Cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao — Thị trường chứng khoán Slovakia

Một số người theo đuổi chiến lược đầu tư vào cổ phiếu phát hành cổ tức thường xuyên, để họ có thể nhận được thu nhập ổn định, đồng thời hưởng lợi từ bất kỳ sự tăng giá nào trong giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Nếu điều đó là điều bạn quan tâm, thì thật hợp lý khi khám phá những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao mà Thị trường chứng khoán Slovakia phải cung cấp. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi nói đến đầu tư thì không có sự thần kỳ nào và mặc dù cổ phiếu chia cổ tức có thể tạo thêm sự ổn định cho danh mục đầu tư, nhưng chúng không có khả năng vượt trội đáng kể so với cổ phiếu tăng trưởng lành mạnh.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
Lần cuối
Tỉ suất cổ tức FWD
Cổ tức Đã trả
Cổ tức trên mỗi Cổ phần (FY)
Không có mã giao dịch nào khớp với tiêu chí của bạn