Các công ty Maroc có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Các công ty Maroc sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AATWATTIJARIWAFA BANK
35.08%507.8 MAD+0.02%77.87 K2.00102.512 B MAD13.6637.18 MAD3.05%Tài chính
Theo dõi
SSBMSOCIETE DES BOISSONS DU MAROC
6.25%2575 MAD+0.59%4311.547.244 B MAD11.43225.20 MAD+90.34%5.68%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
AAFIAFRIC INDUSTRIES
6.10%320.00 MAD−2.44%4942.1095.612 M MAD20.9315.29 MAD−15.40%6.10%Công nghiệp Chế biến
DDYTDISTY TECHNOLOGIES
6.00%248.00 MAD−0.80%2.164 K1.06Dịch vụ Phân phối
AALMALUMINIUM DU MAROC
5.86%1500 MAD−2.28%100.09715.239 M MAD104.7914.31 MAD−63.35%4.56%Sản xuất Chế tạo
Bán Mạnh
MMABMAGHREBAIL
5.41%925.0 MAD0.00%1292.011.28 B MAD10.0292.33 MAD+29.03%5.41%Tài chính
MMICMICRODATA
5.11%664.9 MAD0.00%40.011.117 B MAD19.5334.05 MAD+25.55%3.76%Dịch vụ Công nghệ
DDWYDISWAY
5.04%690.0 MAD−0.72%2441.071.311 B MAD19.8634.74 MAD−39.10%5.04%Dịch vụ Phân phối
Mua
EEQDEQDOM
4.72%1160 MAD−0.43%4941.041.946 B MAD4.72%Tài chính
SSLFSALAFIN
4.52%630.0 MAD+5.00%1.81 K2.511.968 B MAD21.7328.99 MAD2.14%Tài chính
IAMITISSALAT AL-MAGHRIB
4.49%93.10 MAD−0.48%113.59 K1.0382.239 B MAD15.496.01 MAD−12.07%2.34%Truyền thông
Bán
AAFMAFMA
4.45%1232 MAD−0.24%10.031.235 B MAD20.5360.00 MAD+3.70%4.45%Tài chính
AAGMAGMA
4.37%6289 MAD−5.71%10.061.258 B MAD19.87316.49 MAD+21.83%4.05%Tài chính
PPROPROMOPHARM S.A
4.23%946.0 MAD−0.11%20.13946 M MAD16.6356.90 MAD+46.85%4.23%Công nghệ Sức khỏe
CCMTMINIERE TOUISSIT
4.20%1490 MAD+4.20%8.663 K4.452.404 B MAD15.7994.36 MAD+4.21%4.20%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
TTMATOTALENERGIES MARKETING MAROC
4.04%1403 MAD+1.30%50.0012.41 B MAD250.165.61 MAD−94.63%4.04%Bán Lẻ
Bán Mạnh
CCOLCOLORADO
3.99%54.50 MAD−3.33%4340.03908.711 M MAD22.732.40 MAD+2.65%3.55%Công nghiệp Chế biến
MMUTMUTANDIS SCA
3.99%263.20 MAD−0.02%940.002.434 B MAD21.5912.19 MAD+62.62%3.23%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AARDARADEI CAPITAL
3.94%525.0 MAD+0.98%340.015.83 B MAD21.6824.22 MAD1.04%Dịch vụ Công nghệ
AATLATLANTASANAD
3.93%144.00 MAD−0.69%1390.048.741 B MAD19.847.26 MAD+5.05%3.79%Tài chính
Bán
MMLEMAROC LEASING
3.81%365.00 MAD−0.54%10.011.019 B MAD9.7337.52 MAD+14.81%3.81%Tài chính
CCDMCDM
3.81%898.0 MAD−0.21%4900.579.771 B MAD18.5948.31 MAD3.01%Tài chính
Bán
SSAHSANLAM MAROC
3.68%2090 MAD+0.72%50.078.604 B MAD15.38135.89 MAD−7.82%1.72%Tài chính
Bán
CCIHCIH
3.60%388.60 MAD−0.06%10.0011.868 B MAD16.6923.28 MAD3.60%Tài chính
Bán
CCSRCOSUMAR
3.60%194.60 MAD+0.05%7.552 K0.7318.378 B MAD18.2210.68 MAD+32.27%3.60%Công nghiệp Chế biến
Bán
GGAZAFRIQUIA GAZ
3.41%4140 MAD+0.98%17.062 K3.4114.094 B MAD29.56140.06 MAD−4.45%3.41%Dịch vụ Phân phối
