Cổ phiếu penny — Chứng khoán Maroc

Chứng khoán Maroc có mức giá thấp trong một danh sách: dành cho nhiều nhà đầu tư hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể biến động mạnh. Chúng tôi đã sắp xếp các loại cổ phiếu này theo giá và cung cấp các số liệu quan trọng để theo dõi.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SSNASTOKVIS NORD AFRIQUE
10.82 MAD−1.64%1.002 K0.5099.492 M MAD−13.94 MAD−337.78%0.00%Dịch vụ Phân phối
MMDPMED PAPER
19.79 MAD+2.54%54.614 K9.6694.672 M MAD0.00%Công nghiệp Chế biến
CCRSCARTIER SAADA
26.75 MAD+1.71%7430.44140.839 M MAD35.630.75 MAD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AADHDOUJA PROM ADDOHA
31.50 MAD+1.12%4.801 M6.5712.68 B MAD72.580.43 MAD0.00%Tài chính
Bán Mạnh
SSTRSTROC INDUSTRIE
35.65 MAD+1.42%1090.1444.51 M MAD−31.81 MAD−266.04%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
DDHODELTA HOLDING
49.95 MAD+5.42%701.344 K94.534.376 B MAD23.162.16 MAD+9.81%2.80%Sản xuất Chế tạo
CCOLCOLORADO
56.48 MAD+2.32%620.01910.323 M MAD23.562.40 MAD+2.65%3.54%Công nghiệp Chế biến
ZZDJZELLIDJA S.A
71.10 MAD−4.45%340.6040.73 M MAD−1.92 MAD+53.63%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AATHAUTO HALL
78.50 MAD0.00%1310.023.948 B MAD141.620.55 MAD−89.44%4.46%Bán Lẻ
Bán Mạnh
IINVINVOLYS
90.00 MAD+0.01%500.0734.444 M MAD5.56%Dịch vụ Công nghệ
IAMITISSALAT AL-MAGHRIB
94.00 MAD−0.11%318.596 K4.0582.635 B MAD15.646.01 MAD−12.07%2.33%Truyền thông
Bán
IIMOIMMORENTE INVEST
94.70 MAD+1.28%570.02852.963 M MAD19.944.75 MAD+1023.99%5.28%Tài chính
RRDSRES DAR SAADA
100.00 MAD+0.70%121.648 K0.462.621 B MAD−2.56 MAD−293.55%0.00%Tài chính
Bán Mạnh
FFBRFENIE BROSSETTE
118.00 MAD−1.05%5800.29169.8 M MAD0.00%Dịch vụ Phân phối
AATLATLANTASANAD
143.00 MAD−3.08%1.693 K0.488.621 B MAD19.707.26 MAD+5.05%3.85%Tài chính
Bán
CCFGCFG BANK
164.90 MAD−0.66%7.182 K0.165.773 B MAD34.774.74 MAD0.00%Tài chính
CCSRCOSUMAR
194.00 MAD0.00%15.161 K1.4718.331 B MAD18.1610.68 MAD+32.27%3.61%Công nghiệp Chế biến
Bán
SS2MS.M MONETIQUE
195.00 MAD+4.28%4002.52158.354 M MAD7.3526.54 MAD+703.53%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BBOABANK OF AFRICA
197.00 MAD0.00%2.355 K0.1741.875 B MAD15.7312.52 MAD1.99%Tài chính
Bán Mạnh
BBALBALIMA
235.15 MAD+2.24%210.55410.102 M MAD46.135.10 MAD−10.08%2.34%Tài chính
RRISRISMA
248.00 MAD−0.36%660.053.553 B MAD14.5617.03 MAD0.00%Dịch vụ Khách hàng
DDYTDISTY TECHNOLOGIES
249.00 MAD−0.80%2.277 K1.19Dịch vụ Phân phối
AADIALLIANCES
250.00 MAD+1.19%23.978 K0.415.52 B MAD23.1110.82 MAD+100.24%0.00%Tài chính
Bán
MMUTMUTANDIS SCA
265.00 MAD0.00%7.207 K0.372.45 B MAD21.7412.19 MAD+62.62%3.21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LLESLESIEUR CRISTAL
272.00 MAD+0.52%580.144 K2361.197.516 B MAD3756.910.07 MAD−98.57%1.65%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán Mạnh
MMSASODEP-MARSA MAROC
285.05 MAD+0.02%12.7 K1.1620.921 B MAD24.5511.61 MAD+27.89%2.81%Vận chuyển
Mua
BBCPBCP
293.00 MAD+1.03%39.625 K0.8459.571 B MAD17.1417.09 MAD3.07%Tài chính
Bán
TTGCTRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTIONS DE CASABLANCA
322.60 MAD−1.35%7.775 K0.3110.207 B MAD28.1511.46 MAD+52.00%1.86%Dịch vụ Công nghiệp
AAFIAFRIC INDUSTRIES
328.00 MAD+2.18%20.0195.612 M MAD21.4515.29 MAD−15.40%6.10%Công nghiệp Chế biến
CCIHCIH
388.85 MAD+1.00%5.955 K3.8511.868 B MAD16.7123.28 MAD3.60%Tài chính
Bán
AATWATTIJARIWAFA BANK
508.5 MAD+0.02%15.403 K0.43102.673 B MAD13.6837.18 MAD3.05%Tài chính
Theo dõi
AARDARADEI CAPITAL
525.0 MAD0.00%9.475 K2.075.887 B MAD21.6824.22 MAD1.03%Dịch vụ Công nghệ
HHPSHPS
555.0 MAD+0.91%1.191 K1.004.11 B MAD40.1713.82 MAD−1.66%1.08%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SSNPSNEP
572.2 MAD−3.34%2010.571.373 B MAD−19.43 MAD−136.96%2.80%Công nghiệp Chế biến
JJETJET CONTRACTORS
573.9 MAD−3.72%10.401 K2.711.739 B MAD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BBCIBMCI
596.0 MAD+2.76%5590.227.914 B MAD3.02%Tài chính
Bán
SSLFSALAFIN
630.0 MAD+5.00%1.81 K2.511.968 B MAD21.7328.99 MAD2.14%Tài chính
MMICMICRODATA
664.8 MAD−0.02%1900.281.117 B MAD19.5234.05 MAD+25.55%3.76%Dịch vụ Công nghệ
AAKTAKDITAL S.A
671.5 MAD−0.96%2.146 K0.088.506 B MAD48.6913.79 MAD0.48%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CCTMCTM
687.9 MAD+6.67%1.244 K11.65843.35 M MAD13.3751.47 MAD+79.23%3.63%Vận chuyển
DDWYDISWAY
714.9 MAD−1.26%1.422 K13.441.348 B MAD20.5834.74 MAD−39.10%4.90%Dịch vụ Phân phối
Mua
SSIDSONASID
865.0 MAD+1.65%3.148 K0.893.374 B MAD51.8416.69 MAD−39.61%3.47%Khoáng sản phi năng lượng
Bán Mạnh
CCDMCDM
898.0 MAD−0.21%4900.579.771 B MAD19.4246.23 MAD3.01%Tài chính
Bán
AAFMAFMA
1236 MAD+0.65%10.021.236 B MAD20.6060.00 MAD+3.70%4.45%Tài chính
TTQMTAQA MOROCCO
1370 MAD−0.72%232.589 K54.8832.316 B MAD31.1543.98 MAD+3.23%2.55%Công ty dịch vụ công cộng
Bán Mạnh
CCMTMINIERE TOUISSIT
1390 MAD+2.21%7470.382.337 B MAD14.7394.36 MAD+4.21%4.32%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
TTMATOTALENERGIES MARKETING MAROC
1400 MAD−0.50%3.026 K2.2512.544 B MAD249.635.61 MAD−94.63%4.00%Bán Lẻ
Bán Mạnh
CCMACIMENTS DU MAROC
1786 MAD−0.78%4.707 K0.5225.783 B MAD26.5767.21 MAD−18.95%3.36%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
LLHMLAFARGEHOLCIM MAR
2018 MAD+0.90%1.803 K0.4547.284 B MAD30.4766.23 MAD−23.01%3.27%Khoáng sản phi năng lượng
Bán Mạnh
SSAHSANLAM MAROC
2075 MAD+9.21%150.228.543 B MAD15.27135.89 MAD−7.82%1.73%Tài chính
Bán
SSMISMI
2138 MAD−0.51%1740.153.517 B MAD20.88102.40 MAD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MMNGMANAGEM
2306 MAD−1.45%3220.1927.36 B MAD45.4850.70 MAD−40.29%1.28%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
SSBMSOCIETE DES BOISSONS DU MAROC
2550 MAD0.00%110.047.216 B MAD11.32225.20 MAD+90.34%5.71%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GGAZAFRIQUIA GAZ
4139 MAD−1.45%48.351 K245.1914.228 B MAD29.55140.06 MAD−4.45%3.38%Dịch vụ Phân phối
Bán
WWAAWAFA ASSURANCE
4213 MAD−0.40%10.0014.746 B MAD21.05200.16 MAD+30.59%3.09%Tài chính
Bán
LLBVLABEL VIE
4399 MAD+0.05%5550.1812.731 B MAD25.08175.43 MAD+22.29%1.96%Bán Lẻ
Sức mua mạnh