tradafx

Bài 1: Đường xu hướng là gì? Hướng dẫn cách vẽ chi tiết

Đào tạo
OANDA:UK100GBP   UK 100
Bài 1: Đường xu hướng (Trendline) là gì? Hướng dẫn cách vẽ đường xu hướng
Ai dùng phân tích kỹ thuật thì phải hiểu được: Xu hướng là gì, cách xác định được đường xu hướng tăng hay giảm giá.
Bên cạnh đó, bạn nên biết được ý nghĩa và hiểu được cách vẽ đường xu hướng, như vậy bạn mới có thể bước vào thị trường chứng khoán, xa hơn là forex.
Ngoài ra, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về kênh xu hướng trong video này

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.