Chứng khoán Mỹ giảm giá nhiều nhất sau giờ đóng cửa thị trường

Rủi ro giao dịch sau khi thị trường đóng cửa thường được bù đắp bằng lợi thế về thời gian. Chứng khoán Mỹ sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất trong phiên ngoài giờ vừa qua, được sắp xếp theo thay đổi giá sau thị trường và cũng được cung cấp các số liệu thống kê khác.
Th.đổi sau Phiên giao dịch %
Giá đóng cửa Phiên giao dịch Sau giờ
Th.đổi sau Phiên giao dịch
Khối lượng giao dịch sau giờ mở cửa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Vốn hóa
H.quả vốn hoá thị trường %
1Y
Không có mã giao dịch nào khớp với tiêu chí của bạn