Lợi tức cổ tức caoChứng khoán Nhật Bản

Một số người theo đuổi chiến lược đầu tư vào cổ phiếu phát hành cổ tức thường xuyên, để họ có thể nhận được thu nhập ổn định, đồng thời hưởng lợi từ bất kỳ sự tăng giá nào trong giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Nếu điều đó nghe có vẻ là điều bạn quan tâm, thì thật hữu ích khi khám phá những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao này mà Thị trường Chứng khoán Nhậtphải cung cấp. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi nói đến đầu tư thì không có giải pháp nào dễ dàng cả và mặc dù cổ phiếu chia cổ tức có thể tạo thêm sự ổn định cho danh mục đầu tư, nhưng chúng không có khả năng vượt trội đáng kể so với các cổ phiếu tăng trưởng lành mạnh.

Tỷ lệ cổ tức FWD %
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
8595JAFCO GROUP CO LTD
9.12%1645.0 JPY−2.46%811.1K90.892B JPY2.91565.79 JPY626.49%9.12%Tài chính
9287JAPAN INFRASTRUCTURE FUND INV CORP
6.54%91600 JPY−0.33%30434.366B JPY29.363120.08 JPY−22.14%6.53%Tài chính
9286ENEX INFRASTRUCTURE INVESTMENT CORP
6.54%91800 JPY−0.22%1.005K51.13B JPY29.043161.02 JPY28.82%6.54%Tài chính
6035IR JAPAN HOLDINGS LTD
6.48%1743 JPY0.46%325.5K30.962B JPY35.7848.72 JPY−53.48%6.48%Dịch vụ Thương mại
9284CANADIAN SOLAR INFRASTRUCTURE FUND
6.17%121500 JPY−0.41%24354.888B JPY21.195732.70 JPY−9.49%6.17%Tài chính
9285TOKYO INFRASTRUCTURE ENGY INV CORP
6.07%92300 JPY−0.43%34716.545B JPY26.133532.62 JPY−4.08%6.30%Tài chính
1898SEIKITOKYU KOGYO CO
5.74%1568 JPY−4.27%953.7K56.391B JPY43.8735.74 JPY−50.21%1.91%Dịch vụ Công nghiệp
9888UEX LTD
5.73%1222 JPY−2.63%121.9K13.466B JPY5.31230.29 JPY20.98%8.18%Dịch vụ Phân phối
9282ICHIGO GREEN
5.60%72600 JPY0.00%587.475B JPY38.731874.48 JPY8.55%5.64%Tài chính
7638NEW ART HOLDINGS CO LTD
5.56%1798 JPY−2.39%82.2K28.668B JPY18.6896.27 JPY−20.32%5.56%Khách hàng Lâu năm
7433HAKUTO CO LTD
5.52%5070 JPY−4.34%254.5K97.045B JPY15.66323.77 JPY0.59%5.52%Dịch vụ Phân phối
8613MARUSAN SECURITIES
5.50%836 JPY−1.18%1.638M55.606B JPY45.9518.19 JPY−49.63%1.44%Tài chính
1852ASANUMA CORP
5.50%3590 JPY−2.84%117.8K57.978B JPY16.67215.31 JPY−20.58%5.32%Khách hàng Lâu năm
2914JAPAN TOBACCO INC
5.47%3440 JPY−0.78%7.329M6.105T JPY13.12262.27 JPY23.39%6.02%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
7239TACHI-S CO LTD
5.45%1702 JPY−2.85%618.8K58.247B JPY6.68254.72 JPY4.32%Sản xuất Chế tạo
7865PEOPLE CO(TOYS)
5.45%1064 JPY0.57%3.5K4.654B JPY31.7933.47 JPY−75.96%5.45%Khách hàng Lâu năm
5192MITSUBOSHI BELTING
5.45%4590 JPY−4.87%429.2K133.665B JPY18.03254.60 JPY8.26%5.45%Sản xuất Chế tạo
8890RAYSUM CO LTD
5.39%3245 JPY−3.85%94.6K63.78B JPY9.07357.80 JPY81.62%1.69%Tài chính
5009FUJI KOSAN COMPANY
5.36%1792 JPY−4.98%84.6K14.284B JPY26.0268.87 JPY−74.26%3.91%Dịch vụ Phân phối
7523ART VIVANT CO LTD
5.28%1136 JPY−3.48%53.7K12.295B JPY6.90164.70 JPY67.32%2.64%Bán Lẻ
8925ARDEPRO CO LTD
5.26%380 JPY8.88%676K5.356B JPY6.2860.48 JPY−18.56%3.95%Tài chính
3431MIYAJI ENGINEERING GROUP INC
5.25%3050 JPY2.07%278.9K41.861B JPY13.09232.99 JPY−4.53%2.30%Dịch vụ Công nghiệp
6651NITTO KOGYO CORPORATION
5.24%3585 JPY−4.65%316.4K135.985B JPY21.01170.65 JPY16.54%4.04%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
9733NAGASE BROTHERS INC
5.21%1920 JPY−0.47%30.5K55.819B JPY17.35110.66 JPY−32.27%5.21%Dịch vụ Khách hàng
7177GMO FINANCIAL HOLDINGS INC
5.21%726 JPY−1.89%208.9K85.431B JPY151.134.80 JPY−93.29%2.18%Tài chính
3294E'GRAND CO LTD
5.20%1539 JPY−0.58%25.2K9.788B JPY7.55203.86 JPY−28.62%5.13%Khách hàng Lâu năm
1419TAMA HOME CO LIMITED
5.20%3560 JPY−2.33%255.5K104.323B JPY11.91298.82 JPY5.86%5.06%Khách hàng Lâu năm
7480SUZUDEN CORP
5.18%2202 JPY−1.08%56.1K30.73B JPY9.60229.48 JPY19.34%8.63%Dịch vụ Phân phối
4932ALMADO INC
5.18%1256 JPY−2.18%107.3K12.698B JPY15.8079.51 JPY136.55%5.18%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1890TOYO CONSTRUCTION CO
5.17%1218 JPY−0.90%404.7K114.47B JPY24.3350.07 JPY−21.02%2.05%Dịch vụ Công nghiệp
5938LIXIL CORPORATION
5.17%1741.5 JPY−0.80%3.264M500.095B JPY46.7937.22 JPY−71.79%5.17%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
4705CLIP CORPORATION
5.15%873 JPY−2.68%5.3K3.209B JPY43.0920.26 JPY−63.45%5.15%Dịch vụ Khách hàng
8892ES-CON JAPAN LTD
5.14%933 JPY−2.20%398.9K88.825B JPY10.9185.51 JPY3.69%4.07%Tài chính
1719HAZAMA ANDO CORP
5.14%1167 JPY−2.10%624.7K210.317B JPY13.3987.17 JPY−14.62%3.43%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
4595MIZUHO MEDY CO LTD
5.14%2959 JPY−2.82%199.5K28.183B JPY4.62640.03 JPY6.49%8.45%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
5446HOKUETSU METAL CO
5.13%1656 JPY−1.13%1.5K6.359B JPY5.34309.97 JPY5.13%Khoáng sản phi năng lượng
3465KI-STAR REAL ESTATE CO LTD
5.11%4620 JPY−0.65%73.1K73.092B JPY6.79680.58 JPY−28.06%4.98%Tài chính
Theo dõi
6210TOYO MACHINERY & METAL CO
5.10%686 JPY−2.14%137.2K14.073B JPY21.2132.35 JPY−44.27%4.37%Sản xuất Chế tạo
4410HARIMA CHEMICALS GROUP INC
5.09%825 JPY−1.32%75.3K20.762B JPY−6.95 JPY−108.81%5.09%Công nghiệp Chế biến
9434SOFTBANK CORP.
5.09%1690.5 JPY−0.91%13.107M7.957T JPY14.65115.43 JPY11.25%5.09%Truyền thông
Theo dõi
2107TOYO SUGAR REFINING CO
5.08%1970 JPY−4.69%174.2K10.742B JPY9.22213.66 JPY146.82%1.78%Công nghiệp Chế biến
3242URBANET CORPORATION CO. LTD.
5.06%395 JPY−1.99%224.5K12.393B JPY8.4746.62 JPY11.29%4.81%Tài chính
8897MIRARTH HOLDINGS INC
5.06%474 JPY−1.86%520.3K51.596B JPY12.5637.73 JPY−45.00%4.64%Tài chính
3284HOOSIERS HOLDINGS CO LTD
5.06%1088 JPY−1.81%144.4K38.493B JPY7.04154.64 JPY112.01%4.78%Tài chính
8304AOZORA BANK
5.04%3055 JPY−3.66%2.63M356.74B JPY50.3160.72 JPY−77.68%5.04%Tài chính
Bán
6156A-ONE SEIMITSU LTD
5.04%1985 JPY−0.95%7.7K8.135B JPY51.7838.33 JPY−39.58%5.04%Sản xuất Chế tạo
9904VERITE CO LTD
5.04%399 JPY−2.21%69.4K10.827B JPY19.7920.16 JPY−0.73%4.66%Bán Lẻ
2497UNITED INC
5.03%954 JPY0.53%227.2K37.36B JPY6.88138.73 JPY37.21%2.25%Dịch vụ Công nghệ
6384SHOWA SHINKU
5.03%1392 JPY−0.64%4.4K8.573B JPY16.2585.68 JPY−59.49%5.03%Sản xuất Chế tạo
4617CHUGOKU MARINE PAINTS
5.02%1355 JPY−3.83%969.1K67.146B JPY11.18121.22 JPY2.58%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1833OKUMURA CORP
5.01%4490 JPY−1.86%171.3K165.348B JPY14.33313.37 JPY−4.32%4.97%Dịch vụ Công nghiệp
3467AGRATIO URBAN DESIGN INC
5.01%1557 JPY−0.76%7.1K8.959B JPY8.45184.24 JPY−26.38%5.01%Khách hàng Lâu năm
8999GRANDY HOUSE CORPORATION
5.01%639 JPY−2.14%76.4K18.827B JPY12.1352.66 JPY−42.11%5.01%Khách hàng Lâu năm
8887RIBERESUTE CORP
5.01%799 JPY−1.24%23.5K8.461B JPY11.0672.27 JPY−8.35%5.01%Tài chính
6539MATCHING SERVICE JAPAN CO LTD
5.00%1121 JPY−2.10%97.2K28.021B JPY22.4549.92 JPY13.43%4.37%Dịch vụ Thương mại
7284MEIWA INDUSTRY CO
4.99%1002 JPY−1.76%6.4K3.507B JPY−48.74 JPY−434.35%4.99%Sản xuất Chế tạo
7847GRAPHITE DESIGN INC
4.99%802 JPY−0.12%5.4K5.186B JPY10.5875.80 JPY−13.44%7.48%Khách hàng Lâu năm
8747YUTAKA TRUSTY SECURITIES CO LTD
4.98%1065 JPY−1.30%1.4K5.845B JPY6.08175.19 JPY5.41%4.98%Tài chính
7494KONAKA CO LTD
4.95%404 JPY−0.25%189.3K11.763B JPY−50.54 JPY−245.83%4.95%Bán Lẻ
6919KEL CORP
4.95%1919 JPY−2.59%20.8K13.944B JPY8.72220.03 JPY−1.81%4.95%Công nghệ Điện tử
6070CAREERLINK CO LTD
4.94%2427 JPY−0.65%82.1K28.688B JPY5.23463.65 JPY64.48%4.53%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
4544H.U. GROUP HLDGS INC
4.92%2540.0 JPY−0.90%339.3K144.993B JPY16.11157.63 JPY−66.55%4.92%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
7599IDOM INC
4.91%729 JPY−1.88%1.499M73.197B JPY6.84106.53 JPY−20.29%5.53%Bán Lẻ
Mua
1434JESCO HOLDINGS INC
4.89%613 JPY−1.13%30.7K4.2B JPY2.79219.44 JPY249.72%4.89%Dịch vụ Công nghiệp
7488YAGAMI INC.
4.89%2535 JPY0.64%30013.297B JPY11.71216.41 JPY−11.80%6.19%Sản xuất Chế tạo
7148FINANCIAL PARTNERS GROUP CO LTD
4.88%1345 JPY0.30%985.1K114.875B JPY9.69138.79 JPY75.50%3.72%Tài chính
4845SCALA INC
4.88%769 JPY−0.65%99.7K13.638B JPY−12.65 JPY57.38%4.81%Dịch vụ Công nghệ
8628MATSUI SECURITIES CO
4.87%821 JPY−0.97%26.037M211.043B JPY25.6731.98 JPY−12.69%4.87%Tài chính
Theo dõi
8093KYOKUTO BOEKI KAISHA
4.87%1839 JPY−4.22%110K23.259B JPY21.7484.60 JPY27.56%4.43%Dịch vụ Phân phối
8068RYOYO ELECTRO CORP
4.86%3290 JPY−0.75%156.6K60.985B JPY9.47347.39 JPY141.73%4.26%Dịch vụ Phân phối
5742NIC AUTOTEC INC
4.86%844 JPY0.48%3.8K4.599B JPY−47.73 JPY−198.49%4.86%Dịch vụ Công nghiệp
3597JICHODO CO LTD
4.85%10300 JPY1.58%4.8K26.11B JPY12.09851.81 JPY−13.42%4.85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
3489FAITHNETWORK CO LTD
4.85%1464 JPY−1.94%46.7K14.542B JPY11.26129.98 JPY10.57%2.87%Tài chính
8706KYOKUTO SECURITIES CO.LTD
4.84%929 JPY−2.31%297.1K29.636B JPY14.6963.23 JPY9.38%3.23%Tài chính
8624ICHIYOSHI SECURITIES
4.84%703 JPY−3.30%214.1K22.217B JPY24.5528.64 JPY−48.29%4.84%Tài chính
8005SCROLL CORPORATION
4.83%993 JPY−2.26%105.5K34.846B JPY8.06123.26 JPY−12.30%4.83%Bán Lẻ
8622MITO SECURITIES CO
4.82%456 JPY−6.56%674.8K29.118B JPY20.2722.50 JPY45.85%4.82%Tài chính
1814DAISUE CONSTRUCTION CO
4.82%1452 JPY−1.96%76.8K15.225B JPY11.34128.00 JPY−8.88%4.41%Dịch vụ Công nghiệp
7927MUTO SEIKO CO
4.82%1640 JPY−3.76%86.9K11.786B JPY9.09180.42 JPY84.43%4.48%Sản xuất Chế tạo
8835TAIHEIYO KOUHATSU INC
4.81%810 JPY−1.82%53.3K6.301B JPY12.6564.02 JPY−26.44%5.31%Dịch vụ Phân phối
1451KHC LTD
4.81%727 JPY−2.68%19.5K2.909B JPY7.8392.79 JPY1.67%4.54%Tài chính
2715ELEMATEC CORPORATION
4.81%1850 JPY−0.91%130.6K75.75B JPY10.23180.80 JPY28.12%4.11%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
5976NETUREN CO LTD
4.80%1001 JPY−1.28%180.8K34.83B JPY679.291.47 JPY−97.75%3.00%Sản xuất Chế tạo
6186ICHIKURA CO LTD
4.79%584 JPY−0.85%24.4K3.22B JPY5.53105.58 JPY−2.11%3.60%Bán Lẻ
Bán
1847ICHIKEN CO LTD
4.79%2087 JPY−1.32%40.6K15.151B JPY9.91210.60 JPY−44.95%4.79%Dịch vụ Công nghiệp
6677SK-ELECTRONICS CO
4.78%3010 JPY0.77%152K31.571B JPY8.37359.80 JPY43.62%2.13%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
2461FAN COMMUNICATIONS INC
4.77%398 JPY0.25%199K28.246B JPY21.0718.89 JPY−13.47%4.77%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
3449TECHNOFLEX CORP
4.77%1132 JPY0.27%18K20.652B JPY15.3773.63 JPY−47.86%5.30%Sản xuất Chế tạo
1870YAHAGI CONSTRUCTION CO
4.77%1258 JPY−2.40%61.7K54.193B JPY12.8897.65 JPY−10.85%3.42%Dịch vụ Công nghiệp
8473SBI HOLDINGS INC
4.76%3148 JPY−4.17%3.141M863.07B JPY15.65201.11 JPY−82.84%4.76%Tài chính
Mua
5021COSMO ENERGY HLDGS CO LTD
4.75%5260 JPY−3.75%526.3K459.847B JPY−211.69 JPY−111.19%2.85%Năng lượng Mỏ
Mua
9362HYOKI KAIUN KAISHA
4.75%2105 JPY−0.71%2.8K2.473B JPY6.30334.02 JPY−20.91%5.46%Vận chuyển
3245DEAR LIFE CO.LTD
4.75%800 JPY−0.74%471.8K33.429B JPY8.2896.65 JPY5.80%5.50%Tài chính
3079DVX INC.
4.75%1053 JPY−1.31%19.7K10.886B JPY11.9388.25 JPY6.93%2.85%Dịch vụ Phân phối
5857ARE HOLDINGS INC
4.74%1897 JPY−0.68%539.9K149.186B JPY17.57107.98 JPY−48.10%4.74%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
4496COMMERCE ONE HOLDINGS INC
4.74%718 JPY1.41%7.6K5.402B JPY12.7656.28 JPY−13.66%0.00%Dịch vụ Công nghệ
4968ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES
4.72%1017 JPY−2.02%32.4K20.176B JPY−283.84 JPY−1027.68%4.72%Công nghiệp Chế biến
6523PHC HLDGS CORP
4.72%1526 JPY0.20%144.9K192.306B JPY302.115.05 JPY4.72%Công nghệ Sức khỏe
Mua
6189GLOBAL KIDS COMPANY CORP
4.71%637 JPY−1.55%33.1K6.002B JPY541.211.18 JPY3.92%Dịch vụ Khách hàng
7414ONOKEN CO LTD
4.71%1721 JPY−2.60%73.2K42.985B JPY6.71256.55 JPY−17.71%5.23%Dịch vụ Phân phối