Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu penny — Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ

phù hợp cho số đông các nhà đầu tư hơn, cổ phiếu giá rẻ rất dễ mua và có khả năng mang lại lợi nhuận lớn. Nhưng hãy lựa chọn một cách khôn ngoan: cổ phiếu giá thấp thường thiếu tính thanh khoản, nghĩa là thường có ít người mua hơn, vì vậy có thể khó bán những tài sản này.

            
MKD Molecular Data Inc.
0.22-5.77%-0.01Bán8.189M1832595.4840.894M189.00Dịch vụ Công nghệ
FAMI Farmmi, Inc. Ordinary Shares
0.22-6.79%-0.02Mua38.021M8512835.8563.289M2.000.1269.00Bán Lẻ
GPL Great Panther Mining Limited
0.24-1.64%-0.00Bán4.619M1108534.08106.904M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
ITP IT Tech Packaging, Inc.
0.25-14.20%-0.04Mua4.021M1015234.0725.010M-0.16333.00Công nghiệp Chế biến
METX Meten Holding Group Ltd.
0.26-12.65%-0.04Mua56.900M14976001.8389.789M-0.803721.00Dịch vụ Thương mại
BBI Brickell Biotech, Inc.
0.28-2.04%-0.01Bán1.325M375580.6732.605M-0.6213.00Công nghệ Sức khỏe
SYN Synthetic Biologics, Inc.
0.31-4.91%-0.02Bán2.334M722919.2340.907M-0.3210.00Công nghệ Sức khỏe
ADXS Advaxis, Inc.
0.31-9.65%-0.03Bán2.868M892007.7145.294M-0.2018.00Công nghệ Sức khỏe
CYRN CYREN Ltd.
0.31-10.42%-0.04Mua2.180M682191.7828.275M-0.29222.00Dịch vụ Công nghệ
AAU Almaden Minerals, Ltd.
0.320.29%0.00Bán729.919K230654.4043.362M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
NEW Puxin Limited
0.33-16.67%-0.07Mua3.329M1082052.0728.426M5.370.089650.00Dịch vụ Thương mại
ZOM Zomedica Corp.
0.33-13.16%-0.05Mua19.727M6509754.57323.365M-0.02Hỗn hợp
BXRX Baudax Bio, Inc.
0.33-8.23%-0.03Bán1.442M476232.6027.877M-1.0357.00Công nghệ Sức khỏe
RGLS Regulus Therapeutics Inc.
0.34-6.85%-0.03Mua1.366M464549.8249.630M-0.2924.00Công nghệ Sức khỏe
QK Q&K International Group Limited
0.35-19.07%-0.08Mua608.882K211890.9420.004M-4.45248.00Tài chính
DFFN Diffusion Pharmaceuticals Inc.
0.35-7.04%-0.03Mua1.954M683804.6735.662M-0.2812.00Công nghệ Sức khỏe
AUMN Golden Minerals Company
0.36-5.15%-0.02Mua723.189K261071.2358.772M-0.04192.00Khoáng sản phi năng lượng
ESGC Eros STX Global Corporation A
0.370.88%0.00Bán1.973M724558.02139.181MDịch vụ Khách hàng
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd.
0.37-3.37%-0.01Mua4.902M1813912.05196.004M-0.06Khoáng sản phi năng lượng
TBLT ToughBuilt Industries, Inc.
0.37-1.89%-0.01Bán1.818M677849.5648.203M-0.5152.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
REED Reeds, Inc.
0.37-3.59%-0.01Bán605.539K225987.1534.980M-0.1734.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
TMBR Timber Pharmaceuticals, Inc.
0.38-5.90%-0.02Mua2.567M962686.5023.924MCông nghệ Sức khỏe
RMTI Rockwell Medical, Inc.
0.38-7.45%-0.03Bán950.369K362280.6635.820M-0.35300.00Công nghệ Sức khỏe
EVFM Evofem Biosciences, Inc.
0.38-6.77%-0.03Mua3.049M1167940.8862.501M-1.81147.00Công nghệ Sức khỏe
TRX Tanzanian Gold Corporation
0.38-0.03%-0.00Bán816.375K314222.7498.100M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
PTE PolarityTE, Inc.
0.39-6.67%-0.03Bán515.913K202237.9032.118M-0.4980.00Khách hàng Lâu năm
RIBT RiceBran Technologies
0.40-2.08%-0.01Bán532.433K210630.4920.165M-0.1299.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
AEZS Aeterna Zentaris Inc.
0.40-7.21%-0.03Mua2.210M883954.0048.559M-0.0711.00Công nghệ Sức khỏe
QTT Qutoutiao Inc.
0.41-13.96%-0.07Mua2.763M1122055.11110.880M-0.391704.00Dịch vụ Công nghệ
MOHO ECMOHO Limited
0.41-13.37%-0.06Mua550.825K223690.0318.859M-0.37455.00Dịch vụ Phân phối
NEPT Neptune Wellness Solutions Inc.
0.41-7.87%-0.04Mua1.646M674991.2068.600M-0.94127.00Công nghệ Sức khỏe
BIOL Biolase, Inc.
0.411.08%0.00Bán16.111M6655364.8763.320M-0.15135.00Công nghệ Sức khỏe
BRQS Borqs Technologies, Inc.
0.41-15.83%-0.08Mua4.407M1823377.7960.562M-0.61286.00Dịch vụ Công nghệ
TNXP Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.
0.41-5.21%-0.02Mua10.760M4465279.65182.430M-0.2817.00Công nghệ Sức khỏe
CJJD China Jo-Jo Drugstores, Inc.
0.42-6.54%-0.03Bán732.102K306384.6917.473M-0.201047.00Bán Lẻ
ISR IsoRay, Inc.
0.42-6.25%-0.03Mua894.036K375495.1259.604M-0.0467.00Công nghệ Sức khỏe
XCUR Exicure, Inc.
0.42-6.72%-0.03Bán308.490K131015.7037.425M-0.7263.00Công nghệ Sức khỏe
JOB GEE Group Inc.
0.420.35%0.00Bán1.274M541617.0348.493M-0.84258.00Dịch vụ Thương mại
HSTO Histogen Inc.
0.43-1.88%-0.01Bán555.358K237137.8717.818M-0.5819.00Công nghệ Sức khỏe
MOTS Motus GI Holdings, Inc.
0.43-5.67%-0.03Bán677.810K291051.6120.730M-0.5724.00Công nghệ Sức khỏe
ITRM Iterum Therapeutics plc
0.43-6.11%-0.03Mua3.784M1626932.5278.593M-0.987.00Công nghệ Sức khỏe
GSV Gold Standard Ventures Corporation
0.433.55%0.01Bán658.792K283346.44153.963M-0.0319.00Khoáng sản phi năng lượng
GLG TD Holdings, Inc.
0.43-11.84%-0.06Mua886.115K382713.0759.677M-0.0225.00Tài chính
NBY NovaBay Pharmaceuticals, Inc.
0.44-6.38%-0.03Mua627.701K276188.4419.782M-0.1725.00Công nghệ Sức khỏe
BHAT Blue Hat Interactive Entertainment Technology
0.45-1.87%-0.01Bán454.639K202359.8223.776MKhách hàng Lâu năm
XPL Solitario Zinc Corp.
0.45-1.60%-0.01Bán422.543K190144.3527.916M-0.043.00Khoáng sản phi năng lượng
CWBR CohBar, Inc.
0.45-4.06%-0.02Bán1.187M538900.9539.061M-0.2812.00Công nghệ Sức khỏe
SECO Secoo Holding Limited
0.46-10.74%-0.05Mua347.712K158278.8532.161M848.00Bán Lẻ
TXMD TherapeuticsMD, Inc.
0.46-7.54%-0.04Bán4.161M1923346.39196.402M-0.48400.00Công nghệ Sức khỏe
CPHI China Pharma Holdings, Inc.
