Chứng khoán Serbia rủi ro nhất trên thị trường

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản tốt cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao, vì rủi ro đó có nghĩa là chúng cũng mang tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Serbia đủ linh hoạt để cung cấp một số lượng lớn cổ phiếu như vậy - Tất nhiên, đầu tư vào chúng có thể mang lại hiệu quả, nhưng hãy nhớ rằng lợi và hại là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận và có lý trí.

Ticker
Thử nghiệm 1 Năm
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
DNOSDUNAV OSIGURANJE A
3.141105.00RSD0.27%3.00RSD
Bán
1.464K1.618M16.739BRSDTài chính
NIISNIS A D NOVI SAD
0.44667.00RSD−0.30%−2.00RSD
Mua
6.292K4.197M108.761BRSD1.41472.90RSDNăng lượng Mỏ
AEROAERO
0.311506.00RSD0.40%6.00RSD
Sức mua mạnh
2233.132K52.539BRSDVận chuyển