Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Luxembourg

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Khu vực
Cổ phiếu
Thiết bị Viễn thông340.461 B EUR1.99%−3.81%0Công nghệ Điện tử2
Lọc/Tiếp thị Dầu khí222.174 B EUR0.26%−0.28%0Năng lượng Mỏ1
Xe cơ giới165.158 B EUR4.99%−1.15%0Khách hàng Lâu năm4
Vật liệu Xây dựng132.356 B EUR0.20%+0.35%0Khoáng sản phi năng lượng9
Bán dẫn127.783 B EUR0.68%−0.75%0Công nghệ Điện tử16
Sản xuất Thiết bị ĐIện71.672 B EUR2.17%+0.84%0Công nghệ Điện tử4
Thuốc lá66.98 B EUR1.91%−0.97%0Hàng tiêu dùng không lâu bền2
Bảo hiểm nhiều Rủi ro61.253 B EUR1.31%+0.95%0Tài chính3
Thép57.842 B EUR2.46%+0.00%0Khoáng sản phi năng lượng5
Kỹ sư & Xây dựng55.305 B EUR1.25%+1.40%0Dịch vụ Công nghiệp1
Công ty Điện lực53.291 B EUR3.78%−0.37%1Công ty dịch vụ công cộng3
Các Ngân hàng lớn52.059 B EUR1.40%−0.84%0Tài chính9
Phần cứng xử lý máy tính37.209 B EUR4.53%+0.03%0Công nghệ Điện tử5
Bảo hiểm nhân thọ / Y tế30.859 B EUR1.04%−0.18%0Tài chính3
Sản phẩm Điện26.436 B EUR1.34%−0.73%0Sản xuất Chế tạo3
Phát triển Bất động sản24.92 B EUR2.97%−2.26%1Tài chính5
Máy móc Công nghiệp23.109 B EUR0.81%+0.24%0Sản xuất Chế tạo4
Tài chính/Cho thuê21.915 B EUR4.42%−0.39%0Tài chính4
Kim loại / Khoáng sản khác16.782 B EUR0.40%0.00%0Khoáng sản phi năng lượng1
Dược phẩm: Chính16.738 B EUR1.10%+1.78%0Công nghệ Sức khỏe6
Dược phẩm: Khác13.305 B EUR−0.56%0Công nghệ Sức khỏe1
Phân phối Điện tử11.458 B EUR0.93%+0.36%0Dịch vụ Phân phối3
Bộ phận tự động hóa: OEM9.233 B EUR0.85%−0.72%0Sản xuất Chế tạo1
Quản lý Đầu tư7.947 B EUR1.05%+0.48%138Tài chính5
Thiết bị ngoại vi máy tính7.428 B EUR1.56%+0.71%0Công nghệ Điện tử1
Dịch vụ thương mại hỗn hợp6.083 B EUR−4.03%0Dịch vụ Thương mại2
Phát thanh truyền hình4.549 B EUR7.95%0.00%0Dịch vụ Khách hàng1
Chuyên ngành viễn thông2.242 B EUR8.27%−0.10%0Truyền thông1
Phim / Giải trí1.595 B EUR0.71%−0.85%0Dịch vụ Khách hàng1
Tập đoàn Tài chính1.547 B EUR2.40%0.00%956Tài chính2
Ngân hàng / Môi giới đầu tư1.335 B EUR4.15%−1.80%0Tài chính2
Linh kiện Điện tử1.234 B EUR−1.21%0Công nghệ Điện tử1
Chế tạo Kim loại1.202 B EUR0.54%−0.93%0Sản xuất Chế tạo1
Dịch vụ Công nghệ thông tin1.132 B EUR+1.68%0Dịch vụ Công nghệ2
Hóa chất: Đặc biệt1.09 B EUR+0.65%0Công nghiệp Chế biến1
Quỹ Đầu tư Bất động sản709.834 M EUR0.00%50.116 KTài chính1
Hàng Nông sản/Chế biến313.508 M EUR21.25%0.00%1.68 KCông nghiệp Chế biến1
Đặc sản Công nghiệp233.095 M EUR2.03%+1.94%0Công nghiệp Chế biến1
Hóa chất: Nông nghiệp167.847 M EUR1.59%+1.82%0Công nghiệp Chế biến1
Cửa hàng Đặc sản61.172 M EUR2.48%0.00%1Bán Lẻ1
Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợHỗn hợp90