Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

24
Cổ phiếu
1497.583B
Giá trị vốn hóa thị trường
344.643K
Khối lượng
−0.98%
Thay đổi
−0.96%
Hiệu suất Tháng
+8.64%
Hiệu suất Năm
+6.06%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
        
428.545B-0.00%7.158K4
160.208B0.00%84.574K2
204.416B-4.55%11
324.004B0.87%3.815M2
7.882B-1.01%1.814K3
67.105B-0.21%39.447K6
108.136B0.00%75.747K4
197.287B-4.01%69.013K2
Tải thêm