0.47-11.53%-0.06Mua333.703K156873.7822.254M-0.08248.00Công nghệ Sức khỏe
AIHS Senmiao Technology Limited
0.47-7.51%-0.04Bán681.030K321292.2529.148M-0.25327.00Tài chính
SONN Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc.
0.48-10.85%-0.06Mua2.278M1096507.8927.994M-5.679.00Công nghệ Sức khỏe
CSCW Color Star Technology Co. Ltd.
0.49-3.02%-0.02Bán2.305M1123511.5971.178M-0.1555.00Dịch vụ Công nghệ
OGEN Oragenics Inc.
0.50-4.00%-0.02Mua1.276M634238.2657.871M-0.177.00Công nghệ Sức khỏe
KIQ Kelso Technologies Inc
0.50-1.96%-0.01Bán252.328K126164.0027.160M-0.07Sản xuất Chế tạo
AVGR Avinger, Inc.
0.51-7.31%-0.04Bán907.785K462970.3548.738M-0.2375.00Công nghệ Sức khỏe
DUO Fangdd Network Group Ltd.
0.52-17.01%-0.11Mua972.859K505886.6841.520M-1.261725.00Dịch vụ Công nghệ
NVIV InVivo Therapeutics Holdings Corp.
0.52-1.31%-0.01Bán948.364K494476.9917.866M-0.316.00Công nghệ Sức khỏe
ZSAN Zosano Pharma Corporation
0.53-8.47%-0.05Mua2.460M1291753.8862.144M-0.2945.00Công nghệ Sức khỏe
PTN Palatin Technologies, Inc.
0.53-5.23%-0.03Mua10.471M5502377.02121.572M-0.16Công nghệ Sức khỏe
TTOO T2 Biosystems, Inc.
0.53-9.71%-0.06Mua3.972M2091085.0587.366M-0.30148.00Công nghệ Sức khỏe
UAMY United States Antimony Corporation
0.53-7.79%-0.05Mua1.472M787206.4556.762M-0.0256.00Sản xuất Chế tạo
INUV Inuvo, Inc.
0.54-4.66%-0.03Bán1.533M821065.5563.589M-0.0671.00Dịch vụ Công nghệ
MOGU MOGU Inc.
0.54-11.96%-0.07Bán282.233K153393.6454.747M-0.49605.00Bán Lẻ
NAKD Naked Brand Group Limited
0.55-4.78%-0.03Bán35.558M19556721.80527.783M506.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
SNDL Sundial Growers Inc.
0.56-4.73%-0.03Bán105.388M59438998.941.160B-0.18394.00Công nghiệp Chế biến
PXS Pyxis Tankers Inc.
0.570.04%0.00Bán216.912K122598.6621.657M-0.33Vận chuyển
ARTL Artelo Biosciences, Inc.
0.57-7.65%-0.05Bán1.088M616012.6523.955M-0.425.00Bán Lẻ
REDU RISE Education Cayman Ltd
0.57-9.57%-0.06Mua882.911K502906.1132.173M-0.143621.00Dịch vụ Thương mại
SLNO Soleno Therapeutics, Inc.
0.57-7.87%-0.05Mua633.923K362096.8245.585M-0.3931.00Công nghệ Sức khỏe
KTRA Kintara Therapeutics, Inc.
0.57-8.98%-0.06Mua1.122M643322.1227.830M-0.9020.00Dịch vụ Phân phối
ABEO Abeona Therapeutics Inc.
0.57-5.51%-0.03Bán924.090K531351.7558.603M-0.5776.00Công nghệ Sức khỏe
ACRX AcelRx Pharmaceuticals, Inc.
0.58-5.81%-0.04Mua1.063M613548.9178.944M-0.3354.00Công nghệ Sức khỏe
SXTC China SXT Pharmaceuticals, Inc.
0.58-15.61%-0.11Mua395.705K228717.498.974M-0.1696.00Công nghệ Sức khỏe
ALRN Aileron Therapeutics, Inc.
0.58-1.56%-0.01Bán364.002K211084.7652.524M-0.348.00Công nghệ Sức khỏe
INPX Inpixon
0.58-7.29%-0.05Bán1.321M771753.6672.763M-0.47190.00Dịch vụ Công nghệ
CTK CooTek (Cayman) Inc.
0.58-11.38%-0.08Mua2.701M1579813.1539.307M-0.86759.00Dịch vụ Công nghệ
AGRX Agile Therapeutics, Inc.
0.58-2.52%-0.02Bán1.675M979627.9571.005M-0.7728.00Công nghệ Sức khỏe
IDRA Idera Pharmaceuticals, Inc.
0.60-7.83%-0.05Mua657.968K394780.8031.679M0.2832.00Công nghệ Sức khỏe
SLRX Salarius Pharmaceuticals, Inc.
0.60-4.00%-0.03Bán749.352K453357.9627.091M-0.309.00Dịch vụ Thương mại
ALNA Allena Pharmaceuticals, Inc.
0.61-7.63%-0.05Bán1.819M1105601.5750.187M-0.8641.00Công nghệ Sức khỏe
TMDI Titan Medical Inc.
0.61-8.68%-0.06Mua913.954K557511.9467.788M-0.49Công nghệ Sức khỏe
SPCB SuperCom, Ltd.
0.61-2.65%-0.02Bán484.813K295735.9312.199M94.00Công nghệ Điện tử
CLRB Cellectar Biosciences, Inc.
0.61-6.90%-0.05Bán537.227K328245.7037.333M-0.4211.00Công nghệ Sức khỏe
PULM Pulmatrix, Inc.
0.62-1.53%-0.01Bán463.157K285906.8234.723M-0.3820.00Công nghệ Sức khỏe
AGE AgeX Therapeutics, Inc.
0.62-3.42%-0.02Mua93.267K57825.5423.522M-0.2411.00Công nghệ Sức khỏe
FURY Fury Gold Mines Limited
0.620.15%0.00Bán193.987K120291.3477.960M-0.1515.00Khoáng sản phi năng lượng
ELOX Eloxx Pharmaceuticals, Inc.
0.62-14.31%-0.10Mua1.253M780316.8053.727M-1.0325.00Công nghệ Sức khỏe
HAPP Happiness Development Group Limited
0.63-5.77%-0.04Bán383.502K241644.6120.134M22.220.03215.00Công nghệ Sức khỏe
TANH Tantech Holdings Ltd.
0.650.50%0.00Bán9.293M6023898.2627.791M-0.4472.00Công nghiệp Chế biến
TRVN Trevena, Inc.
0.65-5.07%-0.03Bán1.481M962748.15106.937M-0.3125.00Công nghệ Sức khỏe
NVCN Neovasc Inc.
0.65-4.32%-0.03Bán541.626K352923.5044.040M-0.4771.00Công nghệ Sức khỏe
PIXY ShiftPixy, Inc.
0.65-13.86%-0.11Mua2.154M1406816.6718.750M-1.1777.00Dịch vụ Thương mại
PBTS Powerbridge Technologies Co., Ltd.
0.65-18.17%-0.15Mua5.563M3638533.2929.943M236.00Dịch vụ Công nghệ
BTB Bit Brother Limited
0.66-7.75%-0.06Bán3.439M2259039.0332.541M-0.3864.00Dịch vụ Công nghệ
PT Pintec Technology Holdings Limited
0.66-5.96%-0.04Mua269.411K177353.2628.528M-0.80157.00Dịch vụ Công nghệ
SNMP Evolve Transition Infrastructure LP
0.66-4.38%-0.03Bán2.031M1340694.3075.349M-3.1613.00Năng lượng Mỏ
MYSZ My Size, Inc.
0.66-1.83%-0.01Mua1.808M1193443.6815.828M-0.8727.00Dịch vụ Công nghệ
EVOK Evoke Pharma, Inc.
0.66-2.93%-0.02Bán98.950K65514.7921.622M-0.305.00Công nghệ Sức khỏe
IBIO iBio, Inc.
0.66-9.10%-0.07Mua3.204M2126096.84144.615M-0.1275.00Công nghệ Sức khỏe
Tải thêm