Các công ty Maroc có lợi nhuận trên mỗi nhân viên cao nhất

Lợi nhuận trên mỗi nhân viên tính ra số lợi nhuận mà mỗi nhân viên mang lại cho công ty trong một khoảng thời gian. Số liệu này có thể cho thấy mức độ lợi nhuận của một công ty so với số lượng nhân viên mà công ty đó có.
Thu nhập ròng/nhân viên
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
LLHMLAFARGEHOLCIM MAR
1,474 M MAD1.949 MAD+2,58%6700,6744,519 B MAD29,4366,23 MAD−23,01%3,47%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
CCMACIMENTS DU MAROC
1,277 M MAD1.756 MAD+0,63%3920,3425,191 B MAD26,1367,21 MAD−18,95%3,44%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
MMABMAGHREBAIL
1,151 M MAD914,0 MAD−5,97%40,071,265 B MAD9,9092,33 MAD+29,03%5,47%Tài chính
AADIALLIANCES
955,496 K MAD240,00 MAD0,00%23,735 K1,455,299 B MAD22,1810,82 MAD+100,24%0,00%Tài chính
Bán
SSBMSOCIETE DES BOISSONS DU MAROC
842,923 K MAD2.549 MAD−0,12%1,952 K5,977,213 B MAD11,32225,20 MAD+90,34%6,28%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
AATLATLANTASANAD
768,977 K MAD130,00 MAD0,00%820,037,837 B MAD17,917,26 MAD+5,05%4,38%Tài chính
Bán
GGAZAFRIQUIA GAZ
433,754 K MAD4.000 MAD0,00%30,0013,75 B MAD28,56140,06 MAD−4,45%3,50%Dịch vụ Phân phối
Bán
DDWYDISWAY
425,445 K MAD672,0 MAD−3,72%2270,181,267 B MAD19,3434,74 MAD−39,10%5,21%Dịch vụ Phân phối
Mua
MMSASODEP-MARSA MAROC
366,868 K MAD338,00 MAD+0,90%7,414 K0,1724,588 B MAD29,1111,61 MAD+27,89%2,39%Vận chuyển
Mua
AATWATTIJARIWAFA BANK
364,748 K MAD515,0 MAD0,00%29,814 K1,03103,986 B MAD12,7440,42 MAD3,01%Tài chính
Theo dõi
AADHDOUJA PROM ADDOHA
361,712 K MAD29,16 MAD+1,50%41,255 K0,3811,565 B MAD67,190,43 MAD0,00%Tài chính
Bán Mạnh
CCIHCIH
310,351 K MAD378,00 MAD+2,05%18,096 K2,5011,667 B MAD15,5224,36 MAD3,77%Tài chính
Bán
SSLFSALAFIN
283,053 K MAD582,8 MAD−0,03%120,091,821 B MAD20,1028,99 MAD2,44%Tài chính
SSMISMI
228,569 K MAD2.349 MAD+0,38%1591,263,864 B MAD22,94102,40 MAD3,41%Khoáng sản phi năng lượng
RRISRISMA
202,367 K MAD249,00 MAD+3,32%290,043,453 B MAD14,6217,03 MAD0,00%Dịch vụ Khách hàng
DDRIDARI COUSPATE
201,307 K MAD3.808 MAD+5,98%110,051,136 B MAD32,25118,07 MAD−16,26%2,23%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AAFMAFMA
157,884 K MAD1.248 MAD+1,96%10019,611,224 B MAD20,8060,00 MAD+3,70%4,49%Tài chính
HHPSHPS
94,995 K MAD525,0 MAD+1,35%3,427 K0,173,836 B MAD38,0013,82 MAD−1,66%1,16%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
MMNGMANAGEM
85,733 K MAD2.500 MAD0,00%1961,9729,662 B MAD49,3150,70 MAD−40,29%1,20%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
BBCIBMCI
66,238 K MAD627,0 MAD+0,32%1,017 K2,658,3 B MAD37,6916,64 MAD2,88%Tài chính
Bán
CCTMCTM
62,291 K MAD675,0 MAD−0,30%450,38829,987 M MAD13,1151,47 MAD+79,23%3,69%Vận chuyển
DDHODELTA HOLDING
54,794 K MAD47,99 MAD+0,21%30,43 K14,254,195 B MAD22,252,16 MAD+9,81%2,92%Sản xuất Chế tạo
MMOXMAGHREB OXYGENE
50,221 K MAD213,00 MAD−0,93%10,13173,063 M MAD18,1411,74 MAD1,88%Công nghiệp Chế biến
AAKTAKDITAL S.A
42,042 K MAD865,0 MAD−2,48%7,613 K0,1611,235 B MAD62,7213,79 MAD0,37%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MMUTMUTANDIS SCA
26,457 K MAD263,60 MAD−2,01%640,002,487 B MAD21,6312,19 MAD+62,62%3,90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TTGCTRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTIONS DE CASABLANCA
25,611 K MAD315,00 MAD+0,64%1,563 K0,109,903 B MAD27,4911,46 MAD+52,00%1,92%Dịch vụ Công nghiệp
AATHAUTO HALL
17,446 K MAD69,85 MAD−0,21%18,479 K15,263,521 B MAD126,010,55 MAD−89,44%2,86%Bán Lẻ
Bán Mạnh