Những nhà tạo lập thị trường

Chứng khoán Mỹ có mức giá hàng năm thấp nhất

Sau đây, Chứng khoán Mỹ ở mức thấp nhất trong 52 tuần được tập hợp trong một danh sách: nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các cổ phiếu này và tình hình tài chính của các công ty để xem những công ty nào có tiềm năng tăng trưởng trở lại.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ADOCEdoc Acquisition Corp.
7.05 USD−17.49%3.542K0.2425.509M USD−0.46 USD+63.03%0.00%Tài chính
AGRIAgriFORCE Growing Systems Ltd.
0.1828 USD−3.79%1.188M0.08957.164K USD−0.43 USD+44.35%0.00%Dịch vụ Thương mại
AKANAkanda Corp.
0.2200 USD−14.33%8.347M22.97885.603K USD−4.08 USD0.00%Công nghiệp Chế biến
ANGOAngioDynamics, Inc.
5.50 USD+0.18%663.627K1.43219.204M USD−0.36 USD+57.21%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ANTXAN2 Therapeutics, Inc.
3.00 USD+0.67%290.928K0.4789.224M USD−2.86 USD0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
ARCARC Document Solutions, Inc.
2.65 USD−2.21%289.659K1.32113.849M USD14.080.19 USD−26.66%7.38%Dịch vụ Thương mại
ASTIAscent Solar Technologies, Inc
0.4000 USD−4.76%666.113K0.271.518M USD−58.14 USD+56.38%0.00%Công nghệ Điện tử
ATSGAir Transport Services Group, Inc
12.12 USD+0.41%1.094M1.08791.107M USD16.170.75 USD−66.97%0.00%Vận chuyển
Mua
AWRAmerican States Water Company
71.64 USD+0.32%192.323K0.712.65B USD21.293.37 USD+59.31%2.36%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
BBLGBone Biologics Corp
2.43 USD−0.82%1.873M32.421.298M USD−76.57 USD−86.18%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BENFBeneficient
0.1100 USD−15.32%3.948M0.8730.398M USD−8.87 USD−2219.69%0.00%Tài chính
BIIBBiogen Inc.
220.95 USD+1.82%1.086M0.8632.117B USD27.687.98 USD−61.85%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BKKTBakkt Holdings, Inc.
0.5800 USD0.00%16.31M2.48161.627M USD−1.77 USD+80.96%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
BRSHBruush Oral Care Inc.
0.0529 USD+5.80%5.901M1.233.543M USD0.00%Bán Lẻ
BTSGBrightSpring Health Services, Inc.
8.95 USD−0.44%3.128M1.181.532B USD0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
CHAACatcha Investment Corp.
9.07 USD−19.38%8.616K0.3588.114M USD0.00%Tài chính
CHROChromocell Therapeutics Corporation
3.65 USD−3.18%13.308K21.051M USD−0.71 USD0.00%Công nghệ Sức khỏe
CISSC3is Inc.
0.0962 USD−7.05%4.683M1.522.723M USD0.00%Vận chuyển
CJJDChina Jo-Jo Drugstores, Inc.
2.91 USD−9.57%92.216K2.235.415M USD0.00%Bán Lẻ
COLBColumbia Banking System, Inc.
17.87 USD−1.27%4.788M1.513.728B USD10.841.65 USD7.96%Tài chính
Theo dõi
COMMCommScope Holding Company, Inc.
1.14 USD−2.58%5.703M1.78240.686M USD−7.14 USD−10.34%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
CRKNCrown Electrokinetics Corp.
0.0940 USD−4.95%2.107M1.102.902M USD−30.32 USD+89.55%0.00%Dịch vụ Thương mại
DMTKDermTech, Inc.
0.87 USD−32.03%2.833M11.9329.791M USD−3.13 USD+19.38%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
EBEventbrite, Inc.
5.69 USD+1.61%2.455M1.10579.631M USD−0.26 USD+53.15%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
EGIOEdgio, Inc.
9.86 USD+9.95%382.802K7.9552.511M USD−27.56 USD−37.55%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
EJHE-Home Household Service Holdings Limited
1.68 USD+13.51%2.393M6.115.014M USD−62.99 USD0.00%Dịch vụ Khách hàng
ENCPEnergem Corp
3.50 USD−58.58%256.206K8.2339.041M USD48.010.07 USD0.00%Tài chính
EPEmpire Petroleum Corporation
5.69 USD−4.05%50.208K0.89130.257M USD−0.45 USD+66.63%0.00%Năng lượng Mỏ
ESACESGEN Acquisition Corporation
6.21 USD−46.09%83.276K0.8586.491M USD−0.10 USD−115.96%0.00%Tài chính
FCCOFirst Community Corporation
16.15 USD−1.70%16.137K0.72122.731M USD10.441.55 USD3.41%Tài chính
Mua
FFIEFaraday Future Intelligent Electric Inc.
0.1980 USD−5.45%14.16M0.928.786M USD−67.45 USD+33.42%0.00%Khách hàng Lâu năm
FOSLFossil Group, Inc.
1.03 USD−2.83%656.222K1.4154.052M USD−2.65 USD−783.55%0.00%Khách hàng Lâu năm
FRGTFreight Technologies, Inc.
1.55 USD−0.64%321.511K0.153.787M USD0.00%Tài chính
FSRFisker Inc.
0.4825 USD−33.74%369.372M7.26258.22M USD−2.13 USD−18.30%0.00%Khách hàng Lâu năm
Bán
FWRDForward Air Corporation
32.04 USD−13.71%2.723M3.28822.212M USD4.996.42 USD−10.02%2.59%Vận chuyển
Theo dõi
GIAGigCapital 5, Inc.
4.00 USD−64.00%243.575K14.7196.212M USD−0.59 USD−443.38%0.00%Tài chính
GMMGlobal Mofy Metaverse Limited
2.00 USD+3.63%66.973K1.0651.852M USD7.910.25 USD+362.82%0.00%Dịch vụ Công nghệ
HCMAHCM Acquisition Corp
5.00 USD−24.88%45.551K0.2958.409M USD54.820.09 USD−74.54%0.00%Tài chính
HGHamilton Insurance Group, Ltd.
14.11 USD+4.44%437.692K2.121.652B USD0.00%Tài chính
Mua
HNVRHanover Bancorp, Inc.
16.50 USD−0.18%8.08K1.80118.718M USD9.061.82 USD2.42%Tài chính
Sức mua mạnh
HOVRNew Horizon Aircraft Ltd.
1.15 USD−8.00%75.653K1.527.200.16 USD0.00%Công nghệ Điện tử
ICCHICC Holdings, Inc.
14.78 USD−2.95%1.072K1.1446.403M USD9.491.56 USD0.00%Tài chính
KAKineta, Inc.
0.8910 USD+8.66%247.329K3.419.261M USD0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
KITTNauticus Robotics, Inc.
0.2935 USD+4.82%2.67M0.4514.686M USD−0.34 USD−1404.23%0.00%Sản xuất Chế tạo
KOSSKoss Corporation
2.50 USD0.00%36.24K1.7123.137M USD−0.11 USD−111.48%0.00%Khách hàng Lâu năm
LFLYLeafly Holdings, Inc.
2.92 USD−4.58%12.178K1.266.359M USD−7.95 USD−522.26%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
MANUManchester
14.83 USD−2.43%1.096M0.452.42B USD−0.22 USD+77.63%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
MAXNMaxeon Solar Technologies, Ltd.
4.26 USD+6.23%2.41M1.10224.843M USD−3.55 USD+45.55%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
MGEEMGE Energy Inc.
63.19 USD0.00%185.867K1.242.285B USD19.433.25 USD+6.04%2.67%Công ty dịch vụ công cộng
Bán Mạnh
MOBXMobix Labs, Inc.
1.95 USD−26.97%226.138K4.8750.326M USD−0.66 USD−6201.85%0.00%Công nghệ Điện tử
MSEXMiddlesex Water Company
51.30 USD+0.81%258.218K0.66913.483M USD29.141.76 USD−26.47%2.51%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
NARIInari Medical, Inc.
45.40 USD−1.56%3.025M2.512.615B USD−0.03 USD+94.21%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
NWTNNWTN Inc.
2.98 USD−4.18%91.796K1.29852.833M USD0.00%Khách hàng Lâu năm
NXPLNextPlat Corp
1.37 USD−4.20%58.505K4.1425.653M USD−0.21 USD+84.97%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NYCBNew York Community Bancorp, Inc.
3.55 USD−25.89%123.403M6.782.563B USD1.063.34 USD11.69%Tài chính
Theo dõi
PBHCPathfinder Bancorp, Inc.
11.51 USD−0.78%3.382K1.4369.87M USD29.180.39 USD3.10%Tài chính
PETSPetMed Express, Inc.
5.01 USD−0.99%277.777K0.70105.946M USD−0.30 USD−138.77%23.72%Bán Lẻ
Theo dõi
PMNTPerfect Moment Ltd.
4.05 USD−10.40%20.986K1.4963.093M USD0.00%Bán Lẻ
PXP10, Inc.
8.33 USD−10.14%3.332M5.29974.25M USD−0.02 USD−107.23%1.38%Tài chính
Mua
QLGNQualigen Therapeutics, Inc.
0.4488 USD−2.46%78.503K1.102.325M USD−3.58 USD+32.44%0.00%Công nghệ Sức khỏe
REBNReborn Coffee, Inc.
1.39 USD−9.15%208.53K2.0318.435M USD−2.56 USD−110.77%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
RELLRichardson Electronics, Ltd.
8.75 USD−0.46%109.244K0.65123.128M USD15.580.56 USD−65.61%2.73%Công nghệ Điện tử
RENTRent the Runway, Inc.
0.3871 USD−4.66%713.864K1.0027.447M USD−1.71 USD+28.16%0.00%Bán Lẻ
Mua
RETOReTo Eco-Solutions, Inc.
2.35 USD−20.61%99.06K6.4111.086M USD−10.38 USD−54.32%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RGFThe Real Good Food Company, Inc.
1.10 USD−5.17%740.247K6.6937.328M USD−2.07 USD+68.17%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
RMAXRE/MAX Holdings, Inc.
8.66 USD+1.52%477.971K1.28267.039M USD−3.80 USD−1306.76%10.79%Tài chính
Theo dõi
SABRSabre Corporation
2.61 USD−1.51%2.499M0.26990.445M USD−1.57 USD−10.87%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SJWSJW Group
56.40 USD+2.43%243.61K1.271.808B USD21.082.68 USD+10.47%2.80%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
SMSISmith Micro Software, Inc.
0.4001 USD+5.07%2.165M2.1829.982M USD−0.37 USD+29.87%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SMXSMX (Security Matters) Public Limited Company
0.2010 USD−0.59%2.535M0.621.145M USD0.00%Dịch vụ Công nghệ
SMXTSolarmax Technology Inc.
4.88 USD−0.20%485.005K217.161M USD190.630.03 USD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SNAXStryve Foods, Inc.
1.28 USD−1.54%44.147K1.423.073M USD−37.17 USD−61.83%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
SPECSpectaire Holdings, Inc.
1.31 USD−4.38%95.002K1.1827.634M USD−1.06 USD−3526.71%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
SSPE.W. Scripps Company (The)
3.76 USD−6.70%1.494M1.57318.173M USD−11.83 USD−818.22%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
TGTredegar Corporation
4.22 USD−2.99%154.62K1.40145.204M USD−2.17 USD−236.30%11.95%Khoáng sản phi năng lượng
TGLTreasure Global Inc.
3.42 USD+2.40%105.538K0.68236.798M USD−0.50 USD+41.49%0.00%Dịch vụ Thương mại
TLSATiziana Life Sciences Ltd
0.4700 USD−2.21%89.464K2.4448.068M USD0.00%Công nghệ Sức khỏe
TTECTTEC Holdings, Inc.
13.87 USD−20.52%1.002M5.10657.776M USD77.970.18 USD−91.84%5.96%Dịch vụ Công nghệ
Mua
UTMDUtah Medical Products, Inc.
69.67 USD−0.73%31.197K0.86252.869M USD15.234.57 USD+1.23%1.69%Công nghệ Sức khỏe
VYXNCR Voyix Corporation
11.47 USD−21.49%13.45M5.921.62B USD−3.02 USD−1103.46%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
WFCFWhere Food Comes From, Inc.
12.44 USD−5.76%3.647K1.8368.257M USD32.730.38 USD+14.87%0.00%Dịch vụ Thương mại
WISAWiSA Technologies, Inc.
0.0401 USD+6.08%17.403M1.112.338M USD−7.60 USD+92.69%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
XBPXBP Europe Holdings, Inc.
2.04 USD+0.49%9.251K0.5361.539M USD−2.69 USD−2061.30%0.00%Dịch vụ Công nghệ
XELXcel Energy Inc.
49.57 USD−5.92%18.786M3.3627.519B USD15.463.21 USD+1.08%3.95%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
XPONExpion360 Inc.
3.86 USD−5.05%31.029K2.6926.675M USD−0.98 USD+37.44%0.00%Sản xuất Chế tạo
ZCARZoomcar Holdings, Inc.
1.64 USD+18.84%162.24K1.28103.115M USD0.374.40 USD0.00%Tài chính