Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Luxembourg

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
695.528M4.58-1.97%1.011KCông nghiệp Chế biến2
7.122B1.501.09%0Sản xuất Chế tạo1
163.666M0.00-2.11%0Khách hàng Lâu năm1
8.736B7.341.12%0Dịch vụ Khách hàng2
171.177M-1.35%0Công nghiệp Chế biến1
%Công nghiệp Chế biến1
1.708B5.822.17%0Công nghệ Điện tử1
35.640B7.050.31%0Công nghệ Điện tử6
75.583B0.53-2.46%0Khoáng sản phi năng lượng7
49.808B0.250.49%1Công ty dịch vụ công cộng6
9.231B1.950.64%0Sản xuất Chế tạo3
43.169B0.700.77%0Công nghệ Điện tử5
18.717B-0.52%0Công nghệ Điện tử1
7.274B1.42-2.22%0Công nghệ Điện tử1
3.927B5.21-0.50%0Dịch vụ Phân phối1
22.084B0.000.53%0Tài chính5
1.899B0.32-0.40%2.104KTài chính2
481.476M-1.99%0Bán Lẻ1
8.287B0.59-1.05%0Hàng tiêu dùng không lâu bền1
7.187B1.49%0Sản xuất Chế tạo2
2.631B8.220.72%0Tài chính6
7.018B1.01-0.51%105Tài chính4
%Hỗn hợp80
29.139B2.73-0.43%0Tài chính3
9.471B3.763.72%0Tài chính3
5.701B2.411.16%0Sản xuất Chế tạo3
120.542M2.94%2.510KHỗn hợp1
77.299B3.321.77%0Khách hàng Lâu năm4
215.790B0.24-0.59%0Năng lượng Mỏ1
11.727B-2.73%0Khoáng sản phi năng lượng1
3.593B2.743.92%0Công nghệ Sức khỏe2
9.605B-0.79%0Công nghệ Sức khỏe1
46.323B3.60-1.92%0Tài chính2
27.368B4.711.50%0Tài chính3
26.782B2.351.29%0Tài chính3
78.634B0.250.42%0Công nghệ Điện tử8
3.762B4.951.30%801Truyền thông1
59.583B2.133.15%3Khoáng sản phi năng lượng5
338.405B2.11-0.50%0Công nghệ Điện tử2
992.499M0.92%0Công nghiệp Chế biến2
41.967B4.06-1.67%0Hàng tiêu dùng không lâu bền1
60.305M1.44%1Dịch vụ Phân phối1
Tải thêm