Các công ty Maroc có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ

Khám phá Các công ty Maroc với mức vốn hóa nhỏ nhất: cổ phiếu của các công ty này có thể khá biến động nhưng đôi khi — sinh lời nhiều hơn. Các công ty có giá trị nhỏ nhất được đặt lên hàng đầu: hãy nghiên cứu tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
RREBREBAB COMPANY
12.511 M MAD70.90 MAD0.00%130.190.00%Khoáng sản phi năng lượng
IIBCIB MAROC.COM
13.238 M MAD31.71 MAD−7.82%1130.670.00%Dịch vụ Thương mại
IINVINVOLYS
33.832 M MAD88.40 MAD+3.39%100.0249.131.80 MAD+12571.83%5.66%Dịch vụ Công nghệ
SSRMREALISATIONS MECANIQUES
34.464 M MAD107.70 MAD+5.90%9333.96−27.03 MAD−751.87%0.00%Dịch vụ Phân phối
ZZDJZELLIDJA S.A
43.17 M MAD75.36 MAD+5.99%40.07−1.92 MAD+53.63%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SSTRSTROC INDUSTRIE
43.698 M MAD35.00 MAD−1.41%300.27−31.81 MAD−266.04%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MMDPMED PAPER
89.84 M MAD18.78 MAD−2.64%8.184 K13.2215.621.20 MAD+227.40%0.00%Công nghiệp Chế biến
SSNASTOKVIS NORD AFRIQUE
100.871 M MAD10.97 MAD−0.18%2.018 K1.39−13.94 MAD−337.78%0.00%Dịch vụ Phân phối
AAFIAFRIC INDUSTRIES
101.092 M MAD346.80 MAD+6.06%20.0222.6815.29 MAD−15.40%5.77%Công nghiệp Chế biến
SS2MS.M MONETIQUE
145.361 M MAD179.00 MAD+1.19%20.016.7426.54 MAD+703.53%0.00%Dịch vụ Công nghệ
FFBRFENIE BROSSETTE
146.776 M MAD102.00 MAD−2.58%2140.330.00%Dịch vụ Phân phối
CCRSCARTIER SAADA
166.585 M MAD31.64 MAD−0.16%5100.520.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MMOXMAGHREB OXYGENE
169 M MAD208.00 MAD+1.41%70.3417.7111.74 MAD1.92%Công nghiệp Chế biến
MM2MM2M GROUP
317.411 M MAD490.00 MAD−1.61%651.82−22.81 MAD+25.62%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AALMALUMINIUM DU MAROC
718.967 M MAD1543 MAD+0.92%60.28107.7914.31 MAD−63.35%4.54%Sản xuất Chế tạo
Bán Mạnh
CCTMCTM
832.439 M MAD679.0 MAD+6.09%1542.7613.1951.47 MAD+79.23%3.68%Vận chuyển
IIMOIMMORENTE INVEST
837.651 M MAD93.00 MAD0.00%6240.6019.584.75 MAD+1023.99%5.38%Tài chính
CCOLCOLORADO
865.677 M MAD53.71 MAD+1.36%7290.5922.402.40 MAD+2.65%3.72%Công nghiệp Chế biến
PPROPROMOPHARM S.A
934 M MAD934.0 MAD0.00%1001.8716.4256.90 MAD+46.85%4.28%Công nghệ Sức khỏe
MMICMICRODATA
1.065 B MAD634.1 MAD−3.92%7042.9318.6234.05 MAD+25.55%3.94%Dịch vụ Công nghệ
DDRIDARI COUSPATE
1.072 B MAD3593 MAD0.00%2100.8230.43118.07 MAD−16.26%2.37%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MMLEMAROC LEASING
1.151 B MAD414.45 MAD0.00%1210.8411.0537.52 MAD+14.81%3.38%Tài chính
AAFMAFMA
1.224 B MAD1224 MAD0.00%10.0120.4060.00 MAD+3.70%4.49%Tài chính
SSNPSNEP
1.248 B MAD519.8 MAD0.00%20.00−19.43 MAD−136.96%3.08%Công nghiệp Chế biến
DDWYDISWAY
1.337 B MAD709.0 MAD+2.12%3.301 K4.0820.4134.74 MAD−39.10%4.94%Dịch vụ Phân phối
Mua
AAGMAGMA
1.398 B MAD6989 MAD+4.86%10.0822.08316.49 MAD+21.83%3.65%Tài chính
JJETJET CONTRACTORS
1.727 B MAD570.0 MAD0.00%3.043 K0.860.00%Dịch vụ Công nghiệp
SSLFSALAFIN
1.843 B MAD590.0 MAD+5.36%27.073 K19.2320.3528.99 MAD2.42%Tài chính
NNEJAUTO NEJMA
1.996 B MAD1951 MAD−4.32%10.0812.65154.19 MAD+8.32%4.82%Bán Lẻ
EEQDEQDOM
2.071 B MAD1240 MAD+1.56%2220.164.44%Tài chính
RRDSRES DAR SAADA
2.097 B MAD80.00 MAD−1.23%13.435 K0.19−2.56 MAD−293.55%0.00%Tài chính
Bán Mạnh
CCMTMINIERE TOUISSIT
2.27 B MAD1350 MAD−0.74%1.361 K4.1414.3194.36 MAD+4.21%4.44%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
MMUTMUTANDIS SCA
2.506 B MAD271.00 MAD−0.37%3510.1322.2312.19 MAD+62.62%3.14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
OOULOULMES
2.54 B MAD1283 MAD−5.59%150.0039.7432.28 MAD+56.52%1.29%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SSIDSONASID
3.198 B MAD820.0 MAD+1.26%1.824 K0.5949.1416.69 MAD−39.61%3.66%Khoáng sản phi năng lượng
Bán Mạnh
RRISRISMA
3.51 B MAD245.00 MAD+1.26%2.09 K2.5214.3817.03 MAD0.00%Dịch vụ Khách hàng
AATHAUTO HALL
3.697 B MAD73.50 MAD0.00%90.00132.600.55 MAD−89.44%4.76%Bán Lẻ
Bán Mạnh
SSMISMI
3.751 B MAD2280 MAD+0.88%10.0122.27102.40 MAD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
HHPSHPS
3.925 B MAD530.0 MAD−0.93%9690.3138.3613.82 MAD−1.66%1.13%Dịch vụ Công nghệ
Mua
DDHODELTA HOLDING
4.275 B MAD48.80 MAD+0.62%5070.0622.632.16 MAD+9.81%2.87%Sản xuất Chế tạo
AADIALLIANCES
5.475 B MAD248.00 MAD−1.94%4.03 K0.2222.9210.82 MAD+100.24%0.00%Tài chính
Bán
CCFGCFG BANK
5.486 B MAD156.70 MAD−0.06%9860.0133.044.74 MAD0.00%Tài chính
AARDARADEI CAPITAL
5.762 B MAD491.00 MAD+1.01%7.128 K2.7520.2724.22 MAD1.10%Dịch vụ Công nghệ
SSBMSOCIETE DES BOISSONS DU MAROC
6.788 B MAD2399 MAD+2.74%2030.1110.65225.20 MAD+90.34%6.07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SSOTSOTHEMA
7.409 B MAD1029 MAD−0.10%10.0028.2036.49 MAD+6.39%2.43%Công nghệ Sức khỏe
LLESLESIEUR CRISTAL
7.723 B MAD279.50 MAD+1.64%110.003860.500.07 MAD−98.57%1.61%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán Mạnh
AATLATLANTASANAD
7.837 B MAD130.00 MAD−4.83%21.09 K2.6117.917.26 MAD+5.05%4.23%Tài chính
Bán
BBCIBMCI
7.968 B MAD600.0 MAD0.00%5000.1236.0716.64 MAD3.00%Tài chính
Bán
SSAHSANLAM MAROC
8.106 B MAD1969 MAD−1.30%160.0314.49135.89 MAD−7.82%1.83%Tài chính
Bán
AAKTAKDITAL S.A
8.74 B MAD690.0 MAD+0.23%4210.0450.0313.79 MAD0.47%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CCDMCDM
9.575 B MAD880.0 MAD0.00%2050.2718.2248.31 MAD3.07%Tài chính
Bán
TTGCTRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTIONS DE CASABLANCA
9.808 B MAD310.00 MAD0.00%3.207 K0.3427.0511.46 MAD+52.00%1.94%Dịch vụ Công nghiệp
CCIHCIH
11.552 B MAD378.50 MAD+0.40%1.4 K0.0615.5124.41 MAD3.70%Tài chính
Bán
TTMATOTALENERGIES MARKETING MAROC
11.917 B MAD1330 MAD−1.48%3400.24237.155.61 MAD−94.63%4.21%Bán Lẻ
Bán
AADHDOUJA PROM ADDOHA
11.92 B MAD29.61 MAD−0.47%45.027 K0.2068.230.43 MAD0.00%Tài chính
Bán Mạnh
LLBVLABEL VIE
12.152 B MAD4199 MAD+1.97%7310.8223.94175.43 MAD+22.29%2.06%Bán Lẻ
Mua
WWAAWAFA ASSURANCE
14.175 B MAD4050 MAD0.00%4080.4820.23200.16 MAD+30.59%3.21%Tài chính
Bán
GGAZAFRIQUIA GAZ
14.197 B MAD4130 MAD+3.25%3140.9329.49140.06 MAD−4.45%3.39%Dịch vụ Phân phối
Bán
CCSRCOSUMAR
17.953 B MAD190.00 MAD−1.35%9.626 K0.9817.7910.68 MAD+32.27%3.68%Công nghiệp Chế biến
Bán
MMSASODEP-MARSA MAROC
22.019 B MAD300.00 MAD+0.42%14.149 K0.2725.8411.61 MAD+27.89%2.67%Vận chuyển
Mua
CCMACIMENTS DU MAROC
25.97 B MAD1799 MAD−0.06%3190.1926.7767.21 MAD−18.95%3.34%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
MMNGMANAGEM
28.511 B MAD2403 MAD−1.56%800.0647.3950.70 MAD−40.29%1.23%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
TTQMTAQA MOROCCO
31.514 B MAD1336 MAD−0.07%1.501 K1.8330.3843.98 MAD+3.23%2.62%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
BBOABANK OF AFRICA
40.387 B MAD190.00 MAD0.00%12.408 K2.1814.1013.47 MAD2.07%Tài chính
Bán
LLHMLAFARGEHOLCIM MAR
44.871 B MAD1915 MAD+0.26%1.507 K0.4828.9266.23 MAD−23.01%3.45%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
BBCPBCP
59.266 B MAD291.50 MAD−0.15%62.047 K0.2115.0019.43 MAD3.09%Tài chính
Theo dõi
IAMITISSALAT AL-MAGHRIB
76.93 B MAD87.51 MAD−0.73%93.341 K1.0414.566.01 MAD−12.07%4.80%Truyền thông
Bán
AATWATTIJARIWAFA BANK
102.976 B MAD510.0 MAD+0.16%14.452 K0.4212.6240.42 MAD3.04%Tài chính
Theo dõi
DDYTDISTY TECHNOLOGIES
247.00 MAD−0.42%1090.04Dịch vụ Phân phối