Các công ty Slovakia có doanh thu cao nhất

Hãy sử dụng danh sách sau đây: Các công ty Slovakia này có mức doanh thu cao nhất và được sắp xếp theo mức doanh thu. Chỉ số này có thể hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng đang tìm kiếm các công ty tạo ra nhiều doanh thu cao nhất.
Doanh thu
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1SLP401EALLIANZ-SLOV. POIST.
606,066 M EUR292,00 EUR0,00%51,19438 M EUR0,00%Tài chính
1TMR001ETATRY MOUNT. RESORTS
188,379 M EUR19,60 EUR−1,01%60,02257,782 M EUR−0,07 EUR+98,91%0,00%Dịch vụ Khách hàng
1GVR001EGEVORKYAN, A.S.
10,60 EUR0,00%2002,33168,89 M EUR0,00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
1PRV001EPRVA STRATEGICKA
3,12 EUR0,00%301,56Hỗn hợp
1BSL01AEBIOTIKA
20,00 EUR−0,99%251,8415,464 M EUR0,00%Công nghệ Sức khỏe
1SKF401EZENTIVA 2
30,00 EUR0,00%20,61Công nghệ Sức khỏe
11TAF001ETAM AP REAL.F.U.P.F.
56.000 EUR2