Chứng khoán Mỹ được giao dịch tích cực nhất trước giờ mở cửa thị trường

Chứng khoán Mỹ sau đây được giao dịch tích cực nhất trước giờ mở cửa thị trường. Các cổ phiếu này thường có biến động giá lớn và tiềm năng lợi nhuận (hoặc là rủi ro phát sinh). Cổ phiếu được sắp xếp theo khối lượng trước khi mở cửa thị trường cũng như các số liệu thống kê quan trọng khác.
Khối lượng giao dịch trước giờ mở cửa
Đóng cửa trước giờ giao dịch
Th.đổi Trước phiên
Th.đổi Trước phiên %
Khoảng trống trước giờ mở cửa %
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Vốn hóa
H.quả vốn hoá thị trường %
1Y
CRKNCrown Electrokinetics Corp.
229.019 M0.4205 USD0.1805 USD+75.21%+44.33%0.1710 USD−28.75%1.735 B8.841 M USD−49.31%
GWAVGreenwave Technology Solutions, Inc.
184.646 M0.2099 USD0.0618 USD+41.73%+14.79%0.1541 USD+4.05%1.165 B23.237 M USD+8.63%
FFIEFaraday Future Intelligent Electric Inc.
123.118 M2.69 USD1.04 USD+63.03%+13.33%1.03 USD−37.58%1.31 B43.953 M USD−99.96%
AKANAkanda Corp.
77.507 M0.3147 USD0.1822 USD+137.51%+51.25%0.1726 USD+30.26%566.685 M5.526 M USD
BURUNuburu, Inc.
62.928 M0.2855 USD0.1446 USD+102.63%+2.41%0.2140 USD+51.88%254.495 M8.248 M USD−71.52%
PEGYPineapple Energy Inc.
42.849 M0.1760 USD0.0280 USD+18.92%+9.66%0.1054 USD−28.78%219.248 M10.112 M USD−64.30%
SLNASelina Hospitality PLC
40.742 M0.1980 USD0.0635 USD+47.21%+47.73%0.1100 USD−18.22%212.539 M12.019 M USD−96.24%
VHAIVocodia Holdings Corp.
26.308 M0.1950 USD0.0650 USD+50.00%+51.92%0.1800 USD+38.46%96.596 M
SINTSiNtx Technologies, Inc.
26.197 M0.1418 USD0.0018 USD+1.29%−4.29%0.0850 USD−39.29%156.339 M10.429 M USD+1.82%
BRSHBruush Oral Care Inc.
25.287 M0.2037 USD0.0637 USD+45.50%+64.00%0.1172 USD−16.29%104.233 M7.849 M USD
KXINKaixin Holdings
24.42 M0.3649 USD0.1449 USD+65.86%+18.14%0.2130 USD−3.18%58.363 M10.609 M USD−95.16%
CYNCyngn Inc.
22.699 M0.1512 USD0.0252 USD+20.00%+15.32%0.1168 USD−7.30%109.187 M16.532 M USD−65.03%
SCPXScorpius Holdings, Inc.
22.262 M0.1394 USD0.0393 USD+39.26%+36.26%0.1035 USD+3.40%68.431 M3.729 M USD−61.87%
CEICamber Energy, Inc.
20.632 M0.2060 USD0.0363 USD+21.39%+3.12%0.1735 USD+2.24%57.806 M30.501 M USD−0.92%
NBYNovaBay Pharmaceuticals, Inc.
18.705 M0.1539 USD0.0339 USD+28.25%+28.33%0.1186 USD−1.17%135.167 M4.487 M USD+60.77%
GMEGameStop Corporation
15.056 M21.90 USD−5.77 USD−20.85%+7.77%22.22 USD−19.71%96.077 M6.802 B USD−18.94%
AMCAMC Entertainment Holdings, Inc.
14.565 M4.50 USD−0.14 USD−3.02%+7.76%4.40 USD−5.17%100.445 M1.301 B USD−70.17%
BSFCBlue Star Foods Corp.
11.934 M0.1206 USD−0.0177 USD−12.80%+1.23%0.0758 USD−45.19%60.09 M3.613 M USD−50.49%
AGRIAgriFORCE Growing Systems Ltd.
11.14 M0.1532 USD0.0382 USD+33.22%+28.70%0.1033 USD−10.17%42.185 M2.69 M USD−68.53%
ONCOOnconetix, Inc.
7.152 M0.1923 USD0.0513 USD+36.38%+18.65%0.1560 USD+10.64%15.787 M3.483 M USD
KITTNauticus Robotics, Inc.
7.074 M0.2027 USD0.0145 USD+7.70%+6.91%0.1892 USD+0.53%21.214 M11.812 M USD−89.16%
HLTHCue Health Inc.
