Oscar Wilde cho biết:

Chứng khoán Nhật Bản với mức biến động cao nhất

Tôi có thể chống lại mọi thứ, ngoại trừ sự cám dỗ và không có sự cám dỗ nào lớn hơn đối với nhà kinh doanh bằng mức độ biến động cao. Nói một cách đơn giản, biến động là sự biến động giá cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định. Càng có nhiều biến động, rủi ro càng lớn nhưng tiềm năng sinh lời cũng càng lớn. Vì vậy, hãy nhìn sâu, nhìn kỹ, vào danh sách của chúng tôi -Chứng khoán Nhật Bản này có thể mang lại cơ hội giao dịch tốt nhất giữa sự hỗn loạn có tổ chức của hệ thống tư bản hàng hóa của chúng ta.

Ticker
Biến động 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
9318ASIA DEVELOPMENT CAPITAL CO LTD
33.33%4JPY0.00%0JPY
Mua
11.895M47.581M6.244BJPY−1.53JPY32Tài chính
7771NIHON SEIMITSU CO
31.17%98JPY28.95%22JPY
Sức mua mạnh
6.543M641.253M1.674BJPY3.9719.15JPY2.301KKhách hàng Lâu năm
7836AVIX INC
29.13%121JPY32.97%30JPY
Sức mua mạnh
28.637M3.465B3.197BJPY−3.88JPY45Sản xuất Chế tạo
7345AI PARTNERS FINANCIAL INC
23.12%611JPY−8.67%−58JPY
Mua
1.497M914.911M2.178BJPY−19.76JPY38Tài chính
6898TOMITA ELECTRONICS
21.63%3255JPY−14.23%−540JPY
Bán Mạnh
311.6K1.014B2.503BJPY26.36143.97JPY291Công nghệ Điện tử
6494NFK HOLDINGS
21.30%108JPY2.86%3JPY
Mua
6.567M709.225M4.625BJPY25.684.09JPY81Sản xuất Chế tạo
9262SILVER LIFE CO LTD
21.28%1704JPY21.37%300JPY
Sức mua mạnh
945.4K1.611B15.161BJPY38.3037.26JPY173Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
7692EARTH INFINITY CO LTD
19.79%2094JPY13.19%244JPY
Sức mua mạnh
1.757M3.679B16.979BJPY−42.41JPY30Công nghệ Điện tử
3911AIMING INC
18.56%484JPY15.79%66JPY
Sức mua mạnh
27.847M13.478B16.734BJPY31.2113.41JPY488Dịch vụ Công nghệ
2330FORSIDE CO LTD
18.31%75JPY7.14%5JPY
Mua
3.091M231.795M2.278BJPY−6.69JPY91Dịch vụ Khách hàng
2813WAKOU SHOKUHIN CO
17.64%6490JPY14.66%830JPY
Mua
20.3K131.747M4.658BJPY3.711527.41JPY267Hàng tiêu dùng không lâu bền
8139NAGAHORI CORP
17.53%977JPY−1.11%−11JPY
Bán
909.1K888.191M15.152BJPY200.654.92JPY527Khách hàng Lâu năm
9553MICROAD INC
16.81%1602JPY11.33%163JPY
Sức mua mạnh
2.9M4.646B12.837BJPYDịch vụ Công nghệ
4892CYFUSE BIOMEDICAL K K
16.23%1865JPY−0.85%−16JPY6.788M12.659B13.483BJPY22Công nghệ Sức khỏe
9565WELLPLAYED RIZEST INC
15.99%5230JPY4.18%210JPY1.045M5.465B13.554BJPY55Dịch vụ Khách hàng
8894REVOLUTION CO LTD
15.38%14JPY0.00%0JPY
Bán
1.434M20.077M5.6BJPY−0.61JPY36Khách hàng Lâu năm
3948HIKARI BUSINESS FORM CO
14.90%1067JPY5.02%51JPY
Sức mua mạnh
1.144M1.221B5.842BJPY4.80211.78JPY387Dịch vụ Thương mại
4888STELLA PHARMA CORPORATION
13.89%561JPY11.98%60JPY
Sức mua mạnh
1.748M980.74M14.367BJPY−24.53JPY43Công nghệ Sức khỏe
9271WAGOKORO CO LTD
13.26%448JPY6.41%27JPY
Theo dõi
90.5K40.544M1.55BJPY−71.13JPY42Hàng tiêu dùng không lâu bền
7886YAMATO INDUSTRY CO
12.89%1169JPY−5.80%−72JPY
Theo dõi
85.5K99.95M1.637BJPY−288.04JPY985Công nghiệp Chế biến
3815MEDIA KOBO INC
12.89%351JPY7.67%25JPY
Mua
747K262.197M3.286BJPY21.3615.26JPY70Dịch vụ Công nghệ
4541NICHI-IKO PHARMACEUTICAL CO
12.73%112JPY−3.45%−4JPY
Bán
7.977M893.39M8.17BJPY−2061.34JPY2.656KCông nghệ Sức khỏe
6731PIXELA CORPORATION
12.50%9JPY0.00%0JPY
Bán
508.5K4.577M2.207BJPY−7.02JPYCông nghệ Điện tử
4598DELTA FLY PHARMA INC
12.44%940JPY10.59%90JPY
Mua
359.3K337.742M4.607BJPY−190.50JPY12Công nghệ Sức khỏe
1757SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES
12.12%36JPY9.09%3JPY
Mua
3.133M112.795M8.522BJPY−1.94JPY19Dịch vụ Khách hàng
4263SUSMED INC
11.44%1810JPY2.26%40JPY
Mua
14.484M26.216B28.828BJPY−12.09JPY24Công nghệ Sức khỏe
5341ASAHI EITO CO LTD
11.42%687JPY9.57%60JPY
Mua
372K255.564M2.203BJPY−54.42JPY52Sản xuất Chế tạo
3358Y.S.FOOD CO LTD
11.14%334JPY−8.74%−32JPY
Mua
811.7K271.108M2.223BJPY−2.24JPY67Dịch vụ Khách hàng
3180BEAUTY GARAGE INC
11.03%3025JPY6.36%180JPY
Sức mua mạnh
195.5K591.388M17.946BJPY24.20117.54JPY375Dịch vụ Phân phối
5381MIPOX CORPORATION
10.98%802JPY7.51%56JPY
Sức mua mạnh
1.901M1.525B10.623BJPY6.72111.27JPY466Công nghiệp Chế biến
7878KOHSAI CO LTD
10.85%6410JPY4.91%300JPY
Mua
8.5K54.485M2.286BJPY192.2831.78JPY69Khách hàng Lâu năm
4891TMS CO LTD
10.60%838JPY−1.06%−9JPY
Theo dõi
1.855M1.554BDịch vụ Thương mại
6337TESEC CORP
10.35%3450JPY7.14%230JPY
Mua
261.8K903.21M18.187BJPY7.66420.11JPY213Công nghệ Điện tử
7046TDSE INC
10.14%1682JPY−8.04%−147JPY
Mua
73.7K123.963M3.762BJPY22.8080.21JPY114Dịch vụ Công nghệ
3660ISTYLE INC
10.09%592JPY7.83%43JPY
Sức mua mạnh
12.282M7.271B41.323BJPY−5.87JPY967Dịch vụ Công nghệ
5900DAIKEN CO LTD
10.04%692JPY2.06%14JPY
Mua
5.4K3.737M3.931BJPY12.9652.32JPY304Dịch vụ Phân phối
8918LAND CO LTD
10.00%10JPY0.00%0JPY
Bán
13.788M137.882M14.337BJPY0.39JPY9Tài chính
5035HOUSEI INC
9.97%794JPY6.58%49JPY
Mua
196.5K156.021M5.234BJPYDịch vụ Công nghệ
4978REPROCELL INCORPORATED
9.90%326JPY−1.51%−5JPY
Mua
4.447M1.45B28.109BJPY−3.85JPY98Công nghệ Sức khỏe
6879IMAGICA GROUP INC
9.90%730JPY5.34%37JPY
Bán
1.953M1.426B30.761BJPY16.7941.28JPY3.976KCông nghệ Điện tử
3623BILLING SYSTEM CORPORATION
9.81%1871JPY9.35%160JPY
Sức mua mạnh
1.493M2.793B10.906BJPY37.4145.74JPY72Dịch vụ Thương mại
4475HENNGE K K
9.73%1177JPY7.00%77JPY
Mua
2.276M2.679B35.75BJPY111.299.88JPYDịch vụ Công nghệ
2481TOWNNEWS-SHA CO LTD
9.73%484JPY3.20%15JPY
Sức mua mạnh
13.4K6.486M2.589BJPY7.7860.26JPY190Dịch vụ Khách hàng
2936BASE FOOD INC
9.69%507JPY3.26%16JPY
Mua
365.9K185.511MHàng tiêu dùng không lâu bền
3093TREASURE FACTORY CO LTD
9.57%2570JPY8.12%193JPY
Sức mua mạnh
760.9K1.956B27.1BJPY20.11118.65JPY867Bán Lẻ
9219GIXO LTD
9.55%1293JPY7.30%88JPY
Sức mua mạnh
73K94.389M6.725BJPY33Dịch vụ Công nghệ
4431SMAREGI INC
9.53%1802JPY4.28%74JPY
Sức mua mạnh
2.902M5.229B33.701BJPY53.3439.74JPY210Dịch vụ Công nghệ
6779NIHON DEMPA KOGYO
9.48%1840JPY9.07%153JPY
Sức mua mạnh
1.663M3.059B37.105BJPY7.53300.30JPY2.378KCông nghệ Điện tử
4575CANBAS CO LTD
9.42%1305JPY4.74%59JPY
Mua
3.834M5.003B18.883BJPY−90.23JPY11Công nghệ Sức khỏe
9263VISIONARY HOLDINGS CO LTD
9.34%191JPY6.11%11JPY
Sức mua mạnh
719.2K137.367M6.72BJPY−28.98JPY1.549KBán Lẻ
3181KAITORI OKOKU CO LTD
9.32%1345JPY6.66%84JPY
Sức mua mạnh
43.6K58.642M2.284BJPY11.03114.36JPY125Bán Lẻ
7694ITSUMO INC
9.24%783JPY5.95%44JPY
Mua
66.7K52.226M4.262BJPY−57.63JPY248Dịch vụ Công nghệ
3779J ESCOM HOLDINGS
9.22%144JPY−6.49%−10JPY
Mua
1.662M239.314M1.613BJPY29.405.24JPY24Bán Lẻ
4448CHATWORK CO LTD
9.07%767JPY8.03%57JPY
Sức mua mạnh
2.294M1.76B28.251BJPY−20.68JPY251Dịch vụ Công nghệ
5136TRIPLA CO LTD
9.05%1496JPY−5.91%−94JPY
Bán Mạnh
237.5K355.3MDịch vụ Công nghệ
3446JTEC CORPORATION
8.85%2225JPY9.12%186JPY
Sức mua mạnh
754.4K1.679B11.975BJPY579.233.52JPY58Công nghệ Điện tử
4446LINK-U INC
8.83%942JPY6.92%61JPY
Mua
125.7K118.409M12.451BJPY374.702.40JPY109Dịch vụ Công nghệ
9218MENTAL HEALTH TECHNOLOGIES CO LTD
8.72%1544JPY−6.08%−100JPY
Bán
226.1K349.098M16.166BJPY45.9535.78JPY58Dịch vụ Công nghệ
5132PLUSZERO INC
8.65%5470JPY0.00%0JPY
Bán
411.8K2.253B13.675BJPY54Dịch vụ Công nghệ
3844COMTURE CORPORATION
8.62%2611JPY7.23%176JPY
Mua
160K417.76M77.62BJPY31.2677.90JPY1.315KDịch vụ Công nghệ
3563FOOD & LIFE COMPANIES LTD
8.56%2962JPY8.50%232JPY
Sức mua mạnh
7.174M21.249B316.868BJPY88.4331.15JPYDịch vụ Khách hàng
6853KYOWA ELECTRONIC INSTRUMENTS CO
8.47%382JPY8.22%29JPY
Sức mua mạnh
295.4K112.843M9.751BJPY14.6824.05JPY804Công nghệ Điện tử
3900CROWDWORKS INC
8.46%1634JPY6.31%97JPY
Sức mua mạnh
221.5K361.931M23.472BJPY29.5952.60JPYDịch vụ Thương mại
2991LANDNET INC
8.43%1187JPY−4.81%−60JPY
Mua
22.1K26.233M7.418BJPY7.83161.09JPY465Tài chính
7064HOWTELEVISION INC
8.42%3565JPY1.28%45JPY
Bán
80.5K286.983M4.766BJPY15.28232.90JPY59Dịch vụ Công nghệ
6560LTS INC
8.41%3190JPY−6.59%−225JPY
Bán Mạnh
88.2K281.358M14.83BJPY37.1895.63JPY440Dịch vụ Thương mại
5915KOMAIHALTEC INC
8.40%1590JPY2.05%32JPY
Mua
61.3K97.467M7.253BJPY35.1944.27JPY644Sản xuất Chế tạo
4478FREEE K K
8.37%3200JPY4.23%130JPY
Mua
1.259M4.028B175.077BJPY−254.30JPY916Dịch vụ Công nghệ
6298Y.A.C HOLDINGS CO LTD
8.33%1533JPY1.86%28JPY
Mua
1.087M1.667B13.74BJPY15.2499.35JPY837Sản xuất Chế tạo
6614SHIKINO HIGH-TECH CO LTD
8.32%3275JPY5.99%185JPY
Mua
126.5K414.288M13.642BJPY33.7492.35JPY359Công nghệ Điện tử
9428CROPS CORPORATION
8.28%1050JPY−6.17%−69JPY
Bán
111.4K116.97M10.112BJPY6.98160.35JPY1.057KBán Lẻ
4594BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO LTD
8.26%115JPY5.50%6JPY
Theo dõi
1.777M204.378M6.855BJPY−28.59JPY38Công nghệ Sức khỏe
7386JAPAN WARRANTY SUPPORT CO LTD
8.15%2857JPY2.00%56JPY
Mua
27.5K78.568M5.874BJPYDịch vụ Công nghiệp
4165PLAID INC
8.11%953JPY6.84%61JPY
Mua
4.579M4.364B34.437BJPY−24.28JPYDịch vụ Công nghệ
3917IRIDGE INC
8.09%794JPY5.44%41JPY
Mua
265.8K211.045M5.294BJPY26.3229.15JPY228Dịch vụ Công nghệ
7745A&D HOLON HOLDINGS COMPANY LTD
8.08%1108JPY7.36%76JPY
Sức mua mạnh
511.6K566.853M26.756BJPY6.45160.21JPY2.591KCông nghệ Điện tử
4261ASIAQUEST CO LTD
8.04%2192JPY4.63%97JPY
Bán
9.1K19.947M3.071BJPY16.48130.21JPY298Dịch vụ Công nghệ
3777FHT HOLDINGS CORP
8.00%25JPY−3.85%−1JPY
Bán
501.5K12.538M6.102BJPY−0.14JPY20Dịch vụ Thương mại
9399BEAT HOLDINGS LTD
8.00%25JPY−3.85%−1JPY
Bán
519.564K12.989M1.575BJPY−15.18JPY43Dịch vụ Công nghệ
3739COMMSEED CORPORTION
7.98%401JPY5.53%21JPY
Bán
77.9K31.238M4.983BJPY53.017.18JPY89Dịch vụ Công nghệ
2335CUBE SYSTEM INC
7.97%1085JPY7.75%78JPY
Sức mua mạnh
219.9K238.592M13.594BJPY16.3661.55JPY639Dịch vụ Công nghệ
4019STAMEN CO LTD
7.77%632JPY6.94%41JPY
Mua
77.5K48.98M4.996BJPY54.9111.12JPY69Dịch vụ Công nghệ
5032ANYCOLOR INC
7.74%7440JPY−3.38%−260JPY
Bán
1.323M9.843B230.949BJPY230Dịch vụ Thương mại
6194ATRAE INC
7.74%1435JPY7.09%95JPY
Bán
337.6K484.456M36.104BJPY55.6924.19JPYDịch vụ Công nghệ
4192SPIDERPLUS & CO
7.68%895JPY6.29%53JPY
Sức mua mạnh
2.374M2.124B28.544BJPY−23.73JPY136Dịch vụ Công nghệ
7815TOKYO BOARD INDUSTRIES CO LTD
7.66%705JPY3.37%23JPY
Sức mua mạnh
5.9K4.16M1.768BJPY−16.68JPY255Khoáng sản phi năng lượng
9506TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC
7.64%636JPY5.30%32JPY
Theo dõi
5.351M3.403B301.88BJPY−557.98JPY24.833KCông ty dịch vụ công cộng
3775GAIAX CO. LTD.
7.56%527JPY5.19%26JPY
Sức mua mạnh
34K17.918M2.461BJPY26.1819.14JPY133Dịch vụ Công nghệ
9212GREEN EARTH INSTITUTE CO LTD
7.54%483JPY5.00%23JPY
Bán
279.5K134.999M5.127BJPY−23.47JPYCông nghiệp Chế biến
7927MUTO SEIKO CO
7.54%686JPY5.38%35JPY
Sức mua mạnh
188.6K129.38M4.679BJPY4.95131.63JPY3.454KSản xuất Chế tạo
3246KOSE R.E. CO.LTD
7.52%747JPY5.96%42JPY
Sức mua mạnh
219.3K163.817M7.161BJPY9.3475.47JPY83Tài chính
3445RS TECHNOLOGIES CO LTD
7.41%9110JPY5.44%470JPY
Sức mua mạnh
211.7K1.929B111.695BJPY15.54568.34JPY1.333KSản xuất Chế tạo
5134POPER CO LTD
7.37%724JPY1.97%14JPY
Mua
86.5K62.626MDịch vụ Công nghệ
4177I-PLUG INC
7.30%1414JPY4.97%67JPY
Bán
20.4K28.846M5.3BJPY−33.98JPY205Dịch vụ Công nghệ
6330TOYO ENGINEERING CORP
7.26%560JPY2.75%15JPY
Bán
254.1K142.296M31.938BJPY22.7024.01JPY4.037KDịch vụ Công nghiệp
4884KRINGLE PHARMA INC
7.24%543JPY5.23%27JPY
Mua
257.9K140.04M2.776BJPY−69.96JPYCông nghệ Sức khỏe
4238MIRAIAL CO.LTD
7.22%1624JPY−4.13%−70JPY
Bán Mạnh
935.3K1.519B15.253BJPY8.66195.71JPY419Công nghệ Điện tử
7956PIGEON CORP
7.20%2306JPY6.76%146JPY
Sức mua mạnh
1.789M4.126B258.413BJPY30.2371.44JPY3.935KHàng tiêu dùng không lâu bền
6094FREAKOUT HOLDINGS INC
7.15%1360JPY7.00%89JPY
Mua
232.2K315.792M22.723BJPY17.5476.35JPYDịch vụ Thương mại
5856LIFE INTELLIGENT ENT HLDGS CO LTD
7.14%58JPY−3.33%−2JPY
Mua
1.082M62.75M4.494BJPY18.183.30JPY154Sản xuất Chế tạo