Chứng khoán Maroc tăng giá nhiều nhất

Các công ty Maroc sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AAKTAKDITAL S.A
+3,23%910,5 MAD84,639 K1,7312,488 B MAD66,0213,79 MAD0,37%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MMSASODEP-MARSA MAROC
+3,22%381,90 MAD79,768 K1,7927,156 B MAD32,8911,61 MAD+27,89%2,16%Vận chuyển
Mua
DDHODELTA HOLDING
+3,15%49,50 MAD10,26 K1,954,204 B MAD22,952,16 MAD+9,81%2,92%Sản xuất Chế tạo
CCMACIMENTS DU MAROC
+2,51%1.800 MAD20,472 K14,3025,35 B MAD26,7867,21 MAD−18,95%3,42%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
LLBVLABEL VIE
+2,05%4.490 MAD4920,1712,733 B MAD25,59175,43 MAD+22,29%2,20%Bán Lẻ
Mua
BBCIBMCI
+1,61%630,0 MAD3,002 K7,668,233 B MAD37,8716,64 MAD2,90%Tài chính
Bán
CCOLCOLORADO
+1,42%50,71 MAD1590,09805,881 M MAD21,152,40 MAD+120,95%4,50%Công nghiệp Chế biến
BBOABANK OF AFRICA
+1,29%196,00 MAD7,541 K1,6841,131 B MAD14,5513,47 MAD2,03%Tài chính
Bán
AATLATLANTASANAD
+1,06%133,40 MAD530,017,957 B MAD18,387,26 MAD+5,05%4,32%Tài chính
Bán
JJETJET CONTRACTORS
+0,91%610,0 MAD100,001,831 B MAD0,00%Dịch vụ Công nghiệp
AATWATTIJARIWAFA BANK
+0,36%525,0 MAD39,081 K0,93105,621 B MAD12,9940,42 MAD2,96%Tài chính
Theo dõi
IIMOIMMORENTE INVEST
+0,05%93,00 MAD1,155 K0,17837,201 M MAD19,584,75 MAD+1.023,99%5,38%Tài chính
RRISRISMA
+0,04%243,10 MAD5450,453,481 B MAD14,2717,03 MAD0,00%Dịch vụ Khách hàng
SSIDSONASID
+0,02%875,2 MAD5390,113,413 B MAD52,4516,69 MAD−39,61%3,43%Khoáng sản phi năng lượng
Bán Mạnh