mmfxtrading

VN30 W1 Kháng cự 900

HOSE:VN30   VN30 Index
VN30 vừa có một vài phiên tăng liên tiếp sau khi break xuống qua vùng hỗ trợ 900. Hiện đang restest vùng này, vùng này trở thành vùng kháng cự quan trọng tới những diễn biến tiếp theo của VN30. Inside bar tích luỹ cũng có dấu hiệu breakout xuống nhưng chưa thực sự rõ ràng.
Tuy nhiên, có thể thấy là trong đợt tăng điểm vừa rồi MA100 đóng vai trò nâng đỡ với Vn30, Stoch Rsi cũng cắt lên và thể hiện xu hướng quay đầu.
Nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co tại vùng này trước khi breakout ra thể hiện một hướng đi rõ ràng hơn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.