M6.678B37.8412.58364.00Công nghệ
3976 SHANON INC
1438.0026.36%300.00Mua2.000K1.582B-22.85143.00Công nghệ
6624 TABUCHI ELECTRIC CO
128.000.79%1.00Bán4.115M5.144B-199.122981.00Công nghiệp
6064 ACTCALL INC
734.0013.45%87.00Mua1.834M4.971B-35.10205.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9793 DAISEKI CO. LTD.
2380.00-16.32%-464.00Mua100101.174B16.39144.36908.00Công nghiệp
4696 WATABE WEDDING COR
746.0015.48%100.00Mua273.600K6.401B-12.012323.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6740 JAPAN DISPLAY INC
95.0018.75%15.00Mua95.975M67.693B-309.3911542.00Công nghệ
3850 NTT DATA INTRAMART CORPORATION
3750.0010.13%345.00Mua52.900K16.872B40.0185.10180.00Công nghệ
5724 ASAKA RIKEN CO LTD
1550.0010.56%148.00Mua130.100K3.582B15.2892.01189.00Vật liệu cơ bản
7709 KUBOTEK CORP
493.0019.37%80.00Mua6.870M5.686B24.5016.86105.00Công nghiệp
7048 VELTRA CORP
883.007.42%61.00Mua5.928M23.491B239.00Công nghệ
2228 CYBELE CO.LTD
171.00-12.31%-24.00Bán451.800K352.326M-183.87167.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3540 C.I.MEDICAL CO LTD
3420.0016.68%489.00Mua164.200K29.310B21.59135.75188.00Chăm sóc sức khỏe
9969 SHOKUBUN CO. LTD.
265.0019.91%44.00Bán1002.798B-22.55625.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6232 AUTONOMOUS CNTRL SYS LABORATORY LTD
3600.0014.10%445.00Mua273.400K32.030B44.00Công nghệ
3099 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD
1173.00-13.75%-187.00Bán100459.301B158.677.5714269.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3224 GENERAL OYSTER INC
1120.0015.46%150.00Mua19.400K2.671B-116.85109.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7779 CYBERDYNE INC
611.007.38%42.00Mua6.116M78.151B-2.7975.00Chăm sóc sức khỏe
6666 RIVER ELETEC CORP
280.001.45%4.00Mua1.244M2.034B-84.27285.00Công nghiệp
3907 SILICON STUDIO CORP
1367.0010.15%126.00Mua85.500K3.569B-282.39308.00Công nghệ
6096 RAREJOB INC
965.00-4.93%-50.00Bán44.800K2.324B1223.720.97523.00Công nghiệp
7042 ACCESS GROUP HLDGS CO LTD
1785.00-10.21%-203.00Mua133.700K2.425B15.58127.56170.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6694 ZOOM CORPORATION
