kinikeo

Bài 8 BTC: Cách xoay plan khi thấy sự thay đổi trên biểu đồ

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Xin chào mọi người, mình cập nhật nhanh về BTC nhé, vì mình thấy có sự thay đổi trên chart BTC ở khung H4 và H1. Mọi người lưu ý để giao dịch và xoay plan nhé, không nên đóng đinh plan của mình thì dễ dẫn đến việc có thể nhận định sai và không đi theo được hướng đi của thị trường.
Chúc mọi người luôn giao dịch hiệu quả.
BTCUSD
BTCUSDT

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.