Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW) BTC.D

BTC.D CRYPTOCAP
BTC.D
Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW) CRYPTOCAP
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

BTC.D Biểu đồ Chỉ số

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch