Những nhà tạo lập thị trường

Chứng khoán Maroc mất giá nhiều nhất

Các công ty Maroc sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
REBREBAB COMPANY
−4.68%69.00 MAD10.0412.175M MAD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SBMSOCIETE DES BOISSONS DU MAROC
−3.54%2400 MAD1110.236.791B MAD16.96141.50 MAD+30.72%6.06%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
CRSCARTIER SAADA
−2.17%22.10 MAD1.01K2.79116.356M MAD29.440.75 MAD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
WAAWAFA ASSURANCE
−0.95%4280 MAD1000.1714.98B MAD24.44175.12 MAD−36.04%3.04%Tài chính
GAZAFRIQUIA GAZ
−0.84%4150 MAD500.3714.266B MAD29.63140.06 MAD−4.45%3.37%Dịch vụ Phân phối
Bán
SNASTOKVIS NORD AFRIQUE
−0.74%10.67 MAD3.474K2.2298.112M MAD−20.62 MAD−652.10%0.00%Dịch vụ Phân phối
SMISMI
−0.74%1350 MAD380.022.221B MAD44.7330.18 MAD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TGCTRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTIONS DE CASABLANCA
−0.63%235.00 MAD11.821K0.407.435B MAD2.55%Dịch vụ Công nghiệp
BCIBMCI
−0.52%593.9 MAD14.539K10.717.887B MAD3.03%Tài chính
Bán
FBRFENIE BROSSETTE
−0.34%91.98 MAD2800.26132.358M MAD0.00%Dịch vụ Phân phối
STRSTROC INDUSTRIE
−0.24%28.90 MAD40.0336.082M MAD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SNPSNEP
−0.21%511.0 MAD2590.321.226B MAD257.981.98 MAD−95.38%3.13%Công nghiệp Chế biến
ARDARADEI CAPITAL
−0.20%502.0 MAD170.005.629B MAD1.08%Dịch vụ Công nghệ
ATHAUTO HALL
−0.15%67.30 MAD11.682K1.493.385B MAD2758.200.02 MAD−99.67%5.20%Bán Lẻ
Bán Mạnh