Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Nhật

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
1689 WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LTD NATURAL GAS
3.0050.00%1.00Mua14.854MHỗn hợp
1758 TAIYO KISOKOGYO CO
8120.007.41%560.00Mua184.100K5.485B10.21795.66208.00Dịch vụ Công nghiệp
6966 MITSUI HIGH TEC INC
1697.00-20.77%-445.00Bán3.005M62.629B-26.563446.00Công nghệ Điện tử
8186 OTSUKA KAGU
292.0037.74%80.00Mua932.500K8.143B-135.051264.00Bán Lẻ
2156 SAYLOR ADVERTISING INC.
382.0026.49%80.00Sức mua mạnh168.000K1.443B22.9516.64196.00Dịch vụ Thương mại
5939 OTANI KOGYO CO LTD
13050.0029.85%3000.00Sức mua mạnh5.600K10.169B35.22370.48178.00Sản xuất Chế tạo
3976 SHANON INC
2075.0023.88%400.00Sức mua mạnh281.700K2.884B119.3217.38Dịch vụ Thương mại
4479 MAKUAKE INC
3630.004.31%150.009.856M39.807B352.6248.00Dịch vụ Công nghệ
1711 SDS HOLDINGS CO LTD
324.002.53%8.00Mua195.900K1.361B-93.73Dịch vụ Công nghiệp
4833 PADO CORPORATION
310.0010.32%29.00Mua2.612M6.201B-5.19324.00Dịch vụ Khách hàng
7050 FRONTIER INTERNATIONAL INC
2860.0021.19%500.00Sức mua mạnh430.800K12.380B13.66209.31224.00Dịch vụ Thương mại
3549 KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO LTD
6990.00-15.17%-1250.00Bán930.100K220.405B21.22329.482417.00Bán Lẻ
3346 21LADY CO. LTD.
151.005.59%8.00Mua478.600K1.251B-22.5990.00Dịch vụ Khách hàng
6656 INSPEC INC
3140.0017.96%478.00Mua3.934M11.762B41.9274.9178.00Công nghệ Điện tử
5388 KUNIMINE INDUSTRIES CO
1370.0016.30%192.00Mua1.004M17.675B12.23111.99263.00Dịch vụ Công nghiệp
6757 OSG CORPORATION
1789.00-13.03%-268.00Bán318.500K8.615B229.337.80366.00Sản xuất Chế tạo
5218 OHARA INC
1266.00-13.76%-202.00Sức bán mạnh963.700K30.813B66.0719.15Công nghệ Điện tử
6875 MEGACHIPS CORP
1984.00-12.71%-289.00Bán1.252M43.178B-105.85719.00Công nghệ Điện tử
9051 SENKON LOGISTICS CO
914.0019.63%150.00Mua116.500K4.329B-86.75384.00Vận chuyển
7077 ALINK INTERNET INC
4505.00-4.15%-195.00920.900KDịch vụ Thương mại
7502 PLAZA CREATE HONSHA CO LTD
375.00-10.71%-45.00Mua363.600K4.807B30.6512.23651.00Dịch vụ Thương mại
4389 PROPERTY DATA BANK INC
1044.0010.24%97.00Mua120.500K6.121B27.2638.3055.00Dịch vụ Công nghệ
4576 D.WESTERN THERAPEUTICS INST INC
511.0018.56%80.00Mua195.600K13.427B-2.3017.00Công nghệ Sức khỏe
1431 LIB WORK CO LTD
4510.0012.33%495.00Mua140.700K11.933B27.37164.75135.00Dịch vụ Công nghiệp
4512 WAKAMOTO PHARMACEUTICAL CO
280.008.95%23.00Sức mua mạnh2.422M9.718B-51.08334.00Công nghệ Sức khỏe
3169 MISAWA & CO LTD
815.00-12.27%-114.00Bán727.500K5.796B12.8963.24262.00Bán Lẻ
6619 W-SCOPE CORPORATION
1037.0012.35%114.00Mua13.966M37.715B-150.07618.00Công nghệ Điện tử
4422 VALUENEX JAPAN INC
1800.00-11.42%-232.00Sức bán mạnh70.100K5.075B-49.5028.00Dịch vụ Thương mại
9318 ASIA DEVELOPMENT CAPITAL CO LTD
8.000.00%0.00Mua3.836M3.779B-2.34102.00Tài chính
6584 SANOH INDUSTRIAL CO
1378.0010.06%126.00Mua4.129M50.153B-199.568884.00Sản xuất Chế tạo
5906 MK SEIKO CO LTD
409.00-6.83%-30.00Mua123.300K5.947B9.2144.431309.00Sản xuất Chế tạo
7831 WELLCO HOLDINGS CORP
162.008.00%12.00Sức mua mạnh1.494M3.985B-15.04595.00Dịch vụ Thương mại
5279 NIHON KOGYO CO LTD
1082.00-0.28%-3.00Sức mua mạnh117.300K3.134B10.73100.85336.00Dịch vụ Công nghiệp
6838 TAMAGAWA HOLDINGS CO LTD
2746.0012.73%310.00Mua927.100K12.413B34.7379.07203.00Công nghệ Điện tử
6704 IWATSU ELECTRIC CO
833.002.97%24.00Sức mua mạnh182.000K8.259B77.1010.801277.00Công nghệ Điện tử
3760 CAVE INTERACTIVE CO LTD
1205.00-10.14%-136.00Mua756.200K6.295B-308.9498.00Dịch vụ Công nghệ
6867 LEADER ELECTRONICS CORP
1089.0011.69%114.00Mua206.500K4.010B9.92109.7777.00Công nghệ Điện tử
4438 WELBY INC
2198.00-0.50%-11.00Sức bán mạnh50.800K17.111B619.073.55Dịch vụ Công nghệ
6195 HOPE INC
10570.00-3.21%-350.00Mua244.800K14.735B73.28144.23162.00Dịch vụ Thương mại
6577 BESTONE.COM CO LTD
3360.00-7.18%-260.00Mua47.400K4.167B39.2085.7125.00Dịch vụ Khách hàng
3624 AXEL MARK INC
822.002.11%17.00Mua2.312M4.955B-235.03Dịch vụ Công nghệ
4880 CELLSOURCE CO LTD
9910.00-7.21%-770.00Bán205.200KCông nghệ Sức khỏe
6064 ACTCALL INC
1759.00-7.57%-144.00Mua178.700K13.954B16.92103.98188.00Dịch vụ Thương mại
6256 NUFLARE TECHNOLOGY INC.
13330.0011.74%1400.00Mua561.300K145.470B19.88670.64626.00Công nghệ Điện tử
3419 ARTGREEN CO LTD NPV
1330.00-8.40%-122.00Bán5.900K1.500B89.5314.85Công nghiệp Chế biến
4597 SOLASIA PHARMA K K
198.00-8.76%-19.00Mua15.098M20.816B-24.4031.00Công nghệ Sức khỏe
3962 CHANGE INC
2827.006.56%174.00Mua925.000K44.375B108.0926.03Dịch vụ Công nghệ
7314 ODAWARA AUTO-MACHINE MFG CO LTD
731.00-9.64%-78.00Bán241.300K2.261B292.372.50165.00Công nghệ Điện tử
3753 FLIGHT HOLDINGS INC
943.00-8.54%-88.00Theo dõi472.100K8.917B-37.0491.00Dịch vụ Công nghệ
5610 DAIWA HEAVY INDUSTRY CO
1123.00-0.88%-10.00Mua24.700K1.521B-8.23184.00Sản xuất Chế tạo
6184 KAMAKURA SHINSHO LTD
1694.00-0.41%-7.00Theo dõi1.520M64.648B109.2915.5087.00Dịch vụ Thương mại
3195 GENERATION PASS CO LTD
600.007.33%41.00Mua123.200K4.863B35.2417.03160.00Dịch vụ Thương mại
4764 SAMURAI&J PARTNERS CO LTD
145.00-0.68%-1.00Bán3.007M5.070B-17.9837.00Dịch vụ Công nghệ
3179 SYUPPIN CO LIMITED
1140.00-7.92%-98.00Mua549.100K26.924B21.2353.69200.00Bán Lẻ
3496 AZOOM CO LTD
3195.00-6.44%-220.00Mua26.900K4.668B82.9138.53Tài chính
3542 VEGA CORP CO LTD
688.00-4.97%-36.00Sức mua mạnh29.200K7.085B-16.93242.00Bán Lẻ
