cổ phiếu có thu nhập ròng cao nhất — Thị trường chứng khoán Slovakia

, theo Gordon Gekko, Tham vọng là tốt, nhưng bản chất của khát vọng doanh nghiệp không phải là văn phòng lớn, máy bay tư nhân hay các bẫy quản lý khác - mà là lợi nhuận thuần túy được kết tinh. Do đó, thu nhập ròng được coi là trái tim đang đập của thế giới tư bản của chúng ta - biểu thị lợi nhuận của một công ty không bao gồm tất cả các chi phí của nó. Đó là một dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp đang tạo ra lợi nhuận và quản lý chi phí tốt như thế nào. Trong danh sách này, bạn có thể tìm thấy Các công ty Slovakia đang tạo ra thu nhập ròng lớn nhất.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
EPS (FY)
EPS (TTM)
EPS Pha loãng (TTM)
Chỉ tiêu EBITDA
Lợi nhuận gộp (MRQ)
Tổng lợi nhuận (FY)
Doanh thu
EPS Pha Loãng (FY)
Doanh thu hàng năm
Thu nhập
1TMR001ETATRY MOUNT. RESORTS
−6.82EUR−6.82EUR−6.82EUR−5.444MEUR−15.895MEUR63.458MEUR−6.82EUR63.458MEUR−45.717MEUR