Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Nhật

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
5216 KURAMOTO SEISAKUSHO CO
138.0035.29%36.00Mua7.411M2.228B-18.20141.00Công nghệ
9878 SEKIDO CO LTD
1250.0016.28%175.00Mua1.693M2.084B-112.1195.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1689 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS NATURAL GAS
4.000.00%0.00Mua1.508M
4837 SHIDAX CORP
292.00-4.26%-13.00Bán2.550M11.384B-143.948925.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4594 BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO LTD
263.0017.94%40.00Bán5.134M11.044B-44.9542.00Chăm sóc sức khỏe
7578 NICHIRYOKU CO LTD
1226.0016.21%171.00Mua162.300K1.532B30.5040.20125.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7676 GOODSPEED CO LTD
2771.0022.02%500.00Sức mua mạnh662.900K4.018B277.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8089 NICE HOLDINGS INC
646.00-18.84%-150.00Bán1.424M6.058B-83.262468.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6836 PLAT'HOME CO LTD
1903.005.72%103.00Mua55.000K2.413B-133.3441.00Công nghệ
1841 SANYU CONSTRUCTION CO
1012.00-3.98%-42.00Bán31.700K3.578B4.05249.74125.00Công nghiệp
3634 SOCKETS INC
1159.002.29%26.00Mua170.100K2.843B58.3120.2961.00Công nghệ
3849 NIPPON TECHNO LAB INC.
1102.00-4.09%-47.00Mua47.100K1.758B46.6423.6331.00Công nghiệp
6533 ORCHESTRA HOLDINGS
1169.0015.97%161.00Mua515.400K10.090B35.1038.46232.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3927 FUVA BRAIN LTD
1118.001.64%18.00Mua743.100K4.713B204.435.4933.00Công nghệ
4391 LOGIZARD CO LTD
2576.0010.70%249.00Bán154.600K8.207B71.00Công nghệ
3962 CHANGE INC
2808.00-9.27%-287.00Bán1.183M39.388B106.3528.3573.00Công nghệ
1711 SDS HOLDINGS CO LTD
434.005.60%23.00Bán152.700K1.824B-202.4826.00Công nghiệp
3344 WONDER CORPORATION
744.005.83%41.00Mua120.600K5.621B-547.52820.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6538 CAREERINDEX INC
939.0019.01%150.00Mua1.027M19.684B35.4326.6528.00Công nghiệp
3907 SILICON STUDIO CORP
2149.0011.23%217.00Mua625.300K6.207B-118.70229.00Công nghệ
1724 SYNCLAYER INC
864.0021.01%150.00Mua304.000K3.139B6.91125.08293.00Công nghệ
3135 MARKETENTERPRISE CO LTD
1883.0017.25%277.00Mua602.400K9.610B97.3320.52137.00Công nghệ
6944 AIREX INC
3045.0019.79%503.00Mua53.400K8.955B24.52213.63422.00Công nghệ
9424 JAPAN COMMUNICATIONS INC.
109.004.81%5.00Bán17.755M17.485B-3.1598.00Dịch vụ Viễn thông
2928 RIZAP GROUP INC
272.0011.02%27.00Bán3.286M151.291B-21.557063.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6776 TENSHO ELECTRIC INDUSTRIES CO
298.0011.19%30.00Sức mua mạnh269.500K4.946B8.1236.70425.00Công nghiệp
6064 ACTCALL INC
1270.0015.45%170.00Mua456.600K10.069B184.927.74188.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8740 FUJITOMI CO LTD
188.005.03%9.00Mua187.800K1.245B-31.21107.00Tài chính
7041 CRG HOLDINGS CO LTD
680.00-8.72%-65.00Bán395.400K3.708B418.00Công nghiệp
1400 RUDEN HOLDINGS CO.LTD.
396.0014.45%50.00Mua339.500K4.920B-3.7270.00Công nghiệp
7268 TATSUMI CORP
360.009.09%30.00Mua87.800K2.158B91.993.91849.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4424 AMAZIA INC
5480.0014.64%700.00Mua351.200K18.096B12.00Công nghệ
6067 IMPACT HD INC
5600.0014.40%705.00Sức mua mạnh705.600K27.619B94.0666.94247.00Công nghiệp
9318 ASIA DEVELOPMENT CAPITAL CO LTD
7.000.00%0.00Sức bán mạnh3.410M3.307B-1.2740.00Tài chính
8918 LAND CO LTD
8.000.00%0.00Bán9.373M11.526B143.060.667.00Tài chính
2721 J-HOLDINGS CORP
421.007.67%30.00Bán38.300K1.151B30.00Công nghiệp
7187 J-LEASE CO LTD
346.008.81%28.00Bán441.600K3.042B-6.02326.00Tài chính
2338 BIT ONE GROUP CO LTD
292.00-1.02%-3.00Bán281.200K2.349B-153.5795.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6998 NIPPON TUNGSTEN CO
2101.00-9.83%-229.00Sức bán mạnh49.700K5.101B6.09347.51486.00Công nghiệp
7036 EMNET JAPAN CO LTD
5560.0013.47%660.00Sức mua mạnh94.500K5.115B31.64189.1876.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3989 SHARINGTECHNOLOGY INC
902.00-9.80%-98.00Bán507.900K16.405B57.9916.56304.00Công nghệ
3237 INTRANCE CO.LTD
137.00-7.43%-11.00Bán669.200K5.079B44.273.0929.00Tài chính
3528 PROSPECT CO LTD
17.006.25%1.00Sức bán mạnh2.161M7.553B-10.51188.00Tài chính
3966 UZABASE INC
2592.00-10.31%-298.00Bán353.500K80.841B422.536.13567.00Công nghệ
1971 CHUO BUILD INDUSTRY CO
864.0013.09%100.00Sức mua mạnh16.800K2.032B-10.3457.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6743 DAIDO SIGNAL CO
524.00-10.43%-61.00Mua29.100K9.323B34.7415.08851.00Công nghiệp
8848 LEOPALACE 21 CORP
279.005.28%14.00Mua22.034M68.024B-281.297690.00Tài chính
8746 DAIICHI COMMODITIES CO
163.003.16%5.00Bán113.000K2.516B-4.57286.00Tài chính
6096 RAREJOB INC
3495.008.71%280.00Mua191.400K8.003B169.9621.31523.00Công nghiệp
6731 PIXELA CORPORATION
73.00-7.59%-6.00Bán1.423M4.197B-18.67133.00Công nghệ
3686 DLE INC
163.00-4.68%-8.00Mua2.965M3.315B-48.35117.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6580 WRITEUP CO LTD
2105.0010.67%203.00Bán48.300K6.111B29.2672.2275.00Công nghiệp
4435 KAONAVI INC
8550.00-0.23%-20.00Sức mua mạnh640.400K46.328B-21.07107.00Công nghệ
7314 ODAWARA AUTO-MACHINE MFG CO LTD
694.005.79%38.00Mua46.000K2.147B-369.02165.00Công nghiệp
4657 ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER CO
755.00-8.71%-72.00Mua971.700K3.532B42.6019.68272.00Công nghiệp
8909 SHINOKEN GROUP CO LTD
833.005.84%46.00Mua3.791M28.170B3.95220.17748.00Tài chính
5194 SAGAMI RUBBER INDUSTRIES CO
2175.0011.48%224.00Mua62.900K23.616B27.1280.19798.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7325 IRRC CORPORATION
2174.008.70%174.00Mua106.700K18.061B252.00Tài chính
3182 OISIX RA DAICHI INC
1265.0010.29%118.00Bán881.400K42.493B17.6472.63680.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3496 AZOOM CO LTD
2978.0011.49%307.00Bán34.500K4.351B75.00Công nghệ
2467 VLC HOLDINGS CO. LTD.
506.005.20%25.00Bán175.700K4.546B-21.9436.00Công nghệ
7064 HOWTELEVISION INC
3435.0011.89%365.00Sức mua mạnh81.300K4.191B62.4655.0032.00Công nghệ
3937 UBICOM HOLDINGS INC
1574.001.29%20.00Mua1.279M18.075B47.2735.22881.00Công nghệ
3911 AIMING INC
377.006.80%24.00Mua690.400K13.339B-24.17836.00Công nghệ
3825 REMIXPOINT INC
360.001.69%6.00Mua4.020M20.519B16.6721.7098.00Công nghệ
5381 MIPOX CORPORATION
332.009.57%29.00Bán79.200K3.920B377.00Vật liệu cơ bản
4699 UCHIDA ESCO CORP
1693.008.11%127.00Sức mua mạnh4.500K6.087B15.23111.15564.00Công nghệ
4971 MEC COMPANY LTD
1059.0010.08%97.00Bán251.800K20.090B12.9082.10378.00Vật liệu cơ bản
2351 ASJ INC
1819.007.57%128.00Bán241.900K14.283B-55.94162.00Công nghệ
6177 APPBANK INC
354.003.81%13.00Bán825.700K2.815B-36.9569.00Công nghệ
8894 HARAKOSAN CO LTD
10.000.00%0.00Bán398.700K1.897B-0.9128.00Tài chính
3856 ABALANCE CORPORATION
525.00-7.73%-44.00Sức bán mạnh44.100K2.710B5.9089.2674.00Năng lượng
3880 DAIO PAPER CORP
1309.005.91%73.00Mua681.100K196.472B128.4613.9610748.00Vật liệu cơ bản
6864 NF CORPORATION
1899.0011.18%191.00Mua213.600K12.722B11.71162.32365.00Công nghiệp
3917 IRIDGE INC
956.004.48%41.00Mua190.700K6.306B-13.9778.00Công nghệ
3916 DIGITAL INFORMATION TECHNOLOGIES CO
1785.009.58%156.00Mua293.800K27.420B40.5444.03893.00Công nghệ
1449 FUJI JAPAN CO LTD
1625.00-1.81%-30.00Bán4.300K1.154B21.0277.3054.00Công nghiệp
6941 YAMAICHI ELECTRONICS
976.00-9.21%-99.00Sức bán mạnh716.900K21.461B8.89110.251502.00Công nghệ
4441 TOBILA SYSTEM INC
8050.006.62%500.00Sức mua mạnh420.000K25.881B43.00Công nghệ
7674 NATTY SWANKY CO LTD
2527.00-7.16%-195.00Bán46.800K5.324B118.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3933 CHIERU CO LTD
835.00-1.76%-15.00Mua105.800K3.204B-38.7589.00Công nghệ
6930 NIPPON ANTENNA CO
1098.00-2.23%-25.00Bán204.700K15.701B15.9069.08415.00Công nghiệp
3674 AUCFAN CO LIMITED
1072.00-5.30%-60.00Mua1.346M11.071B24.1346.32172.00Công nghệ
7895 CHUO KAGAKU CO
282.00-2.42%-7.00Sức bán mạnh10.900K5.682B180.557.791900.00Vật liệu cơ bản
3808 O K W A V E
1893.0010.31%177.00Mua246.800K17.014B11.00173.39158.00Công nghệ
3611 MATSUOKA CORPORATION
2778.00-8.62%-262.00Bán250.300K27.771B13.99201.7011026.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1491 CHUGAI MINING CO
21.005.00%1.00Sức mua mạnh481.800K6.083B28378.380.00107.00Vật liệu cơ bản
3661 M UP INC
2265.003.42%75.00Bán953.300K20.445B79.00Công nghệ
5704 JMC CORPORATION
1744.003.81%64.00Mua1.748M9.162B45.0741.21103.00Vật liệu cơ bản
4428 SINOPS INC
17520.0010.61%1680.00Mua83.600K21.013B140.65130.0860.00Công nghệ
6758 SONY CORP
5900.009.89%531.00Sức mua mạnh27.282M7379.407B8.34722.68117300.00Công nghệ
4218 NICHIBAN CO LTD
2624.008.21%199.00Sức mua mạnh228.800K54.373B22.40117.121241.00Công nghiệp
4026 KONOSHIMA CHEMICAL CO
820.0010.07%75.00Mua17.100K7.505B12.9963.15624.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6840 AKIBA HOLDINGS CO LTD
3430.00-0.15%-5.00Mua64.200K3.152B19.22178.42105.00Công nghiệp
4421 D I SYSTEM CO LTD
1511.007.77%109.00Bán38.800K2.236B408.00Công nghệ
4380 M MART INC
1655.009.24%140.00Bán13.500K4.047B47.3034.9933.00Công nghệ
7591 EXCEL CO LTD
1781.00-8.67%-169.00Sức bán mạnh37.500K15.434B-0.00257.00Công nghệ
3092 ZOZO INC
1940.00-7.22%-151.00Bán24.757M592.273B37.1752.20904.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3623 BILLING SYSTEM CORPORATION
2366.003.05%70.00Bán73.500K7.541B72.1932.7758.00Công nghiệp
5727 TOHO TITANIUM CO
981.009.49%85.00Mua1.160M69.821B10.7591.24837.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất