tradafx

Bài 2: Xu hướng là gì? Phương pháp kỹ thuật xác định trend

Đào tạo
HOSE:VNM   CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Bài 2: Xu hướng là gì? Phương pháp kỹ thuật xác định trend trong Forex
Xu hướng trong thị trường Forex là hiện tượng giá cả biến động trên thị trường đang đi theo một hướng nào đó.
Có 3 dạng xu hướng trong thị trường Forex là Tăng, Giảm và Đi ngang (sideway).
Việc xác định được xu hướng sẽ giúp nhà đầu tư Forex có cơ sở để áp dụng chiến lược giao dịch Forex phù hợp với xu hướng đã xác định, từ đó có thể tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận