Những nhà tạo lập thị trường

Tất cả Chứng khoán Slovakian

Cổ phiếu là công cụ tài chính có thể thay thế được, đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Các nhà giao dịch đầu tư vào cổ phiếu để tận dụng chênh lệch giữa giá mua và giá bán hoặc cổ tức. Xem tất cả Chứng khoán Slovakian sau, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1BSL01AEBIOTIKA
23.00 EUR0.00%121.8217.045M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
1GEC01AEGEOCOMPLEX
10.00 EUR0.00%60.03Dịch vụ Công nghiệp
1GVR001EGEVORKYAN, A.S.
10.70 EUR0.00%45176.196M EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
1PRV001EPRVA STRATEGICKA
3.00 EUR0.00%501.76Hỗn hợp
1SKF401EZENTIVA 2
30.00 EUR0.00%132.41Công nghệ Sức khỏe
1SLP401EALLIANZ-SLOV. POIST.
282.00 EUR+3.68%41.18423M EUR0.00%Tài chính
1TMR001ETATRY MOUNT. RESORTS
22.00 EUR0.00%9811.86147.558M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng