kinikeo

Bài 7 BTC: Có thể chạy sóng đẩy thứ 2 trên khung H1

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin

Mình dự kiến hiện tại BTC đang chạy một sóng chéo kết thúc 12345 sau khi chạy xong sóng điều chỉnh kết hợp dạng flat.
Hiện tại trên khung H1, BTC đã chạy song sóng 1 trong sóng chéo kết thúc và đang chạy sóng đẩy thứ 2 (tức là sóng 3).
Một số ý kiến của cá nhân mình vì sao mà BTC chưa thể đi lên từ đây.
Cảm ơn mọi người đã xem video và đọc bài viết này.
Chúc mọi người luôn giao dịch hiệu quả.

BTCUSD
BTCUSDT

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.