6.626 M0.1275 USD0.0098 USD+8.33%−12.83%0.0964 USD−18.10%38.703 M15.336 M USD−80.92%
VERBVerb Technology Company, Inc.
5.969 M0.1730 USD0.0184 USD+11.90%+6.99%0.1435 USD−7.18%38.009 M15.008 M USD+96.43%
SNOASonoma Pharmaceuticals, Inc.
5.419 M0.2830 USD0.0330 USD+13.20%+15.36%0.2360 USD−5.60%20.969 M3.683 M USD−46.01%
HOLOMicroCloud Hologram Inc.
5.064 M2.03 USD0.12 USD+6.28%+2.62%2.07 USD+8.38%30.744 M12.298 M USD−84.96%
SMXSMX (Security Matters) Public Limited Company
4.638 M0.1923 USD0.0402 USD+26.43%+8.48%0.1507 USD−0.92%12.762 M858.383 K USD−97.17%
ASTIAscent Solar Technologies, Inc
4.571 M0.1749 USD0.0029 USD+1.69%+18.20%0.1242 USD−27.79%22.537 M3.817 M USD−76.98%
TLRYTilray Brands, Inc.
4.338 M2.05 USD−0.07 USD−3.30%+3.30%1.98 USD−6.60%52.421 M1.596 B USD−1.11%
KTRAKintara Therapeutics, Inc.
4.123 M0.1725 USD0.0274 USD+18.88%+20.61%0.1430 USD−1.45%14.494 M7.909 M USD+48.21%
JAGXJaguar Health, Inc.
3.562 M0.2741 USD−0.0126 USD−4.39%−2.37%0.2585 USD−9.84%57.985 M75.832 M USD+3217.40%
BNRGBrenmiller Energy Ltd
2.944 M3.05 USD0.94 USD+44.55%+1.90%2.01 USD−4.74%10.782 M4.951 M USD−74.07%
CETXCemtrex Inc.
2.899 M0.3607 USD0.0342 USD+10.47%+25.57%0.4870 USD+49.16%21.223 M5.188 M USD−95.98%
NCPLNetcapital Inc.
2.429 M0.1845 USD−0.0005 USD−0.27%+8.11%0.1315 USD−28.92%10.661 M2.631 M USD−71.62%
GDHGGolden Heaven Group Holdings Ltd.
2.344 M0.2850 USD0.0350 USD+14.00%−0.84%0.2900 USD+16.00%6.79 M12.108 M USD−92.94%
BBCANBYND Cannasoft Enterprises Inc.
2.27 M1.32 USD−0.13 USD−8.97%+2.07%1.11 USD−23.40%8.133 M8.628 M USD−92.75%
WKHSWorkhorse Group, Inc.
2.055 M0.2658 USD0.0129 USD+5.10%+8.74%0.2400 USD−5.10%24.729 M75.506 M USD−74.78%
AZTRAzitra Inc
1.822 M0.2225 USD0.0242 USD+12.20%+0.05%0.1820 USD−8.22%11.767 M5.242 M USD
TANHTantech Holdings Ltd.
1.65 M0.6564 USD0.0813 USD+14.14%+4.33%0.6570 USD+14.24%4.092 M2.69 M USD−57.58%
NKLANikola Corporation
1.567 M0.5516 USD0.0020 USD+0.36%+0.71%0.5349 USD−2.67%58.053 M725.619 M USD+31.26%
VLCNVolcon, Inc.
1.472 M0.3450 USD0.0620 USD+21.89%+6.01%0.2888 USD+2.05%4.468 M7.249 M USD−83.60%
BIOLBiolase, Inc.
1.451 M0.1842 USD0.0255 USD+16.07%+3.34%0.1590 USD+0.19%4.842 M5.31 M USD−14.20%
AMDAdvanced Micro Devices, Inc.
1.413 M168.50 USD5.88 USD+3.62%+0.47%164.47 USD+1.14%65.944 M265.835 B USD+68.25%
TPHSTrinity Place Holdings Inc.
1.375 M0.1650 USD0.0248 USD+17.69%+9.13%0.1407 USD+0.36%3.307 M9.011 M USD−18.71%
SPCBSuperCom, Ltd.
1.312 M0.2098 USD0.0029 USD+1.40%+5.32%0.2128 USD+2.85%11.332 M7.314 M USD−7.82%
HOODRobinhood Markets, Inc.
1.164 M18.91 USD1.01 USD+5.64%+1.28%20.09 USD+12.23%53.207 M17.656 B USD+96.42%
OBLGOblong Inc.
1.11 M0.1900 USD0.0080 USD+4.40%−1.15%0.1630 USD−10.44%4.712 M3.307 M USD−50.98%
EJHE-Home Household Service Holdings Limited
1.052 M0.8200 USD−0.2100 USD−20.39%−4.81%0.6979 USD−32.24%3.213 M12.461 M USD+12.73%
ZOMZomedica Corp.
1.011 M0.1915 USD0.0072 USD+3.91%+3.36%0.1737 USD−5.75%12.77 M170.217 M USD−30.53%
CPHIChina Pharma Holdings, Inc.
984.262 K0.3701 USD0.0377 USD+11.34%−4.15%0.3279 USD−1.35%6.338 M5.204 M USD+61.16%
SVMHSRIVARU Holding Limited
948.362 K0.1710 USD0.0104 USD+6.48%+4.61%0.1550 USD−3.49%3.329 M5.772 M USD
PLUGPlug Power, Inc.
947.35 K3.31 USD−0.12 USD−3.50%+0.58%3.25 USD−5.25%34.983 M2.413 B USD−66.39%
NUWENuwellis, Inc.
852.134 K0.2928 USD0.0190 USD+6.94%+5.70%0.2590 USD−5.41%5.418 M4.675 M USD−49.67%
ASTSAST SpaceMobile, Inc.
848.047 K4.11 USD0.08 USD+1.99%−2.48%4.54 USD+12.66%35.881 M1.169 B USD−38.04%
SOUNSoundHound AI, Inc.
815.622 K5.14 USD0.03 USD+0.59%+0.78%5.05 USD−1.17%25.182 M1.662 B USD+137.80%
TNXPTonix Pharmaceuticals Holding Corp.
755.275 K0.1990 USD0.0174 USD+9.58%+4.63%0.1972 USD+8.59%7.241 M18.841 M USD−51.86%
RDDTReddit, Inc.
754.991 K61.43 USD5.05 USD+8.96%+12.93%62.04 USD+10.04%15.131 M9.879 B USD
CCISSC3is Inc.
704.371 K1.63 USD0.14 USD+9.40%+16.78%1.67 USD+12.08%4.541 M2.739 M USD
INMInMed Pharmaceuticals Inc.
674.526 K0.3200 USD0.0352 USD+12.36%−0.07%0.2949 USD+3.55%2.297 M2.465 M USD−64.19%
JFBRJeffs' Brands Ltd
666.99 K0.3635 USD0.0535 USD+17.26%+0.65%0.6480 USD+109.03%37.97 M770.346 K USD
GNSGenius Group Limited
610.586 K0.4100 USD−0.0087 USD−2.08%−2.13%0.3935 USD−6.02%4.797 M73.246 M USD
RSLSReShape Lifesciences, Inc.
607.71 K0.1881 USD0.0177 USD+10.39%+4.52%0.1762 USD+3.40%6.375 M4.133 M USD−37.01%
MDJHMDJM LTD
604.313 K1.24 USD0.13 USD+11.71%+16.22%1.25 USD+12.61%1.798 M14.594 M USD−57.85%
MARAMarathon Digital Holdings, Inc.
601.835 K20.18 USD0.53 USD+2.70%+0.36%19.45 USD−1.02%48.372 M5.309 B USD+182.25%
MGRXMangoceuticals, Inc.
595.779 K0.2600 USD0.0399 USD+18.13%+13.58%0.2410 USD+9.50%1.279 M5.982 M USD
DXCDXC Technology Company
561.231 K15.80 USD−4.08 USD−20.52%−21.03%16.52 USD−16.90%13.471 M3.021 B USD−32.18%
ISUNiSun, Inc.
554.424 K0.1780 USD0.0104 USD+6.21%−1.55%0.1462 USD−12.77%5.186 M6.928 M USD−34.24%
SOFISoFi Technologies, Inc.
533.383 K7.12 USD0.00 USD0.00%−0.28%7.28 USD+2.25%36.606 M7.697 B USD+52.48%
PLTRPalantir Technologies Inc.
526.222 K21.83 USD0.18 USD+0.83%+0.65%21.76 USD+0.51%30.032 M48.458 B USD+231.76%
SINGSinglePoint Inc.
514.398 K0.2794 USD−0.0040 USD−1.41%+13.76%0.2090 USD−26.25%3.153 M237.158 K USD−95.55%
TSLATesla, Inc.
502.012 K173.65 USD−1.19 USD−0.68%−0.16%177.46 USD+1.50%77.445 M565.955 B USD+7.21%
LCIDLucid Group, Inc.
456.237 K2.87 USD−0.01 USD−0.35%0.00%2.84 USD−1.39%28.834 M6.552 B USD−54.69%
SPCEVirgin Galactic Holdings, Inc.
448.066 K1.01 USD−0.02 USD−1.94%+1.94%1.01 USD−1.94%13.352 M415.476 M USD−61.78%
SSBFMSunshine Biopharma Inc.
429.68 K0.9050 USD0.0150 USD+1.69%+0.78%0.9300 USD+4.49%4.034 M924.912 K USD−92.99%
PRSTPresto Automation, Inc.
