Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Luxembourg

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khu vực
Cổ phiếu
Hàng Nông sản/Chế biến626.446M EUR12.15%−0.17%0Công nghiệp Chế biến2
Bộ phận tự động hóa: OEM8.022B EUR0.64%0.42%0Sản xuất Chế tạo1
Hậu mãi ô tô213.937M EUR0.00%0Khách hàng Lâu năm1
Phát thanh truyền hình7.576B EUR8.32%−0.41%0Dịch vụ Khách hàng2
Hóa chất: Nông nghiệp151.059M EUR0.00%0.00%0Công nghiệp Chế biến1
Hóa chất: Đặc biệt1.12B EUR0.00%0Công nghiệp Chế biến1
Thiết bị ngoại vi máy tính7.301B EUR1.54%−2.19%0Công nghệ Điện tử1
Phần cứng xử lý máy tính31.534B EUR6.90%1.07%0Công nghệ Điện tử6
Vật liệu Xây dựng102.061B EUR0.22%1.42%0Khoáng sản phi năng lượng8
Công ty Điện lực41.302B EUR8.35%0.45%0Công ty dịch vụ công cộng3
Sản phẩm Điện43.942B EUR0.79%0.98%0Sản xuất Chế tạo4
Sản xuất Thiết bị ĐIện51.306B EUR2.22%−0.29%0Công nghệ Điện tử4
Phân phối Điện tử5.061B EUR2.61%−0.06%0Dịch vụ Phân phối2
Kỹ sư & Xây dựng35.204B EUR0.84%0.75%0Dịch vụ Công nghiệp1
Tài chính/Cho thuê23.231B EUR2.68%2.16%0Tài chính7
Tập đoàn Tài chính4.676B EUR0.54%0.25%70Tài chính4
Bán lẻ Thực phẩm582.018M EUR0.96%1.09%0Bán Lẻ1
Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo8.285B EUR1.73%0.52%0Hàng tiêu dùng không lâu bền1
Máy móc Công nghiệp7.638B EUR2.07%1.99%0Sản xuất Chế tạo2
Đặc sản Công nghiệp205.002M EUR2.71%−0.73%0Công nghiệp Chế biến1
Dịch vụ Công nghệ thông tin1.54B EUR2.45%0Dịch vụ Công nghệ2
Ngân hàng / Môi giới đầu tư1.056B EUR3.42%23.19%0Tài chính3
Quản lý Đầu tư3.821B EUR1.43%0.05%12Tài chính3
Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợHỗn hợp85
Bảo hiểm nhân thọ / Y tế29.494B EUR3.44%2.32%0Tài chính3
Các Ngân hàng lớn44.83B EUR1.93%0.64%0Tài chính7
Chế tạo Kim loại4.817B EUR0.55%2.73%0Sản xuất Chế tạo2
Dịch vụ thương mại hỗn hợp7.589B EUR0.67%0Dịch vụ Thương mại2
Xe cơ giới117.544B EUR4.43%0.32%0Khách hàng Lâu năm4
Bảo hiểm nhiều Rủi ro50.017B EUR3.94%0.92%0Tài chính3
Lọc/Tiếp thị Dầu khí191.499B EUR0.28%0.33%0Năng lượng Mỏ1
Kim loại / Khoáng sản khác10.49B EUR0.86%2.00%0Khoáng sản phi năng lượng1
Dược phẩm: Chính16.31B EUR1.16%2.48%0Công nghệ Sức khỏe6
Dược phẩm: Khác8.668B EUR0.87%0Công nghệ Sức khỏe1
Phát triển Bất động sản15.31B EUR4.46%−0.54%30Tài chính5
Quỹ Đầu tư Bất động sản486.368M EUR−5.13%20.281KTài chính1
Ngân hàng khu vực5.727B EUR8.98%0.00%0Tài chính1
Bán dẫn80.942B EUR1.27%5.52%0Công nghệ Điện tử15
Cửa hàng Đặc sản59.871M EUR1.67%0.00%1Bán Lẻ1
Chuyên ngành viễn thông2.453B EUR7.61%1.25%0Truyền thông1
Thép52.036B EUR3.91%0.24%0Khoáng sản phi năng lượng5
Thiết bị Viễn thông330.386B EUR2.05%3.71%0Công nghệ Điện tử2
Dệt May186.697M EUR0.52%0Công nghiệp Chế biến1
Thuốc lá69.303B EUR2.79%1.74%0Hàng tiêu dùng không lâu bền2