Các cổ phiếu Hoa Kỳ tăng giá trị nhất trước khi thị trường mở — Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ

Trước khi phiên thị trường thông thường bắt đầu, một số nhà giao dịch năng động đã cảnh giác vì mặc dù sớm nay thị trường vẫn mở cửa để giao dịch trước phiên. Dưới đây, bạn có thể xem báo giá trước giờ mở cửa của các cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa gần đây nhất. Việc phát hiện các hướng khả thi của chúng có thể mang lại lợi ích cho các chiến lược giao dịch sau này của bạn.

          
UBX
1.840.99116.4531337822.0011.751.3154.10%94.544M90.611M
5.951.9548.753034919.0025.007.1077.50%70.867M49.700M
19.384.9934.6827054.0011.1911.23-21.96%941.681K2.190B
AEY
1.800.3927.663503021.0034.751.9135.46%23.203M25.250M
LZ
13.902.9126.4818207.002.0912.9718.02%3.459M2.569B
GGE
3.570.7325.704450.007.042.81-1.06%57.083K113.702M
2.410.4321.72875329.0035.352.127.07%5.063M37.546M
21.653.5019.28520310.0011.0219.648.21%20.734M10.525B
10.551.6718.8119624.0014.5311.2026.13%689.567K623.170M
6.640.9917.521100.0017.705.55-1.77%20.098K40.077M
6.650.9717.08415046.0018.846.7017.96%21.197M2.303B
EVK
1.310.1916.9614688.005.361.2612.95%36.529K18.740M
2.240.3015.46742513.00-2.062.118.76%11.837M51.347M
9.451.2214.8227178.0027.4611.3237.55%898.948K556.459M
0.800.1014.69142348.003.080.757.37%1.738M49.290M
20.752.4313.265900.0013.2620.3010.81%942.458K2.890B
1.150.1312.75250511.0015.691.1815.69%1.926M50.155M
3.130.3512.5913666.0016.913.2817.99%343.172K50.235M
1.010.1111.75191281.000.690.999.35%2.331M181.360M
0.840.0911.6645451.001.400.8918.29%1.259M17.150M
7.180.7211.153678.0011.157.1310.37%770.730K83.345M
2.240.2210.89100.0010.892.051.49%95.104K116.536M
5.310.5210.8671447.00-2.714.78-0.21%1.865M443.833M
AMS
2.770.2710.804224.007.602.8112.47%62.922K17.092M
2.180.2110.667060.000.002.3519.29%91.183K62.197M
PT
1.250.119.652599.0011.401.12-1.75%67.542K9.893M
30.002.629.57300.009.5728.383.65%231.971K1.049B
1.950.179.5510597.0018.541.790.41%340.346K15.133M
0.300.039.29150.009.290.3318.40%525.441K28.162M
1.300.119.2428046.0019.331.3815.97%392.453K13.260M
IKT
0.970.089.235467.00-3.150.934.20%80.982K23.343M
0.190.029.20640647.002.870.17-1.72%8.387M8.934M
0.590.059.071142914.003.690.551.85%7.555M15.507M
4.050.338.871841.004.303.791.88%349.965K10.762M
0.770.068.6914730.004.450.69-2.22%92.143K3.285M
0.200.028.689732626.006.590.16-10.71%34.567M2.123M
0.500.048.561200.000.170.472.35%113.062K7.334M
1.430.118.532779.00-0.581.18-10.44%174.370K11.984M
7.000.558.532004.008.378.2127.29%792.691K782.032M
1.160.098.411208.006.541.146.54%86.979K38.924M
GWH
4.520.348.1631438.0014.834.9518.42%3.594M755.641M
0.170.017.9665785.001.230.173.70%1.500M26.906M
3.330.247.77240.007.772.91-5.83%436.794K484.001M
13.840.997.7021842.004.9812.930.62%693.136K1.172B
1.280.097.56449347.005.041.12-5.88%1.085M3.575M
2.280.167.5511263.002.362.120.00%176.444K53.892M
SDC
1.740.127.411152291.008.021.736.79%21.225M673.874M
0.360.037.374295.007.460.379.14%693.306K68.608M
7.300.507.35322.007.657.205.88%75.728K953.558M
7.180.497.32200.007.326.953.89%154.358K
0.550.047.32400.007.320.510.25%75.473K44.862M
3.690.257.27100.007.273.532.62%24.687K43.265M
0.190.017.2486312.004.480.193.15%2.206M6.027M
1.120.077.1817660.006.221.116.21%98.788K16.740M
1.960.137.10322.007.101.956.56%21.528K24.612M
5.000.337.07200.000.005.017.28%78.222K140.493M
PVL
3.500.237.03150.007.033.403.98%136.786K107.910M
2.140.147.006768.009.002.147.00%227.035K92.753M
13.100.846.90100.006.9012.754.08%2.055M2.108B
3.730.246.88250.006.883.685.44%227.486K47.061M
1.870.126.862100.006.861.792.29%312.868K169.452M
0.460.036.83700.006.830.454.51%36.400K9.492M
1.910.126.7016581.0026.261.811.12%124.001K42.975M
6.370.406.70617.000.006.315.70%53.434K769.353M
0.430.036.5810715.00-2.860.449.32%144.521K12.625M
1.800.116.5167130.003.552.1929.59%8.194M540.862M
2.290.146.51277.006.512.12-1.40%425.882K168.405M
10.330.636.491434.007.019.60-1.03%72.177K124.803M
0.870.056.33106357.005.520.865.51%1.121M61.303M
1.520.096.297776.001.401.472.80%497.681K103.577M
6.230.376.2945818.000.007.1021.16%8.656M3.293B
15.890.926.15264.003.0114.84-0.87%362.346K438.109M
4.360.256.0853603.000.243.93-4.38%627.436K10.819M
1.750.106.06415943.003.031.9216.36%17.494M399.277M
QTT
1.050.066.06500.006.060.97-1.75%130.171K28.677M
2.300.135.99300.006.452.232.76%13.320K51.476M
7.270.415.983632.002.336.931.02%657.756K408.348M
0.360.025.9823046.001.630.32-7.46%862.875K16.603M
17.801.005.95100.005.9516.800.00%542.934K1.120B
3.950.225.904815.006.174.007.24%84.486K42.539M
0.370.025.833100.005.830.32-7.46%2.235M6.063M
PCT
10.000.555.8213018.0015.3410.6312.49%3.298M1.735B
4.920.275.811000.005.814.701.08%2.608M2.099B
4.810.265.72230.005.714.969.01%929.454K708.609M
1.480.085.71214.005.711.400.00%130.648K34.054M
4.270.235.69100.005.694.275.69%366.139K776.880M
RSI
6.610.355.591000.005.596.361.60%929.513K1.401B
8.880.475.59567.005.598.986.78%89.616K356.747M
0.670.045.584774.000.280.7111.92%1.575M10.745M
0.530.035.452754.009.230.49-3.48%535.335K17.706M
CNF
2.520.135.44200.005.442.37-0.84%114.403K163.911M
6.740.355.4023146.00-0.237.039.93%1.099M59.121M
4.500.235.39500.005.394.11-3.75%188.902K158.998M
BQ
2.350.125.382192.006.282.20-1.35%111.643K34.068M
2.940.155.3863950.003.232.966.09%2.361M895.514M
49.632.535.37845.000.8548.392.74%801.870K1.897B
2.160.115.3714541.000.002.3514.63%4.989M887.001M
BRN
2.940.155.3513200.002.513.007.53%155.280K29.870M
0.740.045.336309.005.330.7811.43%547.737K177.656M
REE
1.390.075.302080.00-3.031.4912.88%1.448M479.574M
Tải thêm