1598.009.08%133.00Mua27.800K3.333B11.77128.5385.00Công nghệ
9691 RYOMO SYSTEMS CO
1385.00-8.22%-124.00Bán16.200K5.280B11.20134.751036.00Công nghệ
6177 APPBANK INC
305.00-6.15%-20.00Mua762.400K2.465B-58.0791.00Công nghệ
9318 ASIA DEVELOPMENT CAPITAL CO LTD
8.0014.29%1.00Mua2.459M3.307B-3.0240.00Tài chính
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
4485.0016.19%625.00Mua2.600K6898.561B24.87179.8127230.00Chăm sóc sức khỏe
8946 ASIAN STAR CO
134.007.20%9.00Mua1.198M2.241B78.501.5947.00Tài chính
7043 ALUE CO LTD
1636.005.68%88.00Mua151.000K3.954B160.00Công nghiệp
7038 FRONTIER MANAGEMENT INC
3965.008.19%300.00Sức mua mạnh29.600K10.163B142.00Công nghiệp
7046 TECNOS DATA SCI ENG INC
6560.009.33%560.00Sức mua mạnh369.000K12.300B97.00Công nghệ
7035 AND FACTORY INC
5300.0011.70%555.00Mua136.800K22.450B65.00Công nghệ
4422 VALUENEX JAPAN INC
3145.0010.90%309.00Mua115.100K7.852B18.00Công nghiệp
9424 JAPAN COMMUNICATIONS INC.
123.009.82%11.00Mua7.758M17.966B-12.7798.00Dịch vụ Viễn thông
2488 JAPAN THIRD PARTY CO.LTD
835.008.02%62.00Sức mua mạnh200.100K4.650B22.9233.73388.00Công nghệ
1757 CREA HOLDINGS INC
17.000.00%0.00Bán462.500K2.092B-10.0866.00Công nghiệp
8918 LAND CO LTD
8.00-11.11%-1.00Bán9.454M12.967B13.891.567.00Tài chính
6837 KYOSHA CO LTD
420.006.06%24.00Mua386.000K5.675B15.4425.651411.00Công nghệ
1449 FUJI JAPAN CO LTD
766.00-7.60%-63.00Mua29.200K588.590M55.00Công nghiệp
4398 BROADBAND SECURITY INC
2056.005.44%106.00Mua80.000K7.760B181.00Công nghệ
3624 AXEL MARK INC
774.007.20%52.00Mua79.500K3.503B-110.49109.00Công nghệ
2397 DNA CHIP RESEARCH INC
865.002.25%19.00Mua212.100K4.306B-31.1729.00Chăm sóc sức khỏe
3990 UUUM CO LTD
6270.009.62%550.00Mua4.084M107.377B163.9538.08290.00Công nghệ
6531 REFINVERSE INC
1529.00-0.91%-14.00Mua422.100K4.636B-5.81149.00Công nghiệp
7899 MICS CHEMICAL CO.LTD
312.003.31%10.00Mua14.300K1.582B24.4712.3499.00Vật liệu cơ bản
3914 JIG-SAW INC
2540.004.79%116.00Bán151.600K15.946B51.3049.1478.00Công nghệ
9107 KAWASAKI KISEN KAISHA LTD.
1530.0012.75%173.00Bán100139.815B-293.467153.00Công nghiệp
4428 LINK INC
8760.008.55%690.00Mua122.900K9.600B58.00Công nghệ
3977 FUSION CO LTD
953.00-3.15%-31.00Mua500708.480M-266.9553.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9969 SHOKUBUN CO LTD
215.00-8.90%-21.00Mua586.900K2.798B-22.55625.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6035 IR JAPAN HOLDINGS LTD
1308.008.73%105.00Mua156.600K20.514B24.3449.43160.00Công nghiệp
6203 HOWA MACHINERY LTD.
785.0012.46%87.00Bán1.600K9.635B14.8152.55849.00Công nghiệp
6038 IID INC
740.006.17%43.00Mua115.000K3.420B93.487.75191.00Công nghệ
3446 JTEC CORPORATION
3740.002.89%105.00Mua37.000K21.196B372.4710.1935.00Chăm sóc sức khỏe
5406 KOBE STEEL LTD.
860.0012.27%94.00Sức bán mạnh200307.603B5.37158.0037436.00Vật liệu cơ bản
6188 FUJI SOFT SERVICE BUREAU INC
840.004.48%36.00Bán751.600K5.427B14.4055.85446.00Công nghiệp
5951 DAINICHI CO LTD
705.009.13%59.00Mua58.000K11.423B16.4739.22497.00Công nghiệp
3719 GEXEED CO LTD
105.000.00%0.00Mua1.356M1.943B-0.3639.00Công nghiệp
9271 WAGOKORO CO LTD
1330.004.72%60.00Mua10.800K3.577B47.2727.29100.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7047 PORT INC
1193.003.38%39.00Mua81.500K13.245B149.00Công nghệ
2930 KITANOTATSUJIN CORP
421.00-9.46%-44.00Bán10058.088B42.909.9271.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2471 S-POOL INC
1807.00-7.66%-150.00Mua568.700K30.881B49.9639.23312.00Công nghiệp
3494 MULLION CO LTD
1144.00-3.46%-41.00Bán2.100K1.855B5.59212.1319.00Tài chính
7836 AVIX INC
115.006.48%7.00Mua556.300K2.651B-0.0726.00Công nghiệp
4565 SOSEI GROUP CORP
1223.007.66%87.00Mua3.526M86.679B-73.09152.00Chăm sóc sức khỏe
6944 AIREX INC
2540.001.20%30.00Mua38.500K7.381B20.46222.68422.00Công nghệ
7771 NIHON SEIMITSU CO
132.00-5.04%-7.00Mua2.086M2.711B34.334.052892.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8802 MITSUBISHI ESTATE COMPANY LIMITED
1920.0010.34%180.00Bán1.100K2639.542B18.78101.248856.00Tài chính
6324 HARMONIC DRIVE SYSTEMS
3450.00-2.54%-90.00Mua1.832M340.772B33.15107.86966.00Công nghiệp
7325 IRRC CORPORATION
2198.009.19%185.00Mua41.700K8.322B252.00Tài chính
8105 HOTTA MARUSHO CO
84.003.70%3.00Mua1.140M4.556B570.950.14130.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9508 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC
1385.0010.80%135.00Mua2.000K652.714B30.9868.0220968.00Công ty dịch vụ công cộng
1822 DAIHO CORPORATION
3280.00-6.15%-215.00Bán337.700K60.420B7.35481.651601.00Công nghiệp
9101 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA
1820.0010.71%176.00Bán100307.724B75.3624.2137820.00Công nghiệp
2503 KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED
2469.0010.67%238.00Bán1002220.905B14.99168.7631033.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8190 YAMANAKA CO. LTD.
877.002.57%22.00Bán12.300K16.377B59.7514.31979.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2144 YAMANE MEDICAL CO LTD
459.006.50%28.00Mua90.100K4.720B-1.82356.00Chăm sóc sức khỏe
6239 NAGAOKA INTERNATIONAL CORPORATION
876.00-0.45%-4.00Mua92.700K3.080B20.4742.98148.00Công nghiệp
6063 EMERGENCY ASSISTANCE JAPAN CO LTD
2123.006.79%135.00Sức mua mạnh106.200K4.916B46.1743.75265.00Công nghiệp
9425 NIPPON TELEPHONE INC
491.00-0.20%-1.00Bán104.800K1.677B-15.9453.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6862 MINATO HOLDINGS INC
328.007.19%22.00Mua104.500K2.278B11.3327.11149.00Công nghiệp
6233 KYOKUTO SANKI CO LTD
762.00-1.30%-10.00Mua84.900K4.162B10.8471.23260.00Công nghiệp
6552 GAMEWITH INC
1220.003.39%40.00Mua232.200K20.593B30.1242.1071.00Công nghệ
3799 KEYWARE SOLUTIONS INC
505.007.45%35.00Mua99.000K3.996B16.9927.671072.00Công nghệ
3267 PHIL COMPANY LTD
5260.003.75%190.00Mua166.700K28.127B70.8574.9428.00Công nghiệp
1788 SANTO CO LTD
2208.000.00%0.00Bán1001.513B19.51113.1983.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất