kinikeo

Bài 10 BTC: Cập nhật cấu trúc sóng điều chỉnh khung H1

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xin chào mọi người, mình tiếp tục cập nhật về sóng điều chỉnh khung H1 nhé.
Mình có một số thay đổi về plan dự kiến của mình cho BTC, tuy nhiên, nó vẫn phù hợp với các phân tích trước đây của mình, nghĩa là BTC vẫn đang trong xu hướng giảm vì mình chưa thấy dấu hiệu của xu hướng đi lên. Mọi người có thể xem bài ý tưởng này để rõ hơn.
Trường hợp có dữ liệu về sự thay đổi xu hướng, mình sẽ tiếp tục cập nhật.
Cảm ơn mọi người và chúc mọi người luôn giao dịch hiểu quả.

BTCUSDT
BTCUSD

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.