427.117 K0.1889 USD0.0259 USD+15.89%+2.88%0.2150 USD+31.90%8.878 M22.398 M USD−88.83%
LSDILucy Scientific Discovery Inc.
418.377 K1.31 USD−0.28 USD−17.61%−10.06%1.46 USD−8.18%2.182 M2.577 M USD
BNEDBarnes & Noble Education, Inc
400.183 K0.1888 USD0.0107 USD+6.01%+3.31%0.4500 USD+152.67%73.529 M23.92 M USD−85.26%
AALLRAllarity Therapeutics, Inc.
396.163 K0.6800 USD0.0072 USD+1.07%+0.88%0.6390 USD−5.02%4.388 M11.251 M USD−62.69%
TPETTrio Petroleum Corp.
393.732 K0.2899 USD0.0059 USD+2.08%+2.57%0.2796 USD−1.55%3.544 M10.321 M USD
LYRALyra Therapeutics, Inc.
389.758 K0.3600 USD−0.0076 USD−2.07%0.00%0.3830 USD+4.19%5.856 M23.35 M USD+194.55%
RIVNRivian Automotive, Inc.
385.14 K10.07 USD−0.06 USD−0.59%+0.39%10.50 USD+3.65%23.883 M10.451 B USD−20.45%
CCLCarnival Corporation
381.703 K14.99 USD0.09 USD+0.60%+0.40%15.00 USD+0.67%22.775 M18.86 B USD+45.67%
IINTJIntelligent Group Limited
379.329 K1.0600 USD0.0855 USD+8.77%−1.26%1.0000 USD+2.62%1.572 M13.25 M USD
MTNBMatinas Biopharma Holdings, Inc.
347 K0.1823 USD0.0093 USD+5.38%+7.34%0.1700 USD−1.73%1.428 M42.639 M USD−66.77%
SPWRSunPower Corporation
338.35 K3.13 USD−0.16 USD−4.86%−0.91%2.85 USD−13.37%12.877 M500.11 M USD−79.21%
TELLTellurian Inc.
333.848 K0.5261 USD0.0049 USD+0.94%−0.46%0.5154 USD−1.11%26.041 M430.991 M USD−51.23%
SNDLSNDL Inc.
326.807 K2.70 USD0.05 USD+1.85%+1.51%2.46 USD−7.17%10.333 M647.186 M USD+37.19%
HLHecla Mining Company
326.487 K5.66 USD0.17 USD+3.10%+1.09%6.11 USD+11.29%18.758 M3.827 B USD−20.35%
BGXXBright Green Corporation
317.755 K0.2499 USD0.0219 USD+9.61%+4.04%0.2300 USD+0.88%2.335 M43.738 M USD−78.93%
NVAXNovavax, Inc.
317.726 K14.36 USD−0.04 USD−0.31%−0.69%13.01 USD−9.65%13.906 M1.827 B USD+4.02%
AGFYAgrify Corporation
311.672 K0.3300 USD−0.0150 USD−4.35%+5.04%0.3328 USD−3.54%1.638 M4.736 M USD+127.71%
NVDANVIDIA Corporation
309.641 K945.11 USD1.52 USD+0.16%−0.03%924.79 USD−1.99%35.967 M2.312 T USD+213.35%
CLSKCleanSpark, Inc.
293.203 K16.80 USD0.33 USD+2.00%+0.79%16.03 USD−2.67%31.357 M3.653 B USD+794.07%
INTCIntel Corporation
276.044 K32.06 USD0.03 USD+0.09%+0.09%31.83 USD−0.62%41.45 M135.5 B USD+1.77%
NCNCnoco-noco Inc.
259.381 K0.2186 USD0.0356 USD+19.45%+1.15%0.1847 USD+0.93%766.607 K25.014 M USD−68.90%
LANVLanvin Group Holdings Limited
254.886 K1.61 USD−0.06 USD−3.59%−5.99%1.62 USD−2.99%290.399 K190.058 M USD−71.47%
KULRKULR Technology Group, Inc.
253.213 K0.3750 USD0.0050 USD+1.35%+0.57%0.3501 USD−5.38%4.196 M63.955 M USD−8.47%
AAPLApple Inc.
251.687 K189.50 USD−0.34 USD−0.18%−0.03%189.87 USD+0.02%41.283 M2.911 T USD+3.73%
RIOTRiot Platforms, Inc.
242.705 K10.20 USD0.20 USD+2.00%+1.10%10.06 USD+0.60%16.085 M2.905 B USD+50.42%
AGBAAGBA Group Holding Limited
239.917 K2.22 USD−0.22 USD−9.02%−1.64%2.46 USD+0.82%1.706 M201.082 M USD+92.92%
AMZNAmazon.com, Inc.
238.236 K183.82 USD0.19 USD+0.10%+0.23%184.70 USD+0.58%33.175 M1.922 T USD+78.76%