mmfxtrading

VNINDEX khả năng cao quay về 885-880

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Như phân tích của mình vào đầu tuần, sau khi gặp kháng cự mạnh ở vùng giá 920, VN-INDEX đã hình thành cây nến bao trùm giảm và quay trở lại với xu hướng giảm điểm của mình. Khả năng cao trong tuần này mốc hỗ trợ 885 sẽ được kiểm chứng một lần nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi sự phản ứng của thị trường trong vùng giá này. Nếu 885 bị phá vỡ, mình sẽ có thêm cơ sở để kì vọng vào những đợt giảm giá sâu hơn trong tương lai. Không ngoại trừ khả năng VN-INDEX sẽ kết thúc quí IV ở quanh mức 800

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.