Bán
IIMOIMMORENTE INVEST
3.38%95.00 MAD+0.37%4.276 K1.89852.513 M MAD20.004.75 MAD+1023.99%5.28%Tài chính
WWAAWAFA ASSURANCE
3.33%4200 MAD−0.31%1.1 K2.1114.7 B MAD20.98200.16 MAD+30.59%3.10%Tài chính
Bán
CCMACIMENTS DU MAROC
3.32%1865 MAD+3.10%27.819 K2.9326.115 B MAD27.7567.21 MAD−18.95%3.32%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
LLHMLAFARGEHOLCIM MAR
3.27%2002 MAD−0.89%5.023 K1.5047.331 B MAD30.2366.23 MAD−23.01%3.27%Khoáng sản phi năng lượng
Bán Mạnh
BBCPBCP
3.07%293.00 MAD0.00%30.607 K0.6159.571 B MAD17.1417.09 MAD3.07%Tài chính
Bán
BBCIBMCI
3.03%580.0 MAD−2.52%2930.267.901 B MAD3.03%Tài chính
Bán
DDHODELTA HOLDING
3.00%49.49 MAD−1.02%4.867 K0.064.38 B MAD22.952.16 MAD+9.81%2.80%Sản xuất Chế tạo
MMSASODEP-MARSA MAROC
2.97%285.50 MAD−0.16%30.532 K2.5020.987 B MAD24.5911.61 MAD+27.89%2.80%Vận chuyển
Mua
SSNPSNEP
2.72%582.0 MAD−1.02%1050.181.411 B MAD−19.43 MAD−136.96%2.72%Công nghiệp Chế biến
AATHAUTO HALL
2.56%77.99 MAD−0.01%9770.163.923 B MAD140.700.55 MAD−89.44%4.49%Bán Lẻ
Bán Mạnh
TTQMTAQA MOROCCO
2.55%1367 MAD−0.22%1.021 K0.0432.316 B MAD31.0943.98 MAD+3.23%2.55%Công ty dịch vụ công cộng
Bán Mạnh
SSIDSONASID
2.43%860.0 MAD−0.35%1.615 K0.433.366 B MAD51.5416.69 MAD−39.61%3.48%Khoáng sản phi năng lượng
Bán Mạnh
BBALBALIMA
2.34%235.15 MAD+2.24%210.55410.102 M MAD46.135.10 MAD−10.08%2.34%Tài chính
TTGCTRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTIONS DE CASABLANCA
2.33%319.00 MAD−1.09%12.124 K0.5510.204 B MAD27.8411.46 MAD+52.00%1.86%Dịch vụ Công nghiệp
LLBVLABEL VIE
2.20%4360 MAD−0.91%480.0212.733 B MAD24.85175.43 MAD+22.29%1.96%Bán Lẻ
Mua
CCTMCTM
2.18%660.0 MAD−3.92%70.03842.124 M MAD12.8251.47 MAD+79.23%3.64%Vận chuyển
BBOABANK OF AFRICA
2.03%196.85 MAD+1.47%70.0041.238 B MAD15.7212.52 MAD2.03%Tài chính
Bán Mạnh
MMOXMAGHREB OXYGENE
1.92%217.00 MAD+4.33%150.47169 M MAD18.4811.74 MAD1.92%Công nghiệp Chế biến
OOULOULMES
1.72%1282 MAD−5.94%10.002.538 B MAD1.29%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SSOTSOTHEMA
1.70%1000.0 MAD+0.20%2201.557.186 B MAD2.51%Công nghệ Sức khỏe
MMNGMANAGEM
1.23%2450 MAD+0.41%1.534 K0.8528.95 B MAD48.3250.70 MAD−40.29%1.21%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
HHPSHPS
1.22%555.0 MAD−0.52%5360.504.132 B MAD40.1713.82 MAD−1.66%1.08%Dịch vụ Công nghệ
Mua
AAKTAKDITAL S.A
0.89%671.4 MAD+0.06%8.295 K0.328.499 B MAD48.6813.79 MAD0.48%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
LLESLESIEUR CRISTAL
0.69%277.00 MAD−4.48%1.111 K0.028.013 B MAD3825.970.07 MAD−98.57%1.55%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán Mạnh
UUMRUNIMER
0.56%177.20 MAD−0.28%10.002.023 B MAD−2.99 MAD+63.73%0.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền