Những nhà tạo lập thị trường

Chứng khoán Maroc được định giá cao nhất

Chứng khoán Maroc quá mua được tập hợp trong danh sách bên dưới và được sắp xếp theo Chỉ số sức mạnh tương đối: chỉ số này sẽ giúp bạn thấy tốc độ và mức độ thay đổi giá, có thể kiếm lời dựa trên dự báo sụt giảm giá của các cổ phiếu này.
RSI (14)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AKTAKDITAL S.A
84.55700.0 MAD+0.29%1.128K0.068.841B MAD68.7910.18 MAD0.47%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ATWATTIJARIWAFA BANK
77.76513.2 MAD−0.33%5.31K0.11103.966B MAD14.1036.41 MAD3.01%Tài chính
Mua
JETJET CONTRACTORS
72.69359.80 MAD+1.35%2480.021.075B MAD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BCPBCP
71.90300.00 MAD−0.66%1.975K0.0361.4B MAD14.7420.36 MAD2.98%Tài chính
Mua
ADIALLIANCES
70.66166.00 MAD+1.53%10.445K0.263.61B MAD17.559.46 MAD0.00%Tài chính
CIHCIH
70.57375.00 MAD−0.90%8240.2611.549B MAD16.1123.28 MAD3.70%Tài chính
Mua