8836 RISE INC
32.0010.34%3.00Mua887.100K3.072B-3.083.00Tài chính
6025 JAPAN PC SERVICE CO LTD NPV
1536.0010.11%141.00Sức mua mạnh32.200K2.466B59.5325.50253.00Dịch vụ Công nghệ
4356 APPLIED TECHNOLOGY CO LTD
3940.00-6.19%-260.00Theo dõi172.800K11.249B22.13178.01205.00Dịch vụ Công nghệ
4308 J-STREAM IMC
610.008.93%50.00Mua441.800K7.096B38.1216.00388.00Dịch vụ Khách hàng
2345 ISTUDY CO LTD
943.003.85%35.00Mua166.600K3.750B-22.31Dịch vụ Công nghệ
6779 NIHON DEMPA KOGYO
556.00-2.28%-13.00Mua746.200K10.911B-116.793298.00Công nghệ Điện tử
4480 MEDLEY INC
1223.00-2.55%-32.002.031MDịch vụ Thương mại
2978 TSUKURUBA INC
1421.00-8.68%-135.00Bán142.400K12.784B1060.37121.00Dịch vụ Thương mại
6535 I MOBILE CO LTD
651.00-7.26%-51.00Sức bán mạnh811.400K15.541B18.8734.50289.00Dịch vụ Thương mại
2498 ORIENTAL CONSULTANTS HLDGS CO LTD
2840.00-8.68%-270.00Mua39.100K16.188B11.97236.62Dịch vụ Công nghiệp
7399 NANSIN CO LTD
600.000.00%0.00Mua32.900K4.060B8.2572.72480.00Sản xuất Chế tạo
6666 RIVER ELETEC CORP
444.00-4.72%-22.00Mua504.900K3.273B-59.39238.00Công nghệ Điện tử
6542 FOUNDERS CONSULTANTS HLDGS INC
1018.00-7.29%-80.00Mua83.500K4.173B7.65133.05337.00Dịch vụ Thương mại
7531 SEIWA CHUO HOLDINGS CORPORATION
3890.00-6.94%-290.00Bán30015.232B22.97169.35205.00Dịch vụ Phân phối
6558 COOKBIZ CO LTD
3000.00-5.21%-165.00Mua199.600K6.651B41.7271.92Dịch vụ Công nghệ
4770 ZUKEN ELMIC INC
387.00-7.86%-33.00Theo dõi269.500K2.432B103.203.7551.00Công nghệ Điện tử
2481 TOWNNEWS-SHA CO LTD
450.000.90%4.00Bán42.800K2.484B10.4243.19203.00Dịch vụ Khách hàng
7064 HOWTELEVISION INC
2500.00-7.41%-200.00Bán171.300K3.170B41.7159.9430.00Dịch vụ Thương mại
6736 SUNCORPORATION
1700.005.59%90.00Mua608.800K38.328B-127.341013.00Khách hàng Lâu năm
9768 IDEA CONSULTANTS INC
3100.00-2.52%-80.00Mua230.900K22.133B12.49248.19947.00Dịch vụ Thương mại
4251 KEIWA INCORPORATED
996.009.33%85.00Mua276.400KCông nghiệp Chế biến
1515 NITTETSU MINING CO
5100.009.32%435.00Sức mua mạnh38.400K42.431B9.35545.671836.00Khoáng sản phi năng lượng
8894 REVOLUTION CO LTD
47.000.00%0.00Mua4.409M8.915B-0.9428.00Tài chính
8918 LAND CO LTD
11.00-8.33%-1.00Bán27.880M15.848B19.920.557.00Tài chính
7065 UPR CORPORATION
2310.009.22%195.00Mua235.700K17.694B24.88197.00Khoáng sản phi năng lượng
2695 KURA SUSHI INC
4870.00-4.13%-210.00Mua579.600K96.148B25.53190.75Dịch vụ Khách hàng
3988 SYS HOLDINGS CO LTD
1420.00-6.82%-104.00Mua112.100K3.652B24.7457.39697.00Dịch vụ Thương mại
2667 IMAGEONE CO LTD
717.006.70%45.00Mua1.030M4.737B19.4936.80Công nghệ Sức khỏe
3974 TBCSCAT INC
1306.00-7.90%-112.00Bán16.800K1.887B11.79110.81Dịch vụ Công nghệ
7587 PALTEK CORP
563.00-1.75%-10.00Mua159.900K6.167B261.452.15257.00Dịch vụ Phân phối
6444 SANDEN HOLDINGS CORPORATION
823.008.15%62.00Mua666.900K22.834B-726.329628.00Sản xuất Chế tạo
7673 DAIKO TSUSAN CO LTD
1330.000.83%11.00Mua57.100K7.092B14.30136.00Công nghệ Điện tử
3180 BEAUTY GARAGE INC
2446.00-3.70%-94.00Mua139.900K15.461B37.1565.84252.00Dịch vụ Phân phối
7748 HOLON CO LTD
5460.00-4.21%-240.00Mua216.000K18.237B23.97227.7945.00Công nghệ Điện tử
7249 OWARI PRECISE PRODUCTS CO. LTD.
3340.00-5.92%-210.00Mua2003.875B8.52392.05575.00Sản xuất Chế tạo
7488 YAGAMI INC.
1820.00-4.26%-81.00Bán3.200K9.547B12.84141.79225.00Dịch vụ Phân phối
3143 O WILL CORPORATION
1278.00-2.59%-34.00Mua67.000K4.025B8.51150.10101.00Dịch vụ Phân phối
3374 NAIGAI TEC CORP
1904.008.37%147.00Mua48.500K5.585B28.5266.75369.00Công nghệ Điện tử
9797 NIPPON ENGINEERING CONSULTANTS
821.00-3.18%-27.00Sức mua mạnh33.600K5.900B23.0135.68714.00Dịch vụ Công nghiệp
8125 WAKITA & CO
1174.006.24%69.00Sức mua mạnh194.000K60.971B17.1868.34712.00Dịch vụ Phân phối
9625 CERESPO CO LTD
2843.004.25%116.00Mua182.800K7.853B9.93286.20387.00Dịch vụ Thương mại
2303 DAWN CORP
1551.00-7.07%-118.00Mua195.200K4.938B24.9262.2552.00Dịch vụ Công nghệ
2722 I-K CO LTD
1107.00-5.38%-63.00Mua279.900K8.277B51.4921.50236.00Bán Lẻ
1446 CANDEAL CO LTD
813.00-3.10%-26.00Mua473.100K8.400B33.5124.31Dịch vụ Công nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất