Soybean Meal Futures (Sep 2021)Soybean Meal Futures (Sep 2021)Soybean Meal Futures (Sep 2021)

Soybean Meal Futures (Sep 2021)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Những điểm nổi bật trong hợp đồng

Khối lượng
Lãi suất mở
Quy mô hợp đồng
100STN
Tháng
Sep 2021
Ngày thanh lý
Tháng 9 14, 2021

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Đại diện tài sản nào đáng giá hôm nay và điều gì khiến thị trường cho rằng tài sản sẽ đáng giá trong tương lai.
ZMN2024
Soybean Meal Futures (Jul 2024)
ZMN2024
ZMQ2024
Soybean Meal Futures (Aug 2024)
ZMQ2024
ZMU2024
Soybean Meal Futures (Sep 2024)
ZMU2024
ZMV2024
Soybean Meal Futures (Oct 2024)
ZMV2024
ZMZ2024
Soybean Meal Futures (Dec 2024)
ZMZ2024
ZMF2025
Soybean Meal Futures (Jan 2025)
ZMF2025
ZMH2025
Soybean Meal Futures (Mar 2025)
ZMH2025
ZMK2025
Soybean Meal Futures (May 2025)
ZMK2025
ZMN2025
Soybean Meal Futures (Jul 2025)
ZMN2025
ZMQ2025
Soybean Meal Futures (Aug 2025)
ZMQ2025
ZMU2025
Soybean Meal Futures (Sep 2025)
ZMU2025

Explore more contracts 

Giao dịch thẳng trên các siêu biểu đồ thông qua các nhà môi giới được chúng tôi hỗ trợ, xác minh đầy đủ và được người dùng đánh giá.

Các câu hỏi thường gặp

Ngày hết hạn gần nhất của ZMU202114 thg 9, 2021.
Các nhà giao dịch thích bán hợp đồng tương lai khi đã kiếm được tiền từ khoản đầu tư nhưng vẫn còn nhiều thời gian trước ngày hết hạn. Vì vậy, nhiều người coi việc bán ZMU2021 trước 14 thg 9, 2021 là lựa chọn tốt.