Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu của các công ty có doanh thu cao nhất — Thị trường Chứng khoán Serbia

Danh sách cổ phiếu này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng, những người đang tìm kiếm các công ty phát triển nhanh hơn những công ty khác. Nhưng lưu ý rằng doanh thu chỉ là một trong nhiều số liệu xác định hiệu suất của công ty, vì vậy, bạn nên xem xét bức tranh toàn cảnh về hiệu suất của công ty khi xem qua danh sách của chúng tôi.

           
NIIS NIS A D NOVI SAD
-46.4086.2486.2432774644000.0017350121000.009619178000.00183833859000.00-46.40183833859000.00-7566003000.00
KMBN KOMERCIJALNA BANKA
173.4455.4155.4122533140000.00173.4422533140000.003001510000.00
JESV JEDINSTVO AD SEVOJ
1294.01574607000.008275286000.001294.018275286000.00329982000.00
FINT FINTEL ENERGIJA A.D. BEOGRAD
0.8615.69686906000.001791293000.001791293000.0022805000.00
Tải thêm