Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu tăng giá sau giờ đóng cửa — Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ

Kết thúc phiên giao dịch không có nghĩa là kết thúc giao dịch - sau khi đóng cửa, nhà đầu tư vẫn có thể mua và bán cổ phiếu ngoài giờ giao dịch thông thường . Điểm qua những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong phiên giao dịch sau giờ đóng cửa. Phân tích các báo giá dưới đây có thể giúp bạn hoàn thiện chiến lược của mình vì giao dịch sau giờ đóng cửa cho phép các nhà đầu tư phản ứng ngay lập tức với những tin tức nóng hổi có thể khiến các nhà đầu tư bình thường ngạc nhiên khi phiên giao dịch thông thường bắt đầu vào sáng hôm sau.

         
1.500.2116.289892.001.29-9.79%114.883K30.949M
14.451.8514.685548.0012.6015.60%396.167K454.580M
11.951.4814.149511.0010.47-18.20%1.099M1.242B
3.670.4413.622303.003.23-11.75%31.316K14.804M
2.490.2913.18285.002.20-3.08%13.634K21.357M
13.341.4412.106356340.0011.9012.48%47.535M454.580M
IPW
2.750.2811.34311.002.47-6.79%51.412K65.438M
1.350.1310.66311.001.22-12.86%39.149K16.771M
11.951.1210.34421954.0010.83-5.08%1.575M1.999B
NRT
9.420.839.661103.008.595.92%16.239K78.947M
BJK
44.993.819.25200.0041.18-1.50%59.331K
6.500.508.3313747.006.00-2.76%157.454K295.920M
1.850.148.19769.001.71-4.47%175.693K10.830M
36.602.748.094568.0033.8615.25%77.672K444.358M
298.0022.248.0611276.00275.76-10.40%1.149M12.168B
0.660.058.002223.000.61-6.90%537.227K37.333M
NEW
0.350.037.69101513.000.33-16.67%3.329M28.426M
ZOM
0.350.037.58970193.000.33-13.16%19.727M323.365M
1.580.117.481609.001.47-6.37%477.353K44.488M
4.740.337.4848047.004.41-5.57%474.611K286.429M
5.750.407.48553.005.35-6.30%185.390K71.130M
4.770.327.1916261.004.45-13.42%588.034K129.748M
15.561.027.016098.0014.54-10.14%567.376K941.426M
5.670.366.78200.005.31-12.38%58.909K36.781M
16.011.016.7315063.0015.00-8.26%367.675K739.438M
0.890.066.6311378.000.830.01%641.039K98.863M
1.460.096.57479190.001.37-13.29%3.553M224.620M
3.780.236.4832479.003.55-7.07%342.969K219.912M
YI
3.320.206.412253.003.12-14.52%614.912K258.565M
3.420.206.2116168.003.22-18.07%712.252K120.162M
14.890.876.21815810.0014.02-5.46%2.930M3.948B
2.230.136.197005.002.10-7.08%292.822K40.911M
4.280.245.9464883.004.041.00%394.763K209.991M
1.610.095.923400870.001.52-10.59%146.648M171.370M
1.800.105.883229.001.70-11.24%230.576K42.386M
6.350.355.8326332.006.00-3.54%225.894K217.373M
6.420.355.77247976.006.07-7.75%3.367M722.045M
1.290.075.7413515.001.221.67%192.329K47.827M
3.220.175.57300.003.053.74%116.051K39.422M
5.500.295.571201.005.21-4.75%192.094K714.686M
1.150.065.50658.001.09-16.79%453.275K42.025M
2.300.125.501782.002.18-10.66%77.632K29.353M
7.550.395.456075.007.16-3.89%378.029K948.260M
TR
34.501.745.3121933.0032.760.68%166.525K2.479B
1.400.075.263415.001.33-5.67%93.766K7.829M
17.060.835.115805.0016.23-3.68%197.808K611.133M
147.187.165.11114221.00140.02-4.44%323.215K7.791B
CYN
5.580.275.0844441.005.31-9.39%1.044M140.366M
AIH
2.080.105.05465.001.98-21.12%125.979K46.724M
52.182.464.9513545.0049.72-6.33%1.379M
0.510.024.9056523.000.48-10.85%2.278M27.994M
2.140.104.9044445.002.04-7.27%731.624K226.908M
0.430.024.8811033.000.41-7.87%1.646M68.600M
1.290.064.882780.001.230.00%369.554K184.184M
ISR
0.440.024.7643617.000.42-6.25%894.036K59.604M
1.100.054.768525.001.05-12.50%308.386K26.512M
10.620.484.7316663.0010.14-5.14%2.030M3.883B
0.690.034.5564163.000.66-4.38%2.031M75.349M
1.390.064.5191302.001.33-3.62%2.662M294.384M
2.320.104.502527.002.22-4.31%703.123K120.088M
0.600.034.3537175.000.57-5.51%924.090K58.603M
EJH
1.920.084.3518810.001.84-12.38%4.289M61.790M
0.970.044.3016732.000.93-9.71%1.602M201.110M
1.710.074.27781.001.64-4.09%71.103K16.451M
33.001.354.2713707.0031.65-9.65%392.967K1.377B
4.660.194.258661.004.47-7.26%229.261K185.780M
1.720.074.245858.001.65-9.84%167.558K26.310M
TDS
18.880.764.1987713.0018.121.97%715.231K1.946B
2.010.084.15131382.001.93-8.10%5.824M244.385M
0.680.034.1316247.000.65-13.86%2.154M18.750M
INM
1.530.064.081383.001.47-1.34%1.522M20.781M
2.300.094.077076.002.21%930.208K5.420M
5.140.204.05200.004.94-12.10%22.153K8.734M
6.720.264.025540.006.46-8.11%191.423K43.123M
1.040.044.004435.001.00-21.26%800.256K112.074M
4.560.173.8729844.004.39-5.59%1.571M640.454M
3.530.133.827357.003.400.00%234.172K31.938M
SQL
2.470.093.786801.002.383.03%193.433K
CTK
0.610.023.789354.000.58-11.38%2.701M39.307M
XPL
0.470.023.76566.000.45-1.60%422.543K27.916M
0.830.033.6620551.000.80-1.56%1.943M34.904M
0.640.023.6423592.000.62-1.53%463.157K34.723M
1.140.043.6415768.001.10-1.79%550.156K24.184M
0.430.013.61178368.000.41-5.21%10.760M182.430M
0.440.023.602677.000.42-6.72%308.490K37.425M
2.330.083.562966.002.25-7.41%144.196K56.439M
1.750.063.55847647.001.69-4.52%2.987M186.400M
0.470.023.5519891.000.45-4.06%1.187M39.061M
61.012.083.5319788.0058.93-6.59%1.044M6.623B
IGC
1.180.043.5131992.001.14-8.80%1.340M58.198M
2.970.103.4849613.002.87-22.64%1.289M106.622M
AIP
25.000.843.482464.0024.161.17%98.141K755.118M
4.190.143.46400.004.05-6.90%137.284K28.999M
3.300.113.45500.003.19-9.12%265.820K45.778M
0.420.013.4251002.000.41-13.37%550.825K18.859M
1.820.063.4111048.001.76-6.88%439.064K39.967M
9.770.323.3931428.009.45-5.41%3.528M407.531M
1.840.063.37155237.001.785.33%3.348M136.351M
1.250.043.316188.001.21-12.95%201.321K52.723M
2.190.073.302465.002.12-10.17%416.639K32.642M
Tải thêm