Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán Nhật

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
2158 FRONTEO INC
2358.005.46%122.00Sức mua mạnh2.902M92.488B109.4720.45315.00Dịch vụ Công nghệ
3663 ARTSPARK HOLDINGS INC
1197.001.96%23.00Mua1.045M39.154B231.835.52272.00Dịch vụ Công nghệ
3936 GLOBALWAY INC
9590.0018.54%1500.00Sức mua mạnh2.404M57.557B-10.3479.00Dịch vụ Công nghệ
4326 INTAGE HOLDINGS INC
1835.002.51%45.00Mua113.600K73.335B21.2184.413080.00Dịch vụ Thương mại
4553 TOWA PHARMACEUTICAL CO
3540.001.58%55.00Mua68.800K174.219B11.14323.773456.00Công nghệ Sức khỏe
6522 ASTERISK INC
10040.0017.56%1500.00Sức mua mạnh1.190MDịch vụ Công nghệ
6533 ORCHESTRA HOLDINGS
4820.005.36%245.00Sức mua mạnh202.300K47.205B64.7672.27374.00Dịch vụ Thương mại
6626 SEMITEC CORPORATION
11810.001.55%180.00Sức mua mạnh57.600K33.570B14.46804.133709.00Công nghệ Điện tử
7126 TANGOYA CO LTD
2504.005.03%120.00Sức mua mạnh42.200KBán Lẻ
7338 INV INC
825.000.86%7.00Mua1.200K4.848B89.00Tài chính
7373 AIDMA HOLDINGS INC
7640.002.69%200.00Mua1.130MDịch vụ Thương mại
7375 REFINVERSE GROUP INC
1790.00-2.08%-38.00Mua116.900KCông nghiệp Chế biến
9245 LIVERO INC
2984.0020.13%500.00Sức mua mạnh2.528M15.690B92.00Dịch vụ Thương mại
Tải thêm