Những nhà tạo lập thị trường

Chứng khoán Maroc có mức giá hàng năm cao nhất

Các công ty Maroc sau đã đạt giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần: hãy xem khối lượng giao dịch, thay đổi về giá và các số liệu thống kê khác để xem liệu có mức tăng trưởng lớn hơn nữa trong tương lai hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ADHDOUJA PROM ADDOHA
17.60 MAD+2.62%885.935K1.626.904B MAD87.300.20 MAD0.00%Tài chính
Bán
ADIALLIANCES
166.70 MAD+1.96%37.961K0.953.61B MAD17.629.46 MAD0.00%Tài chính
ATWATTIJARIWAFA BANK
515.0 MAD+0.02%67.341K1.46103.966B MAD14.1536.41 MAD3.01%Tài chính
Mua
BCPBCP
304.90 MAD+0.96%65.082K1.0361.4B MAD14.9820.36 MAD2.98%Tài chính
Mua
CFGCFG BANK
161.60 MAD+0.06%19.03K0.465.654B MAD61.742.62 MAD0.00%Tài chính
DHODELTA HOLDING
40.80 MAD+3.55%6.317K0.473.451B MAD3.55%Sản xuất Chế tạo
TIMTIMAR
660.0 MAD0.00%1400.35198.726M MAD10.9860.12 MAD+197.58%1.21%Vận chuyển