Best-performing stocks — Thị trường chứng khoán Slovakia

Stock prices are changing all the time, which makes investing risky. But these stocks demonstrate the best performance now, and could be very profitable if you grab the chance to invest before the price hits its peak.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
1 phút Th.đổi %
5 phút Th.đổi %
15m Th.đổi %
1h Th.đổi %
4h Th.đổi %
Th.đổi %
1 tuần Th.đổi %
1 Tháng Th.đổi %
PERF 3 tháng
PERF 6 tháng
Hiệu quả hđ YTD
Hiệu quả hđ Năm
Beta 1 năm
Biến động
1TMR001ETATRY MOUNT. RESORTS
4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%0.00%−7.14%−13.33%−15.31%−25.71%0.634.00%