Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
1712 DAISEKI ECO. SOLUTION CO. LTD. 811.00-25.46%-277.00Sức bán mạnh10013.868B16.1850.98148.00Công nghiệp
1689 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS NATURAL GAS 3.00-25.00%-1.00Bán1.228M
2453 JAPAN BEST RESCUE SYSTEM CO. LTD. 1210.0049.20%399.00Sức mua mạnh10037.229B35.6833.40232.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5216 KURAMOTO SEISAKUSHO CO 204.0032.47%50.00Mua2.548M2.486B-26.16161.00Công nghệ
4565 SOSEI GROUP CORP 1124.00-21.07%-300.00Bán169.200K108.537B-62.36152.00Chăm sóc sức khỏe
2673 YUMEMITSUKETAI CO LTD 188.00-9.62%-20.00Mua9.221M2.104B26.717.797.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3776 BROADBAND TOWER INC 392.0021.36%69.00Mua23.465M16.528B-6.46281.00Dịch vụ Viễn thông
9927 WATT MANN CO 159.000.63%1.00Mua4.493M1.728B9.4716.6874.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5344 MARUWA CO. LTD. 7400.00-19.04%-1740.00Mua10094.076B15.75483.221815.00Công nghệ
3496 AZOOM CO LTD 7380.000.00%0.00639.400K
3787 TECHNO MATHEMATICAL CO.LTD 1414.00-0.14%-2.00Sức mua mạnh642.000K3.672B-34.5765.00Công nghệ
3932 AKATSUKI INC 3955.0013.32%465.00Mua2.258M48.246B9.37398.52314.00Công nghệ
4572 CARNA BIOSCIENCES INC 1489.006.66%93.00Mua898.800K13.433B-95.5261.00Chăm sóc sức khỏe
1766 TOKEN CORPORATION 6850.00-18.06%-1510.00Mua10098.852B7.78944.456439.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6033 EXTREME CO LTD 7200.00-16.47%-1420.00Bán485.200K23.228B135.6465.21339.00Công nghệ
7544 THREE F CO LTD 370.0010.45%35.00Sức mua mạnh192.600K2.538B3.11107.74121.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1711 SDS HOLDINGS CO LTD 566.003.28%18.00Mua754.400K1.508B-221.0326.00Công nghiệp
6573 AGILE MEDIA NETWORK INC 2879.00-0.38%-11.00Mua508.400K5.831B48.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3807 FISCO LTD 264.0010.00%24.00Mua10.805M9.192B-12.50352.00Công nghiệp
4657 ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER CO 553.005.94%31.00Mua868.000K2.442B-21.52264.00Công nghiệp
6037 FIRSTLOGIC INC 800.0012.83%91.00Mua971.600K8.346B20.7934.3045.00Công nghệ
3028 ALPEN CO. LTD 1973.00-15.79%-370.00Mua10081.582B41.2248.883917.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1840 TSUCHIYA HLDG 250.00-15.54%-46.00Sức mua mạnh2005.799B-1.52790.00Tài chính
2373 CARE TWENTYONE CORP 2873.0021.07%500.00Mua2.500K5.357B24.1798.184143.00Chăm sóc sức khỏe
4563 ANGES INC 544.0017.24%80.00Mua6.905M42.165B-32.5648.00Chăm sóc sức khỏe
1435 TATERU INC 505.00-3.44%-18.00Bán35.597M46.425B9.6657.23417.00Tài chính
4390 IPS INC 10800.00-1.28%-140.00Mua619.600K26.453B274.00Dịch vụ Viễn thông
8682 MORGAN STANLEY ASIA-PACIFIC FUND 1525.00-14.37%-256.00Sức bán mạnh100
5332 TOTO LTD 4560.00-13.96%-740.00Mua100828.657B22.55217.5932428.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2540 YOMEISHU SEIZO CO. LTD. 2489.0019.32%403.00Sức mua mạnh10040.590B22.72108.27276.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9602 TOHO CO LTD 3455.00-13.62%-545.00100637.614B21.68163.553207.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9425 NIPPON TELEPHONE INC 673.005.16%33.00Theo dõi493.900K2.182B-30.3853.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5331 NORITAKE CO. LIMITED 7020.0017.98%1070.00Sức mua mạnh100100.939B6.991006.435012.00Công nghiệp
2453 JAPAN BEST RESCUE SYSTEM CO LTD 1323.0011.18%133.00Mua1.175M37.229B35.6833.40232.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3099 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD 1372.0017.67%206.00Mua300526.684B-3.1414269.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6666 RIVER ELETEC CORP 356.002.30%8.00Mua232.700K2.565B-59.90285.00Công nghiệp
3632 GREE INC 525.00-5.23%-29.00Bán5.639M130.573B27.7520.011416.00Công nghệ
3784 VINX CORPORATION 1442.008.75%116.00Sức mua mạnh884.400K23.493B31.7542.761359.00Công nghệ
7919 NOZAKI INSATSU SHIGYO CO 367.0012.58%41.00Mua1.215M6.996B581.990.56489.00Vật liệu cơ bản
3793 DRECOM CO.LTD 706.0016.50%100.00Mua121.100K17.138B-24.92407.00Công nghệ
2926 SHINOZAKIYA INC 121.0011.01%12.00Mua3.469M1.543B-4.2817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9797 NIPPON ENGINEERING CONSULTANTS 740.00-4.39%-34.00Mua90.600K5.543B10.0278.62695.00Công nghiệp
8944 LAND BUSINESS CO LTD 415.00-3.49%-15.00Sức mua mạnh731.500K10.788B24.7817.3520.00Tài chính
8341 77TH BANK 2444.0016.38%344.00100197.069B9.70273.653015.00Tài chính
1446 CANDEAL CO LTD 1325.002.71%35.00Bán210.800K6.476B630.00Công nghiệp
3777 GEONEXT CORPORATION 47.002.17%1.00Bán1.808M5.699B46.191.0910.00Công nghệ
2503 KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED 2900.0015.68%393.00Mua1002610.436B17.06170.4231033.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6835 ALLIED TELESIS HOLDINGS KK 125.0012.61%14.00Mua3.084M12.161B11.559.671621.00Công nghệ
6584 SANOH INDUSTRIAL CO 781.009.08%65.00Mua2.636M26.059B7.5495.018650.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9780 HARIMA B-STEM CORP 3575.0010.51%340.00Mua5.100K3.073B8.00404.631591.00Công nghiệp
7813 PLATZ CO LTD 1016.009.48%88.00Mua86.800K3.457B11.1883.01255.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4384 RAKSUL INC 3310.00-2.50%-85.00Sức mua mạnh406.000K93.528B-2.18147.00Công nghệ
2195 AMITA HOLDINGS CO LTD 3695.00-1.86%-70.00Sức mua mạnh9004.402B-293.60164.00Công nghiệp
7414 ONOKEN CO LTD 1709.00-11.04%-212.0030038.387B8.84227.55664.00Vật liệu cơ bản
4875 MEDICINOVA INC 1320.007.06%87.00Mua493.500K51.637B-40.699.00Chăm sóc sức khỏe
9827 LILYCOLOR CO LTD 199.00-9.55%-21.00Mua1.169M2.705B-37.36468.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7034 PRORED PARTNERS CO 13280.00-3.63%-500.00Mua186.900K35.249B72.00Công nghiệp
5341 ASAHI EITO CO LTD 1623.00-6.08%-105.00Mua400.000K2.498B-170.2388.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2929 PHARMA FOODS INTERNATIONAL CO 691.00-7.12%-53.00Mua3.018M21.601B68.8710.80101.00Chăm sóc sức khỏe
3967 ELTES CO LTD 1603.0010.32%150.00Mua163.600K7.451B294.375.0290.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3995 SKIYAKI INC 845.003.81%31.00Bán469.600K8.467B111.417.3152.00Dịch vụ Viễn thông
6562 GENIEE INC 1558.003.25%49.00Mua57.700K26.669B242.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7719 TOKYO KOKI CO LTD 320.00-6.98%-24.00Bán123.200K2.453B-55.53371.00Công nghiệp
6506 YASKAWA ELECTRIC CORP 3535.0010.30%330.00Bán400923.332B20.36171.9112449.00Công nghiệp
3623 BILLING SYSTEM CORPORATION 6780.005.94%380.00Mua237.500K20.398B100.0363.9855.00Công nghiệp
9318 ASIA DEVELOPMENT CAPITAL CO LTD 10.0011.11%1.00Bán7.793M4.252B-2.7940.00Tài chính
2164 CHIIKISHINBUNSHA CO LTD 1695.002.11%35.00Mua217.500K3.060B-20.91215.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6927 HELIOS TECHNO HOLDING CO LTD 908.00-4.22%-40.00Mua2.280M21.621B5.96159.26527.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2459 AUN CONSULTINGS INC 385.00-7.00%-29.00Mua704.600K3.106B3072.360.1381.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7859 ALMEDIO INC 188.007.43%13.00Mua1.651M1.702B-46.31180.00Công nghiệp
9820 MT GENEX CORPORATION 37150.009.43%3200.00Mua64.700K36.565B196.28172.9630.00Công nghiệp
9270 SOU INC 6720.007.01%440.00Sức mua mạnh30.500K38.108B399.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6897 TWINBIRD CORP 675.005.30%34.00Mua19.100K5.601B-3.54298.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6164 TAIYO KOKI CO LTD 3755.00-2.21%-85.00Mua47.200K11.382B12.33311.37199.00Công nghiệp
1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO. LTD. 14870.00-9.25%-1515.00Bán1001129.570B13.021162.9217161.00Tài chính
3692 FFRI INC 3200.001.27%40.00Mua515.000K25.861B119.1126.5489.00Công nghệ
1893 PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO. LTD. 717.0011.16%72.00Mua500203.809B11.4062.643175.00Công nghiệp
3925 DOUBLE STANDARD INC 5280.008.42%410.00Mua253.400K32.726B82.2059.9935.00Công nghiệp
3845 I-FREEK MOBILE INC 323.00-0.31%-1.00Bán801.600K5.191B-2.35250.00Công nghệ
4686 JUSTSYSTEMS CORPORATION 2612.007.71%187.00Mua1.290M155.744B32.0475.68337.00Công nghệ
3491 GA TECHNOLOGIES CO LTD 6790.00-7.99%-590.00Sức bán mạnh199.500K31.375B164.00Công nghệ
2191 TELLA INC 246.001.65%4.00Bán1.425M4.213B-38.4629.00Chăm sóc sức khỏe
3937 UBICOM HOLDINGS INC 1170.00-0.34%-4.00Mua399.000K13.260B56.6722.43881.00Công nghệ
3664 MOBCAST HLDGS INC 610.000.83%5.00Bán3.903M10.541B-64.55120.00Công nghệ
9852 CB GROUP MANAGEMENT CO LTD 3700.000.00%0.00Mua1.800K9.109B7.59487.35766.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9895 CONSEC CORP 184.002.79%5.00Mua150.000K3.212B167.001.07425.00Công nghiệp
8462 FUTURE VENTURE CAPITAL CO 929.007.27%63.00Mua438.200K7.709B-46.8535.00Tài chính
5614 KAWAKIN HOLDINGS CO. LTD 598.007.75%43.00Mua209.400K10.996B9.9255.971830.00Vật liệu cơ bản
3135 MARKETENTERPRISE CO LTD 1186.00-4.66%-58.00Sức mua mạnh114.500K6.342B257.384.83120.00Công nghệ
3655 BRAINPAD INC. 4955.009.38%425.00Sức mua mạnh1.009M30.625B75.2860.18219.00Công nghệ
3837 AD-SOL NISSIN CORPORATION 1992.005.90%111.00Sức mua mạnh143.600K16.879B29.8365.26498.00Công nghệ
3753 FLIGHT HOLDINGS INC 1275.005.90%71.00Sức mua mạnh405.600K11.385B-14.8394.00Công nghệ
9399 BEAT HOLDINGS LTD 265.003.52%9.00Sức bán mạnh2.727M6.823B-66.8579.00Công nghiệp
7033 MANAGEMENT SOLUTIONS CO LTD 2907.009.45%251.00Mua37.100K4.769B162.00Công nghiệp
1401 MBS INC 1629.00-8.53%-152.00Mua20011.829B43.4239.20102.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1840 TSUCHIYA HLDG 228.00-1.72%-4.00Mua335.300K5.799B-1.52790.00Tài chính
8356 THE JUROKU BANK LTD. 2751.00-8.45%-254.00Bán300106.438B11.15255.843265.00Tài chính
8095 IWAKI & CO 563.008.69%45.00Mua465.700K16.774B16.8730.70953.00Chăm sóc sức khỏe
9818 DAIMARU ENAWIN CO.LTD 1022.003.34%33.00Mua6.600K7.536B14.8666.55396.00Năng lượng
1419 TAMA HOME CO LIMITED 1117.008.66%89.00Mua614.900K30.897B15.0968.113196.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất