Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán Nhật

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
1375 YUKIGUNI MAITAKE CO LTD
1434.00-0.55%-8.00Sức bán mạnh76.300K57.551B13.34108.141105.00Công nghiệp Chế biến
2134 SUN CAPITAL MANAGEMENT CORP
25.00-3.85%-1.00Sức bán mạnh428.700K2.589B-10.4726.00Tài chính
2743 PIXEL COMPANYZ INC
53.00-18.46%-12.00Sức bán mạnh1.887M1.999B-57.9543.00Dịch vụ Phân phối
2933 KIBUN FOODS INC
1226.00-0.24%-3.00Bán51.700K28.058B2664.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2934 J FRONTIER CO LTD
2631.00-4.19%-115.00Bán75.100K12.596B45.00Dịch vụ Phân phối
3133 KAIHAN CO LTD
235.00-6.00%-15.00Bán154.600K3.410B-172.5872.00Dịch vụ Khách hàng
3664 MOBCAST HLDGS INC
86.00-2.27%-2.00Sức bán mạnh443.900K2.931B-51.21137.00Công nghệ Điện tử
3990 UUUM CO LTD
1077.00-3.75%-42.00Sức bán mạnh178.500K22.127B44.2825.99546.00Dịch vụ Công nghệ
4012 AXIS CO LTD
1347.00-0.37%-5.00Sức bán mạnh7.500K5.408B21.6968.02298.00Dịch vụ Công nghệ
4057 INTERFACTORY INC
1142.000.18%2.00Bán8.000K4.550B45.3425.14133.00Dịch vụ Công nghệ
4059 MAGMAG INC
870.00-1.92%-17.00Sức bán mạnh6.700K2.460B29.4831.8232.00Dịch vụ Công nghệ
4170 KAIZEN PLATFORM INC
937.00-3.60%-35.00Sức bán mạnh165.800K15.470B62.00Dịch vụ Công nghệ
4173 WACUL INC
1470.00-2.91%-44.00Sức bán mạnh64.700K10.670B51.00Dịch vụ Công nghệ
4198 TENDA CO LTD
2315.00-2.03%-48.00Sức bán mạnh3.700KDịch vụ Công nghệ
4360 MANAC CHEMICAL PARTNERS CO LTD
639.00-0.62%-4.00Bán6.300KCông nghiệp Chế biến
4372 YMIRLINK INC
1101.00-4.01%-46.00Bán75.000KDịch vụ Công nghệ
4427 EDULAB INC
1630.00-1.81%-30.00Bán232.600K16.628B-34.79247.00Dịch vụ Công nghệ
4488 AI INSIDE INC
7840.00-1.75%-140.00Sức bán mạnh56.500K30.406B19.06436.40102.00Dịch vụ Công nghệ
4489 PAYROLL INC
849.00-2.64%-23.00Bán68.500K15.631B569.00Dịch vụ Thương mại
4498 CYBERTRUST JAPAN CO LTD
3660.00-4.31%-165.00Sức bán mạnh24.600KDịch vụ Công nghệ
4575 CANBAS CO LTD
225.00-4.26%-10.00Sức bán mạnh147.800K2.085B-70.7412.00Công nghệ Sức khỏe
4594 BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO LTD
133.00-2.21%-3.00Sức bán mạnh223.500K7.122B-34.5744.00Công nghệ Sức khỏe
4881 FUNPEP COMPANY LTD
340.00-1.16%-4.00Sức bán mạnh35.700K5.959B10.00Công nghệ Sức khỏe
4936 AXXZIA INC
952.00-1.86%-18.00Sức bán mạnh82.900K25.026B28.8133.67Hàng tiêu dùng không lâu bền
6572 RPA HOLDINGS INC
476.00-3.25%-16.00Sức bán mạnh509.000K30.420B-13.27131.00Dịch vụ Công nghệ
7034 PRORED PARTNERS CO
1350.00-2.46%-34.00Bán136.300K15.113B28.7648.44142.00Tài chính
7044 PIALA INC
689.00-3.37%-24.00Sức bán mạnh149.800K5.074B43.8016.89200.00Dịch vụ Công nghệ
7069 CYBERBUZZ INC
1439.001.27%18.00Bán3.100K5.378B426.793.64126.00Dịch vụ Thương mại
7077 ALINK INTERNET INC
1442.00-2.96%-44.00Bán6.800K3.171B23.0766.92Dịch vụ Thương mại
7083 AHC GROUP INC
944.00-4.65%-46.00Sức bán mạnh6.900K2.054B129.927.62355.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
7129 MIAHELSA HLDNGS CORP
1358.001.19%16.00Mua1.000KTài chính
7343 BROAD-MINDED CO LTD
813.00-2.05%-17.00Sức bán mạnh18.100KTài chính
7363 BABY CALENDAR INC
3800.00-7.09%-290.00Sức bán mạnh67.700KDịch vụ Công nghệ
7689 COPA CORP INC
1624.00-1.75%-29.00Bán8.900K4.898B10.63159.8933.00Dịch vụ Phân phối
7698 ICECO INC
1626.00-0.49%-8.00Sức bán mạnh2.000KDịch vụ Phân phối
9241 FUTURE LINK NETWORK CO LTD
2164.00-0.60%-13.00Bán9.400KDịch vụ Thương mại
9248 PEOPLE DREAMS & TECHNOLOGIES GRP CO
1989.001.48%29.00Bán24.400K17.636B6.90284.091530.00Dịch vụ Thương mại
9978 BUNKYODO GROUP HOLDINGS CO LTD
65.00-1.52%-1.00Bán296.600K2.686B10.2111.30Bán Lẻ
Tải thêm