Các công ty Maroc có nhiều nhân viên nhất

Sau đây là Các công ty Maroc có lực lượng lao động lớn nhất. Được sắp xếp theo số lượng nhân viên, các công ty này có thể đang phát triển hoặc giữ vị trí ổn định trên thị trường, vì vậy hãy phân tích các công ty này để tìm ra khoản đầu tư đáng tin cậy.
NHÂN VIÊN
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AATWATTIJARIWAFA BANK
20,583 K520,2 MAD−1,44%6,789 K0,16106,57 B MAD12,8740,42 MAD2,94%Tài chính
Theo dõi
TTGCTRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTIONS DE CASABLANCA
14,157 K334,95 MAD+1,81%25,105 K2,7710,41 B MAD29,2311,46 MAD+52,00%1,82%Dịch vụ Công nghiệp
MMNGMANAGEM
6 K2.545 MAD−0,55%2161,0230,362 B MAD50,1950,70 MAD−40,29%1,17%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
MMUTMUTANDIS SCA
4,26 K262,00 MAD−0,68%8400,132,439 B MAD21,5012,19 MAD+62,62%3,98%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AAKTAKDITAL S.A
4,155 K906,6 MAD−0,06%62,182 K1,0812,844 B MAD65,7413,79 MAD0,36%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
DDHODELTA HOLDING
3,448 K49,19 MAD−0,63%3740,064,336 B MAD22,812,16 MAD+9,81%2,83%Sản xuất Chế tạo
BBCIBMCI
2,585 K629,0 MAD−0,16%5,012 K6,908,366 B MAD37,8116,64 MAD2,86%Tài chính
Bán
MMSASODEP-MARSA MAROC
2,323 K380,00 MAD−1,30%10,113 K0,2628,257 B MAD32,7311,61 MAD+27,89%2,08%Vận chuyển
Mua
CCIHCIH
2,289 K382,05 MAD−1,53%6780,0512,221 B MAD15,6824,36 MAD3,60%Tài chính
Bán
AATHAUTO HALL
1,598 K70,70 MAD+3,97%1040,023,42 B MAD127,550,55 MAD−89,44%2,94%Bán Lẻ
Bán Mạnh
RRISRISMA
1,206 K243,50 MAD+0,95%3630,273,456 B MAD14,2917,03 MAD0,00%Dịch vụ Khách hàng
GGAZAFRIQUIA GAZ
1,11 K3.955 MAD−1,13%40,0313,75 B MAD28,24140,06 MAD−4,45%3,50%Dịch vụ Phân phối
Bán
HHPSHPS
1,052 K508,0 MAD+1,58%32,299 K1,593,704 B MAD36,7713,82 MAD−1,66%1,20%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
LLHMLAFARGEHOLCIM MAR
1,05 K1.995 MAD+2,31%5,103 K4,0545,691 B MAD30,1266,23 MAD−23,01%3,38%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
CCTMCTM
1,013 K680,0 MAD0,00%10,01833,665 M MAD13,2151,47 MAD+79,23%3,68%Vận chuyển
CCMACIMENTS DU MAROC
7601.811 MAD+0,50%6,826 K2,0426,014 B MAD26,9567,21 MAD−18,95%3,33%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
SSBMSOCIETE DES BOISSONS DU MAROC
7562.542 MAD−0,16%300,097,204 B MAD11,29225,20 MAD+90,34%6,28%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SSMISMI
7372.320 MAD−2,44%5002,403,912 B MAD22,66102,40 MAD3,36%Khoáng sản phi năng lượng
SSNPSNEP
575510,0 MAD−0,20%5993,201,226 B MAD−19,43 MAD−136,96%3,13%Công nghiệp Chế biến
AATLATLANTASANAD
569133,30 MAD−0,07%140,008,042 B MAD18,377,26 MAD+5,05%4,27%Tài chính
AADHDOUJA PROM ADDOHA
48329,50 MAD+1,76%174,785 K1,3211,67 B MAD67,970,43 MAD0,00%Tài chính
Bán Mạnh
AAFMAFMA
3801.244 MAD−0,32%60,551,248 B MAD20,7360,00 MAD+3,70%4,41%Tài chính
SSLFSALAFIN
320580,0 MAD+2,11%3004,301,812 B MAD20,0028,99 MAD2,46%Tài chính
AADIALLIANCES
250259,00 MAD+3,19%37,61 K1,575,542 B MAD23,9410,82 MAD+100,24%0,00%Tài chính
Bán
RRDSRES DAR SAADA
21681,95 MAD+6,41%53,551 K1,112,018 B MAD−2,56 MAD−293,55%0,00%Tài chính
Bán Mạnh
MMOXMAGHREB OXYGENE
190213,50 MAD+4,66%10,14165,75 M MAD18,1811,74 MAD1,96%Công nghiệp Chế biến
DDRIDARI COUSPATE
1753.808 MAD+5,98%110,051,136 B MAD32,25118,07 MAD−16,26%2,23%Hàng tiêu dùng không lâu bền
DDWYDISWAY
154680,0 MAD−1,29%3620,281,299 B MAD19,5734,74 MAD−39,10%5,08%Dịch vụ Phân phối
Mua
MMABMAGHREBAIL
111970,9 MAD+5,99%200,451,268 B MAD10,5292,33 MAD+29,03%5,46%Tài chính
AARDARADEI CAPITAL
83509,0 MAD−0,59%1,406 K0,756,008 B MAD21,0224,22 MAD1,06%Dịch vụ Công nghệ
AAFIAFRIC INDUSTRIES
44315,00 MAD0,00%1,299 K3,1791,823 M MAD20,6015,29 MAD−15,40%6,35%Công nghiệp Chế biến
BBALBALIMA
44188,00 MAD−8,29%240,63327,872 M MAD36,885,10 MAD−10,08%2,93%Tài chính
MMICMICRODATA
644,0 MAD−0,14%270,041,083 B MAD18,9134,05 MAD+25,55%3,88%Dịch vụ Công nghệ
CCMTMINIERE TOUISSIT
1.463 MAD+3,91%2,31 K2,282,367 B MAD15,5194,36 MAD+4,21%4,26%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
FFBRFENIE BROSSETTE
95,32 MAD−2,73%9591,64141,02 M MAD0,00%Dịch vụ Phân phối
BBCPBCP
300,00 MAD0,00%39,323 K0,6660,994 B MAD15,4419,43 MAD3,00%Tài chính
Theo dõi
CCRSCARTIER SAADA
31,39 MAD−0,29%1,052 K2,59165,268 M MAD0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SSNASTOKVIS NORD AFRIQUE
11,00 MAD+0,27%1,765 K1,50100,871 M MAD−13,94 MAD−337,78%0,00%Dịch vụ Phân phối
UUMRUNIMER
176,90 MAD−0,06%150,012,019 B MAD−2,99 MAD+63,73%0,57%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CCOLCOLORADO
51,99 MAD0,00%100,01837,955 M MAD21,692,40 MAD+120,95%4,33%Công nghiệp Chế biến
LLESLESIEUR CRISTAL
275,00 MAD0,00%420,027,599 B MAD3.798,340,07 MAD−98,57%0,73%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán Mạnh
RREBREBAB COMPANY
69,90 MAD−0,14%1002,9912,352 M MAD0,00%Khoáng sản phi năng lượng
WWAAWAFA ASSURANCE
4.010 MAD0,00%200,0414,035 B MAD20,03200,16 MAD+30,59%3,49%Tài chính
IINVINVOLYS
87,00 MAD+1,75%1782,5032,722 M MAD48,351,80 MAD+12.571,83%0,00%Dịch vụ Công nghệ
LLBVLABEL VIE
4.400 MAD−1,03%1150,0412,867 B MAD25,08175,43 MAD+22,29%2,18%Bán Lẻ
Mua
CCFGCFG BANK
167,00 MAD−1,24%6,206 K0,125,92 B MAD35,214,74 MAD1,95%Tài chính
SSIDSONASID
860,3 MAD−3,34%3,214 K0,683,471 B MAD51,5616,69 MAD−39,61%3,37%Khoáng sản phi năng lượng
Bán Mạnh
AALMALUMINIUM DU MAROC
1.527 MAD+1,33%140,47702,193 M MAD106,6714,31 MAD−63,35%4,64%Sản xuất Chế tạo
Bán Mạnh
IIMOIMMORENTE INVEST
92,95 MAD−0,04%7150,11837,561 M MAD19,574,75 MAD+1.023,99%5,38%Tài chính
MMDPMED PAPER
18,70 MAD0,00%1,104 K0,4989,457 M MAD15,551,20 MAD+227,40%0,00%Công nghiệp Chế biến
CCSRCOSUMAR
190,00 MAD0,00%8450,0817,953 B MAD17,7910,68 MAD+32,27%3,68%Công nghiệp Chế biến
Bán
TTMATOTALENERGIES MARKETING MAROC
1.329 MAD−3,06%40,0112,284 B MAD236,975,61 MAD−94,63%4,08%Bán Lẻ
Bán
SSTRSTROC INDUSTRIE
30,00 MAD−6,07%340,1039,878 M MAD−31,81 MAD−266,04%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
BBOABANK OF AFRICA
192,00 MAD+0,52%31,01 K6,7840,6 B MAD14,2513,47 MAD2,06%Tài chính
Bán
IAMITISSALAT AL-MAGHRIB
91,00 MAD+0,44%21,654 K0,2679,646 B MAD15,146,01 MAD−12,07%4,64%Truyền thông
Theo dõi
SSRMREALISATIONS MECANIQUES
131,80 MAD+9,97%280,2438,352 M MAD−27,03 MAD−751,87%0,00%Dịch vụ Phân phối
CCDMCDM
880,0 MAD0,00%4000,409,575 B MAD18,2248,31 MAD3,07%Tài chính
Bán
NNEJAUTO NEJMA
2.068 MAD+6,00%70,572,116 B MAD13,41154,19 MAD+8,32%4,55%Bán Lẻ
TTQMTAQA MOROCCO
1.320 MAD+0,08%3040,3431,113 B MAD30,0243,98 MAD+3,23%2,65%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
SS2MS.M MONETIQUE
175,00 MAD−1,69%1,351 K6,63144,548 M MAD6,5926,54 MAD+703,53%0,00%Dịch vụ Công nghệ
SSOTSOTHEMA
950,0 MAD0,00%4483,866,84 B MAD26,0336,49 MAD+6,39%1,79%Công nghệ Sức khỏe
EEQDEQDOM
1.100 MAD+0,92%2000,521,821 B MAD5,05%Tài chính
IIBCIB MAROC.COM
29,00 MAD0,00%4221,8112,107 M MADDịch vụ Thương mại
JJETJET CONTRACTORS
615,0 MAD0,00%1,005 K0,401,863 B MAD0,00%Dịch vụ Công nghiệp
SSAHSANLAM MAROC
1.836 MAD−5,70%70,028,016 B MAD13,51135,89 MAD−7,82%1,85%Tài chính
AAGMAGMA
6.676 MAD−5,97%10,081,335 B MAD21,09316,49 MAD+21,83%3,82%Tài chính
ZZDJZELLIDJA S.A
78,90 MAD0,00%260,5545,198 M MAD−1,92 MAD+53,63%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
MM2MM2M GROUP
460,00 MAD+1,63%4,083 K429,79297,977 M MAD−22,81 MAD+25,62%0,00%Dịch vụ Công nghệ