kinikeo

Dự kiến plan BTC chạy sóng đẩy trên khung H4 và H1

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Hôm nay, Ki lại tiếp tục cập nhật phân tích của Ki về biểu đồ giá của BTC trên biểu đồ BTCUSD của Bistamp tại khung H4 và H1.

Như hôm qua, Ki đã phân tích về việc BTC có thể đang chạy một sóng hiệu chỉnh kết hợp đôi hoặc ba trên khung D1 là WXY hoặc WXYXZ, hiện tại đã chạy hết sóng W và X, dự kiến sẽ chạy tiếp sóng Y là một sóng zigzag và sóng A của nó sẽ là một sóng đẩy hoặc một sóng chéo. Thì với biểu đồ trên khung H4 như hiện tại, Ki dự kiến nó là một sóng đẩy, cụ thể như sau:

Trong khung H4 mọi người có thể thấy, BTC đang chạy một sóng đẩy gồm năm sóng 12345 (xanh lá). Kết hợp với fibonacci mở rộng (màu trắng) thì sóng này có thể đạt fibo từ 2.618 đến 3.618 hoặc hơn nếu sóng đẩy này mở rộng cho nên kỳ vọng của Ki sẽ là vùng quanh 23-25k kết thúc sóng A và đi vào chạy sóng điều chỉnh B. Hiện tại, đang chạy sóng 3 và chưa vượt fibo 1.786 (21k8), có 2 trường hợp xảy ra ở đây:
- Nếu sóng 3 kết thúc tại fibo 1.786 (21k8) thì thường sóng đẩy này không mở rộng và sẽ chạy sóng 5 đến fibo 2.618, tức là quanh vùng 23k;
- Nếu sóng 3 kết thúc tại fibo 2.618 (23k) thì thường sóng đẩy này sẽ mở rộng và sóng 5 sẽ đạt đến fibo 3.618 hoặc hơn, tức là quanh vùng 25k trở lên.

Trong khung H1, BTC cũng đang chạy một sóng đẩy 12345 (màu tím), sóng đẩy này chính là các sóng con của sóng 3 trên khung H4. Sử sụng Fibonacci mở rộng (màu vàng) để đo điểm kết thúc của sóng 3 thì sẽ thấy, hiện tại sóng con 3 trên khung H1 đã đạt fibo 1.786 (21k) sau đó chạy sóng điều chỉnh 4, do đó sẽ có 2 trường hợp đối với sóng 5 trên khung H1 như sau:
- Nếu sóng 5 không mở rộng thì thường đạt fibo 2.618 gần như trùng với fibo 1.786 trên khung H4 (vùng giá quanh 21k8);
- Nếu sóng 5 mở rộng thì thường sẽ đạt fibo 3.618 gần như trùng với fibo 2.618 trên khung H4 (vùng giá quanh 23k).

Như vậy có thể thấy, việc phân tích đa khung thời gian ở đây cho ta thấy kết quả gần giống nhau tại các khung thời gian khác nhau, chỉ khác ở cấp độ sóng, Do đó, trường hợp nếu vào lệnh, mọi người nên chốt dần lệnh và dời stop loss lên đáy gần nhất để đảm bảo lợi nhuận, như vậy sẽ giúp mọi người có tâm lý tốt hơn khi giao dịch.
Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây. Mình là Ki.

BTCUSD
https://vn.tradingview.com/chart/beIhlYTO/?symbol=BITSTAMP%3ABTCUSD

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.