Swiss Franc/Australian Dollar CHFAUD

CHFAUD SAXO
CHFAUD
Swiss Franc/Australian Dollar SAXO
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày