Cổ phiếu penny — Chứng khoán Slovakian

Cổ phiếu Slovakian có mức giá thấp trong một danh sách: dành cho nhiều nhà đầu tư hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể biến động mạnh. Chúng tôi đã sắp xếp các loại cổ phiếu này theo giá và cung cấp các số liệu quan trọng để theo dõi.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1TMR001ETATRY MOUNT. RESORTS
19.10 EUR0.00%7530.70128.107 M EUR−0.07 EUR+98.91%0.00%Dịch vụ Khách hàng
1BSL01AEBIOTIKA
23.20 EUR−4.13%101.0617.723 M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
1SLP401EALLIANZ-SLOV. POIST.
298.00 EUR+2.76%60.98435 M EUR0.00%Tài chính