mmfxtrading

S&P500 support 2690 đã thủng

SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Tóm tắt: Xu hướng giảm được kích hoạt khi vùng hỗ trợ tại 2690 không thành công. Vùng kháng cự mạnh tại 2790 - 2860. Vùng hỗ trợ chính nằm ở vùng 2650-90 và 2550. Từ đây có khả năng thị trường sẽ vẫn biến động 2 chiều để chúng ta có thể cả buy và sell.

Giá giảm mạnh trở lại từ mức 2790 trước đó trong tuần và chúng ta có thể thấy đáy ngắn hạn (thanh đuôi ở mức 2690), đã phục hồi nhanh. Tuy nhiên như trước mình đã viết bài là mình vẫn nghiêng về short hơn.

Thị trường đã bán mạnh vào tới vùng đáy tại 2650 sau khi từ chối 2790 tuần trước, giá vẫn chịu áp lực.

Ý tưởng giao dịch: Các nhà đầu tư có thể xem xét bán khi xuất một tín hiệu bán rõ ràng trên biểu đồ 4 giờ hoặc hàng ngày, trong khi giá vẫn nằm dưới vùng kháng cự 2790 đến 2860. Nhắm mục tiêu trở lại khu vực 2600-2650.

LƯU Ý - Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên tránh nắm giữ các giao dịch mua (mua) lâu dài vào cuối tuần.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.