Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Các cổ phiếu trước giờ mở cửa tăng giá trị nhất — Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ

Trước khi phiên thị trường thông thường bắt đầu, một số nhà giao dịch nhiệt tình đã cảnh giác vì mặc dù sớm nay thị trường vẫn mở cửa để giao dịch trước phiên. Dưới đây, bạn có thể xem báo giá trước giờ mở cửa của các cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa gần đây nhất. Việc phát hiện các hướng khả thi của chúng có thể mang lại lợi ích cho các chiến lược giao dịch sau này của bạn.

          
3.501.5579.4923061586.002.564.16113.33%52.147M9.921M
12.802.4223.311596522.00-8.7714.1736.51%6.652M25.054M
CTK
0.660.1221.602405379.0034.660.6722.70%3.132M36.431M
38.516.4019.932032.008.6633.303.71%25.699K1.297B
1.320.1815.7941052509.002.631.3013.89%28.989M239.964M
2.430.3114.5121950931.0037.612.287.45%32.663M174.652M
5.600.6813.834899979.003.465.8418.77%7.811M33.463M
8.070.9413.182269.009.127.9311.22%6.717K284.752M
2.130.2312.117383863.001.052.2116.58%9.798M27.498M
QK
0.500.0512.057105.000.040.498.54%48.101K25.856M
1.790.1911.88100.0011.881.642.19%4.693K28.526M
53.315.3111.065425.0010.0852.509.38%28.014K2.543B
RLX
4.330.4210.744097292.000.004.3310.74%7.681M6.142B
RGF
8.700.779.71100.009.718.173.03%5.874K210.358M
15.601.389.7015207.006.5416.4515.68%392.814K1.006B
3.770.339.593762.003.493.41-0.87%23.000K104.286M
49.974.349.51150.009.5145.35-0.61%19.582K
649.5854.589.1738443.009.03657.9810.58%329.695K37.320B
4.900.419.13800.009.134.520.67%5.661K52.048M
1.330.119.02960.009.021.295.74%12.050K125.525M
2.550.218.97665429.00-4.702.413.04%1.196M42.509M
235.9919.398.95312503.00-0.61241.6111.55%2.994M32.463B
1.240.108.77413.008.771.194.06%2.102K29.954M
29.042.348.76321518.005.1729.008.63%649.327K
1.080.098.724283.007.710.96-3.36%40.397K23.450M
6.140.498.672362.003.896.2510.62%26.556K118.881M
PD
36.392.908.6646491.0011.5934.954.37%773.290K2.970B
7.750.618.54200.008.547.140.00%14.290K262.814M
11.540.888.2660275.001.5910.720.56%229.623K1.248B
FRG
53.254.018.14100.008.1454.5110.69%31.962K2.196B
16.781.258.05100.008.0514.93-3.86%13.878K545.783M
5.280.397.9850795.000.005.236.95%199.158K1.201B
3.400.257.94600.000.003.191.24%3.629K163.511M
0.460.037.7810398.005.440.455.46%15.811K18.792M
4.780.347.6630124.008.564.685.41%49.473K33.510M
GT
23.351.667.65174272.003.9223.227.05%1.109M6.524B
RFL
6.480.467.64300.007.646.050.50%20.790K124.995M
3.510.247.3437707.000.003.486.42%469.433K339.204M
ZOM
0.400.037.26775307.004.530.393.78%2.410M379.405M
1.220.087.02797.007.021.12-1.75%1.556K13.823M
81.975.367.00300.002.0177.781.53%9.356K2.143B
11.950.786.98350.007.2511.533.23%31.602K151.384M
6.210.406.8819254.009.986.145.68%48.050K576.854M
3.890.256.87935592.001.653.948.38%2.949M2.855B
0.690.046.7948685.00-10.760.684.63%104.786K33.004M
8.750.556.71100.006.719.009.76%17.389K
20.031.256.65500.004.9518.16-3.30%18.798K1.093B
2.740.176.616233.0010.882.715.64%38.311K52.796M
2.270.146.57100.006.572.12-0.47%87028.545M
9.000.556.51200.005.928.460.12%334186.428M
0.620.046.4612063.001.010.625.69%15.520K58.807M
3.470.216.444986.007.363.455.83%16.726K96.496M
6.950.426.431568.003.226.641.76%25.640K292.229M
2.320.146.4267618.000.002.18-0.10%544.184K558.956M
9.700.586.36770.006.369.09-0.33%4.940K645.101M
KFY
80.004.736.282174.000.8477.533.00%40.363K4.226B
DTC
18.501.076.143116.008.4316.16-7.29%223.121K1.531B
1.560.096.12500.006.121.45-1.44%1.028K38.380M
0.760.046.0914440.000.500.743.69%97.848K58.289M
7.770.446.00500.001.647.431.36%14.010K431.624M
3.540.205.99162.005.993.28-1.86%11.511K50.914M
1.620.095.88400.005.651.51-1.31%8.450K48.503M
16.790.935.8621493.000.5716.393.34%140.194K1.344B
0.620.035.8555620.001.210.58-0.82%91.212K18.944M
0.550.035.7720554.001.940.520.25%84.211K30.302M
EJH
2.040.115.7042570.005.181.93-0.23%90.432K64.665M
51.912.795.689186.003.7955.9513.90%287.600K3.244B
0.990.055.52200.00-0.850.940.65%6.643K40.342M
0.770.045.493110.007.550.752.74%8.904K45.302M
HNP
20.401.065.481450.006.0020.717.08%10.129K15.724B
4.900.255.37400.005.374.62-0.54%21.043K267.298M
ID
2.560.135.351000.005.352.523.78%4.132K83.660M
SWK
196.009.955.358012.001.67196.345.53%221.532K32.010B
GP
13.100.665.31175.005.3112.601.29%4.384K279.882M
4.790.245.272264.005.494.590.88%17.113K261.613M
5.800.295.2645026.004.725.968.17%153.190K250.104M
14.220.715.2649891.001.0413.802.15%316.182K3.963B
GRN
35.321.765.24803.003.7235.415.53%34.801K
15.390.765.192477.005.1914.59-0.27%7.874K158.654M
122.405.965.125771.003.18120.503.49%185.705K11.092B
1.020.055.1121685.002.020.97-0.39%75.660K114.526M
RFP
13.370.655.113067.003.7713.627.08%85.184K1.058B
6.200.305.082526.00-0.175.76-2.37%27.977K225.933M
1.450.075.078274.005.801.5613.04%37.457K37.426M
3.330.165.05150.005.053.170.00%2.318K392.540M
3.750.185.042738.002.523.56-0.28%5.421K35.511M
7.000.334.951000.004.957.025.25%3.823K86.587M
5.740.274.94154158.000.735.470.00%777.141K292.802M
10.690.504.911100.000.1010.704.96%23.499K281.065M
42.671.984.872343.004.8740.700.04%22.664K2.332B
34.971.624.86200.003.7533.25-0.30%9.062K4.896B
ERJ
15.190.704.8344143.000.8315.345.87%285.039K2.644B
10.300.474.78822.003.469.951.22%26.723K500.170M
57.222.604.76300.007.9355.070.82%8.155K1.822B
1.990.094.7328496.002.111.900.00%58.040K25.791M
3.100.144.737871.003.722.970.48%69.877K155.109M
10.420.474.722027.000.0010.111.61%74.511K1.763B
SJT
6.450.294.71200.004.716.220.97%20.516K287.111M
17.800.804.71930.003.7117.412.41%4.860K451.635M
1.580.074.64943.004.641.584.64%3.947K10.007M
Tải thêm