Cổ phiếu Hoa Kỳ mất giá nhiều nhất sau giờ mở cửa — Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ

Âm thanh của chuông đóng cửa đánh dấu sự bắt đầu của phiên giao dịch ngoài giờ khi cổ phiếu không có tính thanh khoản cao và chênh lệch giữa giá mua và bán là rộng hơn. Xem dữ liệu sau thị trường trong bảng bên dưới - bạn sẽ thấy rằng mặc dù giao dịch sau giờ giao dịch rủi ro hơn nhưng nó cho phép bạn hành động trong khi mọi người khác đang nghỉ ngơi, điều này mang lại cho bạn lợi thế về thời gian.

Tải thêm